Landsmøtet 2020

Velkommen til Den indre Sjømannsmisjon sitt Landsmøte som blir på Nordhordland Folkehøgskole 18.-21. juni 2020.
Den indre Sjømannsmisjon har i 2020 hatt sitt virke mellom fiskere, sjøfolk og kystens befolkning i 140 år.
I tillegg til samling om Guds ord, forhandlingsmøter, turer og sosiale samvær, skal vi på festmøtet lørdag kveld feire misjonens 140-års jubileum.

Program
Torsdag 18. juni:
12.00: Lunsj
13.00–17.00: Registering
18.00: Kveldsmat
19.30: Åpningsmøte. Tema: "Den krossfeste Jesus"
          Taler: Ingvald André Kårbø, radio- og TV-pastor i P7 Kristen riksradio           

Fredag 19. juni:
08.00: Frokost.
09.15: Bibelsamling. Tema: "Helligjørelsen og formaningene i NT" 
           Taler: Thomas Kjær Olsen, landsforkynner i DISM

           Sang: Georg Kallevåg
10.30: Forhandlingsmøte
13.00: Middag
14.30: Kaffe
15.00: Forhandlingsmøtet fortsetter
18.00: Kveldsmat
19.30: Misjonsmøte. Tema: "Forvaltarar av Guds mysterium"
           Taler: Ingvald André Kårbø

Lørdag 20. juni:
08.00: Frokost
09.15: Bibelsamling. Tema: "Helligjørelsen og formaningene i NT" 
           Taler: Thomas Kjær Olsen 

           Sang: Håkon C. Hartvedt og Dagfinn Sandal

10.30: Forhandlingsmøte
13.00: Lunsj m/kaffe
14.00: Utflukt
18.00: Middag
19.30: Festmøte. Tema: "Kristi oppstode og vår teneste"
           Taler: Ingvald André Kårbø.
           Sang: Hatikva

Søndag 21. juni:
09.00: Frokost
11.00: Formiddagsmøte 
          Taler: André Sætre, misjonssekretær Møre og Romsdal
          Sang: Håkon C. Hartvedt og Dagfinn Sandal
13.00 Middag m/avslutning


Priser:
Pr person i dobbeltrom m/ full pensjon: Kr. 3.200,- for hele stevnet.
Enkeltrom m/ full pensjon: Kr. 3.500,- for hele stevnet.
Bobil/campingvogn: Kr. 150,- pr døgn (6 plasser for strøm).
Dagpakke m/ alle måltider: Kr. 500,- (pr dag).
Dagpakke u/ frokost: Kr. 400,- (pr dag).
Enkeltmåltider kan kjøpes/bestilles på stevnet.

For spørsmål: 488 54 605    dism@dism.no


Påmelding til Landsmøtet. Bruk skjemaet under:

Nordhordland Folkehøgskole (foto)

Forslag til kandidater til Landsmøtet

Valgkomiteen trenger din hjelp til gode forslag på kandidater til landsstyret, kontrollkomite og valgkomite for Den indre Sjømannsmisjon. Valgene avholdes under landsmøtet til DISM på Nordhordland Folkehøgskole juni 2020.
Vennligst fyll ut skjema nedenfor, ett skjema pr. navn du ønsker å melde. Det er viktig at du gir en god begrunnelse for ditt forslag.

Informasjon om kandidaten:

Personen er foreslått som kandidat til (kun ett valg pr. kandidat)

Landsstyret
Kontrollkomite
Valgkomite

Informasjon om deg som forslagsstiller: