Karmsund krets

Den indre Sjømannsmisjon Karmsund krets ble stiftet 25. mai 1900, og dekker i dag et område fra Skudeneshavn i sør til Fjæra i Nord. Fra Bømloøyane i Vest mot Imsland i øst.
Kretsen har 17 foreninger. Ti av disse er rene kvinneforeninger for DISM, to er Elieserlag/foreninger, én forening deler likt mellom kretsen og Elieser, og fire foreninger deler innkomne midler med DISM og andre misjonsorganisasjoner.
Kretsen har én ansatt: misjonssekretær Georg Kallevåg.

Les mer

 

 

Avlyst

 

Julemessekvelden i Aksdal kirke den 20.11 er avlyst pga coronasituasjonen.
Trekning av hovedlotteriet blir den 20.11 på kretskontoret.

 

Georg Kallevik Misjonssekretær

 

 

 

Faste arrangement i kretsen

Tekst og foto: Georg Kallevåg

 

KLAR FOR SERVERING: Geoff Morgan og Tone Kallevåg på skjærgårdsstevnet i 2018. Foto: Georg Kallevåg.

Geoff Morgan og Tone Kallevåg på skjærgårdsstevnet i 2018. 

Skjærgårdsstevne Åkrehamn
Hver sommer arrangerer kretsen skjærgårdsstevne. Da ligger «Elieser 6» ved kai, og arrangementet foregår både på kaien og om bord på båten. 

Julemessa
Et stort arbeid blir lagt ned hvert år for å arrangere julemesse for kretsen. Dette foregår i Haugesund bedehus i slutten av november og er en svært viktig inntektskilde for kretsarbeidet.

Foreningstreff
Hver vår blir det arrangert foreningstreff der en samler kontaktpersoner og foreningsmedlemmer til inspirasjon og oppmuntring i arbeidet. Treffene blir lagt til de forskjellige regioner av kretsen, i alt fem. Her blir det informert om arbeidet gjennom film og bilder slik at de trofaste misjonsvennene får god informasjon om hva som skjer i misjonen både på krets- og landsplan.

Georg Kallevåg,
Skjenav. 46
4280 Skudeneshavn

906 87 847
georg@dism.no

Kretskontoret er i Skjenav. 46 i Skudeneshavn

Kontonummer:
3361 67 81176

Vipps: 140962
DISM Karmsund krets

Kretsstyret 2020-2021
Leder:
Børge Løype, Skjold 
borge@dism.no

Styremedlemmer:
Harald Thorsen, Veavågen
Knut Eriksen, Skjoldastraumen
Jarluf kristoffersen, Veavågen
Terje Torvestad, Torvastad
Tone Kallevåg, Hillesland
Eiliv Tepstad, Torvastad

Vararepresentant:
Åse Heggen, Ølen