Agder og Vestviken krets

Kretsene Agder og Vestviken ble lørdag 18. april 2015 slått sammen til én felles krets: Agder og Vestviken krets.
Den nye kretsen strekker seg fra Farsund i vest til og med Buskerud i øst.
Einar Kristoffersen er ansatt som forkynner i 50% stilling.

 

Skjærgårdsstevnet Oksøya


Da er skjærgårdsstevnet, grunnet koronasituasjonen, avlyst for 2020, dessverre. Men for deg som ønsker samling om Guds ord i samme uke, er det satt opp et alternativ:

 

Årets skjærgårdsstevne blir møteuke på Sørlandet
På grunn av koronasituasjonen, kan vi dessverre ikke gjennomføre årets skjærgårdsstevne på Oksøya.
Vi ønske likevel å samles om forkynnelsen av Guds ord, og det blir møter på Rosseland bedehus i perioden 15. juli – 19. juli. Rosseland bedehus ligger ca. 10 km. vest for Kristiansand like ved E39.

Talere blir Dagfinn Sandal, Arnfinn Barlaup og Einar Kristoffersen.
Vi starter med kveldsmøte onsdag 15. juli kl. 19.00.
Torsdag, fredag og lørdag blir det to formiddagsmøter kl. 11.00 og 13.00 og så blir det kveldsmøter kl. 19.00.
Søndag er det møte kl. 11.00.


Alle ordner selv mat og overnatting. Det er mange overnattingsmuligheter blant annet i Kristiansand, Søgne og Mandal. Sørlandet blir populært i sommer, så det kan være lurt å ordne overnatting tidlig!

Google på nettet etter «Overnattinger på Sørlandet,» så får dere opp en hel del muligheter.


Selv om det ikke koster noe å delta på møtene, så ber vi allikevel om at alle som ønsker å komme melder seg på, slik at vi har en oversikt over hvor mange som kommer, og kan legge til rette med nødvendige smitteverntiltak i møtelokalene.

 

Påmelding INNEN 15. JUNI til:
Einar Kristoffersen: e-post: dismkragero@gmail.com eller tlf.: 926 29 298
Tor Edwin Engedal: e-post: tor@engedal.cc eller tlf.: 908 40 930

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Klikk på bildene for å få de større.

Vi gir oss ikke på Neset!

Tekst og foto: Lars Gunnar Røed. Publisert 4. juli 2019.

Og med Neset mener vi denne gang Brunlanes i Larvik kommune, helt på sørspissen av Vestfold fylke med Telemark og Skagerak som «nærmeste naboer».

Her har DISM en forening, som opprinnelig var to, en i Helgeroa og en i Nevlunghavn. Men etter hvert som medlemstallet skrumpet inn, ble foreningene enige om å slå seg sammen, for å legge ned arbeidet for DISM, det ville de ikke!

Hyggelig bekjentskap
Foreningen har møte hver første mandag i måneden, unntatt juli. Og da vekselsvis på Helgeroa Bedehus og Nevlunghavn Bedehus (som også kalles «Kyststikapellet»).

Maimøtet var lagt til Helgeroa og det ble en fin kveld. Vi hadde besøk av Dagfinn Sandal, som pleier å være hos oss en gang i året, og - helt overraskende for oss - nytilsatt arbeider i DISM Thomas Kjær Olsen, et veldig hyggelig bekjentskap.

For alle
Foreningsmøtene er åpne for alle, både kvinner og menn. Vi har sang, andakt, enkel bevertning, litt utlodning og nytt fra misjonen.
Denne kvelden var det Dagfinn som sang for oss, mange sanger, og han holdt også andakten - ut fra Matt. 19, v. 23-26.
Thomas Kjær Olsen fortalte at det var første gang han var på et foreningsmøte i misjonen, og det var jo fint at dette ble hos oss. Han avsluttet samværet med en liten hilsen ut fra Salme 62 vers 9.

Foreningen er ikke stor, vi var 13 + de to tilreisende denne kvelden. Likevel kom det inn 1.580 kroner til misjonen.

En fin kveld var det i alle fall!

Under finner du en oversikt over noen av kvinneforeningene i kretsen.

Fiskerens Venn Kvinneforening på Stallemo i Vennesla kommune.

Leder: Aslaug Tonstad, Greibesland, 4715 ØVREBØ (932 48 863)

Foreningsmøtene holdes i Stallemo Bedehus to mandager i måneden.
Møtene innledes med andakt.

Medlemmene er flittige med håndarbeid til utlodning og forberedelser for å legge til rette for den årlige, tradisjonsrike julemessa på bedehuset i november.
Julemessa er et samarbeid mellom DISM, Normisjon og NMS.
Noe av inntekten settes av til Bedehusets utgifter, og så deles overskuddet likt mellom de tre organisasjonene.

Tresnes Kvinneforening i Froland

Leder: Inger Berit Tresnes, Reiersølveien 276, 4820 Froland (992 38 37)

Foreningen er et samarbeid mellom DISM, Normisjon og NMS.
Foreningsmøter på omgang i hjemmene hver 1. mandag i måneden.

Møtene er lagt opp med innledning til samtale - eller det vi gjerne definerer som "delemøter".

Ålo & Trysnes Kvinneforening

Formann: Maria Tveite (38 16 91 24)

Kasserer: Tone Inger Vestøl Berntsen (415 59 506)

Foreningen er et samarbeid mellom DISM, Normisjon og NMS.

En onsdag i måneden samles foreningen privat med andakt, håndarbeid og utlodning.

Foreningen arrangerer høst-basar - et godt bidrag til de tre organisasjonene.

Følg Agder og Vestviken på facebook

Kretsens kontonummer:
3000.17.24181

Einar Kristoffersen
dismkragero@gmail.com
926 29 298

 

Kretsstyret 2019/2020:

Leder: Tor Edwin Engedal 
tor@engedal.cc
Nestleder:
Grethe Kristoffersen
Sekretær:
Helge Hogganvik
Styremedlemmer:
Vidar Numme
Egil Falkum

Varamedlemmer:
Turid Olsen
Svein Ove Stallemo