Min Jesus lever

"Gud gav sin sønn, hans navn er Jesus
Han kom til oss, for å gi oss fred
Han gav sitt liv for å gi oss frelse
Hans tomme grav den viser, at han lever i dag."

I påsken for noen år siden hadde vi besøk av Frelsesarmeen i bedehuset vårt.
Da sang de sangen som er sitert over. Selv om jeg kunne den fra før, ble det en helt ny sang for meg, og har fulgt meg siden.
Fikk trykket den opp og hengte den på døra på fryseskapet i kjøkkenet mitt.

At Jesus lever i dag er min store trøst i livet. En som jeg daglig kan snakke med, og som går ved min side og leder min gang. Derfor er mitt ønske og bønn til Gud at mange måtte få oppdage at Jesus lever i dag og ta i mot hans frelse.

Ønsker alle en god og fredfull påske!


Gunnlaug Sandvik, Drag i Tysfjord

Guds omsorg

Den første leiren jeg var på, sang vi leirsangen «Kor stort min Gud at eg ditt barn får vera… ».
Det har jeg fått erfare, at det er godt å få være et Guds barn.
Hans ord og løfter står fast til evig tid.

På vår vandring gjennom livet møter vi medgang og motgang, sorg og savn.
Men på tross av våre omstendigheter er Gud den samme.
Guds omsorg er vanskelig å forklare, den må erfares.

Et av hans løfter er at han vil gi oss hvile.
Vi kan legge alt på han. Det er godt å være i Herrens hender, han har omsorg for hele oss.
Tenk at vi kan vende oss til han som stilner stormer, gjenoppretter liv og tilgir alt.
Alt er mulig for han.

Jeg vil dele et dikt, som jeg synes er så fint. Skrevet av Nina Fjørtoft:
Som din dag er
skal styrken din være.
Dette løftet er til deg.
Når du ikke klarer gå veien
vit at da vil jeg bære deg.

Aldri vil jeg gå i fra deg.
Trofast jeg holder din hånd.
Jeg vil deg lære og lede.
Jeg vil løse deg fra vonde bånd.

Hvil da trygt du mitt barn
stol på løftene mine.

Hvert et løfte står fast.
Hver natt… hver dag og hver time.


Bjørg Njøten, styremedlem kretsstyret i Bjørgvin DISM 

 

Ikke glemt av GudJesaja 49,13 – 16.

Har Herren forlatt deg?
I fangenskapet så ikke Guds folk Herrens vei og de trodde at de var glemt av Gud. Gud henvender seg ikke bare til et folk, men Han taler til den ene som måtte kjenne seg forlatt av Gud. ”For Herren trøster sitt folk, han forbarmer seg over den elendige (v.13). Vandringen på livsveien kan synes tung og lang. Sykdom, vanskeligheter i familien, økonomiske problemer eller man har ”trådt midt ute i det”. Det kjennes slik at (v. 14) "Herren har forlatt meg, Herren har glemt meg." Dette er ikke i tråd med Guds tanke og vilje.

Herren glemmer deg aldri
Gud grep inn i ditt liv. Han fant deg som den du var, skyldbetynget, redd, svak og hjelpeløs. Han tok seg av deg og trøstet deg. Han gav deg forvissning om at dine synder er forlatt og at du er Guds barn gjennom det som skjedde med Jesus i hans død og oppstandelse.
"Jesu, Hans Sønns blod, renser fra all synd" (1 Joh 1,7).
Ordene fra Jesaja 43, 1b møter deg: "Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min." Herren glemmer deg aldri. Guds kjærlighet og omsorg for deg er sammenlignet med (v. 15): "Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt liv sønn? Om moren skulle glemme sitt eget spedbarn, så er du ikke glemt av meg", sier Gud (v. 15b). Guds hjerte svikter aldri. Det viser at Guds kjærlighet er uendelig.

Sterke bevis 
Du er inngravert i Guds hender (v.16): "Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg." Det er som Gud sier: ”Hvordan kan jeg glemme deg, du som er opptegnet (inngravert) i mine hender?” Det er nærliggende å tenke på naglemerkene i Jesu hender. Sårmerkene er en stadig påminnelse og bevis på at du er elsket av Gud, og at ingen og ingenting skal kunne rive deg ut av hans hånd og skille deg fra hans kjærlighet til omsorg for deg i Jesus Kristus (Rom. 8,37 – 39). Dette er Guds vern og omsorg.

Tor Øyvind Sandaker


Frykt ikkje for i morgon...


Overskriften er hentet fra Sveinung Hølmebakk sin sang med samme tittel. I disse corona-tider hadde jeg lyst å skrive noen linjer til deg som kjenner på angst og usikkerhet. Mange ting rundt dette viruset gjør oss urolige.

Da er det godt å få gi deg noe fra den store trøsteren og hjelperen, Gud vår Far som sier:
”Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg
og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.”
Jes 41,10

Tenk å kunne gå til Ham når vi kjenner at redselen tar oss. Vi skal få hvile hos Ham. Der er det trygt og godt å være. ”Ingen er så trygg i fare, som Guds lille barneskare.”

Jesus sier i Joh 14,27:
”Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere.
La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!”


Jesus ønsker å gå gjennom livet med deg. Det vi trenger å gjøre, er å ta imot og holde oss nær til Ham. Vær ved godt mot kjære venn, og Gud velsigne deg!


Her kan du høre Sveinung Hølmebakk synge "Frykt ikkje for i morgon".Georg Kallevåg, Misjonssekretær Karmsund krets

Er du der far?

Sjølv om vi i desse tider nesten ikkje reiser kollektivt, så ei lita forteljing
om ein gut og ein far på ein overfylt buss:


Fritt gjengitt:
Far held den vesle guten i handa. Med den andre handa; eit godt tak i stroppen frå taket.
I trengselen såg guten så vidt far si kraftige hand utanpå si. Guten var redd.
- Er du der far? Far gir guten sin eit lite ekstra trykk og svarar: - Eg er her!
- Godt du er her, far! svara guten letta.

Då bussreisa var slutt, kom det eit lite, enkelt og sant vitnemål frå den vesle guten:
- Godt at du var der heile tida! Eg kunne ikkje sjå deg, men då eg høyrde stemma di og
kjende handa di, visste eg at du ikkje ville sleppa meg.


I Bibelen les vi om den allmektige Far:
Ver modige og sterke! Ver ikkje redde og lat dykk ikkje skremma av dei!
For Herren din Gud går sjølv med deg.
Han sviktar deg ikkje og går ikkje frå deg.

5 Mos 31,6

Men Herrens auge kviler på dei som fryktar han og ventar på hans miskunn…
Salme 33,18


Ingrid Helland