Landsmøtet

Velkommen til Landsmøtet til Den indre Sjømannsmisjon på Nordhordland Folkehøgskole 30. juni-3. juli 2022.