Ledige stillinger i Den indre Sjømannsmisjon

MISJONSSEKRETÆR TRØNDELAG KRETS (Trondheim)

Den indre Sjømannsmisjon har ledig stilling som Misjonssekretær for Trøndelag krets.
Misjonssekretæren har ansvaret for daglig ledelse av kretsens arbeid. Misjonssekretæren er ansvarlig overfor kretsstyret, har generalsekretæren som nærmeste overordnede og rapporterer til denne. Han skal lede arbeidet i kretsen i samsvar med misjonen sine lover
og landsstyret/kretsen sine vedtak.

I tillegg til det vanlige kretsarbeidet, har kretsstyret gjort vedtak om å «følge opp ungdoms-/og studentarbeidet, samt følge opp bygnings-messige utfordringer og forandringer knytt til misjonen sin eiendom i Trondheim.

Stillingen er lokalisert til Den indre Sjømannsmisjon sitt kretskontor i Trondheim.
En del reising inngår i stillingen. Stillingen er lønnet etter lønnstrinn 42 i Statens lønnsregulativ.
Misjonen har innskudds-pensjonsordning.

Flere opplysninger om stillingen kan en få ved å ta kontakt med Generalsekretær:
Arne Helleland, tlf 907 99 360, og kretsformann John Helge Sandberg, tlf 909 78 798
Søknad med CV sendes til dism@dism.no

Søknadsfrist: 30. april 2020.


Trondheim. Foto: I. Helland.

Trondheim - foto: I. Helland.


Den Indre Sjømannsmisjon ble startet i 1880 og har vært i Herrens tjeneste i 139 år. Vi har til hovedoppgave å forkynne evangeliet om Jesus Kristus blant fiskere, sjøfolk og kystens befolkning. Misjonen skal ellers gi velferdstjenester til fiskere og sjøfolk.

Den indre Sjømannsmisjon bygger sitt arbeid på Bibelen - Guds ord, og på den evangelisk-lutherske bekjennelse.