Troms og Finnmark distrikt

Finnmark krets: Kretsen ble opprettet 1. januar 1959.
Troms krets: Kretsen ble opprettet 17. november 1913.
Kretsene benevnes nå som Troms og Finnmark distrikt.Virksomheten består av møter ved tilreisende forkynnere og besøk av "Elieser 6".

Alle møter med "Elieser 6"våren 2020  er dessverre avlyst grunnet situasjonen med koronaviruset. 


Kretsens kontonummer:
3000 18 73454
Merk: Troms og Finnmark krets