Stavanger krets

Stavanger Krets ble opprettet 26. juni 1909. Kretsen søker etter misjonssekretær i full stilling. Det drives Seaman's Mission i sommer-sesongen.

Ta gjerne kontakt med vår misjonssekretær om du ønsker å ha Den indre Sjømannsmisjon til ditt bedehus.

Ledig stilling som misjonssekretær.

DISM Stavanger

Postadresse:
DISM Stavanger krets
Gjesdalveien 10
4306 SANDNES

Kontonummer: 3201.21.64075

Kretsstyret:


Leder: Jostein Vik
jostei-v@online.no

Nestleder :
Johne Varland

Styremedlemmer:
Cato Myklebust
Elias Østerhus

1.vara: Arne Straumstein
2.vara: Kjellaug Spanne