Om oss

I tjeneste for hele mennesket

  • Den indre Sjømannsmisjon ble startet 12. januar 1880. Målsettingen var og bringe evangeliets lys inn i de mørke fiskerimiljøer blant sildefiskerne nord i landet, og samtidig bedre de sosiale forholdene i fiskeværene på et bredt diakonalt plan.
  • Den indre Sjømannsmisjon driver i dag et aktivt arbeide blant fiskere og sjøfolk langs Norskekysten - og også et arbeid for utenlandske sjøfolk.
  • På misjonens fiskarheimer drives det kontaktskapende virksomhet. Det arrangeres møter og sosiale sammenkomster. Her kan folk oppleve fellesskap utenom deres daglige arbeidsplass. Det serveres middag, kaffe og kaker i en hjemlig atmosfære, og her kan sjøfolk/fiskere få dusje, få vasket skittent tøy og motta post.
  • Misjonen driver betelskipet «Elieser 6» som er et kjent innslag mange steder langs kysten.
  • Den indre Sjømannsmisjon eier lokalene i Løkkegangen 1-3, nær Aker Brygge. Her har vi møtevirksomhet hver torsdag kl 19.00, og en har muligheter for å leie ut til mindre konferanser og selskap.
  • Misjonen er organisert i åtte kretser + Troms og Finnmark distrikt, og driver en omfattende møtevirksomhet langs kysten. Våre forkynnere besøker stadig kirker og bedehus med evangeliske møter der Guds ord forkynnes i ord og toner.
  • I sentrum for hele Den indre Sjømannsmisjons tjeneste står mennesker som på en eller annen måte er knyttet til arbeidet
  • Og bak det hele står menn, kvinner, barn og unge i lokale foreninger, som holder virksomheten oppe ved givertjeneste og forbønn.
  • Ønsker du å støtte misjonen økonomisk kan gaver sendes til: Den indre Sjømannsmisjon Postboks 1904 Damsgård 5828 BERGEN Kontonummer: 3000.18.73454