Landsmøte 2022 - "Gud vil det!"

Påmeldingsskjema nederst på sida.

Velkommen til Den indre Sjømannsmisjon sitt Landsmøte 30. juni-3. juli 2022 på Nordhordland Folkehøgskole i Alver kommune.

Landsmøtet har pga. koronarestriksjonane vore utsett og avlyst to gonger; i 2020 og i 2021. No kan vi endeleg ønska velkommen til eit Landsmøte vi reknar med kan gjennomførast. Vi gler oss til å samlast med misjonsfolket, vera saman og legga planar for vidare drift av misjonen vår.

Fleire alternativ
Nordhordland Folkehøgskole ligg på Frekhaug i Alver, nabokommune til Bergen. Like i nærleiken er det eit lite sentrum med nokre butikkar av ulikt slag. 
Frå skulen er det og kort veg til sjøen, og også fleire alternativ til fjellturar og andre lettare turar til fots.

Meir om Landsmøtet under bildet.

 

NORDHORDLAND FOLKEHØGSKOLE: Dei store bygningane midt i bildet. Foto: Nordhordland Folkehøgskole.

Familiar
Det er ingen hemmelegheit at Den indre Sjømannsmisjon har eit fleirtal av eldre medlemmer. Vi er glade for kvar og ein, uansett alder. Samtidig håper vi å nå ut til fleire unge, og har lagt til rette for å imøtekomma unge familiar med eit eige opplegg for barn og tenåringar under forhandlingsmøta. 

Generalsekretær Arne Helleland ser fram til Landsmøtet.
- Eg gler meg til å treffa misjonsfolket i alle aldre. Dette blir ei flott samling der me kan oppmuntra kvarandre og vera med å stake ut kursen vidare i misjonsarbeidet.
Me har fått til eit variert program med tid for møte med Jesus i sentrum, sosiale treffpunkt, fysiske aktivitetar og godt bordfellesskap med god mat. Håpar mange kjem!

Tema for Landsmøtet 2022: "Gud vil det!"

Program
Torsdag 30. juni
12.00 Lunsj
13.00–17.00 Registrering 
18.00 Kveldsmat
19.30 Opningsmøte. 
          Talar: Ingvald André Kårbø, radio og TV-pastor / konstituert daglig leder i P7 Kristen riksradio 
          Tema: "Gud vil frelse"

Fredag 1. juli
08.00 Frukost
09.15   Bibelsamling
            Talar: Thomas Kjær Olsen, misjonssekretær Bjørgvin krets
             Tema: «Da skal dere kjenne at jeg er Herren» - misjon i GT
10.30   Forhandlingsmøte
            Eige opplegg for barn/tenåringar
13.00   Middag
14.30   Kaffe
15.00  Forhandlingsmøtet held fram  
            Eige opplegg for barn/tenåringar
18.00  Kveldsmat
19.30   Misjonsmøte
            Talar: Ingvald André Kårbø - Tema: "Gud vil misjon"

Lørdag 2. juli
08.00 Frukost
09.15   Bibelsamling 
            Talar: Thomas Kjær Olsen 
            Tema: «Da skal dere kjenne at jeg er Herren» - misjon i GT
10.30   Forhandlingsmøte
            Eige opplegg for barn/tenåringar
13.00  Lunsj m/kaffe 
14.00  Utflukt 
18.00  Middag
19.30  Festmøte 
           Talar: Ingvald André Kårbø - Tema: "Gud vil vera med"                                                        
           Kaffi og kaker etter møtet

Søndag 3. juli
09.00 Frukost
11.00  Formiddagsmøte 
           Talar: André Sætre, misjonssekretær Møre og Romsdal 
           Søndagens tekst: Matt 9,35-38
13.00  Middag m/avslutning

Pris:
Dobbeltrom m/ full pensjon: kr 3.000 for heile stemnet
Enkeltrom m/ full pensjon: kr. 3.300 for heile stemnet
Barn 0-3 år gratis
Barn 4-12 år 50% rabatt 

Maks familiepris: kr. 9.000 for heile stemnet

Tilbod til deg som ikkje ønsker overnatting:
Dagpakke alle måltid: kr. 540 (0-3 år gratis. 4-12 år kr. 270)
Dagpakke utan frukost: kr. 430 (0-3 år gratis. 4-12 år kr. 215)

Bubil/campingvogn
Skulen har i utgangspunktet ikkje plass til bubilar/campingvogner, men kan eventuelt ordna med plass til nokre få. 

Påmelding innan 20. mai:
Via skjemaet nederst på sida
E-post: dism@dism.no
Tlf.: 488 54 605 (ikkje SMS)

Påmelding til Landsmøtet:

DISM hovudkontor:

Postboks 1904 - Damsgård
Bergen, Vestland 5830

E-post: dism@dism.no
Tlf.: 488 54 605