Arkiv

Mange og fine håndlagede ting på messa.

Jevn og god oppslutning

Julemessa i Trøndelag krets

Tekst og foto: Gudmund Eikrem. Publisert 10.12.2018.

Forberedelsene til julemessa startet allerede på håndarbeidsklubben i januar 2018.

Noen av medlemmene startet kanskje tidligere.
Kontorsekretær Bjørg Olsen ønsket velkommen til julemessa på Havly i Trondheim og misjonssekretæren holdt andakt. Kolbjørn Thomsen og sangkoret "Øysang" deltok med sang.

Messa gikk over to dager; 9. og 10. november, med jevn og god oppslutning.

Resultatet på messa: 67.500.
Hjertelig takk til alle som bidrog til resultatet!

God oppslutning

Julesalget i Namdal krets

Tekst og foto: Gudmund Eikrem. Publisert 10.12.2012.

Det var god oppslutning om julesalget på Hallarheim, leirstedet til Normisjon, som ligger mellom Rørvik og Kolvereid i Ytre Namdal.

Leif Martin Skagemo var den som hadde hånden på roret og som dro i trådene. Men det skal være sagt; han har flere menn og kvinner som medhjelpere. Uten disse ville det ikke blitt noe julemesse. Kun forhåndssalg av lodder, og åresalg hadde vært igjen. De fine håndarbeidene og esker på esker med velsmakende julebakst ville vært fraværende.

Kolbjørn Thomsen deltok med "sanger vi er glad i» og undertegnede hadde andakten.

Totalt resultat for messen: kr. 104 434.
Summen deles mellom DISM og Normisjon.
All ære til våre misjonskvinner, ryggraden i misjonen, som står på!

Møter med «Elieser 6» i Namdal krets

Tekst og foto: Gudmund Eikrem, misjonssekretær. Publisert 9. juni 2017.

I slutten av mai var «Elieser 6» i Namdal krets.

I Rørvik
Mandag 22. og tirsdag 23. mai lå Elieser i Rørvik. Hanna Sørensen ønsket oss velkommen begge dager med godt og aktuelt budskap fra Bibelen.
På mandagsmøtet fortalte husmor Tone Kallevåg engasjert fra møteturen i vår nordligste landsdel.
Det var mange som fikk høre om hvorfor Elieser ikke kan erstattes av noe annet "redskap".
Tirsdag var møtesalen fullsatt av forventningsfulle besøkende.
Baptistkirkens musikklag sang gode evangeliske sanger. En preken i seg selv. Takk for at dere gjestet oss og velkommen tilbake.

Jøa
Onsdag 24. tok vi turen innom Jøa. Denne vakre øya ligger i leia for den videre turen sørover kysten. Også her var besøket av Elieser av stor glede og takknemlighet.

Namsos
Torsdag og fredag forlot vi leia og stakk innom Namsos. Anni Strøm ønsket oss velkommen og åpnet begge kveldene med Guds Ord og bønn for møtene og for folk og land.
Fredags kveld kom misjonssekretær i Møre og Romsdal, André Sætre, om bord. Sammen med seg hadde han sin kone Randi.
I følget var også vår kjære venn Kolbjørn Thomsen fra Stjørdal med trekkspill og sang.

Kretsmøtet
Lørdag og søndag fant vi tilbake til leia og fortsatte til Storlavika ved Lauvsnes, der vi hadde kretsårsmøte om bord. Her kom også Dagfinn Sandal . Han var forkynner fra mandag og på resten av turen sørover til og med Fillan på Hitra.
Det ble rikelig med sang og musikk under kretsmøtet.
Brit Einvik ønsket oss hjertelig velkommen. Her har de en oppegående Elieserforening.
Undertegnede ledet bibeltimen ved André Sætre. Vi fikk gode og trosstyrkende ord med oss på veien videre.
Etter velsmakende middag ble det etter hvert tid for selve forhandlingsmøtet, ledet av kretsformann Leif Martin Skagemo.
Under sak 7, som gjaldt årsmelding, fortalte Skagemo fra sin og sin kone Inger sin tjeneste i fiskesesongen på fiskarheimen
ute på Vandsøya. Det omhandler både Åndens og håndens tjeneste for Jesus.
I tillegg la han stor vekt på og takk til misjonsvennene i Namdal krets.

Ved valget ble Leif Martin Skagemo, Karstein Myklebust og Brit Einvik gjenvalgt som faste medlemmer i kretsstyret.
Varamedlemmer ble i rekkefølge valgt: Anni Strøm, Solfrid Høvik og Inger Johanne Leirvik.

Andre Sætre hilste fra landsstyret og viste filmer fra Seamans Mission og fra arbeidet på fiskarheimen på Røst.

Lørdag kveld var det misjonsfest og søndag var det møte. Årsmøtet ble avsluttet ved middagen søndag.

Hjertelig takk til alle som deltok. Takk også til mannskapet om bord. De dannet en god ramme rundt møtene og bidrog til at alle som kom ble hjertelig ønsket velkommen!
Velkommen tilbake til båt og mannskap!

Les mer i Trygg Havn i juli.

Vintermøta

Frå festen i E.C.Dahlsgate.

Tekst og foto: André Sætre. Publisert 2. februar 2016.

Det vart nokre rike vintermøte i Trondheim 15. - 17. januar 2016.

Fredag var det møte i salen til «Vår Frues Menighets» aldersboliger. Om lag 20 misjonsvener var samla der, og tok imot generalsekretæren som kom reisande frå Sunnmøre. Kristian Røvik leia samlinga, og Katarina Andreassen song og spelte piano. Generalsekretæren tala utifrå Joh. 3, 1-18; om kor nødvendig den nye fødsel er for eit menneske, å kome til tru på Jesus Kristus og kome inn i samfunnet med han.
Til slutt var det servering av kaker og kaffi, og praten gjekk livleg rundt borda.

Laurdag var det fest i møtesalen i E.C.Dahls gate 3, Den indre Sjømannsmisjon sitt lokale i Trondheim.
Kretsformann Jon Helge Sandberg leia festen. Han hadde ei fin opning frå Lukasevangeliet. Katarina Andersen spelte piano til allsongane.
Generalsekretæren tala over teksten i Matt. 7, 13- 14. Det er to vegar for menneska her på jord. Det er viktig at vi går på den smale veg der Jesus er - sjølv om det ikkje alltid er så lett.
Det var eit fint pynta festbord, med nydelege kaker og smørbrød. Ekstra godt smakte det med nytrekt kaffi til. Det vart ei fin stund der praten gjekk livleg rundt borda.
Kolbjørn Thomsen framførte mange fine songar, og spelte trekkspel til.

Siste møtet var søndag kl. 11.00. Det var eit fint formiddagsmøte, med Margot Røvik som møteleiar. Ho las også søndagens tekst. Katarina Andreassen song om himmelen, og spelte piano.
Generalsekretæren las teksten i 2. Mos. 17, 8 -16, og hadde hovudvekt på kor viktig og kraftfull bøna er for den truande, og for forsamlinga.
Vidare var det ein frisk mannstrio som stilte opp og song, m.a: Bak stjerners myriader og Det eneste håp som jeg eier. Til slutt var det servering av kaker og kaffi.

Generalsekretæren er takknemleg for dei fine dagane i Trondheim på vintermøta, og gled seg over det gode arbeidet som blir drive i Trøndelag krets.

Les meir frå vintermøta i Trondhim i Trygg Havn 3/2016.

Kretsårsmøte

Namdal krets lørdag 6. og søndag 7. juni 2015

Av Gudmund Eikrem. Publisert 11. juni 2015

Vi hadde i lengre tid sett fram til å få besøk av «Elieser 6» i forbindelse med blant annet kretsårsmøtet. Mange hadde fulgt den på turen sørover fra Nord-Norge.

Mest spent
Forberedelsene til kretsårsmøtet var gjort. Husmor Agnete var kanskje den som var mest spent.
Dette var hennes første kretsmøte.

To ting

Kretsformann Leif Martin Skagemo ble valgt til ordstyrer.
De formelle sakene ble unnagjort og årsmeldingen stod for tur. Leif Martin gikk grundig igjennom det meste som hadde foregått i løpet av 2014.
To ting ble viet mer oppmerksomhet. Det var virksomheten på fiskarheimen ute på Vandsøya /Vikna
og julesalget som vi har i samarbeidet med Normisjon.

Inntektsrekord

Julesalget samlet rekordstort besøk som og viste ny inntektsrekord. Mange kom fra åpningen og ble værende til siste slutt. Trivselen var stor.
Misjonssekretær Gudmund Eikrem var taler. Sammen med seg hadde han med seg Kolbjørn Thomsen fra Stjørdal.
Misjonsvennene i Namdal krets gjør en stor innsats på forhånd og resultatet er en stor julemesse med stort utvalg av varer og gevinster.

Vandsøya
Vandsøya fikk en grundig gjennomgang ved bestyrer Leif Martin Skagemo. Han fortalte om veldig mye fisk, - veldig mange fiskere - og veldig mye vær.
Det var også dramatiske episoder, men heldigvis gikk det godt med de som var utsatt i disse hendelsene.
Oppmøtet på hyggekveldene er spesielt påvirket av været, fiske og fangst.
En hyggekveld, som blant annet undertegnede fikk være med på, telte vi mer enn førti frammøtte fiskere.

Gjenvalgt
Formann Leif M Skagemo ble gjenvalgt. Han og kona Inger ble overrekt blomster av Hanna Sørensen for sin innsats. Karstein Myklebust og Brit Einvik ble også gjenvalgt.

Vararepresentanter er Solfrid Høvik, Inger Johanne Leirvik og Anni Strøm.

Tett på seksti
Misjonsfesten ble også en stor opplevelse. Tett på seksti personer kom om bord, deriblant mange barn og unge.

Til alles tilfredshet
Kretsmøtet ble avsluttet søndag formiddag med møte og middag.
Takk til mannskapet, og spesielt takk til Agnete husmor. Hun utførte sitt arbeide på en god måte til alles tilfredshet!

Les mer og se flere bilder fra kretsmøtet, i Trygg Havn 7/2015 (juli).

Titranstevnet 2014

Frøya Musikklag

Tekst og foto: Gudmund Eikrem

Titranstevnet på fiskarheimen på Frøya har en lang tradisjon bak seg, og fant sted søndag 31. august.

I et nydelig sommervær strømmet det på med folk.
Anne-Brit Larsen, som er leder av Fiskarheimens Venner, ønsket alle frammøtte i en fullsatt sal hjertelig velkommen, leste et dikt og ba for festen om at alle fikk en berøring av Jesus.

Stemmeprakt
Deretter slapp vi til Frøya Musikklag. Jo tidligere de fikk begynne, jo flere sanger fikk vi lytte til.
Det var som å kjenne trykket fra havbåra når stormen står mot land.
Hvilke stemmer! Men, på tross av stemmeprakten, budskapet i de gode evangeliske sangene taper ikke sin kraft.

Guds kraft til frelse
Misjonssekretær Gudmund Eikrem talte om hva Gud ba Moses gjøre i den dramatiske situasjonen med giftslanger som drepte mange av Guds folk.
Moses fikk beskjed om å lage en kopi av giftslangen og sette den på en stake. Det som kunne se ut som dårskap ble til liv for de som trodde Guds Ord.
"Da skal det skje: Hver den som er bitt og ser på den, skal leve". Da skjedde det! Likeså er det med hver den som i tro ser på Jesus.
"Ordet om korset er en dårskap for den som går fortapt, men, for den som tror Guds Ord er det en Guds kraft til frelse.

Les mer fra stevnet i Trygg Havn 10/2014

VIRKSOMHETEN PÅ HAVLYSENTERET I TRONDHEIM

Av Bjørg Olsen Foto: Gudmund Eikrem

Havlysenteret i Trondheim rommer kretskontoret for kretsene Trøndelag og Namdal. I tillegg har huset møtelokale, kjøkken, hybler, vaktmesterbolig og rom til overnatting for predikanter.


Det er også en større møtesal i kjelleren, men denne er lite i bruk. Trøndelag krets av Den indre Sjømannsmisjon eier og driver huset.

Stor aktivitet
Hver søndag er det møte kl 18 på Havlysenteret, bortsett fra noen søndager om sommeren. Forkynnere fra forskjellige organisasjoner deltar, de fleste pensjonister.
Det arrangeres fire møtehelger for året. I tillegg også vårbasar, høstbasar, julesalg, påskefest, 17. mai-fest og Pinsefest.

Vi har tre foreninger. Da vi ikke er så mange, har vi i stedet for foreningsmøter ca. to formiddagstreff i måneden. De er det åpne for alle. Ca.15 stk. kommer på disse treffene.
Foreningene arrangerer dessuten fire foreningsfester for året.

For de som er med som møteledere på Havlysenteret, har vi fra tre til fire ledersamlinger i året. Gode samlinger der vi støtter og oppmuntrer hverandre.

Håndarbeidsklubb
For ti år siden dukket det opp en tanke om å sette i gang en håndarbeidsklubb for oss som er glade i håndarbeid. Vi var veldig spente på responsen. Det viste seg å falle i god jord. På det meste er vi 10 stykker. Den eldste blir 90 år. Vi strikker, hekler og broderer til basarene og julemessa. Hvis jeg kan få lov til å skryte litt, så har vi mye pent håndarbeid.
Her diskuterer vi det som vi holder på med, og hva som er mest aktuelt å ha på salg. Og er det noen som f. eks. har problemer med monteringen, får de hjelp til det.

Årene går
Havlysangerne er en ganske nyoppstartet sanggruppe med godt voksne personer. De beviser at sangstemmene og sanggleden består om årene går.
Det er ganske mye som foregår på Havlysenteret, men mange begynner å komme opp i en bra alder. Jeg stiller meg spørsmålet: hvem skal ta over etter disse trofaste som går her?

Det vi kan gjøre er å legge det fram for Gud i bønn.