Namdal/Trøndelag kretser

Namdal krets ble stiftet juni 1909. Trøndelag krets ble stiftet høsten 1909.
Namdal har fem foreninger og Trøndelag åtte. Kretsene er under samme administrasjon.

Terje Treidene er ansatt som misjonssekretær, og Bjørg O. R. Olsen som kontorsekretær (50%). 
Kretskontoret i E. C. Dahlsgate 3, Trondheim, har åpent tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-15.

 

 

Ny misjonssekretær 

Av Ingrid Helland. Publisert 17. august 2020.

 

Terje Treidene er ansatt som ny misjonssekretær i Namdal og Trøndelag kretser.

 

Terje kommer fra stillingen som landsforkynner i Den indre Sjømannsmisjon.
Terje avløser Gudmund Eikrem, som nå er pensjonist.
Vi takker Gudmund Eikrem for trofast tjeneste i Den indre Sjømannsmisjon (i over 40 år i ulike stillinger!), og ønsker Terje Treidene velkommen inn i misjonssekretærstillingen!

 

 

 

«Bibelgrupper i Trondheim»

Tekst: Thomas Kjær Olsen. Publisert 20. november 2019.

Ettersom det har vært et ønske i Trøndelag krets å starte opp arbeid blant studenter og unge voksne har vi nå kommet opp med et tiltak. Vi kaller det: «Bibelgrupper i Trondheim», og er et tilbud som særlig retter seg mot studenter som ønsker å være i mindre grupper der bibelundervisning og vennskap er i fokus.

Fokus på undervisning
Rent menneskelig sett er det veldig vanskelig å starte opp et nytt kristent arbeid i Midtbyen! Tilbudene er allerede mange og godt etablert blant studenter. Vi håper at våre bibelgrupper med fokus på undervisning kan være et godt bidrag for kristne i Trondheim sentrum.

Ingen av oss vet hvordan dette kommer til å ende, men vi vet at dette arbeidet ikke beror på oss mennesker, men på Ham som kaller syndere til omvendelse.

Har vokst
Vi kan fortelle hva som er skjedd så langt. 21. august hadde vi stand i Ilaparken hvor vi ble kjent med studenter i Trondheim. Dagen etter hadde vi vår første samling i Havlysenteret. Da kom det kun én person. Denne personen var til gjengjeld veldig fornøyd med opplegget! Og ved neste samling var vi fem stykker. Nå har vi vokst til å bli en gruppe på 8-9 personer, gutter og jenter. Jeg håper derfor å kunne starte en ny gruppe etterhvert!

Klare til å utvide tilbudet
Vi i «Bibelgrupper» møtes annenhver torsdag, og legger hele vår gjerning over på Gud. Han skal gjøre det (Sal 37:5)! Om det er godt i Hans øyne vil han nok la det lykkes for «Bibelgrupper i Trondheim». Vi som arbeider er i hvert fall klare til å utvide tilbudet med bibeltimer og annet dersom det blir aktuelt.

Jeg hilser dere med Joh Åp 22:17 «Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann for intet!»

Ta kontakt
Er du interessert i å høre mer om "Bibelgrupper i Trondheim"? Eller har du lyst til å melde deg på? Ta kontakt med Thomas Kjær Olsen:  thomas@dism.no

Se også  

Titran på Frøya
Bilder v/ Tone Kallevåg:

Ansatte:
Misjonssekretær:

Terje Treidene
488 54 617 / 406 46 303

terjetreidene@dism.no

 

Kontorsekretær:

Bjørg Oddrun Røen Olsen
488 54 616
havly.trondheim@havly.no

 

Adresse::
Havlysentret
E. C. Dahlsgt 3
7012 Trondheim
 havly.trondheim@havly.no

Kontonummer
Namdal: 0532.12.21027
Trøndelag: 0539.45.74440

VIPPS: 116308

Titran Fiskarheim
Tilsynskvinne:

Bjørg Hakkebo
906 22 077

Havly Vandsøyvågen
Kontonummer
4482.20.03041

Kretsstyret for Namdal 2019/20
Leder:
Leif Martin Skagemo, Kolvereid
Nestleder:
Ivar Arne Aarmo, Kolvereid
Styremedlemmer:
Karstein Myklebust, Foldereid
Hanna Sørensen, Indre Nærøy
Johannes Strømsnes, Bangsund
Janne Beate Lian Sandmo, Nord-Statland

Varamedlemmer:
1. Åse Hole Winje, Bindalseidet
2. Solfrid Høvik, Rørvik
3. Anni Strøm, Namsos

Kretsstyret for Trøndelag
2019/20
Leder:
John Helge Sandberg
Styremedlemmer:
Per Kilvik
Inger Mosand
Kristin Føll
Kenneth Kiplesund

Varamedlemmer:
Kolbjørn Thomsen
Inger Mosand