Kretser

I menyen finner du informasjon om hver enkelt krets i Den indre Sjømannsmisjon. Klikk deg inn på den kretsen du ønsker å kontakte, så finner du informasjon der!

Mange frivillige stiller opp rundt om i kretsene våre. Her er kjøkkengjengen på skjærgårdsstevnet i Møre og Romsdal krets.
Foto: André Sætre