Ledige stillinger i Den indre Sjømannsmisjon

 

Misjonssekretærar:
I fleire kretsar treng me nye misjonssekretærar som ønsker å forkynne Guds ord.
I tillegg har misjonssekretæren det daglege ansvar for alt arbeid i kretsen.  Arbeidet blir i nært samarbeid med kretsstyret.

Løn etter misjonens regulativ.
Må vere lojal mot misjonens grunnreglar.


Forkynnarar:
Me treng nye arbeidarar som kan reise og forkynne Guds ord på dei mange bedehus, på fiskarheimane, på leirar, bibelhelger og om bord i Elieser.
Forkynnarane skal også vere med å skape kontakt mellom misjonsfolket og Den indre Sjømannsmisjon.

Løn etter misjonens regulativ.
Må vere lojal mot misjonens grunnreglar.


Medhjelpar på Røst:
Vere med å drive fiskarheimen. Arbeidet kan  vere å lage mat, vaske, ta imot gjester og liknande.
Stillinga er 50 %  i skiftordning, mest arbeid i fiskesesongen og om sommaren. Reise til og frå Røst og kost og losji på fiskarheimen er med i stillinga.

Løn etter misjonens regulativ.
Må vere lojal mot misjonens grunnreglar.


Byggansvarleg:
Vere ansvarleg for vedlikehald av misjonens eigedommar og følgje opp arbeidet. Arbeidet blir i første rekke praktisk og er i skiftordning.
Ein må rekne med å reise dit vedlikehaldet pågår til ei kvar tid. 

Løn etter misjonens regulativ.
Må vere lojal mot misjonens grunnreglar.


Mannskap på Elieser 6:
Me har for tida ledig stilling som matros eller motorkyndig  inntil 100 %. 
Me har også stadig bruk for vikarar til alle stillingar om bord i Elieser. Alle som er sikkerhetsmannskap om bord må ha godkjendt sikkerhetskurs og fartstid.
Løn etter misjonens regulativ.
Må vere lojal mot misjonens grunnreglar


For alle stillingane - kontakt:
Generalsekretær Arne Helleland
E-post: arne@dism.no
Tlf.: 907 99 360

 

 


Eittåringsteneste:
Den indre Sjømannsmisjon (DISM) søker unge voksne til ettårings-tjeneste for vår misjon blant fiskere, sjøfolk og kystens befolkning. Det er lagt oss på hjerte å hjelpe deg som har et kall fra Gud til å stå i tjeneste for misjonen.

Den indre Sjømannsmisjonen ønsker å legge til rette et spennende og variert misjonsarbeid i Norge.
Vi ønsker å sette sammen smågrupper som er med i praktiske tjenester.
Du må like å være på kristne møter, gjerne ha lyst til å holde en andakt, vitnesbyrd, lede møter eller spille til møter. Du får være med i vårt misjonsprogram Seaman’s Mission, hvor vi tar imot 15 000 til 20 000 utenlandske sjømenn hvert år. Seaman’s Mission har flotte stasjoner i Stavanger, Bergen, Ålesund og Honningsvåg. Du får oppleve vakre Stamsund hvor vi driver utstrakt misjonsarbeid og kafé, til byarbeidet i Bodø, Trondheim og Bergen.
Med misjonsskipet vårt reiser vi langs Norskekysten fra Halden til Alta og holder møter nesten hver dag året rundt.
På toppen av dette får du mulighet til å være med å arrangere leirarbeid, bibelhelger og andre misjonsarrangement. Har du et kall til tjeneste kan du få virkeliggjort ditt kall hos oss! 


Om stillingen: Den indre Sjømannsmisjonen er opptatt av å følge opp ditt kall og hjelpe deg til tjeneste. Vi vil sammen legge en plan for året hvor du får anledning til å være med i det varierte misjonsarbeidet til DISM. Du vil få prøve deg på forskjellig arbeidsoppgaver innenfor misjonen.

 

Den indre Sjømannsmisjonen støtter deg økonomisk og med kost og losji etter avtale. Vi ønsker i utgangspunktet at vi kan sette sammen ettåringer i grupper på to.


 Kvalifikasjoner: 
• Et kall og ønske til å drive misjon for DISM 
• Bekjenne den evangelisk-lutherske tro 
• Mulighet til å reise og bo forskjellige steder i Norge 
• Sertifikat og bil er en fordel 
• Søk gjerne sammen med en venn!


Kontakt oss:
Generalsekretær Arne Helleland
E-post: arne@dism.no
Tlf.: 907 99 360

 

 

 

Den Indre Sjømannsmisjon er en evangelisk luthersk organisasjon, som har som hovedmål å drive velferdsarbeid og evangelisering mellom fiskere, sjøfolk og kystbefolkningen. Driften omfatter også betelskipet "Elieser 6", fiskerheimer, havnemisjon, barne- og ungdomsarbeid, samt møtevirksomhet i de ulike kretsene.
DISM har for tiden ca. 30 ansatte og hovedkontoret er lokalisert i Bergen. Organisasjonen ble stiftet i 1880 og har således en lang tradisjon med velferdsarbeid, forkynnelse og foreningsarbeid.