Bjørgvin krets

Bergen krets ble etablert 13. november 1901, og fikk navnet Bjørgvin krets 1. januar 2011. Kretsen omfatter hele Sogn og Fjordane samt hoveddelen av Hordaland, den har noen aktive foreninger, og en ansatt: misjonssekretær Truls Nygaard.

Les mer

KRETSÅRSMØTE 
Sted: Nordhordland Folkehøgskole / Frekhaug   Tid: Lørdag 28. mars 2020

Program:

11.00  Velkommen til åpent hus (Kaffe og noe å bite i)
12.00 BIBELTIME v/ Truls Nygaard
13.00 Pause

13.30 KRETSÅRSMØTE
15.30 Middag

          Pause
17:00 FESTSAMVÆR  Taler: Dagfinn Sandal
Sang/musikk: Frekhaug ml og Fiskarheimen Musikkor
Misjonsoffer og misjonsglimt
Bevertning og kaffe

SAKLISTE FOR KRETSÅRSMØTET 2020
1. Konstituering: Opprop, valg av møteleder, r
eferent og to protokollunderskrivere
2. Regnskap for 2019
3. Årsmelding for 2019
4. Andre saker (evt.)

5. Valg til kretsstyret og valgkomite
6. Samtale om arbeidet (Innledning ved formannen)

Priser: Alle måltider inkl. middag m/ kaffe kr. 300,-Påmelding: Helst før 23. mars til kretskontoret 
Tlf: 55 34 93 10/488 54 602
E-post: dismbergen@dism.no
SMS: 909 25 64

Vi håper at mange misjonsvenner tar turen til Frekhaug denne helgen!


____________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM FOR BERGEN FELLESFORENING I DISM, VÅREN 2020

Du er hjertelig velkommen til alle våre arrangementer!

Møtene er i Betania, Kringsjåveien 28, Laksevåg om ikke annet er nevnt.
(Se for øvrig annonse i Dagen for oppdatert info om møtene)

JANUAR
Lørdag 18. 12.00 Formiddagstreff T: Truls Nygaard

FEBRUAR
Lørdag 01. 12.00 Formiddagstreff T: Ingolf Solsvik
Lørdag 15. 12.00 Formiddagstreff T: Ole A. Wastvedt
Lørdag 29. 12.00 Årsmøte FF T: Truls Nygaard S.: Fiskarheimens Musikkor

MARS
Lørdag 14. 12.00 Formiddagstreff T: Ulf Karlsen
Onsdag 25. 18.00 Ekko-basar T: Jon Tore Lie S: Glasang og Fiskarheimens Musikkor
(Lørdag 28.3 Kretsårsmøte på Nordhordland fh. Frekhaug )

APRIL
Mandag 13. 17.00 Påskemøte m/ nattverd. T: Truls Nygaard
Lørdag 25. 12.00 Formiddagstreff T: Ruben Ignacio


MAI
Lørdag 09. 12.00 Formiddagstreff T: Tarald Ueland
Søndag 17. 18.00 17. mai-fest T: Truls Nygaard Annet: Einar/Solfrid S: Hagaviktrioen og FMK

JUNI
Lørdag 06. 12.00 Formiddagstreff T:
(Landsmøte på Frekhaug 18.-21. juni)

Kretskontor og hovedkontor er samlet i Kringsjåveien 28, Laksevåg. Her har vi forenings- og møtevirksomhet i regi av Bergen Fellesforening av Den indre Sjømannsmisjon og Elieserlaget, samt møter og samvær i kretsens regi.
I tillegg til aktivitetene som er nevnt i programmet har Fiskarheimens musikkor sine øvelser her og det er også misjonsforeninger som bruker lokalene til sine møter.
Ønsker du å delta i kor eller forening, eller har ideer og tanker vedr. arbeidet - ta kontakt med oss.

Buss: nr 16 og 17 - Busstasjonen/Lars Hillesgate

_____________________________________________________________________________________________________

FISKARHEIMENS MUSIKKOR

Øver Onsdager i Betania, Laksevåg.
Kontaktperson: Einar Karlsen, mob. 922 20 712

En artig, liten sak

Hagaviktrioen synger på en del tilstelninger i regi av DISM Bjørgvin krets. Fra hjemmesiden til Hagaviktrioen (bildet) har vi funnet en artig, liten sak:

- Vi skulle synge i Fiskarheimen på en sang og musikk-kveld, det var mye folk, og mest ungdom. Den første sangen vi sang gikk fint. Da vi skulle synge den andre sangen, "Der brister ei en streng som her på jorden", da skjedde det store. Alle strengene spratt av gitaren til Sølvi. Det ble både knising og latter i salen, men Sølvi var ikke verre på det, hun tok en gitar som stod i nærheten, og vi sang videre. Det var nok litt latter i stemmene våre da. Du kan lytte til Hagaviktrioen her.

Den Indre Sjømannsmisjon
Kringsjåveien 28
5163 Laksevåg

Postadresse:
Den Indre Sjømannsmisjon
Postboks 1904 Damsgård
5828 Bergen

Kontakt:
488 54 602
 dismbergen@dism.no

Kretsens kontonummer:
3624.69.77598

VIPPS: #140245

Kretsstyret 2019/20:
Leder: Kjell Helland
Nestleder: Ulf Karlsen
Styremedlemmer:
Jan Arve Birkeland
Bjørg Njøten
Sigrunn Sæle
Varamedlemmer:
Henning Sandøy
Jarle Dale