Ønsker du å gi en gave til Den indre Sjømannsmisjon?

Den indre Sjømannsmisjon driver et omfattende misjons- og velferdsarbeid blant norske og utenlandske sjøfolk og kystens befolkning. For å kunne drive arbeidet er vi helt avhengige av gaver fra misjonsfolket. 

Ønsker du å støtte Den indre Sjømannsmisjon med en pengegave, kan du bruke konto- og VIPPS-nummer som du finner HER


Å gi til misjonen via fast givertjeneste, gir mange fordeler, både for deg som giver og for misjonen som mottaker:
For misjonen betyr dette faste inntekter, som kommer til avtalt tid med avtalt beløp. Dette gjør budsjett- og planleggingsarbeidet i misjonen enklere, mer troverdig og forutsigbart. Du som giver slipper å følge med på om du har husket å gi eller ikke, da avtalt beløp trekkes rett ifra konto. I tillegg får du skattefradrag for gaver på inntil kr 50 000,- i 2020.
Inntektene i fra fast givertjeneste blir godskrevet den kretsen giveren bor i. En kan også velge å gi direkte til Betelskipet M/S "Elieser 6" eller til Seama´s Mission-arbeidet som drives blant utenlandske cruise-skip mannskap.
Ønsker du å bli fast giver? Skriv ut og benytt skjemaet under (PDF):