Nordland krets

Helgeland, Salten og Svolvær  kretser ble slått sammen til Nordland krets i 2015.  Gjennom  møter og andre arrangement, ønsker vi å nå ut med evangeliet  til det nordnorske folk.   
Fiskarheimene Havly Stamsund og Havly Røst ligger i Nordland krets sitt område. 

Ta gjerne kontakt med vår misjonssekretær om du ønsker å ha Den indre Sjømannsmisjon til ditt bedehus.

Nordland krets leier forsamlingslokale (Elieserstua) og kontor hos Normisjon i Kongens gate 12, Bodø.
Foto: Normisjon.

Elieserstua Bodø
Kjell P. Eliassen

Kjell P. Eliassen

Misjonssekretær

Nordland

 917 44 087

kp-elias@online.no

DISM Nordland

Kontonummer: 0540.07.08497

Besøksadresse:

Kongens gate 12, 8006 Bodø

Kretsstyret


Leder:
Elin Sofie Hægdal Hagen, Bodø
b-hag4@online.no

Nestleder:


Kjell P. Eliassen, Bodø
kp-elias@online.no


Styremedlemmer:
Gunhild Hansen, Bodø
Anton Rist, Laukvik
Synnøve Hansen, Sørarnøy

 

Varamedlemmer:
1. Kåre Kvikstad, Misvær
2. Astrid Åsjord, Engavågen
3. Gunnlaug Sandvik, Drag