Stavanger krets

Stavanger krets ble opprettet 26. juni 1909. Hovedmålet for virksomheten er forkynnelsen av Bibelen, Guds Ord, for at mennesker skal bli frelst og bli bevart hos Jesus Kristus​. Gjennom hele året, men hovedsaklig i perioden mai-september, driver kretsen også Norway Seaman´s Mission. Dette er en velferdstjeneste for mannskapet på Cruise-skipene som kommer til Stavanger. Lokalet ligger ved Stavanger havn.
Kretsen har ansatt misjonssekretær.

 

Det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved. Apg 4:12

Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn
og hver hjelp`løs seiler vinker inn til frelsens trygge havn.

 

Ta kontakt med misjonssekretær Arve Magnar Abelsen om du ønsker å få Den indre Sjømannsmisjon til ditt bedehus.

Arve Magnar Abelsen

Arve Magnar Abelsen

Misjonssekretær

Stavanger krets

909 10 824

arve@dism.no

DISM Stavanger

Postadresse:
DISM Stavanger krets
Gjesdalveien 10
4306 SANDNES

Kontonummer: 3201.21.64075

Kretsstyret:


Leder: Jostein Vik
jostei-v@online.no

Nestleder :
Johne Varland

Styremedlemmer:
Cato Myklebust
Elias Østerhus

1.vara: Arne Straumstein
2.vara: Kjellaug Spanne