Troms og Finnmark distrikt

Finnmark krets: Kretsen ble opprettet 1. januar 1959.
Troms krets: Kretsen ble opprettet 17. november 1913.
Kretsene benevnes nå som Troms og Finnmark distrikt.Virksomheten består av møter ved tilreisende forkynnere og besøk av "Elieser 6".

 

 

 

Evangeliet i ord og toner

 

I tiden 2. til 18. november 2020 vil sangevangelistene Paul Mattis Nørstebø og Dagfinn Sandal ha møter i Troms og Finnmark distrikt og i Nordland krets. Se hele reiseruten her. Du er hjertelig velkommen på møtene!

 Leif Akselsen


Her har "Finnmarkshilsen"  en reportasje om misjonssekretæren, forkynneren og fiskarheimsbestyreren Leif Akselsen. 
Akselsen døde 1. februar 2016 - etter et langt liv i misjonen. Han livsmotto var fra Markus 11, 22: «Ha tro til Gud!»


Leif Akselsen og Gudrun Undal. Bildet er tatt i 2015 da Gudrun og Kåre Undal var på besøk til Akselsen i Alta. Foto: Kåre Undal.
Kretsens kontonummer:
3000 18 73454
Merk: Troms og Finnmark krets