Bjørgvin krets

Kretsen består av hele Sogn og Fjordane og mesteparten av Hordaland. I 2011 fikk kretsen navnet Bjørgvin, det gamle navnet til Bergen. Kretsen ble opprettet i 1901 og har siden da drevet et omfattende misjonsarbeid.

Faste arrangementer:

Ved siden av å holde møter og møteuker har DISM Bjørgvin faste formiddagstreff annenhver lørdag på hovedkontoret. I begynnelsen av august arrangerer vi Skjærgårdsstevne. I oktober har vi Bibelhelg på Helgatun. Vi arrangerer to større basarer i Bergen: Ekkobasaren på våren og Elieserbasaren på høsten. Ut over dette har vi flere lokale basarer i kretsen. I november arrangerer vi Julemesse.

Ta gjerne kontakt med vår misjonssekretær om du ønsker å ha Den indre Sjømannsmisjon til ditt bedehus.

Thomas Kjær Olsen

Thomas Kjær Olsen

Misjonssekretær

Bjørgvin

Kontonummer: 1506 52 87355

Kretsstyret


Leder: Kjell Helland                                                  kjellhelland8@gmail.com


Nestleder: Ulf Karlsen


Styremedlemmer:
Jan Arve Birkeland
Bjørg Njøten
Sigrunn Sæle


Varamedlem:
Henning Sandøy