Arkiv

Fra kretsårsmøtet i Stavanger krets i 2018.

«Kom over og hjelp oss»

Kretsårsmøtet i Stavanger krets

Tekst: og foto Jostein Vik . Publisert 16. april 2018.

Lørdag 24. mars hadde 17 utsendinger funnet veien til Saron på Bryne og årsmøte for Stavanger krets.

Det er blitt en tradisjon at årsmøtet starter med bibeltime. I år hadde vi besøk av Ole Andreas Wastvedt som talte.

Frivillige
Det var satt av to timer til selve årsmøtet. Årsmelding og regnskap ble gjennomgått uten spesielle kommentarer. Aktiviteten i 2017 var på omtrent samme nivå som året før. Det meste av møtevirksomheten har blitt gjennomført med frivillige forkynnere.
Regnskapet viste et overskudd på kr. 118.000,-. I tillegg til dette overskuddet har kretsen bidratt med store beløp til Elieser og annen virksomhet i DISM.
I årsmeldingen var Seaman's Mission i Stavanger også med i et eget avsnitt. I løpet av fem hektiske måneder var mer enn 4200 sjøfolk innom i lokalene vi leier av NLM i Stavanger. Mange frivillige gjorde dette misjonsarbeidet mulig.

Kretsstyret
Til kretsstyret ble Even Ydstebø og Jostein Vik valgt til faste medlemmer og Johan Hegle ble varamann. Arne Helleland og Jakob Knutzen var ikke på valg og fortsetter i kretsstyret.

Burde rope ut
I samtalen om arbeidet videre kom det fram at det var viktig med nærhet til misjonsfolket og at det burde være faste forkynnere i kretsen. Dette er viktig for så vel møtevirksomheten som for inntektene til misjonsarbeidet. Med tanke på Seaman's Mission og det viktige arbeidet ble det påpekt at vi burde rope ut «kom over og hjelp oss». Det trengs både frivillige medarbeidere og et økonomisk grunnlag for å drive dette store misjonsprosjektet.

God samling
Årsmøtet ble avsluttet med fest med ca. 30 fremmøtte. Også på festen var det Ole Andreas som hadde talen. Natalie Bjørkeland gledet oss med vakker sang.
På festen ble Helge Krosli takket og overrakt blomster for sin innsats i kretsstyret.
God mat og god tid til den uformelle samtalen var med på å gjøre årsmøtet til en god samling for venner av Den indre Sjømannsmisjon.

Ung - og frivillig medarbeider i Seaman's Mission

Tekst og foto: Jostein Vik. Publisert 13. september 2017.

Ut i havgapet mellom Tungenes og Skudenes i Rogaland finner vi ei gruppe med 365 øyer, holmer og skjær, Kvitsøy.

Her har det bodd fiskere og sjøfolk fra uminnelige tider.
En av de vel 500 innbyggerne på Kvitsøy er 17 år gamle Theodora Elise Høie. Trygg havn har hatt en liten prat med Theodora som vi gjerne vil dele med vennene våre i Den indre Sjømannsmisjon.

Først litt om deg selv, Theodora.
- Jeg er født og oppvokst på Kvitsøy og jeg har nok blitt formet av det lille miljøet jeg vokste opp i. Pappa var fisker i store deler av oppveksten min og av den grunn ble det mye båt. Siden foreldrene mine gikk i kirken og på bedehuset var jeg med på dem på gudstjenester og møter. Her var jeg også med i barnelag og kor.
På skolen var vår klasse den største med 14 elever. Viktigste hobbyer og interesser er sang og musikk. Jeg spiller piano og var med i skolekorpset. I korpset spilte jeg baryton og tuba og en periode var jeg med som hjelpeinstruktør.

Da du var ferdig med 10. klasse søkte du og kom inn på skoleskipet Gann. Hvorfor nettopp det valget?
- Med en pappa som var fisker, en morfar som var frivillig med som matros på Gann et par somre og en onkel til mamma som i sin tid var kaptein på Gann, så ligger kanskje sjølivet litt i blodet. Egentlig var jeg helt blank med tanke på utdanning. Et år på Gann kunne gi meg en tenkepause med hensyn til videre valg. Det å komme seg ut fra heimen, en annerledes skole (på kjøl) der reising er en del av skolehverdagen fristet. Nå etter ett år på Gann fortsetter jeg andre året med maritime fag og fordypning i maskinfag, men jeg vet ennå ikke hvor utdanningen ender. Tar foreløpig ett år om gangen.

Så til indre Sjømannsmisjon og Seaman's Mission. Kjente du noe til DISM fra barndommen på Kvitsøy?
- Ja, mamma var med i forening for DISM. Dermed var jeg med på den årlige basaren. Det hendte også at det var foreningsmøter heime. Dessuten har jeg gått rundt på Kvitsøy og solgt Fiskerens Venn.

I vår fikk du spørsmål om å bli med som frivillig på Seaman's Mission. Hvilke tanker gjorde du deg da?
- Den første tanken som slo meg var «Yes», dette har jeg lyst å bli med på. Jeg hadde hørt litt om Seaman's Mission og ville gjerne være med å hjelpe andre. Dessuten regnet jeg med at møte med andre sjøfolk fra hele verden kunne gi meg nyttig erfaring med tanke på at jeg en gang selv skulle ha sjøen som arbeidsplass.
Siden jeg hadde søkt og fikk sommerjobb på Kvitsøy, ble jeg bare med som frivillig 2 uker i juni. Skulle gjerne vært med lenger, men som ungdom er det greit å tjene litt penger også.

Hvordan opplevde du teamet i Seaman's Mission i Stavanger?
- For det første var det veldig kjekt. Teamet bestod av ungdom i alle aldre fra 16 til 80 år. Kanskje litt annerledes enn jeg hadde tenkt på forhånd, men utrolig spennende å møte så mange mennesker fra forskjellige nasjoner og få høre hvordan de har det.
Jeg fikk stå på kaien for å invitere og vise veg til Salem for mannskapene på cruisebåtene, jeg var litt på kjøkkenet og ordnet med det som skulle serveres og jeg fikk anledning til å prate med noen av gjestene og vise dem hva de kunne få med seg av kristen litteratur.
Så fikk jeg oppleve den gleden som sjøfolkene opplevde med å komme et slikt sted. Her fikk de mulighet å snakke med familie og venner via internett. Her fikk de møte mennesker som bryr seg om deres ve og vel og har tid til å snakke med dem. Her kunne sjøfolkene sette seg ned og nyte kaffe eller te og en kjeks i rolige omgivelser, borte fra en stresset hverdag. Det er ikke tvil om at disse 2 ukene ga meg nyttig livserfaring.

Fikk du noen direkte tilbakemeldinger fra sjøfolkene som besøkte Salem?
- De aller fleste uttrykte stor takk når de gikk fra Salem. Det var ikke tvil om at et slikt tilbud hadde stor betydning for den enkelte. Mange takket med varme håndtrykk og med klar tale om at «vi kommer igjen neste gang båten vår besøker Stavanger».

Kan du anbefale andre ungdommer å være med som frivillige på Seaman's Mission?
- Absolutt ja! Jeg var sammen med to andre på min alder, Ole Gunnar og Håvard. Begge disse ga uttrykk for at dette arbeidet var utrolig spennende og givende. Som ekstra bonus fikk iallfall jeg bruke noe av den maritime engelsken jeg hadde lært på Gann. Det å være nødt til å snakke engelsk hjemme i Norge er nyttig lærdom.

Nå er du tilbake på Gann. Fortell litt om de første ukene på andre skoleåret.
- For det første var det en utrolig gjensynsglede å møte igjen mange av dem jeg ble kjent med første året på Gann. Allerede dagen etter skolestart la vi kursen vestover i havet mot Skottland og Isle of Man. I regi av motorsykkelklubben Holy Riders reiste vi sammen med ca. 90 motorsykkelentusiaster som hadde motorsyklene med seg. En stor opplevelse og mye ny lærdom og kunnskap allerede …< br /> Jeg gleder meg til fortsettelsen av skoleåret og min egen fremtid!

Kretsårsmøte om bord i M/S Gann

Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 27. mars 2017.

Lørdag 25. mars ønsket kretsleder Jostein Vik velkommen til Stavanger krets sitt årsmøte, om bord i M/S Gann.

Skoleskipet
Skoleskipet M/S Gann lå til kai ved Tømmerodden på Hundvåg.
Nåværende skip er det 6. i rekka, og har 120 elever fordelt på VG1 og VG2.

Skinne i mørket
Tone Allis og Hans Egil Rødland fra Kvinesdal var invitert til å synge på årsmøtedagen. Og som Hans Egil selv sa: - Mi syng budskapet om det som er evig.
Egil Falkum holdt bibeltimen på starten av dagen.
Det er mye frafall i tida vi lever i. De frelste skal skinne i mørket, være et lys for de somgår mot fortapelsen. Ef. 4,17-25 er skrevet til oss som tror på Jesus.
Å bli bevart er ingen selvfølge. Satan gjør alt for å få frelste bort fra Frelseren.
Tidsånden forandrer seg etter tida. "Det står skrevet" - gjelder også for oss. Tukler vi med Guds ord, tukler vi med Gud selv.
Hvordan skal vi klare oss i verden uten Guds ord? Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Sal 119,105
Har vi ikke dette, går vi i grøfta. I dag forandres Guds ord etter tidsånden, og det er lett å bli gjenstand for enhver villfarelse.
Salme 139,23-24:
Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker! Se om jeg følger avguders vei, og led meg på evighetens vei!

Årsmøtet
Helge Krosli ble valgt til møteleder. Årsmelding og regnskap ble lagt fram av Jostein Vik. Kjernevirksomheten til kretsen er møtevirksomheten. Ca. 100 møter og basarer i 2016. Regnskapet viser overskudd. Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent.
Etter valget ble kretsstyret for 2017/18 seende slik ut:
Jostein Vik
Helge Krosli
Arne Helleland
Jakob Knutzen
1. vara: Anne Lise Kindervåg
2. vara: Johan Hegle

Helge Krosli takket Jostein Vik for godt gjennomført formannsarbeid i året som var.
Det ble også opplyst om at 2. mai starter kretsen opp igjen Seaman´s Mission i Stavanger. Sesongen varer ut september.

Misjonsfest
Årsmøtedagen ble avsluttet med misjonsfest på kvelden.
Terje Haugvaldstad, virksomhetsleder / Adm. Maskinsjef orienterte om skoleskipet Gann: Skipet er det 6. i rekka. Foreningen Unge Sjømenns Kristelig Forening (USKF) ble stiftet i 1947, og driver i dag Skoleskipet Gann og Gannturene.

Konstituert generalsekretær Ole Andreas Wastvedt talte ut fra Joh. 21,15ff.
I møte med msk og frykt, sviktet Peter.
Loven krever fullkommen kjærlighet, agape. Vi er ikke i stand til det. Vi trenger en frelser som stiger ned: nå skal du få del i min fullkommenhet, i min frelse.
Påskeuken: Peter fornektet Jesus tre ganger. Peter gråt bittert. Jesus døde, men stod opp igjen. Nå stod Jesus der og hadde bruk for Peter, en synder, en som visste at i meg selv makter jeg ingenting, men i deg Jesus har jeg vunnet alt.
Hvordan kunne Peter makte oppgaven han fikk? Svaret står i v 19: Følg meg.

Kåre Undal, driftsleder på "Elieser 6" siden 2004, hadde en grundig gjennomgang av Elieser. Skipet er i bra stand, men er et kostbart hjelpemiddel. Mange dyre reparasjoner den siste tiden og et underskudd på over 1,5 millioner i 2016.
- Jeg håper og ber om at Elieser må få gå i mange år. Det er et unikt redskap i Guds rike, avsluttet Undal.

Det var også på dette møtet god sang av Tone Allis og Hans Egil Rødland.
Før siste post på programmet, kakebordet, takket Jostein Vik for en fin og god dag. Til både sangere, talere og til alle som kom.

Les mer fra årsmøtet i Trygg Havn 5/2017 (mai)

Vintermøte Stavanger krets

Tekst og foto: Jostein Vik. Publisert 13. februar 2017.


Fredag 2. februar hadde styret for Stavanger krets invitert til Vintermøte.

Mer enn 200 innbydelser var sendt ut og vi var selvsagt spent på hvor mange som kom. Med tanke på maten hadde vi bedt om påmelding.
Vi hadde dekket bord til i overkant av 50 og alle plasser ble fylt opp. Vi kunne glede oss over at 53 misjonsvenner hadde funnet vegen til lokalene til Frelsesarmeen i Stavanger denne kvelden.

Kveldens taler
var Jakob Trodahl. Han talte over teksten i Åp. 2, 12 - 17, sendebrevet til menigheten i Pergamum. I talen ble alvoret lagt inn over forsamlingen om Bileams / Satans forbannelse. Israelsfolket ble invitert til fest, og satans strategi er å drive til synd med fine ord.
Satan ønsker umoral innpakket i flott papir, og Nikolaittenes lære unnskylder dette.
Slik er det også i dag. Alle slag umoral kalles fremgang. Men historien har vist at umoral som homofili, incest etc. har stor fremgang i siste fase før en sivilisasjon går til grunne. Mange tror at de tilber Gud, men gjør i realiteten det motsatte.
Men Paulus ber menigheten om å ta et oppgjør med dette som er nevnt. Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna, brødet fra himlen - Jesu legeme.
Vi trenger mannaen, Guds ord, helt til vi møter Jesus i himmelen.

Sang og musikk
Einar Sunde og Rolf Breivik hadde tatt med seg gitar og trekkspill. De gledet forsamlingen med flere gode evangelisk sanger. Flott at de var med og spilte til allsangen også. Utrolig hva det gjør for sanggleden når noen er med og spiller til sangen.

God mat
Etter tale og sang var det tid til matøkt. Flotte smørbrød og gode heimebakte kaker stod på menyen. Vi kunne både ta og føle på den gode stemningen når praten gikk rundt bordene. Alltid kjekt når stemningen er god rundt matbordet.
Misjonsinformasjon, vitnesbyrd og hilsener.
Etter matpausen var det tid til litt misjonsinformasjon, hilsener og vitnesbyrd.

Flere av de fremmøtte nyttet anledningen til å komme med hilsener. Tomas Holgersen minnet spesielt om hvor viktig Elieser er for DISM. Dette er et godt redskap for å nå nye mennesker med evangeliet.
Tidligere kretsformann, Jakob Nordbø kom med en spesiell hilsen til Kjellaug og Agnar Spanne. Kjellaug fikk en SMIL-sjokolade som takk for sin vennlighet og åpenhet og Agnar fikk en pose med NonStop for sin utrettelige innsats for misjonen. En munter måte å gi en god oppmuntring på!!
Flere andre kom med vitnesbyrd og hilsener til forsamlingen og til dem som leder kretsarbeidet.
Feststunden ble avsluttet med sangen «Velsigna band som bind Guds folk i saman her» og den aronittiske velsignelsen. «Slik skal du legge mitt (Guds) navn på Israels barn, og så vil jeg (Gud) velsigne dem.» 4 Mos 6,27

Se og les mer i Trygg Havn 3/2017 (mars)

Misjonssekretær

Bjørn Storm Johansen er er tilsett som misjonssekretær i Stavanger krets.

Han tok til i stillinga 13. juni 2016.
Johansen kom frå eit engasjement i Norsk Luthersk Misjonssamband før han tok til i stillinga i DISM.

«Solrenning» på Sola

Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 17. august 2016

Om foreininga som la ned men likevel held fram.

Ruth Tjora og Marie Bærheim bur på Sola i Rogaland, og begge har vore med i kvinneforeininga «Solrenning» i mange, mange år.
Ruth i 58 år, sidan ho var 19. - Både mor og svigermor var med, seier ho.

Mange år
«Solrenning» vart starta på Sola 1. mai 1948. Det var sekretæren i Stavanger krets, Ingolf Rognøy, som sto bak. Han fekk Gunhild Tjora til å ta ansvaret, og sidan har det vore i gang.
Marie har «berre» vore med i 40 år. I 1995 tok ho over som leiar for foreininga, etter Ruth. Når Ruth starta som leiar, har dei ikkje kontroll på, men det vart mange år. Og den tradisjonen har altså Marie ført vidare. Å vera leiar i 21 år - er ikkje lite det heller.
Marie og Ruth kjenner kvarandre godt. Den eine er yngre enn den andre, men det betyr ingenting. Latter og ord sit laust. Tydeleg at dei har delt mykje saman opp igjennom åra.

No legg vi ned
I fjor hadde dei sin siste basar. - No legg vi ned, tenkte dei. For det tar på å stella til stor basar med både mat og gevinstar. Dei blir ikkje yngre med åra dei på Sola heller. Kr 47.000 frå basaren, + kr 7.000 innsamla på foreiningsmøta, vart sendt til Den indre Sjømannsmisjon. Og så skulle det vera med det.

Trekking i bøtta
Men kva skjedde, undrast eg?
- Det er dumt å ikkje ha foreining, kjem det frå Marie, så vi bestemte oss for å halda fram.
- Men basaren blir ein «aftentrekning» med berre åresal. Inntekta skal gå til Elieser.
14. oktober 2016 blir det igjen basar i Salem på Sola. - Ein gammaldags basar med trekking i bøtta, smiler Ruth. - Det blir ikkje den store basaren, men talaren er klar.

Glade i betelskipet
Solrenning har altså gått over til å bli ei «Elieser-foreining». Desse damene er nemleg svært glade i betelskipet. Kvar gong Elieser er i traktene, bakar dei og står på. - Vi bakar så mykje at dei har mat i lang tid. Dei ler godt, men blir alvorlege igjen. - Vi ringer og prøver å få med oss folk om bord på møta.
Ønske om at andre skal få høyra evangeliet ligg der hos desse ivrige misjonskvinnene.

I år og til neste år
Kvart år i januar har foreininga møteveke. Slik var det også i år, og slik blir det til neste år. Sangkrefter er allerede spurt. Talar får dei frå kretsen.

Gjorde sine grep
Solrennings-damene er seks i talet. Dei var fleire før, men desse seks får likevel utretta mykje for Han som sender.
Desse kvinnene gjorde sine grep slik at det vart mulig for dei å halda fram med «Solrenning» på Sola.

Bilder fra årsmøtet april 2016:

Foto: Ingrid Helland. Publisert 18. april 2016.

Stappfullt - og unger satt som lys

Tekst og foto: Helge Krosli. Publisert 26. oktober 2015.

Det er fredag 16. oktober. Nydelig høstvær og basar i Åna Sira.

Alltid spennende å være i Åna på basar. Utflyttere kommer heim, kjente treffes - unge og eldre.

Stappfullt

Bedehuset var stappfullt da Torborg Trelsgård ønsket velkommen og sangen «O Jesus åpne du mitt øye» fylte bedehuset.
Under andakt og sang var det stille i forsamlingen. Unger satt som lys.

Kjempeflott resultat

Loddbøker gikk fra bord til bord. Åresalg og masse flotte gevinster. De eldre i foreningen fikk god hjelp av barn og unge damer, og alt gikk på skinner.
Så var det mat og kaffe. Alt heimebakt.
Til slutt var det hovedtrekning. Alt i alt kom det inn 33.800 kr. Kjempeflott!
TAKK til foreningen i Åna Sira og til Herren for en fin kveld!

Ble inspirert Kretsårsmøte i Stavanger

Lørdag 14. mars 2015 møttes storfamilien DISM Stavanger til kretsårsmøte på Orre bedehus på Jæren.

Misjonssekretær Eyvind Volle

Forhenværende matros, barne- og ungdomsarbeider, landsforkynner, kretssekretær OG maskinist Helge Krosli.

Av misjonssekretær Arnfinn Barlaup

Onsdag morgen satte jeg meg i bilen for å kjøre ut til en øy jeg aldri før hadde vært. Solen skinte, og himmelen var tilnærmet blå. Jeg var sendt ut på oppdrag for Trygg Havn, for å skrive et lite intervju med forhenværende maskinist på Elieser, Helge Krosli.

Vassøy
Etter å ha fått nøye beskrivelser av hvor fergen til Vassøy gikk fra, kjørte jeg pent og pyntelig rett bort til kaien, og stilte meg opp i fergekøen. Så kom jeg brått på at jeg hadde glemt å spørre Helge om hvilken avgang jeg skulle kjøre av på. På skiltet til fergen, sto det «Byøyene», og jeg visste ikke når fergen la til hvilken øy. I min fortvilelse tok jeg opp telefonen og ringte til Helge og spurte om når fergen var kommet til Vassøy. I andre enden hører jeg; - Det er bare ett stopp. Fergen går kun til Vassøy og tilbake.

Når jeg kjørte i land, sto Helge med sitt kjente smil og tok imot en forvillet misjonssekretær. Vi kjørte så til huset til Helge og Karin, som de bygde i 2004.

Selve «intervjuet» ble bare en naturlig del av samtalen som allerede var i gang.

Kamp og dragning
Helge forteller at han vokste opp i en kristen heim på ei øy utenfor Flekkefjord. Nærmere bestemt Andabeløy. Han ble kjent med Den indre Sjømannsmisjon fra tidlige år, da hans besteforeldre tok imot forkynnere for Den indre Sjømannsmisjon (DISM). Etter at besteforeldrene døde, tok foreldrene over oppgaven med å ta imot forkynnere for DISM der i bygda.

Som mange andre vokste Helge opp i en kristen heim, men i ungdoms år kom han bort fra Jesus. Eller som han selv sier, han hadde bestemt seg for å leve på verdens vis. Derfor søkte han på maskinistskole, for å komme på sjøen og leve i verden. Men 20. oktober 1963 kom Helge til liv i Gud, lenge før han rakk å komme ut på havet. Han forteller om den søndagskvelden da han sto på trappa inn til bedehuset, og kjente kampen og dragning ut i verden, men han måtte gå inn. Den kvelden fikk Helge sett seg frelst. Litt over et halvt år senere, St. Hansaften 1964 gikk Helge om bord på Elieser for første gang, som matros.

Karin
I 1966 traff Helge en liten dame fra Vassøy, med navnet Karin. Han traff henne gjennom hennes tvillingsøster Liv. Søsteren jobbet nemlig på kretskontoret til DISM i Stavanger krets. Og det ene førte til det andre og plutselig en dag i april 1967 skinte det i to gullringer i Stavanger.

Tøff start
På samme tid startet Helge opp som Barne- og ungdomsarbeider i Stavanger krets. Men selv om Helge var ansatt i ungdomsarbeid, ble han sendt for å hjelpe til med noen møter i Salten krets. Helge så fram til å få reise med kretssekretæren der i kretsen. Men etter en lang, lang reise fra Stavanger til noen øyer på Helgelandskysten, ble ikke Helge møtt av en kretssekretær, men han ble møtt av et brev i den heimen han skulle bo. Det var et brev fra kretssekretæren, som ønsket han lykke til med møtene, og at han så frem til å treffe Helge i Bodø om tre uker. Dagen derpå var det pinsehelg, og det skulle være to møter der Helge fikk beskjed om at det var forventet at han talte om hendelsen pinsedag og Den hellige Ånd. «Det var en tøff start,» forteller Helge.

Herlig og fritt
Senere samme år, altså 1967, forteller Helge om turer og møter og leirer han hadde rundt omkring i landet for DISM. Og plutselig mens Helge sitter og forteller, bryter Karin ut; «Kan du begripe koss han kan huske alt det der?» og så ler hun hjertelig. Og akkurat det er noe som gjør et besøk hos fam. Krosli så herlig og fritt. Mens Helge sitter og forteller om det ene eller andre, så kommer det en kommentar eller to fra fru Karin.

Helge forteller videre om sin tid i DISM, både som frivillig og som ansatt. Og mens Helge forteller om det han har gjort og opplevd i DISM, sier Karin: "Ja, eg har ikkje hatt hjelp med ungene hver kveld, skjønner du." Og så ler hun godt. "Ja, uten Karin, så hadde dettan ikkje gått, det er klart", kommer det fra Helge.

Helge forteller om sin tid som kretssekretær i Stavanger krets. Først var han kretssekretær en liten periode i 1998, men den 19. august 2002 gikk han inn for fullt som leder for kretsen. Der var han fram til januar 2007, da han gikk om bord på Elieser.

Mistet sin yngste sønn
Jeg prøver å dreie samtalen litt inn på hva som gjorde at Helge gikk om bord på Elieser januar 2007. Jeg merker når jeg spør at både Helge og Karin ser litt på hverandre og blir litt roligere. Så begynner Helge å fortelle om da de mistet sin yngste sønn Øystein i august 2006. Han forteller at når han ringte rundt for å spørre om å få møter, så lurte mange på hvordan det gikk. Det var ikke bare lett. Han forteller videre at han ble spurt om å komme om bord på Elieser som maskinist, noe som virket veldig spennende. Men han kunne ikke gjøre det uten at Karin sa det var greit. Turnusen var tross alt 1 måned på, borte fra heimen, og en måned av.

Elieser på «sjevå»
"Hvordan blir det å ikke reise ut mer?" ymter jeg frampå. "Han komme til å savna det etter hvert," svarer Karin før Helge rekker å tenke seg om. "Eg va jo innstilt på å slutta te jul, men på grunn av sykdom måtte eg gå av i september i år," fortsetter Helge. Han forteller kort om sykdom og problemer rundt det, som gjorde sitt til at han måtte gå av litt før planlagt.

Før jeg rekker å spørre Karin om hvordan det har vært å være "sjømanns-enke", sier hun med et smil om munnen: "D et er ikkje bare å ha mannen heima heller. For eg er ryddige, og Helge han rode." Ja, det er av sine egne man skal ha det, tenkte jeg. Karin smiler når hun forteller dette, og Helge sitter i sofahjørnet og smiler og humrer, så det var nok ikke alt for seriøst ment. Skjønt at fru Karin er ryddig, det er man ikke mye i tvil om etter å ha vært på befaring rundt om i huset. Påstanden om at Helge er rotete vil ikke undertegnede ta noen stilling til.

Fru Karin sier videre at; "Helge, han har Elieser på sjevå (les: brødskiven)". Hun forteller om at Helge har foredrag for alle og enhver han møter om sin tid på Elieser.

At Helge og Karin har det godt i lag, det forstår man fort. Når Helge i tillegg forteller at han pleide å ringe til Karin tre-fire ganger daglig (!) når han var om bord, blir dette enda tydeligere bekreftet. "Av og til tenkte eg ka han ringe for nå igjen da?" sier Karin mens hun flirer.

OG maskinist
Jeg hadde fått i oppdrag å reise ut til Vassøy for å gjøre et intervju med forhenværende maskinist Helge Krosli. Når jeg dro forsto jeg at jeg hadde hatt et intervju med forhenværende matros, barne- og ungdomsarbeider, landsforkynner, kretssekretær OG maskinist Helge Krosli. I tillegg til alle frivillige engasjement han har hatt i misjonen. Jeg er ganske trygg på at selv om Helge er ferdig i DISM, så er han langt fra ferdig med DISM.

"Og jeg er fullt viss på at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag."

Lørdag 9. april ble det holdt årsmøte i Stavanger krets.

24 utsendinger var samlet til kretsårsmøte i Skjæveland Misjonshus.
Dagen startet med bibeltime av førsteamanuensis Reidar Mosvold. Tema for bibeltimen var «Gleden gjennom fellesskapet i evangeliet», med utgangspunkt i Fil.4.4-7.

God samtale
Etter middag og kaffi, var det klart for årsmøtesaker. Helge Krosli ble valgt til ordstyrer og Anne Lise Kindervåg til referent.
Ingrid Helland representerte hovedkontoret. Hun orienterte kort om arbeidet i DISM og hilste fra ledelsen i misjonen.
Årsmelding ble godkjent etter litt utdypende informasjon og noen enkle justeringer.
Regnskapet ble godkjent og tatt til etterretning.

Etter valget har styret denne sammensetningen:
Anne Lise Kindervåg
Johne Varland
Jostein Vik (ny)
Helge Krosli (ny)
Agnar Spanne 1. varamann
Astrid Skårland 2. varamann
Styret konstituerer seg med formann og referent.

Det ble en god samtale om veien videre. Et felles ønske om at flere må bli frelst. Eyvind Volle sluttet 1. mars som misjonssekretær. Årsmøtet ønsker å få ny sekretær på plass så fort som mulig.
Det vil også denne sesongen bli drevet velferds- og evangeliseringsarbeid blant utenlandske cruiseskip-ansatte. Kretsen har fått leie lokale hos NLM i Stavanger. Flere frivillige har meldt seg til å være med i dette viktige arbeidet.
Agnar Spanne ble takket for tiden som formann. Spanne tok over formannsvervet da kretsen sto uten formann midt i valgperioden. Ester Salte gikk ut av styret. Hun ble også takket for tro tjeneste.
Kl. 18 var det laget til flott koldtbord.

Lar oss ikke gå under
På årsmøtefesten kom det flere tilreisende.
Helge Krosli ledet også her. Agnar Spanne hadde gode åpningsord der han minnet om ord fra Salme 22. Jesus ble forlatt av Gud. Hvorfor? Fordi vi skulle slippe.
Jostein Vik sang flere sanger av Jakob Sande. Bl.a. sangen fra påskedramaet:
Du som låg i natti seine
Sorgtung vanvørd og aleine
Skjelvande på såre kne
Du som skåli trufast tømde
medan alle dine rømde
Stridsmann frå Getsemane…
En sterk tekst. Fint framført med gitar-akkompagnement.

Alfred Salte hadde kveldens tale. Han overtok DISM etter farfar. Alfred var bare 19 år den gangen.
«Livet er vanskelig. Gud er nådig. Himmelen er sikker.» Disse ordene, som Salte hadde lest på en gravstein, var innledningsordene i talen. Han viste også til Peter som gikk på vannet. Jesus grep Peter da han holdt på å gå under. Vår himmelske far lar oss ikke gå under for at vi skal huske våre feiltrinn. Han er der og drar oss opp.

Årsmøtedagen ble avsluttet med et stort kakebord.