Historikk

Nordland krets bestod tidligere av tre kretser: Svolvær, Salten og Bodø. Under kan du lese om den enkelte krets før sammenslåingen:

Svolvær krets

Svolvær krets ble grunnlagt 27. september i 1913. Kretsen dekker området nord i Nordland fylke, hadde flere foreninger og drev fiskarheimen Havly Stamsund der fiskerne møttes for sosialt samvær, kjøp av middag og vask av klær m.m.

Kretsen dekket området nord i Nordland fylke slik: Fra Andenes følger en fylkesgrensa mot Troms innover til Svenskegrensa, følger denne sørover til Ballangen kommunes grense mot Tysfjord, følger denne ut i Vestfjorden og sørover til Å i Lofoten, her runder den Lofotodden og tar nordover og får med Vesterålen opp til Andenes. I kretsens område var det i 2014 80400 innbyggere.

I boken «I Herrens tjeneste blant fiskerne» av Ivar H. Gamman og Axel Remme står følgende opplysninger om oppstarten:

Lørdag 27/9 1913 møttes utsendinger fra foreninger for Den indre Sjømannsmisjon i Lofoten og Vesterålen til møte på Sortland. Hensikten var å få dannet en krets for ovennevnte distrikter. Det første kretsstyret som ble valgt var:

Lærer Nesje, Lødingen, Emissær Adolfsen, Borge, Disponent Ellingsen, Sigerfjord, Prost Christie, Vågan, Fru Sofie Strand, Sortland, Anders Andersen, Borge, Fru Eriksen, Kabelvåg.

Det er ingen opptegnelser som viser hvor mange foreninger der var ved oppstarten, men ved 25 års-jubileet i 1938 var det 75 foreninger. Kretsformann dette året var Andreas Remme.

Kretssekretærer fra 1937: Sverre Stura til 1945, Birger Evenstad, 1945-1947, Jakob Dale, 1947-1950, Per Engvik, 1951-1955, Sverre Pedersen, 1953/55-1957, Anders Henden, 1958-1963, Eiliv Pettersen, 1967-1997, Kjell Helland, 1999-2000, Sylvi Helene Jakobsen kretsarbeider, fra 2002.

Antall foreninger har gått nedover fra 70/80-tallet: 1989 hadde vi 19 foreninger, i 2013 ved 100-årsjubileet, er det 5 foreninger igjen.

I kretsen drives det fortsatt foreningsarbeid. Vi har møteuker, hyggekvelder, loddsalg av ulike slag, julemesse, andakter ved bosenter og sykehjem.

I Svolvær krets ligger fiskarheimen Havly Stamsund.
I fiskarheimen kan fiskerne møtes for sosialt samvær med andre fiskere etter dagens gjøremål, kan kjøpe middag osv. De har små båter med bare 2-3 mann i mannskapet, og synes det er godt at tilbudet finnes. Hit adresserer de fremdeles posten i vintersesongen, de får vasket klærne sine m. v.

Havly Stamsund er åpen hele året, og både fiskere, lokalbefolkning og turister er velkommen.

Salten Krets

Salten krets ble stiftet 28. juni 1913, og besto av følgende kommuner i Nordland fylke: Meløy, Gildeskål, Beiarn, Fauske, Bodø, Hamarøy, Tysfjord, Steigen. Kretsen hadde ni foreninger og ett Elieser-lag. Arbeidet i kretsen ble drevet på frivillig basis.

Salten krets drev evangelisk arbeid, mest på frivillig basis, bortsett fra når det var forkynnerhjelp fra landskontoret. Kontoret er i Normisjon sitt lokale i Betania, Bodø. I samme huset leies et lokale som kalles

"Elieserstua".

I «Elieserstua» blir det drevet en lørdagskafe med salg av kaffe, kaker, rundstykker m. m. (ca. 2 ganger i mnd.). Mye sang og musikk og åresalg. Kafeen er veldig godt besøkt.
I denne stua kan også predikanter overnatte. Det er av og til møter der, i tillegg til at misjonsforeningen Klippen har sine møter i lokalet.
Ellers reiser misjonsvennene i Bodø rundt om i kretsen og har møter. De har også møter på aldershjem og omsorgssenter.

Helgeland Krets

Helgeland krets ble opprettet på Hemnes, 9. - 10. mai 1914.
I sør er grensen for kretsen fylkesgrense Nord-Trøndelag - Nordland. I nord går grensen mellom Ågskaret og Halsa.
Virksomheten besto av møter ved tilreisende forkynnere, og besøk av "Elieser 6". De siste årene var det mest virksomhet i Tjongsfjord. Elieser har anløp på ca. 7-10 plasser.