Ledige stillinger i Den indre Sjømannsmisjon

Matros / Lettmatros på «Elieser 6»

60 % fast stilling

 

Minstekrav:
- Gyldig helseerklæring fra sjømannslege
- Grunnleggende STVW sikkerhetskurs (A-VI/1;16t)
- Evne til å arbeide selvstendig og i team
- Villig til å delta i møtevirksomheten om bord


Om stillingen
Stillingen er en deltidsstilling basert på skiftordning, med planlagt tiltredelse når «Elieser 6» er i drift igjen.
”Elieser 6” driver med evangelisering og velferdsarbeid langs hele norskekysten. Mannskapet deltar i møtevirksomheten om bord. Den som søker må gjerne ha musikalske evner (ingen krav).


For mer informasjon om stillingen og om Betelskipet, vennligst henvend deg til koordinator for M/S Elieser 6, Arne Helleland på tlf. 907 99 360 eller arne@dism.no


Søknad med tilhørende CV sendes via 
e-post til dism@dism.no


eller til
Den indre Sjømannsmisjon
Postboks 1904 Damsgård
5828 Bergen.


Søknadsfrist: Åpen


”Den Indre Sjømannsmisjon sin visjon er å vekke og styrke gudslivet til sjøfolk, fiskere og kystbefolkningen ved å forkynne Guds Ord og drive velferdsarbeid. Dette målet blir oppfylt ved å drive fiskerheimer, betelskipet Elieser 6, sjøfartssentre, havnemisjon, barne- og ungdomsarbeid. Kretsarbeid med evangeliserende siktemål er også en del av virksomheten, samt styrke misjonsbevisstheten på forenings, - og kretsplan.”


For mer informasjon om Den indre Sjømannsmisjon, se www.dism.no/om-oss-2

 

 

 

 

 

 

Misjonssekretær i Stavanger krets
100 % fast stilling.


Hovedoppgavene for misjonssekretæren:
- reisevirksomhet i kretsen for å forkynne Guds Ord
- daglig ledelse av kretsens arbeid


Orientering om arbeidsoppgaver som innbefattes i daglig ledelse av kretsen:
- planlegge møter og virksomhet i kretsen, og forkynne Guds ord.
- besøke misjonsforeninger og inspirere dem i arbeidet.
- informere om misjonsarbeidet med tanke på å styrke misjonsbevisstheten på forenings- og kretsplan.
- arbeide aktivt for å skaffe nye abonnenter til «Trygg Havn».
- saksforberedelse til kretsstyremøter, og iverksetting av vedtak som er gjort.
- planleggereiserute ved besøk av «Betelskipet».
- samordne planer og reiseruter for kretsens frivillige forkynnere og
  ansatte ved hovedkontoret.
- forståelsesfullt samarbeid med andre menigheter og organisasjoner.
- koordinering samt ta del i arbeidet med Seaman’s Mission i Stavanger.
- ansvar for kretsens økonomi og budsjett.


Ønskede kvalifikasjoner:
- bibelskole, eller annen relevant utdannelse eller praksis fra kristent arbeid og forkynnelse
- fordel med erfaring fra administrativt arbeid
- gode samarbeidsevner
- utadvent og kontaktskapende
- Personlig egnethet vil bli vektlagt

- Førerkort og disponering av bil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Den som ansettes må fremvise gyldig politiattest.
Stillingen er i lønnstrinn 42 
Fast ansatte med forkynneransvar må bekjenne seg til Den evangelisk Lutherske lære.


For mer informasjon kan du kontakte Gen.sekr. Arne Helleland, tlf. 907 99 360 e-mail arne@dism.no
eller kretsformann Jostein Vik, tlf. 908 73 80 eller e-mail jostei-v@online.no.
Søknad sendes: Den indre Sjømannsmisjon
                           Postboks 1904 Damsgård, 5830 BERGEN
                           e-mail: arne@dism.no

 

Søknadsfrist: Åpen

 

 


Den Indre Sjømannsmisjon (DISM) er en evangelisk Luthersk organisasjon, som har som hovedmål å drive velferdsarbeid og evangelisering mellom fiskere, sjøfolk og kystbefolkningen. Driften omfatter også betelskipet "Elieser 6", fiskerheimer,havnemisjon, barne, - og ungdomsarbeid samt møtevirksomhet i de ulike kretsene.
DISM har for tiden ca. 30 ansatte og hovedkontoret er lokalisert i Bergen. Organisasjonen er 140 år og har således en lang tradisjon med velferdsarbeid, forkynnelse og foreningsarbeid."

 

 

Den Indre Sjømannsmisjon ble startet i 1880 og har vært i Herrens tjeneste i 139 år. Vi har til hovedoppgave å forkynne evangeliet om Jesus Kristus blant fiskere, sjøfolk og kystens befolkning. Misjonen skal ellers gi velferdstjenester til fiskere og sjøfolk.

Den indre Sjømannsmisjon bygger sitt arbeid på Bibelen - Guds ord, og på den evangelisk-lutherske bekjennelse.