Bestill Trygg Havn her

Trygg Havn 

Misjonsbladet Trygg Havn holder deg oppdatert på arbeidet i Den indre Sjømannsmisjon.
Den fyldigste informasjonen DISM utgir skjer gjennom bladet vårt Trygg Havn. Her får du reportasjer om og fra misjonsarbeidet, intervjuer, andakter og  personlige vitnesbyrd.
Vi har også med en side med oppskrifter, og ellers litt hjernetrim som kryssord og sudoku. 
Bladet inneholder mange bilder fra arbeidet til DISM. I januar sender vi med gratis kalender med flotte bilder.
Som abonnent støtter du opp om misjonsorganisasjonen DISM.
 
Årsabonnement: kr 450,-
Årsabonnement for studenter: kr 200,-

Trygg Havn kommer ut med 11 nummer i året.

Redaktør Trygg Havn

Ingrid Helland

Redaktør

488 54 606

ingrid@dism.no

Kontonummer: 3000.18.73454

(merk: Trygg Havn)