Hovedadministrasjonen

DEN INDRE SJØMANNSMISJON
Postadresse:
Postboks 1904 - Damsgård
5830 Bergen

Besøksadresse:
Kringsjåveien 28
Laksevåg
Bergen

55 34 93 10 /
488 54 605 

dism@dism.no


Åpningstid:
08.00-14.00 (mand.-fred.)

Kontonr: 3000.18.73454
VIPPS: 106376
Org.nr: 938 736 170 MVA

Ansatte

Generalsekretær/Elieserkoordinator:

Arne Helleland 
907 99 360
 arne@dism.no

 

Administrasjonssekretær:
Astrid Indrebø Greve
488 54 605 / 911 71 639
  astrid@dism.no

 

Redaktør:
Ingrid Helland
488 54 606 (ikke SMS)
 ingrid@dism.no

 

Regnskapsfører:
Børge Løype
971 55 295
 borge@dism.no

 

Einar Kristoffersen
926 29 298
 dismkragero@gmail.com

 

Paul Mattis Nørstebø
413 13 780
 pmnorstebo@gmail.com

 

Steinar Malmin
415 43 082
steinar@dism.no

Landsstyret 2018-2021

Landsstyreleder:
Pål Vigmostad
907 11 111
 pv@ydm.no

Nestformann:
Karsten Gjerde

Styremedlemmer:
Eli-May Grønlund
Solfrid Nikolaisen
Egil Falkum
Jostein Vik
Arbeidstakervalgt:
Børge Løype

1. varamedlem:
Ruth Karin Smenes Kristensen
2. varamedlem:
John Helge Sandberg
3. Varamedlem:
Leif Arne Ytterland

Kontrollkomite:
Leder: Børge Løype
Leif Martin Skagemo
Dag Jostein Fjærvoll

Valgkomite 2020:

Leder: Johan Hegle
Linda Johnsen
Jon Kristian Lomundal
Grethe Kristoffersen