Arkiv

Kretsårsmøtet i Agder og Vestviken

Tekst: Kjell Fredriksen. Foto: Helge Hogganvik. Publisert 16. april 2018.

Kretsårsmøtet i Agder og Vestviken krets ble holdt 7. april 2018 på Hesnes Bedehus i Grimstad.

Formann Grethe Kristoffersen ønsket velkommen og stod ellers mye for den praktiske ledelsen av årsmøtet.

Bibeltime
Vidar Numme leste til åpning Jes.55,6-9.
Egil Falkum hadde bibeltimen og talte over Joh.13,4-11. Om dette å være badet, at det var å ha Jesu rettferdighet pga. det verket han gjorde på Golgata og at det hadde som bakgrunn Guds kjærlighet til sin falne skapning fra før verdens grunnvoll ble lagt. Det var annerledes med Peter enn med Judas. Peter og de andre disiplene var rene, men ikke Judas. Egil kom ellers inn på mange av sidene ved det å være en kristen, også trengselen som en kristen må regne med både på det indre og ytre plan.
Det var fin sang av Torhild Risnes til avslutning.

Årsmøtesaker
Grethe Kristoffersen var møteleder, og referent: Kjetil Fredriksen.
Årsmeldingen ble lest opp av Grethe Kristoffersen med noen få kommentarer. Regnskapet ble gjennomgått av Helge Hogganvik. Han understreket fallet i inntektene ved kollektene. Men også fallet i utgiftene, slik at han mente det skulle være mulig for kretsen vår å kunne gå i balanse.

Valg til kretsstyret
Styremedlemmer: Tor Edwin Engedal, Egil Falkum, Kjetil Fredriksen, Helge Hogganvik, Grethe Kristoffersen, Vidar Numme,
Varamedlemmer: Jahn David Kristoffersen, Turid Olsen, Svein Ove Stallemo.
Konstituering av styret utsettes til neste styremøte på Fjordglimt i juli. Grethe Kristoffersen fungerer som formann inntil da.

Hilsen fra landsstyret
Egil Falkum orienterte om krisen i misjonen vår nå og skisserte noen av alternativene som må tas opp på Landsmøtet til sommeren:
1. Legge ned misjonen
2. Gå til sammenslåing med annen organisasjon
3. Inndele Norge i distrikter (regioner)
4. At Elieser trekkes ut som egen stiftelse.
Ellers snakket han om fiskerheimene, om anløpssteder for Elieser og om Seamens Mission.
Årsmøtemiddagen var utmerket: lapskaus fra Bibelskolen i Grimstad.

Kveldsmøte
Helge Hogganvik ledet og åpnet med å lese Efeserne 4.
Det var særdeles fin sang av Lund kor fra Kristiansand.
Misjonssekretær Einar Kristoffersen holdt talen og hadde som som tekst Matt 8,23-27. Venter vi bare godvær av å følge Jesus? Hvem sier at vi bare skal ha det godt? Han nevnte så martyrene og at vi nå er inne i ei tid i Norge som vil innebære trengsel for Guds folk. Da skal vi tenke på at evangeliet er den store herlighet på denne jord, hvorpå han siterte 1 Pet 1,6-8 og understreket at kraften i evangeliet bærer igjennom. Jesus vil være der - i stormen! Som med disiplene, vil han heller ikke la deg gå under! Det gjelder også i ditt personlige gudsliv. Når Gud ser oss i Kristus ser han ingen synd. Du ser den. Men om du skulle føle at det går under med deg, så gjør som disiplene og kall på Jesus! Da er du trygg. Han sier: Jeg slipper deg ikke!
Etter talen var det fellessang og kollekt og et par sanger av koret før avslutning med kveldskaffe.

Skjærgårdsstevnet i Bamble 2016

Ønsker seg tilbake neste år

Tekst: Kjetil Fredriksen. Foto: Einar Kristoffersen. Publisert 8. august 2016.

27.-31. juli ble Skjærgårdsstevnet avholdt, som tidligere år, på Fjordglimt leirsted i Bamble.

Naturperle
En flottere naturperle å avholde et slikt stevne på tror jeg knapt finnes. Det var veldig godt frammøte, ca. 60, omtrent maks av det stevnet kan romme, med tanke på romkapasitet og middagsbesetning.

Barnemøte
Veldig oppmuntrende var det med de mange unge som kom, både enslige unge, unge par og unge barnefamilier. Mange barn. Så det ble holdt barnemøte en av dagene med mye sang og andakt.

Hviler på Kristus
Forkynnelsen var variert og konsentrert evangelisk til vekkelse og styrking av bevisstheten om at livet i Gud hviler på Kristus og hans verk og ingenting annet. En gledelig følge av forkynnelsen var at det ble gitt sjelesorg.
Talerne i år var Terje Treidene, Arnfinn Barlaup og Einar Kristoffersen. Nydelig sang og fløytespill stod Elisabeth Litlehamar for, med vakkert piano-akkompagnement av Lars Olav Fjetland. Dagfinn Sandal kom også gledelig innom en av dagene med gitaren sin og sang på kveldsmøtet.
Det ble innimellom gitt orientering om DISM's arbeid, særlig Seaman`s Mission, som Johan Hegle hadde en hjertevarm appell for.

Tilbake
Folk satte veldig pris på samlingen og ønsket seg tilbake neste år.
Været var noe ustabilt, men tjenlig, mange som benyttet seg av badeplassen blant annet. En takk går til Gud for disse gode dagene!

Mange på kretsårsmøte

Tekst og foto: Helge Hogganvik

Kretsårsmøtet for Agder og Vestviken krets, ble avholdt lørdag 12. mars 2016 på Hesnes bedehus i Grimstad.

Kretsformann Helge Hogganvik hadde gleden av å ønske ca. 30 fremmøtte velkommen. Det er flere år siden vi har vært så mange på kretsårsmøtet.

Egil Falkum hadde andakt på årsmøtet, hvor han tok utgangspunkt i Jer. 6, 10-19. Han pekte blant annet på hvor viktig det er å holde frem et klart budskap, og at vi som enkeltmennesker og misjon holder oss til Guds ord. I tillegg fikk vi høre sanger av Kjetil Fredriksen.

Selve årsmøtet ble ledet av kretsformannen. Han kom også med hilsen fra generalsekretær Andrè Sætre. Årsmelding ble godkjent med noen mindre justeringer. Også regnskap ble godkjent, selv om det var bekymring knyttet til at regnskapet viser større utgifter enn inntekter. Det ble samtidig presisert at ikke alle inntekter og gaver til DISM fremkommer i vårt krets-regnskap, men at noen av disse inntektene er ført direkte i misjonens regnskap sentralt.

Styret
Når det gjelder valg av styre for 2016, så ble styrets forslag enstemmig vedtatt. Det betyr at Grethe Kristoffersen, Egil Falkum og Torhild Risnes tar gjenvalg i styret. I tillegg består styret av Kjetil Fredriksen, Vidar Numme og Helge Hogganvik, men disse var ikke på valg i år.

Som varamedlemmer ble følgende valgt: Hardis Halsen, Turid Olsen og Svein Ove Stallemo.

Administrasjonssekretær
Kretsformann orientert også om at Landsstyret har vedtatt og tilsette Mette Johanne Follestad i 50% stilling som administrasjonssekretær fra april 2016. Hun skal i tillegg ha 50% stilling knyttet til arbeidet i Oslo og Østfold. Det ble også orientert om at Einar Kristoffersen gradvis vil gå over i en mer ren forkynnerstilling i misjonen. Han tilsettes i 40% stilling i Agder og Vestviken, og skal i tillegg reise som forkynner i andre kretser. Kretsformann presiserer at det i forhold til disse endringene har vært en god dialog med generalsekretæren og Landsstyret. Både misjonssekretær og styret ser på disse bemanningsmessige endringene som en god løsning. Årsmøtet hadde ikke kommentarer utover den orientering som ble gitt.

Elin Magnussen orienterte litt fra aktuelle saker i Landsstyret. Hun orienterte blant annet om Trygg Havn, Landsmøte 2016 og også litt om Lighthouse Coffee som misjonen har åpnet i Oslo.

Mette Johanne Follestad deltok på kretsårsmøtet, og vi fikk dermed gleden av å bli litt bedre kjent med henne. Hun fikk overrakt blomster, og gav årsmøtet et innblikk i hvem hun var og hvilke tanker hun har for arbeidet fremover.
Det ble også overrakt blomster til Einar Kristoffersen for hans tjeneste, og fordi han formelt slutter som misjonssekretær i kretsen.

Misjonsfest

Etter årsmøtet var det middag, og senere på kvelden var det misjonsfest. På festen talte Einar Kristoffersen. Han talte over 2. Mos. 25, 17-22. Det var også flott sang av Losbrødrene fra Froland.

Les mer fra årsmøtet i Trygg Havn 5/2016 (mai)

"Elieser 6" på tokt langs kysten

Tekst og foto: Elin Magnussen. Publisert 17. september 2015.

Det er alltid en glede og få besøk av Betelskipet, både på Flekkerøya og ellers langs Norges kyst.

Fredag 11. september fikk jeg en telefon fra skipperen om bord på Elieser. Han lurte litt på kurs og havn ved ankomst søndagen etter. Med mine manglende sjømannskunnskaper forklarte jeg etter beste evne, og lovte å stå kledd i en gul regnfrakk og vifte med armene når de kom, sånn at de skulle se hvor båten skulle fortøyes. Alt gikk helt etter planen!
Selv om jeg har sett, og vært om bord i båten mange ganger, så var det en merkelig følelse da jeg så båten rundet Geiderøya, og satte kursen inn mot brygga der jeg stod søndag ettermiddag. "Velkommen i Jesu navn", hørte jeg en stemme si stille. Så oppdaget jeg at det var meg selv som sa de ordene!

Nytt mannskap
Ingen av mannskapet hadde vært på Flekkerøya før. Flere var nye på Elieser dette året.
Det var utrolig fint å få hilse på hele mannskapet, for første gang for meg, og for alle som kom om bord.

Her på Flekkerøya er det alltid godt besøk når Betelskipet kommer. Skipperen kunne fortelle at det bare var et par steder det hadde vært mer folk på møtene.
Da mannskapet presenterte seg, var det tydelig at de alle trivdes i lag, og at de satte pris på det gode miljøet som var om bord. De trives på en arbeidsplass hvor kristen sang og forkynnelse er hovedelementet.

Gode sangkrefter denne gang også
Søndag 13. sept. var det Dagfinn Sandal som talte og sang.
Dagfinn måtte synge atskillig flere sanger enn han hadde tenkt, for det var flere i "salen" som ville høre mer!
Mandag talte Egil Falkum. Han kom helt fra Lindesnes. Sangkrefter var det mange av. Mette og Roger var spurt, og de kom selvfølgelig. Som alltid er det godt å høre når de synger.

Vi var også så heldige å få Flekkerøyguttene til å synge. 

Nok mat denne ganga også
Når en matros stepper inn som "husmor" på kort varsel, så kan man ikke forvente at det skal være fulle fat med kaker. Men, det er ikke første gang Elieser er på Flekkerøya, så med de rette bekjentskaper (Aud Haugland og andre), og nok ingredienser hjemme, så ble det fulle fat på bordet begge kvelder. Noe havnet også i frysen til kaffebordet i neste havn.

En festreise
Da jeg spurte noen av mannskapet om hvordan det var å reise langs kysten, svarte Gisle sånn: - Det er en festreise! Og å få komme her til Flekkerøya, og se så mange komme om bord, og høre den fantastiske sangen, de kraftige stemmene. Det er en festreise med to streker under!!

Takk til Skjærgårdsbygg
Det er fort gjort å glemme de som gjør det mulig for "Elieser 6" og komme til Flekkerøya. År etter år har de fått ligge ved brygga til Skjærgårdsbygg på Geiderøya. Her får de kople til strøm, og ansatte i firmaet rydder brygga til båten kommer. Dette er ingen selvfølge! Og dere skal vite at Den Indre Sjømannsmisjon setter utrolig stor pris på at dere i Skjærgårdsbygg gjør dette mulig. Hjertelig takk!

Det var to flotte dager med "Elieser 6" på besøk i år også. Hjertelig velkommen igjen neste år!

Les mer i Trygg Havn 11/2015. Bladet kommer i begynnelsen av november.

Skjærgårdsstevnet Fjordglimt

22.-26. juli avviklet Agder og Vestviken krets av Den indre Sjømannsmisjon sitt årvisse skjærgårdstevne på fantastiske Fjordglimt leirsted i Bamble.

Stevneleder var Knut Hegle, som virkelig gjorde en flott jobb og fikk alt til å fungere godt.
Talere var Egil Falkum, misj.sekr. Einar Kristoffersen og Kjetil Fredriksen.

Vi fikk noen veldig gode dager sammen, om god evangelisk forkynnelse og et unikt stevneområde, som passer utmerket for alle generasjoner, fra de minste til de eldste. Ikke minst var det en gledelig overraskelse å registrere hvor praktisk anlagt leirstedet var for et slikt arrangement.
Både boligrom, møterom og en takoverbygd terrasse med bord og stoler, samt badeplass bare et steinkast unna, turstier og herlige naturomgivelser - alt dette fikk oss til virkelig å trives. I tillegg er det god plass like ved til campingbiler og telt for de som ønsker det slik.
Når så forkynnelse i prekener, vitnesbyrd og sang var både ransakende, evangelisk og oppbyggelig, så kunne ikke oppholdet disse dagene bli bedre.

Stor glede for oss 'oppi åran' var det også å ha så mange unge iblant oss! Både unge familier og single, som det heter nu til dags.
Møtene var også godt besøkt av tilreisende fra området.

En oppfordring til slutt:
Sett av uke tretti neste år (2016) til skjærgårdstevne på Fjordglimt!
Les mer fra årets stevne i Trygg Havn 10/2015 (oktober).

Kretsårsmøte i Agder og Vestviken

Tekst og foto: Helge Hogganvik. Publisert 6. mai 201

En total forandring

Egil Falkum

Etter en god middag, var det misjonsfest hvor Kjetil Fredriksen ledet og hadde et åpningsord. Vi fikk også høre mye flott sang av Jomåskvartetten og tale av kretsstyremedlem Egil Falkum. Han tok utgangspunkt i Matteus kap. 16. Han snakket om frelsen i Jesus alene. «Det må skje en total forandring - et nytt liv» sa Egil. «Nåden er så stor at vi ikke kan fatte det, tenkt at han hang på korset for deg og meg! Det er så lett å se på seg selv og sin egen elendig - se heller på Jesus» fortsatt Egil.

Han avsluttet talen med å minne om den store misjonsmarken vi har i vårt eget land, i vårt folk, og i vårt nabolag.

Etter talen ble det flere frie vitnesbyrd, og vi opplevde virkelig at Jesus var midt blant oss på dette årsmøtet.

Misjonsfesten ble avsluttet med et stort kakebord med noe for enhver smak. En stor takk til alle som på ulike måter bidro til gjennomføring av årsmøtet!

Skjærgårdsstevnet Fjordglimt 2014

Tekst: Einar Kristoffersen Foto: Knud W. Skov

Været møtte oss fra sitt mest strålende, da vi kom sammen til samling om Guds ord på Fjordglimt leirsted i Bamble, 17. til 30. juli i år.


Det er fjerde året vi avholder stevnet på denne perlen ved Telemarkskysten - og dette året ble det avholdt som et arrangement for både Vest-Viken og Agder krets. De fleste besøkende kom fra disse kretsene, men også fra andre.

Også i år var møtene godt besøkt og stadig nye kommer innom - men vi savner en del av «den gamle garde» i misjonen. Likevel er det fint at stadig nye blir kjent med misjonen også gjennom dette stevnet.
Det er et uttalt ønske fra arrangørenes side at Ordet skal få lyde, slik det er åpenbart oss av Herren til frelse og bevarelse, midt i en tid med så mye læreforvirring. Det er derfor vår bønn at vi må bli bevart i sannheten, Hans ord er sannhet!

Talere denne gang var Arnfinn Barlaup, Dagfinn Sandal og Einar Kristoffersen.
Stevnet ble avsluttet med dåp av Sarah Michelle på formiddagsmøtet søndag.
Det er allerede avtalt nytt stevne uke 30 - 2015, og du er hjertelig velkommen!

Stevnet ble avsluttet med dåp.

Et godt og samstemt åndelig samfunn

Kretsårsmøte Vest-Viken krets

Av Einar Kristoffersen. Foto: Vidar Numme

Misjonsvennene i Vest-Viken krets var samlet til kretsårsmøte i Helgeroa bedehus lørdag 24. mai 2014.

Det var misjonssekretær Einar Kristoffersen som ønsket de fremmøtte velkommen og hilste dem med
Rom. 4,4-8: «Den som har gjerninger, får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger: Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd.»
Deretter var det servering av kaffe og rundstykker.

Kretsårsmøtet fortsatte etter kaffen
med Bibeltime. Det var nyansatt misjonssekretær i Stavanger krets, Terje Treidene som holdt Bibeltimen over de fire slags sædejord fra Luk. 8,4-15. Det var en alvorlig tale over de hjertetilstander Guds ord faller i.

Etter Bibeltimen var det så forhandlingsmøte.
Forhandlingsmøtet startet med opplesning av årsmeldingen for året som er gått. Denne ble lest av kretsformann Vidar Numme.
Årsmeldingen viste at det har vært bra med møtevirksomhet i 2013, og det synes som om vi allerede har fått et godt feste på flere av de nye møteplassene.

Foruten misjonssekretæren har kretsen også hatt besøk av Einar Sunde og Kjetil Fredriksen.
Vi hadde også i 2012 Skjærgårdsstevne på Fjordglimt i Bamble. Forkynnere var Dagfinn Sandal og Einar Kristoffersen fra DISM + gjestetaler Gunnar Soppeland. Stevnet var godt besøkt, og det ble sendt et godt overskudd av stevnet til hovedkassen.
Vi har også hatt besøk av Betelskipet "Elieser 6" på 12 steder i kretsen. De fleste stedene to dager. Talere om bord var foruten misjonssekretæren, Dagfinn Sandal og Johan Olsen. De fleste av møtene var meget godt besøkt - noen av stedene overraskende godt besøkt.

Portørstevnet i Kragerø var i fjor 4. august. Taler var Jens Bergsland fra Bamble og stevnet var ganske godt besøkt.

Misjonssekretærens stilling for kretsene Agder og Vest-Viken er nå utvidet fra 40 til 40%.
Misjonssekretæren fremla regnskapet for kretsen og bemerket det uheldige i at Vest-Viken krets, som er en atskillig mindre krets enn Agder må bære de samme økonomiske utgiftene.

Det var to innkommende forslag
som ble lagt frem for årsmøtet:
Forslag 1: Å legge årsmøtet til tidligere på året. Siste halvdel av mars ble foreslått og vedtatt.
Forslag 2: Å slå sammen Vest-Viken og Agder krets til en samlet krets under en misjonssekretær og ett kretsstyre. I første omgang som en prøveordning.
Begge disse kretser er allerede samlet under en misjonssekretær - eneste forskjell vil bli ett kretsstyre i stedet for som nå, to. Begge kretser sliter nå med rekruttering til kretsstyrer blant annet. Årsmøtet stilte seg enstemmig bak dette forslaget.
Forslaget vil bli oversendt til Landsstyret dersom det også finner tilslutning på kretsårsmøtet i Agder 14. juni.

Kretsstyrets medlemmer 2014 er: Formann Vidar Numme, Vear, nestformann Grethe Kristoffersen, Kragerø. Styremedlemmer: Tove Nilsvik, Vear, Hardis Halsen, Kragerø, Torhild Risnes, Bø, Vara: Betsy Lykken, Larvik og Turid Olsen, Kragerø.

Årsmøtet opplevdes som et godt og samstemt åndelig samfunn. Noe det også ble gitt uttrykk for.

Les mer fra kretsårsmøtet i Trygg Havn 7/2014

Brunlanes-foreningen holder ut!

Tekst og foto: Lars Gunnar Røed

ISM-foreningen i Nevlunghavn/Helgeroa har så visst ikke tenkt å legge inn årene.
Tidligere var det egentlig to foreninger her, nemlig «Lysglimt» i Helgeroa og «Nevlunghavn ISM» i Nevlunghavn. Men da medlemstallet i «Lysglimt» begynte å skrumpe inn, ble man enige om å slå disse foreningene sammen til én, og slik er det altså blitt. Navnet på foreningen er «Nevlunghavn ISM». Det er for øvrig ikke mer enn 3-4 kilometer mellom disse stedene, så rent geografisk skulle det være OK.

Foreningsmøtene
Foreningen har møte hver første mandag i måneden - unntatt juli - og samler fra 12 - 15 misjonsvenner.
Møtene holdes vekselsvis på bedehusene i Helgeroa og Nevlunghavn og er åpne for alle. Og på medlemslista finner vi både kvinner og menn.
Møtene starter alltid med sangen «Ånd fra Himlen» - det er en gammel tradisjon i Nevlunghavnforeningen. Ellers er det andakt, bevertning, utlodning og litt opplesning

Årsmøte og trekning av «lista»
Nylig avholdt «Nevlunghavn ISM» sitt årsmøte. Ved siden av kveldsutlodningen var det da også trekning på «lista». Den «går» gjennom hele året, starter med 0 gevinster, men fylles opp etter hvert. Det er derfor alltid litt spennende når denne trekningen foretas, for de fleste av de som er til stede har jo vært på møtene året igjennom og tatt noen lodd hver gang.
Leder av foreningen er Anne Lise Wærvågen, og av hennes beretning og regnskap gikk det frem at inkl. Landslotteriet og juleheftesalg var det sendt ca. kr. 32.000 til Hovedkassen i 2013.
Årsmøtet foretok ellers en drastisk endring av medlemskontingenten. Den ble doblet fra kr. 10,- til 20,- pr. år. Enstemmig!
Styret i foreningen består nå av:
Anne Lise Wærvågen, Gunnlaug Andersen, Marit Winterstad, Berit Knutsen og Ellen-Inger Røed.

Interessert i Elieser
«Nevlunghavn ISM» er veldig interessert i Elieser, og båten har da også alltid Nevlunghavn som fast anløpssted på Østlandsturene. Flere ganger har kretsmøtet i Vest-Viken lagt til Elieser i Nevlunghavn, men fordi båtens rute til Østlandet nå settes opp på sensommeren, har denne muligheten dessverre falt bort.