Agder og Vestviken krets

Kretsene Agder og Vestviken ble lørdag 18. april 2015 slått sammen til én felles krets: Agder og Vestviken krets.
Den nye kretsen strekker seg fra Farsund i vest til og med Buskerud i øst.
Einar Kristoffersen er ansatt som forkynner i 50% stilling.

 

 

Skjærgårdsstevne i ny versjon

 

Tekst: Helge Hogganvik, foto: Grethe Kristoffersen. Publisert 6. august 2020.


I flere år har Agder og Vestviken krets arrangert Skjærgårdsstevne. I en del år var dette på Fjordglimt, og i 2019 ble det arrangert på Oksøya i Eidangerfjorden ved Brevik.

 

Planen var at skjærgårdsstevent i år også skulle være på Oksøya, men på grunn av koronasituasjonen så lot ikke dette seg gjennomføre.  Vi endte derfor opp med en alternativ løsning med møteuke på Rosseland bedehus i Kristiansand kommune. Møtene ble gjennomført i henhold til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, og den enkelte deltaker selv tok ansvar for mat og overnatting.

 

Møteuka startet med kveldsmøte onsdag 15. juli, og ble avsluttet med formiddagsmøte søndag 19. juli. Det kom mye folk på møtene både tilreisende og lokale. Totalt var det over 100 personer innom møtene, og i tillegg sørget Vegard Skipnes for at møtene ble streamet direkte. Talene er i ettertid også lagt ut på «Kolosserne 3 – You Tube» og på «Nytt Liv! – ekris.net».  Det ble også satt pris på at generalsekretær Arne Helleland og kona Siv Mette tok turen fra Tau og var med oss på møtene fredag kveld og lørdag.

 

Forkynnere på stevnet var Dagfinn Sandal, Arnfinn Barlaup og Einar Kristoffersen. Selv om de hadde ulike tema for sin forkynnelse, så var det godt å kjenne hvordan de allikevel formidler det samme budskap. Et budskap hvor man blir sittende igjen med at Herren skal vokse, jeg skal avta. Vi har ingenting å bidra med overfor Gud i forhold til vår frelse. Frelsen ble ordnet for over 2000 år siden, og den består i at Jesus ble sendt som en stedfortreder til jorden. Hele grunnlaget for at vi har noen mulighet til å komme til Himmelen, ligger i det som Jesus har gjort for oss da han døde på Golgata og sto opp igjen 3 dager senere. 
I år hadde ble det også arrangert et ungdomsmøte lørdag kveld, og vi hadde nattverd som avslutning på søndagsmøtet. På møtene deltok også flere med sang og musikk. 


En stor takk til all som deltok på møtene, og takk til alle som bidro med praktisk tilrettelegging og gjennomføring av møteuka. Vi ønsker også å rette en spesiell takk for at vi fikk anledning til å benytte Rosseland bedehus. Stevnet ble arrangert i samarbeid med kretsstyret for Den Indre Sjømannsmisjon i Agder og Vestviken. Det ble tatt opp kollekt til Den indre Sjømannsmisjon. 

 

 

Klikk på bildene for å få de større.

Vi gir oss ikke på Neset!

Tekst og foto: Lars Gunnar Røed. Publisert 4. juli 2019.

Og med Neset mener vi denne gang Brunlanes i Larvik kommune, helt på sørspissen av Vestfold fylke med Telemark og Skagerak som «nærmeste naboer».

Her har DISM en forening, som opprinnelig var to, en i Helgeroa og en i Nevlunghavn. Men etter hvert som medlemstallet skrumpet inn, ble foreningene enige om å slå seg sammen, for å legge ned arbeidet for DISM, det ville de ikke!

Hyggelig bekjentskap
Foreningen har møte hver første mandag i måneden, unntatt juli. Og da vekselsvis på Helgeroa Bedehus og Nevlunghavn Bedehus (som også kalles «Kyststikapellet»).

Maimøtet var lagt til Helgeroa og det ble en fin kveld. Vi hadde besøk av Dagfinn Sandal, som pleier å være hos oss en gang i året, og - helt overraskende for oss - nytilsatt arbeider i DISM Thomas Kjær Olsen, et veldig hyggelig bekjentskap.

For alle
Foreningsmøtene er åpne for alle, både kvinner og menn. Vi har sang, andakt, enkel bevertning, litt utlodning og nytt fra misjonen.
Denne kvelden var det Dagfinn som sang for oss, mange sanger, og han holdt også andakten - ut fra Matt. 19, v. 23-26.
Thomas Kjær Olsen fortalte at det var første gang han var på et foreningsmøte i misjonen, og det var jo fint at dette ble hos oss. Han avsluttet samværet med en liten hilsen ut fra Salme 62 vers 9.

Foreningen er ikke stor, vi var 13 + de to tilreisende denne kvelden. Likevel kom det inn 1.580 kroner til misjonen.

En fin kveld var det i alle fall!
________________________________________________________________________________________________

Under finner du en oversikt over noen av kvinneforeningene i kretsen.

Fiskerens Venn Kvinneforening på Stallemo i Vennesla kommune.

Leder: Aslaug Tonstad, Greibesland, 4715 ØVREBØ (932 48 863)

Foreningsmøtene holdes i Stallemo Bedehus to mandager i måneden.
Møtene innledes med andakt.

Medlemmene er flittige med håndarbeid til utlodning og forberedelser for å legge til rette for den årlige, tradisjonsrike julemessa på bedehuset i november.
Julemessa er et samarbeid mellom DISM, Normisjon og NMS.
Noe av inntekten settes av til Bedehusets utgifter, og så deles overskuddet likt mellom de tre organisasjonene.

Tresnes Kvinneforening i Froland

Leder: Inger Berit Tresnes, Reiersølveien 276, 4820 Froland (992 38 37)

Foreningen er et samarbeid mellom DISM, Normisjon og NMS.
Foreningsmøter på omgang i hjemmene hver 1. mandag i måneden.

Møtene er lagt opp med innledning til samtale - eller det vi gjerne definerer som "delemøter".

Ålo & Trysnes Kvinneforening

Formann: Maria Tveite (38 16 91 24)

Kasserer: Tone Inger Vestøl Berntsen (415 59 506)

Foreningen er et samarbeid mellom DISM, Normisjon og NMS.

En onsdag i måneden samles foreningen privat med andakt, håndarbeid og utlodning.

Foreningen arrangerer høst-basar - et godt bidrag til de tre organisasjonene.

Følg Agder og Vestviken på facebook

Kretsens kontonummer:
3000.17.24181

Einar Kristoffersen
dismkragero@gmail.com
926 29 298

 

Kretsstyret 2019/2020:

Leder: Tor Edwin Engedal 
tor@engedal.cc
Nestleder:
Grethe Kristoffersen
Sekretær:
Helge Hogganvik
Styremedlemmer:
Vidar Numme
Egil Falkum

Varamedlemmer:
Turid Olsen
Svein Ove Stallemo