Historikk

Bergen krets ble etablert 13. november 1901, og fikk navnet Bjørgvin Krets
1. januar 2011. Kretsen omfatter hele Sogn og Fjordane samt hoveddelen av Hordaland, har 20 foreninger og en ansatt.

Bergen krets ble etablert som selvstendig krets 13. november 1901. Sogn og Fjordane
krins ble utskilt fra Bergen og etablert som selvstendig krets i 1943. Denne eksisterte som egen krets fram til den igjen ble slått sammen med Bergen krets 14. april 2008. Kretsens navn ble da Bergen og Sogn og Fjordane krets, men fra 1. januar 2011 ble navnet forkortet til Bjørgvin krets.

Bjørgvin krets omfatter i dag hele Sogn og Fjordane samt hoveddelen av Hordaland (Etne, Sveio og Bømlo kommuner tilhører Karmsund krets).

I Bergen drives det et regelmessig arbeid i Betania på Laksevåg med offentlige møter ca. annenhver uke. Kretsen arrangerer også et årlig Skjærgårdsstevne og har tradisjon for en "Haustmøtehelg" i oktober. Det tilstrebes å drive aktiv forkynnervirksomhet i hele kretsen gjennom Elieseranløp og vanlig møtevirksomhet. Ved årsskiftet 2012/13 var det i kretsen registrert 20 foreninger og ca. halvparten av disse sto for en årlig basar. I 2019 er det kun noen få aktive foreninger igjen.

Kretsen har tidligere vært involvert i et diakonalt arbeid blant russiske fiskere og i senere tid også bidratt inn imot et arbeid rettet mot utenlandske sjøfolk i Bergen. Det er en fast tilsatt i kretsen.