Historikk

I 2007 vart kretsane Nordmøre&Romsdal og Sunnmøre slått saman til Møre og Romsdal krets.

Kretsstyret 2014-2015

Formann:
Karsten Gjerde

Styremedlemmer:
Gunnar Martinsen
Gunvald Kvalsvik
Astrid Grøvan Vikhagen
Ole Johan Schølberg
Anne Lise Aas
Odd Ivar Nedrelid

Vara:
Anton Emblem
Arvid Wisth

Sørheim Leirsted

Leirar for barn og unge.

Leirstaden har også utleige av lokale til møte, festar, fødselsdagar, bryllup, dåpsselskap, konfirmasjon m.m.
Vi tar imot grupper for samlingar og overnatting.
Også fint for samlingar med friluftsliv, kano m.m.
Ligg idyllisk til ved fjorden.