Ledige stillinger i Den indre Sjømannsmisjon

Den Indre Sjømannsmisjon ble startet i 1880 og har vært i Herrens tjeneste i 139 år. Vi har til hovedoppgave å forkynne evangeliet om Jesus Kristus blant fiskere, sjøfolk og kystens befolkning. Misjonen skal ellers gi velferdstjenester til fiskere og sjøfolk.

Den indre Sjømannsmisjon bygger sitt arbeid på Bibelen - Guds ord, og på den evangelisk-lutherske bekjennelse.

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

Den Indre Sjømannsmisjon(DISM) er en evangelisk Luthersk organisasjon, som har som hovedmål å drive velferdsarbeid og evangelisering mellom fiskere, sjøfolk og kystbefolkningen. Driften omfatter også betelskipet "Elieser 6", fiskerheimer, barne- og ungdomsarbeid samt møtevirksomhet i de ulike kretsene.
DISM har for tiden ca. 30 ansatte og hovedkontoret er lokalisert i Bergen. Organisasjonen er 139 år og har således en lang tradisjon med velferdsarbeid, forkynnelse og foreningsarbeid.


Om stillingen
Stillingen er basert på skiftordning og er i størrelse 80 %, med planlagt tiltredelse 2020.
"Elieser 6" driver med evangelisering og velferdsarbeid langs hele Norskekysten.

- Matros / Lettmatros

o Minstekrav :
o Gyldig helseerklæring fra sjømannslege
o Grunnleggende STCW-konvensjonen - sikkerhetskurs for sjøfolk (A-VI/1;16t)
o Kurs i passasjer og krisehåndtering
o 6 mnd. fartstid på dekk / Grunnkurs og videregående skole i maritime fag
o Evne til å arbeide selvstendig og i team
o Villig til å delta i møtevirksomheten om bord
o Gjerne musikalske evner

Vi oppfordrer gjerne kvinner til å søke på stillingene.

For mer informasjon om stillingene og om Betelskipet,
vennligst henvend deg til koordinator for M/S "Elieser 6":
Arne Helleland
tlf.: 907 99 360
E-post: arne@dism.no

Søknad med tilhørende CV
sendes via e-post til dism@dism.no, eller til:

Den indre Sjømannsmisjon
Postboks 1904 Damsgård
5830 Bergen

GENERALSEKRETÆR

Stillingen som misjonen sin øverste leder - generalsekretær - er nå ledig, og landsstyret er på leit etter en som vil utvikle arbeidet videre.

Den Indre Sjømannsmisjon ble startet i januar 1880 - dvs. at det snart er 140 år siden arbeidet mellom fiskerne startet.

Misjonen sin hovedoppgave er å forkynne evangeliet om Jesus Kristus blant fiskere, sjøfolk og kystens befolkning. Misjonen bygger sitt arbeid på Bibelen - Guds Ord - og på den evangelisk lutherske bekjennelse.

Stillingen er utfordrende, og gir anledning til at den som blir tilsatt får frihet til å utvikle misjonen til fortsatt aktiv tjeneste for Herren.

Lønn etter avtale - misjonen har pensjonsordning.

Opplysninger om stillingen kan en få ved å henvende seg til landsstyrets leder

Pål Vigmostad
Tlf: 907 11 111
E-post: pv@ydm.no

eller til generalsekretær
Ingolf Solsvik
Tlf: 412 14 968
E-post: ingolf@dism.no