Agder og Vestviken krets

Agder og Vestviken krets strekker seg fra Farsund i vest til og med Buskerud i øst.
Via møter og stevner ønsker Den indre Sjømannsmisjon å nå ut med evangeliet til folket i regionen.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å ha Den indre Sjømannsmisjon til ditt bedehus.

Einar Kristoffersen

Einar Kristoffersen

Forkynner

Agder og Vestviken

Kontonummer: 3000.17.24181

Kretsstyre 2022/23:

Leder:

Tor Edwin Engedal 
tor@engedal.cc


Nestleder:
Grethe Kristoffersen
Sekretær:
Helge Hogganvik
Styremedlemmer:
Vidar Numme
Egil Falkum

Varamedlem:
Fredrik Urke Møllerstad