Historikk

Norges Vels Medalje til Gudmund Eikrem

Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 8. januar 2018.

Gudmund Eikrem, misjonssekretær i Namdal og Trøndelag kretser, fikk torsdag 4. januar overrakt Norges Vel medalje for lang og tro tjeneste i Den indre Sjømannsmisjon.

Medaljen ble overrakt av landsstyreleder Ingolf Solsvik under utsendelsesfesten på misjonen sitt arbeidermøte på Fjell-ly på Sotra vest for Bergen. Det var en rørt og overrasket arbeider som mottok medaljen.

Tørka bort gliset
Gudmund Eikrem både ler og tørker tårer når han tenker tilbake på sin spede begynnelse i Den indre Sjømannsmisjon.
Han forteller:
- Inger Anne og jeg var nygifte, og bodde da som nå i Kristiansund. En dag ble vi invitert på kretskontoret til Kristian Kruse, daværende kretssekretær på Nordmøre. Der fikk jeg spørsmålet om å begynne som havnesekretær i Den indre Sjømannsmisjon. Jeg lo godt. Det var det dummeste jeg noen gang hadde hørt. Noe så urealistisk! Interessene mine gikk i ulike retninger, og endelig var veien klar; jeg hadde fått plass på Bygg og anlegg - teknisk fagskole i Ålesund.
Kristian ba oss legge det fram for Gud før vi svarte. Vi knelte ned og ba da vi kom hjem. Jeg fikk med en gang et sterkt kall. Gud tørka bort gliset.

Fikk ansvar
1. mai 1972 startet Gudmund som havnesekretær i Den indre Sjømannsmisjon. Han fikk ansvar for områdene Ålesund, Molde og Kristiansund. Han ble i stillingen ut året.
Gudmund ble i denne perioden oppmuntret til å ta familien med nordover på et av fiskerhjemmene der, men selv var han ikke sikker på om det var riktig. Om enn så rart det høres ut, så fikk han vite om ny stilling da han leste i Fiskerens Venn (nå Trygg Havn) at han var tatt ut til styrer i sesongen på fiskarheimen i Ballstad, i Vestvågøy kommune i Lofoten.
10. januar 1973 reiste Inger Anne, Gudmund og deres nyfødte sønn, nordover med "Elieser 4".
- En festreise. Alfhild Hansen var husmor. Hun var ei trivelig dame. Det ble en spesiell sesong med vekkelsesånd, minnes Gudmund.

Honningsvåg
Etter vintersesongen fikk Inger Anne og Gudmund spørsmål om å overta arbeidet på fiskarheimen i Honningsvåg i Finnmark. Der ble de til høsten 1981. Tre av i alt fem sønner ble født i den tiden.
- Alle våre sønner og de fem svigerdøtrene våre er med "på veien". Det er stort, sier Gudmund og tørker noen takknemlighetstårer.

Kallsbrev
I 1981 fikk Gudmund kallsbrev fra den gang Nordmøre krets om å begynne som kretssekretær. Da Nordmøre og Romsdal krets ble slått sammen, ba han seg fritatt og reiste noen år som forkynner for landsstyret i Møre og Romsdal i sør til Helgeland i nord. Gudmund fikk også ansvaret for leirarbeidet på Sørheim leirsted, noe som har fulgt ham siden da.

Rundet 67
I mange år nå har Gudmund Eikrem vært misjonssekretær (kretssekretær) for Namdal og Trøndelag kretser, med 50% stilling i hver krets. Dvs.; i fjor rundet han 67, og gikk ned i halv stilling til sammen for de to kretsene.
Kallet kjennes fortsatt sterkt, og det er vanskelig å slutte helt. Gudmund er takknemlig for tilbudet om å fortsette på halvt.
- Jeg er blitt glad i menneskene jeg har møtt. Gleden i Herren forener, og jeg kjenner på en takknemlighet som har fått nåde til å være med i dette fellesskapet. Det er forunderlig å se hvordan Gud har lagt til rette for Den indre Sjømannsmisjon. Økonomien har alltid vært et tema, og mange har opp igjennom tidene sagt at "om fem år er Den indre Sjømannsmisjon borte".

Har sin tid
Den erfarne misjonsmannen tror fortsatt at organisasjonen har sin tid, og stiller spørsmålet: - Ser vi ikke at Seaman´s Mission er fra Gud? Menneskene tar imot Jesus! Vi må bære økonomi og alt fram for Herren. Guds vilje er den beste. Å fortsette noe som Gud ikke vil, er fånyttes, men jeg opplever at Gud fortsatt vil Den indre Sjømannsmisjon.

Livslangt kall
Nesten 46 år har gått siden Gudmund Eikrem hadde sin spede begynnelse i misjonen. Som 17-åring gav han sitt liv og sitt ja til Jesus. Lite ante nok unggutten at bestemmelsen skulle føre til et livslangt kall i Den indre Sjømannsmisjon.

Vi gratulerer Gudmund Eikrem med vel fortjent medalje!