Reportasjer

140 år i Herrens tjeneste
Av generalsekretær Ingolf Solsvik


Bildet: Kollekt under et møte på en fiskarheim. Arkivfoto.


I år 2020 har Den indre Sjømannsmisjon hatt sitt virke mellom fiskere og sjøfolk i 140 år.

PÅ STIFTELSESDAGEN 12. JANUAR 1880, ble en bankbok pålydende kr. 20,11 overbrakt til stiftelsesmøtet i Bergen. Kollekten var tatt opp på lokket av en sildetønne om bord i «Anna Onarheim», i et møte en lørdagskveld i begynnelsen av oktober 1879. Fiskere, fiskeskippere og høvedsmenn holdt møter om bord i sildejakta til Tolleiv Onarheim, som lå og saltet sild i Sildepollen i Eidsfjorden.
De var troende fiskere som hadde fått nød for å få til «fast åndelig virksomhet» mellom sine fiskerkolleger. De leste og bad sammen og besluttet å rette en henvendelse til Bergen, med bønn om å ta opp fast virksomhet mellom sildefiskerne.
Etter en del diskusjoner og samtaler, holdt styret for Bergen Indre-Misjon et møte i et privat hjem. Dato og årstall for møtet var 12. januar 1880. Kort fortalt - gikk styret denne dagen inn for å stifte Den indre Sjømannsmisjon. En ny organisasjon var født. Bønnene og samtalene i ruffen på jakten «Anna Onarheim» var hørt og bønnhørt.

I TILLEGG TIL at misjonen startet evangelisk arbeid med forkynnelse av Guds ord, ble det etter hvert også drevet diakonalt velferdsarbeid både fra de mange fiskarheimene og fra betelskipet Elieser. Elieser og fiskarheimene ble naturlige samlingspunkt, der en kunne få kjøpt seg et godt måltid mat, apotekervarer og frimerker. På søndager, og hverdager under landligge, ble Guds ord forkynt, og møtesalene fyltes til trengsel.
Den indre sjømannsmisjon hadde en eventyrlig utvikling. Fullt hus på fiskarheimene, og overfylt lokale på betelskipet. Mange fiskere reiste hjem med Guds ord som sin nye ledestjerne, etter at vitnemålet fra trauste fiskerkollegaer fikk «vekke en til liv i Gud».

UTVIKLINGEN HAR GÅTT SIDEN 1880, og spørsmålet er om det er bruk for Den indre Sjømannsmisjon 140 år etter.
Stundom må en stille spørsmålet om behovet for forkynnelse er aktuelt i dagens fiskerimiljø. Fiskerne har behov for å komme sammen, og noen gir uttrykk for at de fremdeles har behov for et sted der Guds ord blir forkynt, også når de er ute på fiske langt hjemmefra.


DET ER DERFOR MED STOR FRIMODIGHET Den indre Sjømannsmisjon ber om menneskelig og økonomisk støtte til fortsatt virksomhet for «fiskere, sjøfolk og kystens befolkning». I en tid der evangeliet kanskje er på vikende front er det viktig å holde frem det som står i Guds ord.

«Still dere på veiene og se!
Spør etter de gamle stiene,
etter veien til det gode!
Gå på den, så finner dere hvile.»
Jer 6,16

Det er fremdeles bruk for Den indre Sjømannsmisjon til dette!

________________________________________________________________________________________________________________________________________


Arbeidermøte 2019. F.v. Bjørg Olsen, Gudmund Eikrem og John Helge Sandberg. Alle Trøndelag krets.

En liten organisasjon med et stort arbeid

Av Ingrid Helland. Publisert 10. januar 2019. Oppdatert 12. januar 2019.

7.-9. januar var ansatte i Den indre Sjømannsmisjon, styremedlemmer og frivillige samlet til arbeidermøte. Byen var Bergen og stedet var Betelskipet "Elieser 6".

Organisasjonen er i en omleggingsperiode, og mye av tiden gikk med til samtale og diskusjon om endringer som allerede er satt i verk, og om saker som ligger litt fram i tid. Gode og konstruktive samtaler.

Enda et år
Betelskipet «Elieser 6» var eget tema. Det er en kjensgjerning at betelskipet har kjørt med store underskudd.
Likevel var landsstyreformann Pål Vigmostad optimist: - Hvis vi framover holder oppe inntektsnivået og ikke får overraskelser underveis, slipper vi tankene og diskusjonene om å legge ned Elieser.
Flere grep er i 2019 satt i verk for å få samsvar mellom inntekter og utgifter. Det ene mannskap-skiftet er gått ned i 60 % og skipet skal i perioder ligge i ro med møteaksjoner/møteuker. I disse periodene skal kun én ansatt være om bord og resten frivillige.
Det blir spennende å se hvordan dette vil gå. Den største utfordringen er nok å få tak i frivillige som kan tenke seg å være med i én eller flere perioder. Uansett; det er med forventning og bønn til Gud at betelskipet enda et år er sendt ut med evangeliet om Jesus Kristus.
- Elieser er noe stort og fantastisk og fortjener store plakater i bygdene båten kommer til, understreket Tone Kallevåg, og viste til Sirkus Arnardo sine plakater. - Vi har et mye viktigere og bedre budskap!

Glad for det dere har gjort
Kritiske røster har stilt spørsmål til Den indre Sjømannsmisjon om Seaman´s Mission. Hvordan kan en organisasjon med underskudd prioritere gratis internett, kaffe og litteratur til utenlandske cruiseskip-mannskap?
Ragnhild Mikalsen, frivillig medarbeider i Seaman´s Mission i Bergen, tok ordet under arbeidermøtet: - Det er en stor velsignelse å få være med i Seaman´s. Mange muligheter og en stor misjonsmark. Alle kategorier av folk kommer til oss. Noen er skeptiske. Noen er nysgjerrige og vil lese litteraturen vi tilbyr. Noen er kristne og vil mer enn gjerne ha litteratur. De kristne sjøfolkene trenger denne støtten. De trenger å styrkes og de trenger forbønn. Jeg har lyst å legge dere på hjerte at dette arbeidet er meget viktig. Jeg er stolt av Den indre Sjømannsmisjon som har gått inn for Seaman´s Mission. Jeg er glad for alt dere har gjort. Vi har et arbeid med å nå ut til andre menigheter i byen med spørsmål om de kan sende folk til dette arbeidet, for det er stor mangel på frivillige.
Geoff Morgan, skipper på «Elieser 6», har seilt i utenriksfart og fikk da erfaring som bruker av Seaman´s Mission. - Det var godt å komme til en plass der du kunne være deg selv, og uten krav. Hvis vi skal drive Seaman´s Mission, må vi se på det som noe vi ikke får inn penger på, men at det gir så mye for de som kommer.
Misjonssekretær i Møre og Romsdal, André Sæter, viste til erfaringer i Ålesund: - Securitasvaktene på kaia er veldig positive. Dei går med brosjyrene til Seaman´s i lomma, og gir beskjed til oss når det er tomt. Lokalet vårt ligg like ved hamna. Vi er midt i det pulserande livet. Eg trur vi er der som Gud vil.
I desember 2018 fikk Seaman´s Mission 95.000 kroner i støtte fra Sjøfartsdirektoratet. Penger som kommer godt med.

Stort og viktig arbeid
Den indre Sjømannsmisjon har mange arbeidsgrener. I tillegg til det som er nevnt over, har vi forkynnere og misjonssekretærer, krets- og foreningsarbeid, fiskarheimer og leirsted.
En liten organisasjon med et stort og viktig arbeid!

Les mer i Trygg Havn. Kommer i februar.

Tror DISM kan bli enda viktigere

Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 16. august 2018.

Pål Vigmostad er 40 år og vokste opp på Årnes nord-øst i Akershus.

I sommer ble Vigmostad valgt til øverste leder for Den indre Sjømannsmisjon (DISM). Hans første møte med organisasjonen var åpningsfesten av Lighthouse Coffee i Oslo i januar 2016. Sommeren samme år engasjerte Pål seg i Seaman´s Mission. - Jeg synes jeg fikk gjort nytte for meg der. Tidligere drev jeg blant annet med gateevangelisering. Da måtte jeg oppsøke folk, men på Seaman´s kommer de til oss. Det er mye enklere og mer effektivt. En av de første jeg snakket med var en muslim som sa at han trengte å høre om Jesus. Han ble veldig takknemlig for bibelen han fikk med seg.
I tillegg ble Pål etter hvert med å drive den lille DISM-forsamlingen som vokste fram i Lighthouse-lokalene i Oslo. Hver torsdag er det møte. DISM har ansvaret for to torsdager i måneden, Samemisjonen for en og Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) arrangerer ett møte i måneden.- Vi er en liten forsamling, men de som kommer setter pris på møtene. Det er mest yngre, som enten er studenter eller tidlig i arbeidslivet. Dessverre bare noen få godt voksne.

Hva tenkte du da spørsmålet om å stille som formannskandidat kom?
- Det kom som et sjokk da valgkomiteen kontaktet meg. Jeg sa først at de måtte se etter noen andre. Så kom spørsmålet en gang til, og jeg tenkte at Landsmøtet heller fikk si nei.

Men så ble du valgt…?
- Da tenkte jeg at dette blir et stort ansvar, og håper det går bra.

Hva ser du på som din styrke? - Jeg står på en tradisjonell luthersk-evangelisk linje, og absolutt er viktig å videreføre. I tillegg har jeg en del relevant arbeidserfaring og utdannelse. Jeg er økonom, har jobbet mye med prosjektutvikling, og har startet og drevet et par bedrifter. Vigmostad har allerede vært flere ganger på hovedkontoret i Bergen, for å lære og for å hjelpe til med arbeidet. I fjor var han på bibelcampingen på Fjordglimt og i år på bibelcampen på Elieser. Han begynner med andre ord å kjenne mer av organisasjonen. - Det er veldig mye bra, sier han.

DISM eier og driver betelskipet "Elieser 6". Har du tanker om driften?
- Å ha et misjonsskip er veldig viktig for DISM. Samtidig må vi få bedre balanse enn det har vært de siste årene. En mulighet er å ligge mer i ro uten så mye mannskap, som vi gjorde da vi hadde bibelcamp og møteuker i Fosnavåg i sommer. Landsstyret har nå valgt et midlertidig driftsstyre, som også skal gå igjennom ulike driftsmodeller og sette opp seilingsrute tilpasset disse for 2019. Og Eliesers rute til Troms og Finnmark? - Troms og Finnmark er viktige. Elieser er en misjonsbåt, og vi kan ikke bare gå der kollektene ofte er størst. Samtidig er det andre steder som heller ikke får besøk hvert år. Da Elieser var i Indre Oslofjord i 2017, var det godt over ti år siden forrige gang.

Hva med Seaman's Mission?
- Landsstyret har nå opprettet et eget arbeidsutvalg for Seaman's Mission, for Elieser og for fiskarheimene. Det arbeides med både inntekts- og utgiftssiden. Det er allerede gjort store kostnadskutt i Seaman's Mission. Vi fikk nylig et eget kontonummer for Seaman's Mission, så vi enklere ser hvor mye av inntektene som går til det arbeidet. Husk også at arbeidet nådde 16 000 mennesker i fjor, mange av de uten noen kristen bakgrunn

Du står i startgropa som øverste leder for DISM. Hva ser du fram til?
- Å se mer av misjonsarbeidet og bl.a. få reise på besøk til fiskarheimene våre, og få treffe flere misjonsvenner. På litt mer sikt ser jeg fram til å bygge og trygge en solid organisasjon, som kan sikre at et tradisjonelt evangelium blir forkynt langs kysten. Av de større misjonsorganisasjonene skiller DISM seg ut ved at de får nær ingen offentlig støtte. Det gjør at vi under alle forhold kan følge vår egen overbevisning. Jeg tror DISM fort kan bli enda viktigere for hele kysten enn vi er i dag.