Kretser

I sentrum for hele Den indre Sjømannsmisjons tjeneste står mennesker som på en eller annen måte er knyttet til arbeidet.
Her representert ved f. v. Thomas Kjær Olsen (Misjonssekretær Bjørgvin), Jostein Vik (leder for kretsstyret i Stavanger), Lasse Hamberg (matros på "Elieser 6") og Camilla Myklebust ("husmor" på "Elieser 6"). Foto: Ingrid Helland.