Stavanger krets

Stavanger Krets ble opprettet 26. juni 1909. Kretsen har en ansatt på fulltid. Det drives Seaman's Mission i sommer sesongen.

Ta gjerne kontakt med vår misjonssekretær om du ønsker å ha Den indre Sjømannsmisjon til ditt bedehus.

Øyvind Gundersen

Misjonssekretær

Stavanger

 telefon: 948 46 246

epost: oyvind@dism.no

DISM Stavanger

Postadresse:
DISM Stavanger krets
Gjesdalveien 10
4306 SANDNES

Kontonummer: 3201.21.64075

Kretsstyret:


Leder: Jostein Vik
jostei-v@online.no


Nestleder: Even Ydstebø (permisjon)


Styremedlemmer:
Arne Straumstein
Cato Myklebust


Vara:
Kjellaug Spanne
Johan Hegle