Havly Stamsund

På Havly i Stamsund driver ekteparet Anita og Steinar Malmin fiskarheim med kafé og overnatting, og misjonsarbeid rettet mot lokalbefolkningen og utover i Lofoten og Vesterålen.

Ta gjerne kontakt med vår forkynner om du ønsker å ha Den indre Sjømannsmisjon til ditt bedehus.

Steinar og Anita Malmin

Anita og Steinar Malmin

Anita Malmin: Daglig leder

Steinar Malmin: Forkynner

Anita:

488 54 619

stamsund@dism.no

Steinar: 

415 43 082

steinar@dism.no

Havly Stamsund

Kontonummer: 1503.52.44635