"Loftsmusikken" fra Karmøy.

Optimisme på kretsårsmøtet

Tekst og foto: Georg Kallevåg. Publisert 24. juni 2019.

Førre bedehus i Førresfjorden var arena for kretsårsmøtet i Karmsund krets i år, og ble avholdt lørdag 1. juni.

Misjonsvenner fra Aksdal og Skjoldastraumen hadde gjort en formidabel innsats til glede for alle som fant veien til stevnet. Og lokalet var flott pyntet til fest.

Tilbakeblikk og nytt tiltak
26 personer var påmeldte, og noen flere til middag. Utsendinger fra hovedkontoret var Knut Skårland og landsstyrets leder Pål Vigmostad.
Kretsleder Børge Løype ønsket velkommen til årsmøtet med å referere til sin hilsen i årsmeldingen. I tillegg til at vi på et kretsårsmøte skal se tilbake på året som ligger bak oss, nevnte han også et nytt tiltak som er planlagt til sommeren. Det gjelder en lengre møteaksjon i Skjoldastraumen om bord på Elieser i tidsrommet 14.-25. august. Løype orienterte litt rundt dette og avsluttet med å lese sangen "Gå omkring i Jesus navn", som han sa er aktuelt i alt misjonsarbeid.
Sekretæren deltok med sanger knyttet opp til misjon og om å få lov å gå med budskapet om Jesus Kristus.
Knut Skårland knyttet andakten sin til samfunnet med Jesus og det samfunnet som han har kalt oss til også i misjonen. Og dette oppdraget har Herren gitt oss, at vi skal få være sendebud i Kristi sted.

Optimisme
Forhandlingsmøtet ble innledet med takk til Gud for de trofaste medarbeiderne som Herren har tatt hjem til seg i året som gikk. Vi mintes dem alle for trofasthet i tjenesten.
Sekretæren la fram og gjennomgikk årsmeldingen for 2018. Også dette året har vi fått båret frem evangeliet med uforminsket styrke. Alle våre forkynnere har en brann og nød i seg; at mennesker må bli frelst.
Årsmeldingen bærer preg av optimisme både i forhold til evangelisering og regnskapstall.
Økonomisk hadde vi et bedre resultat enn året før. Og utgiftssiden er redusert.
Elieser hadde også et flott resultat gjennom besøk i kretsen.
Ordinært resultat: Overskudd på kr. 265.722.- for kretsen.
Elieser hadde et netto resultat på kr. 376.918.- (Her er det kun annonse- og reiseutgifter som blir belastet regnskapet).
Inklusiv gaver som er overført direkte til hovedkontoret, så har misjonsvennene i Karmsund bidratt med kr. 948.839.- netto til hovedkassen.
Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent.

Pål Vigmostad fikk deretter ordet og orienterte om situasjonen i DISM for tiden. Han tegnet et positivt bilde av arbeidet og orienterte om arbeidet generelt og om enkeltprosjekter. Mange innsparinger er allerede blitt gjort. Det ble anledning til spørsmål, og mange benyttet anledning til å si sin mening og få belyst problemstillinger.
Det ble en god og konstruktiv samtale, og alle var enige om at vi har mye flott på gang i DISM. Måtte vi be om visdom til å gå Herrens vei i alt vi foretar oss.

Vi er svært glad for at Børge Løype har sagt ja til å gå inn i en 40% stilling som regnskapsfører ved hovedkontoret. Utgiftene for regnskapsføring er betraktelig redusert etter at det ble overført til hovedkontoret.

Kretsstyret
Etter valget har kretsstyret følgende sammensetning:
Børge Løype, Skjold, kretsleder
Knut Eriksen, Skjoldastraumen
Jarluf Kristoffersen, Veavågen
Harald Thorsen, Veavågen
Eiliv Tepstad, Torvastad
Terje Torvestad, Torvastad (ny)
Tone Kallevåg, Hillesland, (ny)
Varamann: Hans Asbjørn Aasbø, Utbjoa

Blomster og takk
Bernt Rolf Røyksund fikk overrakt blomster for sin innsats i kretsstyret, både som kretsleder og styremedlem.
Knut Skårland og Pål Vigmostad ble også takket med blomster.
Så ventet en kjempegod middagsøkt med tilhørende dessert. Og deltakerne benyttet anledningen å trekke litt frisk luft og nyte naturen før neste programpost.

Innbydende og flott
Ca. 80 mennesker fra både fjern og nær fant veien til misjonsfesten og til en innbydende og flott pyntet bordsetting.
I tillegg til Knut og Pål, så hadde "Loftsmusikken" fra Karmøy sagt ja til å synge.
Kretslederen Børge Løype hadde en varm og god hilsen om en Far som ikke bare bor i det høye og hellige, men som er hos den enkelte som vil ha hjelp av Han. Jfr. Jes. 58.11.

Kjenner sine
Knut Skårland hadde en ransakende tale om Herren som kjenner sine. Og vår bønn må være dette: "Kjennes du ved meg, Jesus?"
"Herren er god, et vern på trengselens dag. Han kjenner den som tar sin tilflukt til Han." Nahum 1.7
Loftsmusikken med flotte sangere og mange dyktige trekkspillere og gitarister, foruten banjo og piano, løftet budskapet om Jesus frem for forsamlingen på en god og varm måte.
Det ble så et fortreffelig måltid med smørbrød og kaker, alt tilveiebrakt av villige misjonshender.

Nytt mot
Etter pausen fortalte Endre Stople, og hadde en bildekavalkade, fra han og kona Martha sitt opphold som medhjelpere på Havly fiskarheim i Stamsund denne vinteren. Svært interessant å høre, og til glede og inspirasjon for misjonsvennene.
Pål Vigmostad hadde deretter en fin hilsen som var preget av optimisme og nytt mot i den sammenhengen vi står i.

Det kom inn brutto på kretsårsmøtet i kollekt og matsalg kr. 13.750.-
Tusen takk til alle dere gode medhjelpere som gjorde denne dagen til en festdag for oss alle. Gud velsigne dere!

For større bilder og tekst (over): Klikk på bildene.

Et stort arbeid ligger bak

Julemessa i Karmsund krets 2018

Tekst og foto: Georg Kallevåg. Publisert 10.12.2018.

Til tross for vegarbeid og stengte gater med vanskelig adkomst, ble julemessa avviklet i år som så mange ganger tidligere i Haugesund bedehus.

Kjempebra oppmøte
Vi var spente på om folk klarte å "åle" seg frem via fortau-sperringer til bedehusdøra.
Våre bange anelser slo heldigvis feil. Herren er god, og folket strømmet på. Kjempebra oppmøte både på fredag og lørdag med ett praktfullt vær. Lokalet var pyntet og salgsvarer av alle typer fylte hele langsiden. Et stort arbeid ligger bak gjennom hele året og strikkepinnene har "glødet". Iherdige forenings-damer er med på å holde oppe det viktige arbeidet som Den indre Sjømannsmisjon er betrodd. Folk handlet mens pengeboksene fyltes. Ikke minst lubber i alle størrelser er populært sammen med julebakst. Og bordene tømtes litt etter litt.

Velsignet budskap
Håkon C. Hartvedt var sammen med oss på fredagen. Velsignet budskap både gjennom tale og sang. Sang og musikkmøte på ettermiddagen ble en minikonsert hvor Håkon fremførte mange av de flotte sangene som han selv har skrevet; til glede for oss alle.
Etter opptellingen på fredagen kunne vi konstatere ett bedre resultat økonomisk enn hva fjoråret viste.

Formidabel innsats
Lørdag kl. 10.00 åpnet vi dørene på ny selv om bakkemannskapet forlengst hadde inntatt kjøkkenet. Denne dagen skulle vi også selge Harald Thorsen sin etter hvert berømte fiskesuppe. Og Harald var i sving tidlig for å få suppen klar til servering senere på dagen. Den trofaste flokken av foreningsdamer fra Veavågen med formann Evelyn Kvilhaug som primus motor gjorde en formidabel innsats både før og under messedagene.

Ingen som Gud
Olav Eikemo hadde andakten denne dagen. Godt å høre Olav forkynne med glød og inspirasjon ut fra Moses sitt vitnesbyrd: "Det er ingen som Gud". Vår egen sønn Bjarne Andreas fremførte flere flotte sanger akkompagnert på piano.
Og rundt det rikholdige kafébordet, med herlige smørbrød, kaker og fiskesuppe, var det til tider kødannelser.

Ekstra takk
Åresalg og loddsalg både på en egen dagtrekning og hovedlotteriet gikk strykende. På mange kjøpesentre i hele kretsen har vi hatt forhåndssalg. En ekstra takk til alle dere som stiller opp år etter år og som gjør en kjempeinnsats her. I tillegg har vi loddbøker ute i hele kretsen. Derfor kan vi også begynne messedagene med en stor sum penger som er kommet inn gjennom dette forhåndssalget.
Trekningen av hovedlotteriet markerer slutten av julemessa. Og det ble mange glade vinnere av de over 40 flotte gevinstene.
Etter opptelling kunne vi konstatere at ca. kr. 203.000 ble resultatet på julemessa i Karmsund krets i 2018.

Jakob Bårdsen var taler på stevnet.

Skjærgårdsstevne

Tekst og foto: Georg Kallevåg. Publisert 11. sept. 2018.

For niende gang ble det planlagt skjærgårdsstevne i forbindelse med Elieser sitt besøk i kretsen i sommer.

I fullt arbeid
Etter noen fine dager i Skudeneshavn og Ferkingstad med nesten full båt, la vi tidlig til kai i Åkrehamn lørdag morgen den 11. august.
Harald Thorsen var hyret inn for å lage sin etter hvert så populære fiskesuppe, og Tone Kallevåg, Geoff Morgan, Arne Hansen og Hans Isak Røsvik, foruten medarbeidere fra kretsen, var alle i fullt arbeid med alt som skulle på plass til stevnet begynte.
Det var meldt litt ustadig vær, så det ble innendørs også i år. Det er ikke noe problem så lenge vi har Elieser med oss.

Ominnredet
Klokkeslettet for åpning var satt til kl. 11.00, og etter hvert begynte folk å finne vegen ombord. Salongen blir alltid ominnredet for å gjøre plass til salgsbord, kafé og lotteri, foruten fint pyntede bord så gjestene føler seg hjemme.
Selv om det som regel alltid foregår mye i nærområdet på denne tiden, så har vi mange trofaste Indre sjø-venner som ønsker å være med og støtte arbeidet vårt og samtidig oppleve mye sang og musikk og forkynnelse av Guds ord.
Ut over formiddagen fyltes det opp, og salget gikk strykende. I suppegryta minket det raskt, selv om Harald hadde kokt ekstra mye i år. Og lappene til Tone er alltid populære. Hjemmelaget karamellpudding falt også i smak pluss mange andre godsaker.

Smakte godt med is!

Flotte gevinster og god sang
Og åresalg hører med, opptil flere ettersom folk kom og gikk. Flott med alle som stiller opp med flotte gevinster. Ikke minst Granberg garveri i Ølensvåg med en mengde flotte skinnprodukter og Granberg import i Bjoa med arbeidshansker i alle varianter. Et hovedlotteri var også på gang hele dagen.
Innimellom var det god sang og musikk av Arne og Hans Isak. Flott at Hans Isak sa ja til å være med ombord disse dagene i forbindelse med at han avla sitt fagbrev som matros i Kopervik noen dager tidligere. Vi trenger Hans Isak på Elieser, en flott ungdom med så utrolig mange gaver.

Alltid ja
Kl. 16.00 var det avslutning med stort sang og musikkmøte. Jakob Bårdsen sier alltid ja og er utrolig positiv når jeg spør han om å delta som forkynner - også denne gangen. Jakob var med som forkynner hele helga. Et godt og sterkt vitnesbyrd som bygger på Guds levende ord, lydde også til den store forsamlingen i Åkrehamn. Foruten mannskap deltok også sekretæren med og sang. I pausen ble det matsalg og åresalg med trekning av flotte gevinster på hovedlotteriet. Tusen takk til alle dere som stilte opp og gjorde denne dagen til en opplevelse med Jesus i sentrum. Brutto kr. 32.540.- til misjonen.

Turen gikk videre

Båten hadde enda et møte i Åkrehamn på søndag. Så gikk turen videre rundt om på Karmøy, Tysvær og Vats før vi avsluttet med møter i Sandeid og Nedstrand. I Skjoldastraumen og Åmsosen lå båten flere dager på hvert sted med stor oppslutning. Både Sverre Mannes, Jan Sigurd Steinkjellå og Ruben Aanensen deltok med sang på turen.

Totalt inkl. skjærgårdsstevnet, kom det inn kr. 143.507.- til misjonen. Tusen takk til alle glade givere som er med og støtter det viktige arbeidet som DISM er betrodd!

Et arbeidsår med mye aktivitet

Tekst og foto: Georg Kallevåg, misjonssekretær. Publisert 13. juni 2018.

Varmebølgen veltet over Sør-Norge, og vi hadde en anelse om at det ville bli en varm dag på Kyrkjetunet i Ølen hvor kretsårsmøtet skulle avholdes.

2. juni 2018 ble vi møtt av et flott og avkjølt møtelokale i menighetshuset i Ølen. Omgitt av praktfull natur og flott utsikt utover Ølensfjorden med blomstringen i all sin prakt, kunne det ikke bli bedre.
Misjonsvenner fra Ølen og områder omkring hadde på forhånd vært samlet til planlegging av arrangementet, og alt lå til rette for en fin dag med tanke på åndelig og legemlig føde.

Veiryddere
30 utsendinger var på plass da første samling startet med en andaktstund.
Harry Wiig Andersen innledet med å fortelle fra sin tid som lærer i Skudeneshavn, der han opplevde å stå i vekkelse og 40 ungdommer ble frelst.
Vi skal være veiryddere for Herren. Om ikke alltid de ytre ting ligger til rette, har Gud andre planer selv om vi har våre planer.

Fritidsforkynnere
Forhandlingsmøtet ble gjennomført i god ånd. Sekretæren la frem årsmeldingen for 2017. Et velsignet arbeidsår med mye aktivitet. Karmsund er en aktiv krets med trofaste fritidforkynnere og medarbeidere.

Elieser er nå i drift 80 % av året. Til tross for færre møteplasser, ble det en flott sluttsum. Ordinært resultat for kretsen: Overskudd på kr 211.289,-. Elieser hadde et resultat netto på kr. 336.171,- og inkl. gaver som er overført direkte til hovedkontoret, har misjonsvennene i Karmsund gitt kr 1 031.602,- netto til hovedkassen.

Egen organisasjon
Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Mange ting ble deretter belyst og drøftet ut fra situasjonen i DISM. Gjennomgangstonen var at vi må samle oss om landsstyrets forslag om å gå videre som egen organisasjon.
Endre Stople hilste fra landsstyret og takket for innsatsen i Karmsund krets.
Harry hilste årsmøteforsamlingen, og gav gode og inspirerende ord både til ledelsen og misjonsfolket i kretsen.

Kretsstyret
Etter valget har kretsstyret følgende sammensetning:
Børge Løype, Skjold, kretsleder, Bernt Rolf Røyksund, Mosterhamn, Knut Eriksen, Skjoldastraumen, Jarluf kristoffersen, Veavågen, Harald Thorsen, Veavågen (ny), Hans Asbjørn Aasbø, Utbjoa (ny), Eiliv Tepstad, Torvastad (ny).


Israel
Misjonsfesten samlet nærmere 70 mennesker. Foruten Harry og Bjørg Wiig Andersen, var Betel musikklag fra Veavågen med. Denne kvelden sto i Guds eget land Israel sitt tegn, og dets 70-års jubileum. Vi kunne ikke ha noen bedre representant for Israel enn Harry Wiig Andersen som har besøkt landet 122 ganger.
Kretsformannen hadde åpningsord som gikk i samme tråd som tema for kvelden.
Wiig Andersen holdt et uforglemmelig foredrag om folket og landet som gjennom smerte og mørk tunell også har fått se lyset.
Han fortalte om løfter og profetier gitt til mennesker, og de forskjellige kriger hvor Herren på en mektig måte grep inn og snudde alt til seier.
I dag er Israel med de fremste i verden innen teknologi, jordbruk, medisin og vannforvaltning. Det er en sprek 70-åring, sa Wiig Andersen videre, og Bibelen og løftene går i oppfyllelse.
Bjørg Wiig Andersen som også kjenner Israel svært godt, leste dikt som understreket budskapet.
Betel musikklag hadde flotte sanger på repertoaret.
Smørbrød og kaker hører med på en misjonsfest. Flinke servitører stilte opp, og praten rundt bordene vitnet om at folket koste seg.

Gode medhjelpere
I kollekt på festen kom det inn kr 12.850,- Totalt på kretsårsmøtet kr 18.850,- brutto.
Tusen takk enda en gang til alle gode medhjelpere som gjorde dette til en festdag.

Les mer fra kretsårsmøtet i Sommerbladet til Trygg Havn. Kommer ut i juli.Trygg Havn

Kretsårsmøte i Skjoldastraumen

Tekst og foto: Georg Kallevåg, misjonssekretær. Publisert 9. juni 2017.

Lørdag 27. mai var det enda en gang duket for kretsårsmøte i Karmsund krets. Det 117. i kretsens historie.

Vertskap
Skjoldastraumen bedehus og misjonsvennene der inne var vertskap for stevnet. Mange ildsjeler hadde planlagt dette lang tid i forveien. En flott pyntet festsal møtte oss.
Rundt 30 personer var påmeldte fra hele kretsen. Arne Edvard Meling fra Askøy var med oss som taler og sanger.

Stafettpinnen går videre
Kontaktpersonen i Skjoldastraumen i 49 år, Kåre Holgersen, minte oss om den ekte fred som bare Herren kan gi oss i forhold til situasjonen og ufreden i verden i dag.
Han fikk også overrakt en blomsterhilsen for lang og tro tjeneste. Nå overgir han stafettpinnen til Knut Eriksen. Vi vil takke Kåre for alt han har bidratt med til beste for DISM. Om en kort stund runder han 90 år og vi gratulerer hjerteligst med dagen som kommer!

Budskap om nåde
Arne Edvard brakte fram et budskap om nåde. Et uttrykk for Guds kjærlighet som for Kristi skyld kan la nåde gå for rett. Som fratar de skyldige den fortjente straff, tilgir og tilbyr evig liv i sitt rike. Nåde over nåde!

Godt samarbeid
Etter en kort pause var det forhandlingsmøte. Møtet ble ledet av misjonssekretær Georg Kallevåg og kretsformann Bernt Rolf Røksund.
I sin hilsen til kretsårsmøtet gav formannen uttrykk for et godt samarbeid og roste alle de frivillige og engasjerte misjonsvennene som stiller opp og gjør et stort arbeid.

Årsmelding
Sekretæren la så frem årsmeldingen for 2016.
Fortsatt er det et mye arbeid på gang i kretsen, selv noen foreninger har lagt ned arbeidet i året som gikk. Møter, basarer og stevner har vært godt besøkt. Skalldyrtreffet i Åkrehamn er et eksempel på dette. Julemessa ble også en suksess. Resultatet på kr. 234. 950 var kr. 43.000 mer enn året før.
Sekretæren hadde studiepermisjon i tre måneder. En kjærkommen avveksling fra en tjeneste som krever ganske mye.

Elieser
«Elieser 6» besøkte kretsen flere ganger også i 2016. Men vi merker på økonomien at det minker på Elieser-foreningene. Dessuten har vi ikke båten så lenge som tidligere her i kretsen. Men de foreningene som stiller opp for betelskipet gjør en flott innsats.
Karmsund krets fikk også i sin tid på plass maritim opplæring i Kopervik for matroser som tar sin eksamen. Dette utgjør årlig et stort beløp som blir godskrevet kretsen.

Økonomien
Driftsresultatet i kretsen er noe mindre enn i 2015. I 2015 fikk vi store inntekter på bla. en møteaksjon og på en jubileumsfest, noe vi ikke hadde i 2016.
To foreninger la ned i 2016. Dette viser også godt igjen på resultatet. Driftskostnadene er derimot en god del mindre.
Likevel hadde vi et ordinært driftsresultat i kretsen på kr. 214 389.
Netto totalt er det overført kr. 1 051 684 til hovedkassen. Dette innbefatter i tillegg til ordinært driftsresultat (som nevnt), beløp som er sendt direkte til hovedkassen på kr. 387 725, julehefter kr. 66 725 og Elieser kr. 382 845.

Årsmelding og regnskap ble enstemmig vedtatt.

Valg
Bernt Rolf Røksund, Børge Løype, Jarluf Kristoffersen og Knut Eriksen stilte alle til gjenvalg.
Børge Løype ble valgt som formann etter Bernt Rolf Røksund.
Alle de andre ble valgt inn ved akklamasjon.
Kretsstyret har etter årsmøtet denne sammensetningen:
Børge Løype, formann
Bernt Rolf Røksund,
Åse Heggen
Karin Thorsen
Jarluf Kristoffersen
Knut Eriksen
Per Magnussen

Misjonsfesten
Formannen kunne ønske alle de bortimot 70 fremmøtte velkommen til festkveld. Han delte noen tanker ut fra Hebr. 9,11.-12; i Jesu blod har vi en evig forløsning.
Ruben Aanensen gledet oss med flott sang før Arne Edvard Meling minnet oss i sin tale om at vi har en Far som ingenting er umulig for.

Herlige smørbrød og et rikholdig kakebord smakte fortreffelig, og etter pausen fortalte Tone Kallevåg fra sine opplevelser på Elieser i vinter. Ikke minst fra flotte uker i Henningsvær. Det ble en sterk oppfordring om å støtte Elieser økonomisk.
Tusen takk til alle som gjorde dette til en festdag. Og en spesiell takk til dere misjonsvenner som gjorde en kjempeinnsats til glede for oss alle!

Les mer fra kretsårsmøtet i Trygg Havn i juli.

Inspirasjonssamlinger i Karmsund krets

Tekst og foto: Georg Kallevåg. Publisert 28. mars 2017.

Hvert år blir det arrangert såkalte foreningstreff i Karmsund krets.

Vi møtes til rike samlinger for å oppmuntre og inspirere hverandre til ny innsats for misjonen og han som har kalt oss, Jesus Kristus.

Bedre kjent
Det er av stor betydning at vi kommer sammen, for å oppmuntre hverandre til ny innsats for misjonen, og ikke minst for å bli enda bedre kjent med hverandre. Oftest arbeider vi på hvert vårt sted, og har liten eller ingen befatning med de andre foreningene og kontaktpersonene.

Bømlo bedehus
Vi startet i Bømloregionen med en fin samling i forbindelse med sekretæren sin møteuke i Bømlo bedehus. Her har vi ingen forening, men gode misjonsvenner stilte opp og ordnet med mat og kaffi. Tone Kallevåg hadde fri fra Elieser og fortalte varmt om betydningen av Betelskipet og hennes mange opplevelser om bord. Sekretæren sang og holdt andakt.
Kjekt at misjonsvenner fra vårt nye møtested Finnås, også var sammen med oss.

Sandhåland og Hemnes kvinneforening
Så var det Karmøy, Haugesund, Røvær og Sveio sin tur. 24. februar stod Sandhåland og Hemnes kvinneforening som vertskap for treffet. Mellom førti og femti misjonsvenner var sammen med oss i det fine bedehuset på Sør-Karmøy. Foreningsmedlemmer tok imot oss med et smil og vi kjente at vi var velkommen. Flotte bord var dekket og pyntet - til glede for oss alle.
Opplegget er stort sett det samme på alle treffene, bortsett fra at det er nye mennesker på hvert sted hver gang. Herlig bevertning og gode samtaler rundt bordene ble det. Og vi kunne også se noen nye ansikter i sammenhengen.

«Sjøfuglen» kvinneforening
Sekretæren har hvert år en møtehelg på Bokn. I år var kvinneforeningen
"Sjøfuglen " vertskap for medarbeidere fra Bokn, Tysvær og Nedstrand. Også her pyntet så fint til fest. Og fantastisk servering med et flott kakebord.

Kyrkjetunet i Ølen
Det siste treffet ble arrangert på Kyrkjetunet i Ølen. Dette arrangementet fortjener litt ekstra spalteplass. Kona til maskinist Harald Heggen på Elieser, Åse Heggen, tok på seg ansvaret med å arrangere fest for Ølen, Imsland, Etne, Skjold, Vats, Vikebygd og Bjoa.
Det er ikke lenge siden vi begynte med faste møter her inne, etter fravær i mange år. Så ble Åse Heggen valgt inn i kretsstyret. En flott positiv dame som tar utfordringene når de kommer, og går med stort pågangsmot inn i det oppdraget hun har tatt på seg.
Treffet på kyrkjetunet ble et åpent arrangement der vi ønsket at så mange som mulig fra bygdene omkring, og som ikke hadde så mye kjennskap til DISM, kunne komme.
Da Åse ønsket velkommen, kunne vi telle 65 personer. Kjempekjekt, og gledelig for de som stelte alt i stand. Harald Heggen hadde et fint åpningsord og fortalte også om sin tjeneste på Elieser. Hans hilsen fra Guds ord var om da tjeneren Elieser skulle finne en brud til Abrahams sønn Isak. Dette er også oppdraget for Betelskipet. En brud til Jesus!
Sekretæren talte om den spede begynnelse som kan bli til noe løfterikt stort. Han gav forsamlingen oppmuntringsordet fra 1. Kor 15.58, om at arbeidet og tjenesten ikke er forgjeves i Herren, før han fremførte sanger som løftet frem nettopp dette.
Praktfulle pastasalater i flere varianter og et rikholdig kakebord smakte fortreffelig.

Gud velsigne dere
Tusen takk til alle som stilte opp og gjorde festkveldene til flotte misjonskvelder. Gud velsigne alle dere misjonsvenner som står på år etter for misjonens Herre!

Les mer fra treffene i Trygg Havn 4/2017 (april).

Kretsårsmøtet 2016 Karmsund krets

«Elieser 6» i Ferkingstad havn

Tekst og foto: Georg Kallevåg. Publisert 8. september 2016.

Etter en flott møteturne med "Elieser 6" i Karmsund krets i sommer, skulle turneen avsluttes med fire møter i Ferkingstad på Karmøy.

Jeg må ta med at Sandeid ble besøkt etter mange år. Den gang var det få fremmøtte og dermed ble stedet utelatt. Nå la det seg til rette med en kontaktperson og vi opplevde å få ombord 27 besøkende. Kjempebra Sandeid! Vi ønsker å komme tilbake så snart anledningen byr seg. Terje Treidene var taler her og på mange andre steder som ble besøkt på denne turen.

Trang passasje
Men tilbake til Ferkingstad hvor undertegnede var med som taler.
Skipper Svein Olaussen hadde været på sin side da han styrte skuta inn gjennom den trange passasjen på Vest-Karmøy, hvor været til tider kan være røft og sette en hindring for anløp av båter. Vi har tidligere opplevd at Betelskipet ikke hadde mulighet til å komme inn da "nordvesten" satte en hindring for dette.
En av fiskebåtene som hører til her, og som har mannskapet som faste gjester om bord på Elieser i Ålesund hvert år, flyttet velvillig på seg, slik at kaien var klar for anløp med tilhørende landstrøm. Godt for de som arbeider om bord å få stoppe maskineriet for noen dager og nyte godt av gratis kilowatt-timer.

Mannfolk stilte opp
Det begynner å bli en del år siden vi besøkte dette stedet for første gang. Mange hadde liten tro på at Elieser kunne komme inn her, men slik gikk det altså ikke. Etter hvert ble det dannet et Elieserlag på stedet, og mange mannfolk stilte opp og produserte gevinster til den store Elieserbasaren som ble avholdt hvert år. Store summer ble oversendt til båten i mange år. I den senere tid har laget slitt, slik at det i år ikke var mulighet for å avholde basar.
Men møter var planlagt, og de to bedehusene i nærheten hadde bestemt seg for ikke å ha noe virksomhet mens båten lå i Ferkingstad og heller støtte opp om denne.

Fast mannskap
Det faste mannskapet utgjorde Svein Olaussen, Harald Heggen, Monrad Dypvik og matroslærling Hans Isak Røsvik. I tillegg var Bjørn og Jorunn Rolfsnes med som frivillige i byssa. Flott at noen vil stille opp og gjøre en innsats også som frivillige.
Vi opplevde noen rike og gode dager sammen. Evangeliet ble forkynt i tale, sang og vitnesbyrd. Det sosiale er også en viktig del på båten, og den gode samtalen kombinert med kaffi og noe å bite i skaper en flott atmosfære og er viktig her om bord.

Hyggekveld
Lørdagskvelden hadde vi annonsert "Hyggekveld". Da gjorde vi litt ekstra ut av det med salg av pølser og hamburgere, det meste gitt av misjonsvenner. I tillegg til andakt og mye sang og musikk, viste sekretæren film fra misjonsarbeidet. Åresalg og loddsalg innbrakte denne kvelden kr. 8120,-.
Siste kvelden stod i takken og tilbedelsens tegn. Et frimodig og flott vitnesbyrd med tilhørende sang av Jan Sigurd Steinkjellå var utrolig flott å lytte til. Forholdsvis ny på himmelvegen og en begeistring etter å få vitne om Jesus og livet som ble forandret, grep oss.

Takk for gode dager
Vi takker for gode dager på Ferkingstad og har tro på at vi kan begynne på ny igjen og få til en forening som arbeider for båten.

Les mer fra Ferkingstad i Trygg Havn nr. 10. Bestill bladet her.

Tekst: Ole Andreas Wastvedt. Foto: Georg Kallevåg. Publisert 10. juni 2016.


Lørdag 28. mai 2016 var det kretsårsmøte for Karmsund krets på Isvik bedehus i Skjold.

Årsmøtedagen startet med kaffe, noe å bite i og en god prat ved ankomst. Over 50 delegater hadde møtt fram. Åpningsmøtet begynte klokken 11.30. Her ble vi ønsket hjertelig velkommen av formannen ved Isvik bedehus, Børge Løype. Han hilste med åpningsord fra Rom 8,31ff. Møteledelsen videre stod Misjonssekretær Georg Kallevåg for. Landsstyremedlem Endre Stople sang, godt akkompagnert av Einar Askeland på trekkspill. Andakten ble holdt av Nestleder ved hovedkontoret Ole Andreas Wastvedt. Han talte fra Johannes, kapittel 13, hvor Jesus vasker disiplenes føtter. Jesus gir oss her et sterkt forbilde på ydmykhet og tjenersinn. «Når da jeg, som er Herre og Mester, har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter» Johannes 13,14

Årsmøtesakene
Selve forhandlingsmøtet startet klokken 12.30 og ble ledet av Misjonssekretær Georg Kallevåg, sammen med kretsformann Bernt Rolf Røksund. I sin åpningshilsen til kretsårsmøtet sa formannen blant annet at Den indre Sjømannsmisjon sin stemme er viktig å få fram, når en ser hva slags «negative ting» som får mer og mer plass i forsamlingene i dag. Han oppfordret til å holde ut i tjenesten og be for arbeidet og for dem som skal forkynne Guds levende ord.
Året 2015 ble et år da flere av misjonens trofaste medarbeidere la ned vandringsstaven og flyttet over grensen. For Guds folk er hvilen tilbake, og en evig soloppgang venter for dem som i troskap mot Guds eget ord og misjonens Herre har fullendt løpet. Det ble lyst fred over deres gode minne.
En innholdsrik årsmelding og regnskap for det 116. arbeidsåret 2015 ble gjennomgått av misjonssekretæren: Året 2015 ble enda en gang et godt år for Karmsund krets. Trofaste medarbeidere stiller opp og gjør en flott innsats for misjonens Herre. Men det konstateres også at få nye kommer til, spesielt i foreningsarbeidet. Året 2015 var et jubileumsår for Den indre Sjømannsmisjon. Da var det 135 år siden oppstart og dette ble skikkelig markert i kretsen med stor fest i Åkrehamn kirke fredag 17. april. I kretsen har det vært mange basarer, et stort antall enkeltmøter og noen steder møteuker. Kretsen har også flere faste arrangement. Det ble nevnt bygdakveld i Sund, Skalldyrtreff med Elieser til stede i Åkrehamn, Brandøyhelg og julemesse. På Isvik Bedehus ble det i 2015 gjennomført en to ukers møteaksjon med Paul Mattis Nørstebø og Georg Kallevåg som talere. Her var det svært god oppslutning, og vi tror at det ble til fornyelse blant mange av Guds folk. Elieser har også besøkt kretsen flere ganger i 2015.

Økonomien i Karmsund krets er god, og en stor sum er overført fra kretsen til misjonens hovedkasse i 2015. Netto totalt kr. 1 533 025.- . Inkludert kr. 434 419,00 til Elieser og en testamentarisk gave til kretsen på kr. 399 619,00.
Men det aller viktigste er allikevel å nå ut med evangeliet om verdens frelser. Det ene året kommer og det andre går. Fremtiden er skjult for oss alle. Men fortsatt ber vi om at mennesker skal bli frelst. Det er en bønn etter Guds hjerte, skriver sekretæren i årsmeldingen.

Valg
Dette året skulle det velges 3 kandidater for 2 år til kretsstyret. Einar Einarsen, Knut Dahlgren og Karin Thorsen sto på valg. Einar Einarsen har vært varamann fra 2010 til 2012 og fast medlem i kretsstyret fra 2012. Han stilte ikke til gjenvalg, og ble takket for innsatsen med klem, blomster og ønske om Guds velsignelse over liv og tjeneste videre. Knut Dahlgren har flyttet ut av kretsen, og var derfor heller ikke aktuell som kandidat.
Karin Thorsen stilte derimot til gjenvalg etter to perioder, og ble valgt inn ved akklamasjon, sammen med Åse Heggen og Per Magnussen.
Fra før i styret sitter Bernt Rolf Røksund, Børge Løype, Jarluf Kristoffersen og Knut Eriksen.
Nestleder ved hovedkontoret hilste årsmøtet med Jesus sine ord til Simon Peter, som vi finner i Johannes 21: Fø mine lam! Vokt mine får! Fø mine får! I dag er dette vårt oppdrag. Gi barna Guds Ord. Pass på at «fårene» ikke forlater Guds Ord! Vokt dem fra vranglæren! Forkynn Ordet! Fø mine får! Han fortalte videre fra arbeidet til Den indre Sjømannsmisjon, og takket misjonssekretæren spesielt for det flotte arbeidet som blir utført i kretsen.

Festkveld
Årsmøtet ble avsluttet med en fin festkveld med over 100 fremmøtte. Misjonssekretæren ledet festen. Endre Stople ønsket velkommen med et ord fra 2. Kor 4,1-4 «Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre, oss selv derimot som tjenere for dere for Jesu skyld.» «Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss for Guds åsyn til alle menneskers samvittighet.» «Men vi har denne skatten i leirkar, for at den rike kraften skal være av Gud og ikke fra oss selv.»
Guro Sørhus, Malin Krakk og Iselin Eidhammar Tveit sang for oss , akkompamgert på piano av Ingrid Tveit
Ole Andreas Wastvedt talte ut fra 1. Johannes 1, 5-10: «Gud er lys og det er ikke noe mørke i ham.» Teksten ble tydeliggjort ved at en 24 bilders foto-film ble «dratt ut i lyset». I møte med lyset, blir bildene slettet. Slik er det også med våre synder. «Dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.»
Etterpå var matbordet dekket med flotte smørbrødfat og de fineste kaker.
Etter pausen delte sekretæren noen muntre opplevelser fra tidligere predikant i DISM Anders Henden sine lystige predikantturer.

Tone fikk så ordet og fortalte engasjert om arbeidet ombord på Elieser. Spesielt å høre om møtet i Lødingen hvor mange syriske innvandrere kom på møtet og fikk hørte evangeliet om Jesus.
Haldis Andersen hadde et varmt vitnesbyrd og overrakte en flott blomsterhilsen til sekretæren som takk for det flotte samarbeidet og fellesskapet som hun har opplevd sammen med Tone og Georg gjennom mange år.
Tlil slutt sang sekretæren "Han tenkte på meg", som en understrekning av gleden over å få være med i tjenesten og bringe budskapet videre ut. - Og til forsamlingen om at det var for den enkelte Jesus gikk vegen opp til Golgata.
Takk til alle som var med på å gjøre denne årsmøtedagen til en flott festdag for Den indre Sjømannsmisjon, Karmsund krets!
En spesiell takk til alle misjonsvennene i Skjold og Vats som stilte opp med pynting , god mat og alt som måtte til for at stevnet skulle bli vellykket.
Bruttoresultatet for dagen ble kr. 20.750.-

Julemesse siden 1979

Tekst og foto: Håkon C. Hartvedt. Publisert 18.12.2015

Mye folk, sentral forkynnelse, gode smørbrød, åresalg, salg av «julevarer» og sang av taleren og Betel musikklag, var ingrediensene i årets julemesse i Haugesund bedehus. En julemesse som har lange tradisjoner.

I alt kom det inn ca 192 000 kroner til misjonen, og taler var Håkon C. Hartvedt som talte både om formiddagen og kvelden.

Veteran
På messen møtte vi også denne gangen på Indre Sjø-veteran Haldis Andersen.
I 1978 forlot hun og mannen Kristian Andersen Tromsø der de hadde virket for Indre Sjø i mange år, Kristian som sekretær. Og Haugesund ble deres nye bosted.

Det var bra for både Haugesund og Indre Sjø. For Haldis og Kristian fortsatte sitt gode arbeid der. Kristian nå som sekretær i ny krets.
Allerede året etter startet de opp med julemesse i Haugesund bedehus. En julemesse som altså har fortsatt til i dag og som hvert av de siste årene har ført til rundt 200 000 ekstra kroner til DISM sitt arbeid.

- Julemessen har i alle år blitt

- Julemessen har i alle år blitt holdt i slutten av november - og resultatet av messen har vært bra i fra starten, men ikke så stort som nå, sier Haldis Andersen og smiler: - Men nå har jeg ikke ansvar for noe. Nå bare koser jeg meg med alt det gode som er å finne her, sier hun.

Fortsatte uten sekretær

Uforståelig for oss, men likevel sant er det at Kristian ble hentet hjem til Gud relativt kort tid etter at han og Haldis kom til Haugesund. Men Haldis og hennes medhjelpere fortsatte likevel det gode arbeidet. Den eldre og den unge foreningen i Haugesund bar mye av basaren i starten. Men det har alltid vært med en god gjeng fra Veavågen og Torvastad på Karmøy. Etter hvert har de sistnevnte tatt mer og mer ansvar for julemessen.

«Fiskerens Venn» er fra Torvastad og har bare tre medlemmer igjen, men de står fortsatt på, mens foreningen «Fyrlyset» i Veavågen nå bidrar med det aller meste av salgsvarer. Både de og andre sitter på kjøpesentrene og selger lodd på bok. Det betyr mye. Rundt 100 000 kroner kommer inn på denne måten, sier misjonssekretær Georg Kallevåg. Han står for administrasjonen av det hele og er den som trekker i de rette trådene for at alt går som det skal.

Mange utenfra
På julemessen kommer det alltid innom mange som ikke til vanlig er med i kristent arbeid. Svært gledelig er at det har økt på med unge. Så er da også julemessen i Haugesund et høydepunkt. Bedehuset er pyntet til fest, og messen er det udiskutabelt største arrangementet på huset.

Stor aktivitet i kretsen

Laurdag 30. mai var ein fin vårdag, med lette skyer, sol og ein litt kjølig vind. Over 40 utsendingar hadde samla seg til kretsårsmøte i Betel bedehus i Veavågen.

Stor aktivitet
I innleiinga til forhandlingsmøtet minte misjonssekretær Georg Kallevåg oss på Jesaja 40, 29 - 31: Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har gir han stor styrke.
Når vi driv misjon kjem vi meir enn ein gong til det punktet at vi føler oss trøytte og kraftlause, men så kjem Herren med ny kraft til oss.
Tone Kallevåg fortalde frå arbeidet om bord i «Elieser», og vi fekk innblikk i korleis det er å gå med båten å ha møter i Nord-Norge, der dei har vore i vinter.
Vidare las Georg årsmeldinga for 115 arbeidsår i kretsen. Den synte stor aktivitet, og at det er eit rikt misjonsarbeid i Karmsund krets. Elles har det også vore mange møter om bord i «Elieser 6» i kretsen. Dei har også hatt det årlege skalldyrtreffet som gjev god inntekt til misjonen, samt julemesse og Brandøyhelg.
Misjonssekretæren las vidare opp rekneskapen. Det syner godt overskot som går til misjonen si hovudkasse.

Val

Så var det tid for val, og Bernt Rolf Røksund vart einstemmig vald til kretsformann.
Vidare kom desse inn i styret: Børge Løype, Isvik, Jerulf Kristoffersen, Veavågen, Knut Eriksen, Skjoldastraumen. Alle kandidatane vart einstemmig valde til kretsstyret. Frå før er desse i styret: Einar Einarsen, Karin Thorsen og Knut Dahlgren.
Rutt Perly Magnussen, Anton Ranheim og Jan Hordvik har vore mange år i kretsstyret, og fekk overrekt blomster og takk for sin innsats.

Frå arbeidet i misjonen
Generalsekretæren kom med helsing frå Rom. 10,1: Brør, mitt hjartans ynskje og mi bøn til dei er at dei må verte frelste. Det er dette ynskje som djupast sett må ligge til grunn for alt vårt misjonsarbeid. Så fortalde han frå arbeidet rundt om i landet, frå «Elieser», Norway Seaman`s Mission, fiskarheimar og kretsar. Han takka både misjonssekretæren, kretsstyret og misjonsfolket for det store og gode arbeidet som blir utført i kretsen her.

Festkveld

Til slutt hadde vi ein fin festkveld med om lag 130 frammøtte. Kvalavåg musikklag song.
Generalsekretæren tala utifrå Salme 73 om songaren Asaf som byrja å sjå på kor godt det gjekk dei verdslege, han miste blikket på Gud ei stund. Men så fekk han sjå kor tragisk det gjekk med dei ugudlege til sist. Då seier han: Men eg vert alltid verande hjå deg, du har gripe mi høgre hand.

Eit langt matbord var dekka med dei finaste bløtkaker, gelèkaker og marsipankaker, samt bognande fat med smørbrød og bollar. Det vart eit fint sosialt fellesskap med mykje prating og latter kring borda. Dei flinke foreiningsdamene hadde gjort sitt yttarste for at alle skulle trivast og gå mette frå bordet.
Vi sender ei stor takk til desse ivrige og trufaste misjonsdamene på Vea, og til alle som var med å gjere denne årsmøtedagen til ein festdag for alle.

Les meir og sjå fleire bilete frå kretsårsmøtet, i Trygg Havn 7/2015 (juli).

Jubileumsfest for DISM i Åkra kirke

Tekst og foto: Georg Kallevåg. Publisert 12. mai 2015.

Så var dagen kommet som vi hadde planlagt i lang tid.
135 års jubileumsfest for Den indre Sjømannsmisjon.

Et stort arbeid var lagt ned på forhånd med planlegging av alt som hører med til en fest.

Positiv respons
De fleste misjonsvenner rundt om i kretsen gav positiv respons på forespørsel om de kunne bidra med smørbrød, kaker og gevinster til festen.
Og da dagen opprant var det vel 50 smørbrødfat og et snes kaker på lista. I tillegg strømte det på med gevinster til åresalget som vi hadde planlagt.

Åkra kirke
Åkra kirke på Karmøy har vært arena for mange store samlinger for DISM tidligere. En praktisk kirke med mange rom til disposisjon. I år hadde vi bestemt at selve festsamlingen skulle være i kirkeskipet, og bespisning og åresalg i menighetssalen.
På forhånd hadde vi dekket til bortimot 200 mennesker. Mange misjonsvenner stilte opp med å få alt på plass. Og flotte festpyntede border stod klar til storinnrykk.

Svært gledelig
Fredag 17. april kl. 19.00 var tid og dato for storsamlingen. Og folk kom fra alle kanter av kretsen. Misjonssekretæren kunne så ønske alle de ca. 170 fremmøtte velkommen - svært gledelig. En flott pyntet kirkesal i maritim stil skapte en flott ramme om det hele.

Rikholdig program

Et rikholdig program var satt opp. Harry Wiig-Andersen, tidligere lærer i Skudeneshavn, rektor på Frekhaug - Nordhordland folkehøyskole, Israelsvenn, mangeårig formann i landsstyret for DISM og formann i Bjørgvin krets i mange år, var en flott representant for misjonen vår denne kvelden. Wiig-Andersen knyttet den forferdelige situasjonen som oppstod for fiskerne i Sildepollen i Eidsfjorden og de kristne jekteskipperne sin nød for de ufrelste opp mot Paulus sin opplevelse av tilstanden på de stedene som han oppsøkte. Men evangeliet seiret og vekkelsen brøt frem. Han karakteriserte misjonen som en elv som flyter forbi. Mange ting er "runnet " forbi og kan ikke tas tilbake, men nye ting kommer til. Han nevnte da ikke minst Elieser som har en stor oppgave langs kysten vår fortsatt. Men midt i alt minnet han forsamlingen om det budskapet som Johannes på Patmos fikk beskjed om å skrive til menigheten i Efesus om ikke å forlate den første kjærlighet. Misjonen trenger brennende vitner. Måtte vi være en vekkerrøst i folket slik at sjeler kunne bli frelst og ta imot Jesus.
Ellers delte han med oss muntre opplevelser fra sin tid i misjonen.
Hans kone Bjørg leste flere av sine egne dikt fra sin oppvekst på Sør-Karmøy. Utrolig flott skildret.

Roger Hemnes og Ruben Aanensen satte sitt preg på festen med nydelig sang.

Sekretæren hadde laget en jubileumsfilm med glimt både fra fortid og nåtid. Dette innslaget avsluttet programmet før vi gikk inn i kirkesalen til et herlig måltid.

Etterpå ble det åresalg. "Haugevis" av gevinster var kommet inn. Brutto fikk vi inn kr 22.000 til misjonen.

Terje Treidene, forkynner i DISM, avsluttet så festen med en flott hilsen om vår Frelser og forsoner Jesus Kristus.

Mest av alt
Tusen takk til alle gode og villige misjonsvenner som stilte opp og hjalp til slik at det ble en flott jubileumsfest.
Men mest av alt går takken til han som det hele dreier seg om, Jesus Kristus. Det er han som vil at vi fortsatt skal gå ut i all verden med det glade budskap om frelse og nytt liv for den som vil ta imot dette herlige budskapet. Han skal ha æren og takken for den fine kvelden vi fikk ha sammen!

Les mer og se flere bilder fra festen i Trygg Havn 6/15.

Et svært populært tiltak

Tekst og foto: Georg Kallevåg

Bygda/sjømannsmisjonskveld på Sund bedehus, Karmøy

Mange innom julemessa i Haugesund

Fredag 21. og lørdag 22. november arrangerte Karmsund krets julemesse i Haugesund bedehus. Mange var innom.
Flittige foreningskvinner hadde i lang tid forberedt messa sammen med misjonssekretær Georg Kallevåg.

Salgsvarer
Ulike håndarbeid, matvarer - alt fra julebakst til tørrfisk, samt gravdekorasjoner ble solgt til inntekt for misjonen. I kafeteriaen gikk det unna med deilige smørbrød og kaker.

Gevinstene
Flere åreomganger, og i tillegg kveldstrekning fredag og hovedtrekning lørdag, gav også inntekt på messa. Alle gevinster var gitt. Mange av gevinstene var av stor verdi.

Guds ord
Forkynnelsen av Guds ord står alltid sentralt på DISM sine julemesser. Så også i Haugesund. På formiddagsmøtet fredag kom Tone Kallevåg og Arne Hansen fra Elieser og sang, Loftsmusikken fra Åkra deltok på misjonsfesten fredag kveld og Georg Kallevåg på formiddagsmøtet lørdag. Ingrid Helland var taler.

Mer i Trygg Havn 1/2015

Kretsårsmøte i Karmsund 2014

Tekst og foto: Ingrid Helland 27.5.2014

DISM-flagget var heist til topps på årsmøtedagen 25. mai 2014. Eit flott syn for dei 27 delegatane og for bygdefolket elles.
Ei grundig årsmelding var sendt ut på førehand og gjennomgått på årsmøtet.
2013 var det 114. arbeidsåret, og Karmsund krets kan sjå tilbake på eit rikt år med positive og ivrige misjonsvener, kontaktpersonar og foreiningsmedlemmer som står på år etter år.

Berebjelken i misjonen er dei 23 foreiningane i kretsen. 14 av desse er reine kvinneforeiningar for DISM, fire er Elieserlag, ei deler likt mellom Elieser og kretsen og fire deleforeiningar deler innkomne midlar med DISM og andre misjonsorganisasjonar. Foreiningane samlar inn store summar til misjonen kvart år.

Dei 67 kontaktpersonane er også med på eit stort misjonsoppdrag ved å legga til rette for møtene.
Fleire i kretsen deltar i forkynnartenesta eller er med og hjelper på andre måtar, og er ei god avlasting for misjonssekretæren.
Reint økonomisk vart 2013 også eit godt år. I årsmeldinga skriv Georg Kallevåg bl.a.: «Økonomisk ble det et flott år driftsmessig. Et flott resultat med store gaver fra givere i kretsen vitner om at Karmsund krets er synlig i misjonsbildet og mennesker ønsker å støtte oss. En kjærlighetens og gledens givertjeneste er etter Guds vilje. Han vil svare oss og forløse gleden i hjertene våre til et sterkt engasjement for Den indre Sjømannsmisjon sitt viktige arbeid i vårt nærmiljø, kretsarbeidet, de fiskarheimene som er igjen, Betelskipet «Elieser 6» og ikke minst Nord-Norge og Finnmark.»
Kretsen sitt rekneskap viser eit overskot på kr. 983 363,-.

Kretsstyret
Etter valet har kretsstyret denne samansettinga:
Leiar:
Rutt P. Magnussen
Styremedlemer:
Knut Dahlgren
Einar Einarsen
Jan Hordvik
Anton Ranheim
Bernt Rolf Røksund
Karin Thorsen
1. varamann:
Børge Løyp

Kretsstyret 2014-2015

Samtale om arbeidet
Endre Stople:
Landsstyret har bestemt å selga Oslo Sjømannskirke.
Vi har drive misjonen på sparebluss over lang tid, og har fleire gonger måtta ta opp kassakreditt ved lønnsutbetalingar.
Landsstyret er samstemt om å selga, men det er ein vanskeleg prosess og ei betent sak.
Be om ein god prosess. Vi vil ikkje legga ned arbeidet i Oslo. Det vert jobba med nye lokale.

Georg Kallevåg:
Vi kjempar for å halda Elieser i Finnmark. Eg fekk vera med i år.
Då vi var på Måsøy kom det 17 om bord. Ingen av dei var frelste. Hadde det vore her sør, hadde vi halde fram møtene på plassen.
Ingen faste arbeidarar der nord. Flott å ha Elieser der!
Det er samla inn pengar her i kretsen, og vi har kjøpt inn barnebiblar til utdeling der nord.
Glad for dykk i foreningane som står på.

Les meir frå årsmøtet i Karmsund krets i Trygg Havn 7/2014.