Nordland krets

Kretsene Helgeland, Salten og Svolvær ble slått sammen til Nordland krets på årsmøtet 15. mars 2015. Kjell P. Eliassen har 20% stilling i Nordland krets. Steinar Malmin er ansatt i kretsen i 50 % stilling. Kretsen har flere foreninger, og fiskarheimene Havly Stamsund og Havly Røst ligger i Nordland krets sitt område.

Les mer

 

 

 

 

Evangeliet i ord og toner

 

I tiden 2. til 18. november 2020 vil sangevangelistene Paul Mattis Nørstebø og Dagfinn Sandal ha møter i Troms distrikt og i Nordland krets. Se hele reiseruten her. Du er hjertelig velkommen på møtene!

Følg oss på Facebook

Misjonssekretær:
Kjell P. Eliassen

Postadresse kontor:
Den indre Sjømannsmisjon
Postboks 142
8001 Bodø

Konto- og VIPPS-nummer
Nordland krets:

0540.07.08497
VIPPS: 15028

 

Besøksadresse:
Elieserstua
Kongensgt. 12
8006 Bodø

 

Kretsstyret 2019/20
Leder:
Elin Sofie Hægdal Hagen, Bodø
b-hag4@online.no

Nestleder:
Kjell P. Eliassen, Bodø
kp-elias@online.no

Styremedlemmer:
Gunhild Hansen, Bodø
Anton Rist, Laukvik
Synnøve Hansen, Sørarnøy

Varamedlemmer:
1. Kåre Kvikstad, Misvær
2. Astrid Åsjord, Engavågen
3. Gunnlaug Sandvik, Drag

Havly Røst
Post og besøksadresse:
Havly Røst, 8064 Røst

Bestyrer: Harjeet K. Jassal
488 54 620 / 76 09 69 00
post@havly.no /
havly.roest@nm-hotels.no

Kontonummer Havly Røst: 0536.50.76369
VIPPS: 608169

Havly Stamsund
Post- og besøksadresse:

Fiskarheimen Havly
J M Johansens vei 46
8340 STAMSUND

Kontonummer: 1503.52.44635
VIPPS: 510964

Bestyrer:
Anita Malmin
488 54 619
stamsund@dism.no