Nordland krets

Kretsene Helgeland, Salten og Svolvær ble slått sammen til Nordland krets på årsmøtet 15. mars 2015. Kjell P. Eliassen har 20% stilling i Nordland krets (permitert). Steinar Malmin er ansatt i kretsen i 50 % stilling. Kretsen har flere foreninger, og fiskarheimene Havly Stamsund og Havly Røst ligger i Nordland krets sitt område.

Les mer

 

Følg oss på Facebook

Hei alle misjonsvenner i Nordland krets! 


Kretsstyret vårt har bestemt at vi utsetter all virksomhet til høsten - i håp om at vi vet mere om pandemien da, og skulle det bli store endringer før, skal dere får beskjed fra meg.
Nå er det jo slik at vi dessverre ikke har misjonssekretær, men vi håper å få besøk av våre landssekretærer.
Dessuten har vi Steinar Malmin i Stamsund og han vil ta kontakt med våre kontakter i Lofoten og Vesterålen om eventuelle møter.
Det kan jo også nevnes at det blir 2 bibeluker på Fiskarheimen i Stamsund i uke 30 og 31 og vi oppfordrer nettopp deg til å melde deg på der. Talere der blir Thomas Kjær Olsen, Arne Helleland, Steinar Malmin og Lorents Nord-Varhaug.
 
14. november har vi planer om å ha julemesse i Bodø og vi håper at det går i orden. Ellers ingen planer, så vi må komme tilbake til mer ved et senere tidspunkt. Det er usikkert om når tid vi kan begynne med både Elieserkafeen i
Bodø og ellers foreningsvirksomheten i hele kretsen. Kretsårsmøtet vårt er stilt på vent og regner med at det ikke blir før våren 2021 (og da slår vi 2 årsmeldinger i ett).
 
La oss alle være tålmodige og be om at krisen snart må være over og glede oss til å møtes igjen. Det er et stort savn å ikke få være sammen på foreninger, møter og samles om Guds ord. Jeg ønsker dere alle en riktig god og velsignet sommer.
 
Hilser med Job 35,14: Selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak. Bare vent på ham!


Nordland kretsstyre 
v/ Elin Hagen

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

Høstbasar Nordland krets

Tekst: Kjell P. Eliassen. Foto: Thomas Kjær Olsen. Publisert 6. nov. 2019.

I stedet for Julemesse valgte vi i Nordland krets i år og avholde Høstbasar i Storsalen i Betania, Bodø 26. oktober.

Forut for basaren satt noen på et kjøpesenter og solgte lodd til inntekt for basaren.

Under selve basaren som var åpen fra kl. 10.00-14.00 strømmet det inn med misjonsvenner fra byen og omlandet.
Her var det salg av kaffe, kaker og Møsbrømlefse, som er en lokal variant av en lefse fra Saltenområdet. Det ble dessuten solgt kaker og håndarbeider og salget gikk unna. Det ble også solgt årer før og etter andakten.

Kl 12.00 var det andakt med sang og musikk. Andakten ble holdt av forkynner Thomas Kjær Olsen som var basarens gjest dette året.
Som slutten av Basaren ble det foretatt trekning av lotteriet og flere flotte gevinster kunne sendes ut i Nordland krets.

Forut for basaren var Thomas Kjær Olsen med misjonsvenner på møte i Bedehuset Sørarnøy. Dagen etter Basaren var det møte i «Elieser-stua» i Bodø hvor det var sang og musikk, og tale av Thomas Kjær Olsen.
Etter disse møtene i Bodø, reiste Thomas Kjær Olsen til Drag i Tysfjord hvor han hadde møter i Bedehuset «Elim», Drag. Her var det blant annet sang av musikklaget fra Leines i Steigen. Alt i alt noen fine dager under god forkynnelse av Thomas Kjær Olsen.

Misjonssekretær:
Kjell P. Eliassen (permittert)

Postadresse kontor:
Den indre Sjømannsmisjon
Postboks 142
8001 Bodø

Konto- og VIPPS-nummer
Nordland krets:

0540.07.08497
VIPPS: #15028


Besøksadresse:
Elieserstua
Kongensgt. 12
8006 Bodø


Kretsstyret 2019/20
Leder:
Elin Sofie Hægdal Hagen, Bodø
b-hag4@online.no

Nestleder:
Kjell P. Eliassen, Bodø
kp-elias@online.no

Styremedlemmer:
Gunhild Hansen, Bodø
Anton Rist, Laukvik
Synnøve Hansen, Sørarnøy

Varamedlemmer:
1. Kåre Kvikstad, Misvær
2. Astrid Åsjord, Engavågen
3. Gunnlaug Sandvik, Drag

Havly Røst
Post og besøksadresse:
Havly Røst, 8064 Røst
Bestyrer: Harjeet K. Jassal
+47 488 54 620 / +47 76 09 69 00
post@havly.no /
havly.roest@nm-hotels.no
Kontonummer Havly Røst: 0536.50.76369
VIPPS: #15028 Merk med Havly Røst

Havly Stamsund
Post- og besøksadresse:

Fiskarheimen Havly
J M Johansens vei 46
8340 STAMSUND
488 54 619
stamsund@dism.no
Kontonummer Havly Stamsund: 4580.13.36403
VIPPS: #510964