Stavanger

Stavanger Krets ble opprettet 26. juni 1909. Kretsen har en ansatt på fulltid i sommersesongen, fra mai til september, for å drive Seaman's Mission i Stavanger.

Følg oss på Facebook:
DISM Den indre Sjømannsmisjon/ Stavanger krets


Møtekalender for Den indre Sjømannsmisjon 
Stavanger krets:

Årsmelding 2019:


Kretsnytt:

Kontaktinformasjon

Kretsens kontor-/postadresse:
Den indre Sjømannsmisjon Stavanger krets
Hetlandsgt. 12
4344 BRYNE

Kretsens kontonummer: 3201.21.64075

Kretsens VIPPS:
127819

Kretsstyret 2019/20:
Leder:
Jostein Vik, Bryne
jostei-v@online.no
Nestleder:
Even Ydstebø, Stavanger
Styremedlemmer:
Arne Helleland, Tau
Cato Myklebust, Klepp st.
Vara:
Kjellaug Spanne, Sandnes