Stavanger

Stavanger Krets ble opprettet 26. juni 1909. Kretsen har en fast ansatt i 50% stilling som forkynner, og i tillegg en ansatt på fulltid i sommersesongen fra mai til september for å drive Seaman's Mission i Stavanger.

Følg oss på Facebook:
DISM den indre Sjømannsmisjon/ Stavanger krets


Kretsnytt:

Kontaktinformasjon

Kretsens kontor-/postadresse:
Den indre Sjømannsmisjon Stavanger krets
Hetlandsgt. 12
4344 BRYNE

Kretsens kontonummer: 3201.21.64075

Kretsens VIPPS:
127819

Kretsstyret 2019/20:
Leder:
Jostein Vik, Bryne
E-post: jostei-v@online.no
Nestleder:
Even Ydstebø, Stavanger
Styremedlemmer:
Arne Helleland, Tau
Cato Myklebust, Klepp st.
Vara:
Kjellaug Spanne, Sandnes

Ansatt forkynner
i kretsen (50%):
Steinar Malmin