Nordland krets

Helgeland, Salten og Svolvær  kretser ble slått sammen til Nordland krets i 2015.  Gjennom  møter og andre arrangement, ønsker vi å nå ut med evangeliet  til det nordnorske folk.   
Fiskarheimene Havly Stamsund og Havly Røst ligger i Nordland krets sitt område. 

Ta gjerne kontakt med Elin Sofie Hægdal Hagen om du ønsker å ha Den indre Sjømannsmisjon til ditt bedehus.

Nordland krets leier forsamlingslokale (Elieserstua) og kontor hos Normisjon i Kongens gate 12, Bodø.
Foto: Normisjon.

Elieserstua Bodø
Kjell P. Eliassen

Ledig stilling som misjonssekretær

DISM Nordland

Postadresse:
DISM Nordland krets
Postboks 142
8001 BODØ

Kontonummer: 0540.07.08497

Besøksadresse:

Kongens gate 12, 8006 Bodø

Kretsstyret

Leder:
Elin Sofie Hægdal Hagen, Bodø
b-hag4@online.no

Nestleder:
Kjell P. Eliassen, Bodø
kp-elias@online.no

Styremedlemmer:
Gunhild Hansen, Bodø
Anton Rist, Laukvik
Synnøve Hansen, Sørarnøy

Varamedlemmer:
1. Kåre Kvikstad, Misvær
2. Astrid Åsjord, Engavågen
3. Gunnlaug Sandvik, Drag