Arkiv

Radio Sunnmøre har intervjua misjonssekretær André Sætre om Seaman´s Mission i Ålesund. Interessant! Du kan lytte til sendinga her.

Foto: Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, Radio Sunnmøre.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Krittavla

Av Kristoffer Ueland. Publisert 2. juli 2019.


Arbeidet i Seaman´s Mission i Stavanger gir meg masse. Der pleier vi å starte dagen med takk og bønn for dagen. Så der opplever jeg åndelig fellesskap i bønn og samtale ellers igjennom dagen, noe som jeg setter stor pris på.
På Seaman´s Mission har vi enorme muligheter til å nå ut med evangeliet for arbeiderne som jobber på cruisebåtene. Der har vi mye god litteratur som vi får delt ut til dem. Vi har traktater, Nytestamente, bibelske filmer og andaktsbøker. Noe som er nytt for i år er at jeg har skaffet meg en krittavle hvor jeg kan skrive bibelvers på. Der kan jeg skrive et ord eller to for dagen som arbeiderne kan lese når de kommer og besøker oss. Dette kunne jeg fort tenke smått om, men da har jeg blitt minnet om ordet som står i Heb 4,12: For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Så tenk ikke smått om Guds ord. Det er et levende og et virksomt ord. Guds ord skaper hva det nevner. Han sa bare ordet frem og så ble verden skapt, for: Han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der (Sal 33, 9).
Akkurat som Gud skapte verden og alt som man kan se ved ord, så bruker han ord når han skaper et nytt og evig liv i våre hjerter. Det er ordet om korset som er en Guds kraft til frelse. Det er ordet om ham som ble ofret for våre overtredelser. Det står skrevet: For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget (Heb 10,14). Her hører du at du ved Jesu død på korset, ikke bare er blitt tilgitt og gjeldfri, men du har også blitt tilregnet og ikledd Jesu fullkomne rettferdighet. Ja, Gud anser oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Det finnes ikke en eneste kristen som ikke er fullkommen i Kristus. Så det er evangeliet, ordet om korset, som Gud bruker til å frelse mennesker. Derfor skal vi ikke se smått på å få så ut Guds ord til våre medmennesker. Det nytter!
Ordene for denne dagen var fra 1 Tim 2,5-6:For det er en Gud, og en mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid.

Stavanger Seaman´s Mission: Filippinerne ville alle ha andaktsbøker, traktater og filippinske Ny-testamenter med seg tilbake til skipet.

Internett - Godleik - Litteratur - Frelse

Tekst: I. Helland. Foto: K. Ueland. Publisert 22. oktober 2018.

Mellom 14.500 og 15.000 besøkande er til saman registrerte på dei fem Seaman´s Mission-stasjonane våre i 2018.

Godleik er gitt og tatt imot, evangeliet er forkynt både gjennom song og vitnemål, det har vore samtalar og bønnefellesskap, og NT og anna kristen litteratur på sjøfolka sine eigne språk er delte ut. Utgangspunktet er gratis internett, for vi ønsker så vel at dei utanlandske cruiseskiptilsette skal få snakka med sin kjære der heime.

I Trygg Havn nr 11 (november) kan du lesa meir utfyllande frå 2018-sesongen. Under får du ei kort oversikt over kvar stasjon i 2018:

Ålesund
Antall besøkande: 1103
Antall skip: 114
Antall medhjelparar: 16 frivillige + 1 ansatt koordinator

Bergen - Skuteviken
Antall besøkande: 8000
Antall skip: 280
Antall medhjelparar: 24 frivillige + 1 ansatt koordinator delt med Betlehem

Bergen - Betlehem
Antall besøkande: 1950
Antall skip: 60
Antall medhjelparar: 13 + koordinator delt med Skuteviken

Stavanger
Antall besøkande: 3400
Antall skip: 35-40
Antall medhjelparar: 20 + 1 ansatt koordinator

Oslo
Antall besøkande: Ca 30 hver 10. dag
Antall skip: 1 skip som kommer tilbake hver 10. dag
Antall medarbeidarar: 2 frivillige

Siste anløp 2016

Tekst og foto: Ingrid Helland. 10. november 2016.

Torsdag 10. november la årets siste cruiseskip til i Bergen.

Den indre Sjømannsmisjon (Norway Seaman´s Mission) åpnet for siste gang i år dørene i Skuteviksbodene 10 i Bergen for cruiseskipet "Magellan" sitt mannskapet. 40 av mannskapet om bord benyttet seg av tilbudet denne torsdagen. Vi serverte kaffe, vafler og var til disposisjon for dem som kom. Gratis Internett-tilgang er viktig, slik at de kan få ringt hjem og snakket med sine kjære. Det "summet" på mange ulike språk. Og vi fikk delt ut et par varme strikkeluer til to som ikke hadde noe over ørene.

Overgav seg til Herren

Av Ingrid Helland. Publisert 18. august 2015.

Medarbeidarar ved Ålesund Seaman`s Mission, fortel at ei cruiseskip-tilsett overgav seg til Herren i sommar.

Kvinna var glad for at ho no var blitt eit Guds barn og for at ho fekk ta med seg Bibelen ho hadde fått. Dei kristne kollegaene hennar ville hjelpe henne, og ta henne med i det kristne fellesskapet om bord.

- Det er så godt å få gå i ferdiglagde gjerningar, seier ei av medarbeidarane ved Norway Seaman´s Mission i Ålesund.

Vi gler oss over at arbeidet til Den indre Sjømannsmisjon ber frukt!

Stavanger
Frå Stavanger blir det meldt om stor pågang frå cruisetilsette. Slik uttrykker to frivillige medarbeidarar seg:
"Frem til midten av august har vi hatt besøk av over 1.100 personer. Største antall var 100 besøkende på en dag. Alle er så glade og takknemlige for å få komme og sitte i ro med sine telefoner og nettbrett som gir de mulighet til å snakke med sine familier og kjente i sine hjemland. I tillegg får de servert vafler, kjeks, kaffe og te. Svært mange tar også med seg traktater, andaktsbøker og nytestamenter. For oss to har det vært svært givende å få være med i dette arbeidet. Vi har sett hvordan de koser seg og hvor takknemlige de er. Dette vises med varme smil og gode håndtrykk.

Vi må heller ikke glemme Johan Hegle som har gjort en kjempeinnsats med å lede arbeidet. I tillegg har mange unge og eldre vært med. Stor takk til dem også!

Dette må Den Indre Sjømannsmisjon se stort på. Hvor mange kretser har samlet så mange mennesker midt på sommeren? Dette er en misjonsmark. Vi har hatt besøk fra 43 forskjellige land. Arbeidet får ringvirkninger, det er vi sikre på
".

En fantastisk dag i Stavanger

Tekst: Ingrid Helland. Foto: Eivind Volle. Publisert 29. juli 2015.

Torsdag 11. juni var åpningsdag for avdelingen i Stavanger av Norway Seaman´s

Torsdag 11. juni var åpningsdag for avdelingen i Stavanger av Norway Seaman´s Cruiseskip-ansatte blir invitert til Vaisenhusgaten.
Mission. - Det har vært en fantastisk dag for oss, uttaler Johan Hegle.


Nysteikte vafler
og kake ventet de fremmøtte i lokalet i Vaisenhusgaten.
Det italienskeide cruiseskipet "MSC Orchestra", med 2250 passasjerer og et mannskap på 900, ankom Stavanger en time tidligere enn varslet. Dermed var en god del av mannskapet gått på land da Johan Hegle og Eyvind Volle ankom havnen for å invitere til Norway Seaman´s Mission.

En av dem de fikk kontakt med og som takket ja til invitasjonen, var sjef for mannskapet. Hun var begeistret for tilbudet, og gikk tilbake til skipet for å hente flere. I tillegg ville hun ha med seg en bunke med brosjyrer (om tilbudet) da hun gikk for dagen. Disse ønsket hun å dele ut til mannskapet om bord.

Det ble til slutt 13 utenlandske sjøfolk som benyttet seg av tilbudet denne åpningsdagen, fra ni ulike nasjoner. De uttalte at de gledet seg til neste gang, og skulle få med mange flere.

Skipet kommer tilbake hver 14. dag i sommer, og Eyvind Volle ser store muligheter, da de fikk samtale med flere av mannskapet. Noen tok også med kristne traktater.
Eyvind skriver på Stavanger krets sin facebookside: «Det er ingen tvil om at vi har fått en god misjonsmark å pløye og så i. De ansatte på disse båtene kommer ofte fra fattige kår, og er lenge borte fra sine kjære. Takknemligheten og gleden sitter løst når de får anledning til å ringe hjem, får sette seg ned og møte mennesker som bryr seg om dem.»

Søndag 14. juni var Stavanger Seaman´s Mission på plass igjen. Da ankom et cruiseskip med 1200 ansatte. 33 av disse takket ja til tilbudet til Seaman´s Mission i Stavanger.

Dagen etterpå har enda et cruiseskip vært innom havna i Stavanger. Johan Hegle forteller oppglødd om opplevelsen med en fra mannskapet:
- Hans mor er kristen, og hadde sagt at han måtte søke Jesus og bli en kristen. Vi hadde en lang samtale om Jesus. Det endte med at han tok med seg de fire andaktsbøkene av H. E. Nissen.: "Ett er nødvendig". Dette ble stort for meg og Margrethe Elisabeth Berge som også snakket mye med han.

Bilder fra Seaman´s Mission i Skuteviken, Bergen, 15. mars 2016.
Foto: Ingrid Helland

______________________________________________________________________________________________________

NORWAY SEAMAN`S MISSION, AVDELING ÅLESUND

Tekst og foto: André Sætre

Den indre Sjømannsmisjon starta Ålesund Seaman`s Mission 1. juli 2014.

Etter å ha vore samarbeidspartner med Bergen Seaman`s Mission gjennom fleire år, ville vi starte eige arbeid i Tollbugt. 10 i Ålesund.

StavangerSeaman`s Mission og arbeid blant sjøfolk i Bergen .

Det er hovedsakleg mannskap på cruise-skip vi inviterer til vårt lokale (sjølvsagt også ope for alle sjøfolk).
Det er opptil fleire hundre i mannskap på kvart cruise-skip, og dei kjem frå mange forskjellige land.

Les også om Seaman`s Mission-Club

Stort behov for å kommunisere

Dei har ikkje råd til å bruke den dyre internettforbindelse (WiFi) om bord.

Dei fleste arbeider for ei svært lav løn (etter Norsk standard), og når vi kan tilby dei gratis trådlaust internett i vårt lokale, synest vi det er veldig bra for dei. Mannskapet har eit stort behov for å få kommunisere heim til ektefelle, foreldre, slekt og vener. Dei får no moglegheit til å kommunisere med sine gjennom skype, facetime og andre kommunikasjonskanalar på internett. Dei får også sjå den dei pratar med.

Vi tek imot dei i lokalet, og dei skriv seg inn i ein protokoll med namn, stilling, land og skipet sitt namn. Dette er for at vi skal ha god oversikt over kor mange besøkjande vi har i lokala,og også for at det er greit å sjå kva land dei ulike mannskapa kjem i frå.

Vi serverer gratis te, kaffi og kjeks/kaker. Mange dagar har vi også nysteikte vafler og syltetøy. Mannskapet brukar gjerne lang tid på å kommunisere heim, og også lese nyheiter frå heimlandet.

Tre språk

Så får vi gjerne ei stund der dei har lyst å samtale litt, og vi syner gjerne fram våre hyller med kristen litteratur for den som ynskjer å sjå på det. Det er nytestamente, biblar, traktatar, DVD, CD og anna kristent matriell. Mange tek med seg av litteraturen vi gir gratis. Vi fører logg over alt materiell som blir gjeve bort kvar dag.Det er hovedsakleg tre språk vi satsar på: Engelsk, spansk og togalog. Togalog er Filippinarane sitt språk, og om lag 30 - 40 % av mannskapet er frå Filippinene. Vi har også noko materiell på andre språk m.a. russisk. Elles kjem mannskapet frå mange land.

Etter første sesong har vi hatt inne mannskap frå over 50 nasjonar. All kommunikasjon går på engelsk, og alle som arbeider om bord i cruise-skipa snakkar engelsk.

"Liv i leiren"


Dei som jobbar om bord i cruise-skipa representerer mange ulike religionar. Nokre er også evangeliske kristne. Desse set ekstra stor pris på å møte andre kristne som dei kan samtale med.

Av og til opplever vi at det er grupper av kristne som kjem. Då blir det gjerne litt «liv i leiren» med fellessong og musikk, der reportuaret er kjende kristne songar.
Vi ser også at mannskapet set pris på å få kome ut av cruise-skipet og få eit «pusterom», der dei kan sitte å prate saman og ha eit sosialt felleskap utan å vere på arbeidsplassen sin.

Misjons- og velferdsarbeid
Arbeidet er både eit misjons- og velferdsarbeid, og vi treng frivillige som vil hjelpe Den indre Sjømannsmisjon i arbeidet. Vi opplever at mannskapet som kjem til vårt lokale gjev uttrykk for stor takksemd for at vi bryr oss om dei, og dei kjem gjerne att neste gong skipet er i byen.

Vi treng å ha minst ein person ved cruise-kaia og invitere mannskapet til vårt lokale når dei går i land. Vi har eigne foldarar med informasjon om tilbodet vårt, samt kart som dei kan gå etter for å finne lokalet. I dette arbeidet treng vi i tillegg to personar i lokalet. Normalt treng vi altså tre personar for å betjene stasjonen.

Ålesund Maskinistforening

Vi er svært heldige som har eit godt samarbeid med Ålesund Maskinistforening.
Vi leiger lokale med dei. Når lokalet vårt er fullt, slår vi opp ei dobbeldør inn til maskinistforeninga sitt lokale, og vi får dobbelt så stort lokale ved behov. Det er fin service av maskinistforeninga. Dei sponsar oss også med internett (WIFI).

For utanlandske i Norge

Seaman`s Mission høver særs godt inn i arbeidet til Den indre Sjømannsmisjon, då vi også har fokus på hamnemisjon.

Fleire misjonar sender folk til andre land og driv misjon, DISM driv misjon for utanlandske som kjem til Norge.
Den indre Sjømannsmisjon har som mål å drive misjon- og velferdsarbeid mellom fiskarar, sjøfolk og kystbefolkninga. Dette oppdraget er DISM framleis i full gang med å utføre etter utsagnet: Gud vil det!
Dersom du har lyst å vere med å hjelpe oss på frivillig basis i Ålesund Seaman`s Mission, så ver venleg å ta kontakt med oss.

Seaman`s Mission-Club

Vi har no starta med Seaman Mission-Club, der vi legg opp til at ein kan starte med grupper (to eller fleire) som vil støtte arbeidet.

Det viktigaste er bøn for arbeidet, men økonomisk støtte blir også ein del av dette.

Vil du være med å tene Jesus Kristus som gav alt for deg?

Den som vil starte ein Seaman`s Mission-Club, kan registrere seg hjå DISM, og vil då få gratis medlemskap i DISM, samt gratis abbonnment på Trygg Havn første året.
Har du lyst til å vere med i dette misjonsarbeidet?
Send oss ein e-post, eller ta kontakt på telefon. Du kan også fylle ut skjemaet nederst på sida.

Vi er svært takksame!

Esaias 55,11: »slik skal ordet mitt vera,det som går ut frå munnen min.

Det skal ikkje venda tomt attende til meg,men det skal gjera det eg vil,og ha framgang med alt som eg sender det til»

Medhjelparar i Ålesund Seaman Mission inviterer mannskapet på cruiseskipet til Tollbugata 10.

Medhjelparar i Ålesund Seaman`s Mission inviterer mannskapet på cruiseskipet til Tollbugata 10.

NORWAY SEAMAN`S MISSION, AVDELING

Har du lyst å arbeide som frivillig i Stavanger?
Ta kontakt med misjonssekretær Eyvind Volle tlf 993 34650 eller kretsformann Johan Hegle 924 45464.

André Sætre

Bergen Seaman`s Mission ble startet i 2010 av nederlandske Roeli Elbers i samarbeid med Harbourlight og er et arbeid særlig rettet mot mannskap på cruise-skip.

De siste årene har det i alt vært ca. 7000 dagsbesøkende innom basen i Sandviken eller i Betlehem.

Sjøfolkene tilbys et pusterom i hverdagen, et gratis tilbud med internett, kaffe og te, mulighet for samtaler og bibelmateriell på ulike språk.

Fra og med sesongen 2015 vil DISM i samarbeid med Bergens Indremisjon ta over cruiseanløpene i Jekteviken/Dokken-området; Norway Seaman´s Mission, avdeling Bergen.

Truls Nygaard