Havly Stamsund
Havly Røst
Vandsøyvågen Fiskarheim

 

Seaman's Mission

Den indre Sjømannsmisjon driver et omfattende misjonsarbeid rettet mot utenlandske sjøfolk.

Les mer om hvordan vi når tusenvis av mennesker.

Les mer