Agder og Vestviken krets

Kretsene Agder og Vestviken ble lørdag 18. april 2015 slått sammen til én felles krets: Agder og Vestviken krets.
Den nye kretsen strekker seg fra Farsund i vest til og med Buskerud i øst.
Kretsen har misjonssekretær i 50% stilling og har seks foreninger.

Delvis permittert

Misjonssekretær Einar Kristoffersen er delvis permittert fra fredag 20. mars 2020. Han er i  jobb tilsvarende en dag i uken. Situasjonen har oppstått som følge av nedlegging av all møtevirksomhet i forbindelse med koronaviruset. Kristoffersen kan kontaktes på telefon og e-post.____________________________________________________________________________________________________________


KRETSÅRSMØTET 28. MARS AVLYSTALLE MØTER I REGI AV DEN INDRE SJØMANNSMISJON ER FORELØPIG AVLYST. GJELDER OGSÅ MØTENE I REISERUTEN UNDER. VI KOMMER TILBAKE MED NY INFORMASJON NÅR SITUASJONEN MED KORONAVIRUSET ER ENDRET.

Klikk på bildene for å få de større.

Vi gir oss ikke på Neset!

Tekst og foto: Lars Gunnar Røed. Publisert 4. juli 2019.

Og med Neset mener vi denne gang Brunlanes i Larvik kommune, helt på sørspissen av Vestfold fylke med Telemark og Skagerak som «nærmeste naboer».

Her har DISM en forening, som opprinnelig var to, en i Helgeroa og en i Nevlunghavn. Men etter hvert som medlemstallet skrumpet inn, ble foreningene enige om å slå seg sammen, for å legge ned arbeidet for DISM, det ville de ikke!

Hyggelig bekjentskap
Foreningen har møte hver første mandag i måneden, unntatt juli. Og da vekselsvis på Helgeroa Bedehus og Nevlunghavn Bedehus (som også kalles «Kyststikapellet»).

Maimøtet var lagt til Helgeroa og det ble en fin kveld. Vi hadde besøk av Dagfinn Sandal, som pleier å være hos oss en gang i året, og - helt overraskende for oss - nytilsatt arbeider i DISM Thomas Kjær Olsen, et veldig hyggelig bekjentskap.

For alle
Foreningsmøtene er åpne for alle, både kvinner og menn. Vi har sang, andakt, enkel bevertning, litt utlodning og nytt fra misjonen.
Denne kvelden var det Dagfinn som sang for oss, mange sanger, og han holdt også andakten - ut fra Matt. 19, v. 23-26.
Thomas Kjær Olsen fortalte at det var første gang han var på et foreningsmøte i misjonen, og det var jo fint at dette ble hos oss. Han avsluttet samværet med en liten hilsen ut fra Salme 62 vers 9.

Foreningen er ikke stor, vi var 13 + de to tilreisende denne kvelden. Likevel kom det inn 1.580 kroner til misjonen.

En fin kveld var det i alle fall!

Under finner du en oversikt over noen av kvinneforeningene i kretsen.

Fiskerens Venn Kvinneforening på Stallemo i Vennesla kommune.

Leder: Aslaug Tonstad, Greibesland, 4715 ØVREBØ (932 48 863)

Foreningsmøtene holdes i Stallemo Bedehus to mandager i måneden.
Møtene innledes med andakt.

Medlemmene er flittige med håndarbeid til utlodning og forberedelser for å legge til rette for den årlige, tradisjonsrike julemessa på bedehuset i november.
Julemessa er et samarbeid mellom DISM, Normisjon og NMS.
Noe av inntekten settes av til Bedehusets utgifter, og så deles overskuddet likt mellom de tre organisasjonene.

Tresnes Kvinneforening i Froland

Leder: Inger Berit Tresnes, Reiersølveien 276, 4820 Froland (992 38 37)

Foreningen er et samarbeid mellom DISM, Normisjon og NMS.
Foreningsmøter på omgang i hjemmene hver 1. mandag i måneden.

Møtene er lagt opp med innledning til samtale - eller det vi gjerne definerer som "delemøter".

Ålo & Trysnes Kvinneforening

Formann: Maria Tveite (38 16 91 24)

Kasserer: Tone Inger Vestøl Berntsen (415 59 506)

Foreningen er et samarbeid mellom DISM, Normisjon og NMS.

En onsdag i måneden samles foreningen privat med andakt, håndarbeid og utlodning.

Foreningen arrangerer høst-basar - et godt bidrag til de tre organisasjonene.

Følg Agder og Vestviken på facebook

Kretsens kontonummer:
3000.17.24181

Einar Kristoffersen
488 54 614
einar.kristoffersen@dism.no

Kretsstyret 2019/2020:

Leder: Tor Edwin Engedal

Nestleder:
Grethe Kristoffersen
Sekretær:
Helge Hogganvik
Styremedlemmer:
Vidar Numme
Egil Falkum

Varamedlemmer:
Turid Olsen
Svein Ove Stallemo