Namdal krets

Namdal krets ble stiftet juni 1909. Kretsen deler misjonssekretær med Trøndelag.
Havly Vandsøyvågen ligger i Namdal krets.

Ta gjerne kontakt med vår misjonssekretær om du ønsker å ha Den indre Sjømannsmisjon til ditt bedehus.

Terje Treidene

Terje Treidene

Misjonssekretær

Namdal

Kontonummer: 0532.12.21027

Kretsstyret for Namdal 2022/23:


Leder:
Leif Martin Skagemo

Styremedlemmer:
Brit Einvik
Karstein Myklebust
Hanna Sørensen
Solfrid Høvik.

Varamedlemmer:
Anni Strøm
Åse Hole Winje
Johannes Strømsnes