Landsmøtet 2020 er utsatt til 17.-21. juni 2021, på Nordhordland Folkehøgskole, Alver kommune.

Skjema for påmelding til Landsmøtet er på nåværende tidspunkt ikke i bruk.

Forslag til kandidater til Landsmøtet

Valgkomiteen trenger din hjelp til gode forslag på kandidater til landsstyret, kontrollkomite og valgkomite for Den indre Sjømannsmisjon. Valgene avholdes under landsmøtet til DISM på Nordhordland Folkehøgskole juni 2020.
Vennligst fyll ut skjema nedenfor, ett skjema pr. navn du ønsker å melde. Det er viktig at du gir en god begrunnelse for ditt forslag.

Informasjon om kandidaten:

Personen er foreslått som kandidat til (kun ett valg pr. kandidat)

Landsstyret
Kontrollkomite
Valgkomite

Informasjon om deg som forslagsstiller: