Bjørgvin krets

Bergen krets ble etablert 13. november 1901, og fikk navnet Bjørgvin krets 1. januar 2011. Kretsen omfatter hele Sogn og Fjordane samt hoveddelen av Hordaland, den har noen aktive foreninger, og en ansatt: misjonssekretær Truls Nygaard.

Les mer

Fiskarheimskveld
Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 29. okt. 2019.

Fredag 25. oktober var det fiskarheimskveld i Vik bedehus i Øygarden.
Det er tradisjon med fiskarheimskveld i bedehuset på Vik - i oktober.

Ingolf Solsvik leia årets samling, Truls Nygaard hadde andakt og Solfrid Nikolaisen song. I tillegg såg vi film frå fiskarheimen på Røst.
Før utloddinga vart det servert nysteikte vaflar, og riskrem.
Det kom inn i underkant av 12.000 kroner til Den indre Sjømannsmisjon denne kvelden.


PROGRAM HØSTEN 2019

Kringsjåveien 28, Laksevåg

Du er hjertelig velkommen til alle våre arrangementer!
Møtene er i Betania (Kringsjåveien 28, Laksevåg) om ikke annet er nevnt.
(Se for øvrig annonse i Dagen for oppdatert info om møtene)

AUGUST
Lørdag 31. 12.00 Formiddagstreff T: Truls Nygaard S: Hagaviktrioen

SEPTEMBER

Lørdag 14. 12.00 Formiddagstreff T: Ingolf Solsvik
Onsdag 25. 18.00 ELIESER-BASAR T: Jon Tore Lie

OKTOBER
Lørdag 5. 12.00 Formiddagstreff T: Ruben Ignacio
(18.-20.10 Bibelhelg på Helgatun i Myrkdalen)
Lørdag 26. 12.00 Formiddagstreff T: Tor Øyvind Sandaker

NOVEMBER
Lørdag 9. 12.00 Formiddagstreff T:
Fredag 22. 14&17- JULEMESSE (K) T: Ulf K; T: Kjell Helland
Lørdag 23. 13&16- JULEMESSE (K) T: Truls N ; T: Ingolf S
Sangbidrag i julemessen: Blå Kors musikklag, FMK, Glasang og Tertnes musikklag.
30.-1.12 Elieserhelg i Bergen (Om bord i Elieser 6):
Lørdag 30. 13.00 Formiddagstreff T: Thomas Kjær Olsen

Søndag 1. 17.00 Adventsmøte T: Thomas Kjær Olsen Sang: FMK mfl.

DESEMBER
Lørdag 14. 12.00 Formiddagstreff T: Truls N

JANUAR 2020
Søndag 5. 17.00 Julefest

Kretskontor og hovedkontor er samlet i Kringsjåveien 28, Laksevåg. Her har vi forenings- og møtevirksomhet i regi av Bergen Fellesforening av Den indre Sjømannsmisjon og Elieserlaget, samt møter og samvær i kretsens regi.
I tillegg til aktivitetene som er nevnt i programmet har Fiskarheimens musikkor sine øvelser her og det er også misjonsforeninger som bruker lokalene til sine møter.
Ønsker du å delta i kor eller forening, eller har ideer og tanker vedr. arbeidet - ta kontakt med oss.

Buss: nr 16 og 17 - Busstasjonen/Lars Hillesgate

FISKARHEIMENS MUSIKKOR

Øver Onsdager i Betania, Laksevåg.
Kontaktperson: Einar Karlsen, mob. 922 20 712

En artig, liten sak

Hagaviktrioen synger på en del tilstelninger i regi av DISM Bjørgvin krets. Fra hjemmesiden til Hagaviktrioen (bildet) har vi funnet en artig, liten sak:

- Vi skulle synge i Fiskarheimen på en sang og musikk-kveld, det var mye folk, og mest ungdom. Den første sangen vi sang gikk fint. Da vi skulle synge den andre sangen, "Der brister ei en streng som her på jorden", da skjedde det store. Alle strengene spratt av gitaren til Sølvi. Det ble både knising og latter i salen, men Sølvi var ikke verre på det, hun tok en gitar som stod i nærheten, og vi sang videre. Det var nok litt latter i stemmene våre da. Du kan lytte til Hagaviktrioen her.

Den Indre Sjømannsmisjon
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg

Postadresse:
Den Indre Sjømannsmisjon
Postboks 1904 Damsgård
5828 Bergen

Kretsens kontonummer:

3624.69.77598

VIPPS: #140245

E-post: dismbergen@dism.no

Kretsstyret 2019/20:
Leder: Kjell Helland
Nestleder: Ulf Karlsen
Jan Arve Birkeland
Bjørg Njøten
Sigrunn Sæle
Varamedlem:
Henning Sandøy
Jarle Dale