Karmsund krets

I Karmsund krets har DISM drevet et omfattende misjonsarbeid siden 1900. Kretsen har høy møteaktivitet og mange foreninger. 

Kretsstyret 2022/2023
Fremme fra v.: Olaug Vikingstad, Tone Kallevåg, Åse Heggen, Arne Knutsen og Olav Frøland.
Bak fra v.: Harald Thorsen, Eiliv Tepstad,  Svein Helge B. Torsteinsbø, misjonssekretær, Terje Torvastad og Endre Stople. Foto: Georg Kallevåg.

Ta gjerne kontakt med vår misjonssekretær om du ønsker å ha Den indre Sjømannsmisjon til ditt bedehus.

Svein Helge Bergfjord Torsteinsbø

Svein Helge B. Torsteinsbø 

Misjonssekretær 

Karmsund

...............................................................................................

 

473 98 275

SveinHelge@dism.no

...............................................................................................

Postadresse: 
DISM Karmsund krets,
Postboks 465
4291 KOPERVIK

 

Kontonummer: 3361.67.81176

Kretsstyret 2022/23

Leder:
Eiliv Tepstad

Nestleder:
Harald Thorsen

Styremedlemmer:
Terje Torvestad
Endre Stople
Olaug Vikingstad
Tone Kallevåg
Olav Frøland

Vararepresentant:
Åse Heggen
Arne Knutsen