Bjørgvin krets

Bergen krets ble etablert 13. november 1901, og fikk navnet Bjørgvin krets 1. januar 2011. Kretsen omfatter hele Sogn og Fjordane samt hoveddelen av Hordaland, den har noen aktive foreninger, og en ansatt: misjonssekretær Thomas Kjær Olsen

Les mer

 

 

 

Julemesse 2020
i Betania, Kringsjåveien 28, Laksevåg


20. november
14–18:00 Salg av varer, og møtesamvær
Tale av Thomas Kjær Olsen og Kjell Helland
Sang av Frie Røster


21. november
13-17:00 Salg av varer, og avslutningsmøte
Tale av Thomas Kjær Olsen
Sang av Tertnes musikklag

 

Vi følger gjeldende smittevernregler.

 

Hjertelig velkommen!

 

 

 

 

 

 

 

Ny misjonssekretær i Bjørgvin krets

Av Ingrid Helland. Publisert 17. august 2020.

 

Thomas Kjær Olsen er ansatt som ny misjonssekretær i Bjørgvin krets,
fra 15. august 2020.

 

Thomas kommer fra stillingen som landsforkynner i Den indre Sjømannsmisjon.
Truls Nygaard har vært misjonssekretær i kretsen i en ti-års periode og går over i ny stilling i Bergens Indremisjon.
Vi takker Truls for trofast tjeneste i alle disse årene, og ønsker Thomas velkommen inn i misjonssekretærstillingen.

 

 

 

 

 

 

 

SKJERGARDSSTEMNET OG KRETSÅRSMØTET 2020

Salve for sjela


På Fjell-ly på Sotra vart Skjærgårdsstemnet til Bjørgvin Krets avvikla i helga 30. juli – 2. august 2021.

 

Temaet for samlingane var Jesus og Den heilage ande, og cirka 30 påmelde i tillegg til folk frå nærområdet fekk lytta til bibeltimar av Øystein Rønhovde og andaktar av Terje Treidene. Elles hadde Håkon Hartvedt som vanleg gitaren med, og framførte sine lune evangeliske songar, til tider akkompagnert av Einar Karlsen på piano.
På søndag føremiddag tok Rønhovde for seg Guds omsorg for dei som slit og har tungt å bera – sjelesorg i si finaste form.
Forkynninga på stemnet kasta lys over evangeliet - det som er gjort soning for er vekke, vert aldri meir trekt fram, er stroke ut or Guds minne - og Den heilage ande levandegjorde bodskapen, slik at det vart til kveik og oppmuntring for oss som fekk lytta til det som vart bore fram.


På årsmøtet for kretsen på laurdag ettermiddag tok dei som var på val gjenval, og Kåre Undal fortalde om statusen til Elieser.


På festkvelden orienterte kretsformann Kjell Helland om endringar i personalsituasjonen for kretsen. Misjonssekretær Truls Nygaard «går i land» etter omtrent ti års teneste, og hans etterfølgjar vert Thomas Kjær Olsen, som får sin første arbeidsdag som tilsett i Bjørgvin Krets den 15. august.
I kollekt kom det under stemnet inn cirka kr 28 000.

 

Kjell Helland 
Kretsleiar

 

 

 

FISKARHEIMENS MUSIKKOR

Øver Onsdager i Betania, Laksevåg. 
Kontaktperson: Einar Karlsen, mob. 922 20 712

Thomas Kjær Olsen
488 54 602 / 975 31 051
thomas@dism.no / dismbergen@dism.no


Postadresse:
Den Indre Sjømannsmisjon
Postboks 1904 Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg

 

Kretsens kontonummer:
3624.69.77598

VIPPS: #140245

 

Kretsstyret 2020/21:
Leder: Kjell Helland
Nestleder: Ulf Karlsen
Styremedlemmer:
Jan Arve Birkeland
Bjørg Njøten
Sigrunn Sæle
Varamedlemmer:
Henning Sandøy
Jarle Dale