Havly Vandsøyvågen

Vi har åpent i fiskerisesongen. Salg av mat, klesvask, dusj, hyggekvelder og andre samlinger. Hjertelig velkommen!
Sesongen 2020: Fiskarheimen åpner i månedsskiftet februar/mars. Ta kontakt med Skagemo for mer informasjon:

Leif Martin Skagemo
915 37 062
 le-mar-s@online.no

Kontonummer Havly Vandsøyvågen:
4482.20.03041

Havly Vandsøyvågen

åpne dører for sesongen 2018

Tekst og foto: Inger og Leif M. Skagemo. Publisert 23. januar 2018. Redigert 19. februar 2018.

Driftssesongen er under vintertorskefisket fra midt i februar til slutten av april. Havly Vandsøyvågen er den tredje stasjonen DISM driver ute i Vikna-øyene.

På begynnelsen av 1900-tallet overtok misjonen fiskarheimen eller "hjemmet" i Sør-Gjeslingan, og midt på 1950-tallet i Nordøyan. Nedgang og endringer i vinterfisket førte til avvikling av begge disse stedene. I Sør-Gjæslingan ble bygningen overdratt til det lokale muséet i 1982, og i Nordøyan har et privat selskap overtatt fiskeværet til turisme.

Tilbake til 1906
Virksomheten i Vandsøyvågen spores tilbake til 1906. I 1971 raserte en orkan fiskebruket. Eieren solgte da til firmaet Rørvik Fisk AS, som gjenoppbygde og videreutviklet anlegget til å bli hovedmottaket for vintertorskefisket i Vikna. Kystverket ordnet havneforholdene ved å bygge molo i 1986. Båtene samlet seg da her.

Kjøpte i 1992
Bestyreren på fiskarheimen i Nordøyan, Tormod Karlsen, fikk mange henvendelser om å starte arbeid i Vandsøya. En to-etasjes boligbrakke med åtte rom som fiskebruket bygde i 1982 for utleie til båtlag, stod mest tom som følge av større båter og bedre lugarforhold. DISM Namdal fikk kjøpe huset i 1992 for midler etter tidligere salg av Fjellheim Gjestgiveri i Rørvik og kretssekretærleiligheten i Namsos. Etter ombygningsarbeider ble Havly Vandsøyvågen innviet og tatt i bruk i 1993. Tre rom i første etasje ble kafé- og velferdsrom. Det fjerde rommet ble kjøkken. Innredningen ble satt sammen av kjøkkenbenker og skap fra de tidligere utleierommene. Andre etasje ble ominnredet til åtte større og mindre rom for personalets behov, og til utleie. Begge etasjer hadde dusj og toalett, og senere ble det montert vaskeservant med varmt og kaldt vann på rommene. Et lite tilbygg ble satt opp i 2000, og tjener i dag som inngangsparti og lagerrom.

Krav fra kommunen
Krav fra Vikna kommune høsten 2016 om bedre brannsikring og rømningsveier fra andre etasje, gjorde det bl.a. nødvendig med en del bygningsmessige arbeider. Dette ble sluttført i desember 2017. Totale kostnader ble ca. 153.000 kr. Etter oppfordring fra en fisker ble det søkt Fiskarlaget Midt-Norge om støtte. Resultatet ble et bidrag på 50.000 kr. Dette er et klart bevis på at fiskerne setter stor pris på fiskarheimen, og ønsker at den fortsatt skal drives! Godt samarbeid På ei veiløs og ubebodd øy langt ut mot havet, blir arbeidet litt spesielt. Alt som trengs må planlegges og kjøpes inn i god tid. Det som måtte mangle, kan i beste fall skaffes dagen etter. Det gode samarbeidet med fiskebruket er helt avgjørende. De sørger for nødvendig transport av folk og varer gratis, og butikken i Rørvik leverer bestillingene fritt på kaia ved båten.

Basert på frivillig arbeid
Driftssesongen er under vintertorskefisket fra midt i februar til slutten av april. Først og sist i sesongen klarer det seg med to til å betjene heimen. Når fisket er på det beste, trengs en til. Alt er basert på frivillig arbeid, da drifta ikke gir grunnlag for å betale lønn. Det som blir til overs etter salg, romutleie og utlodninger, går med til løpende utgifter og vedlikehold.

Varierende antall fiskere
De tre siste vintrene har vi hatt fem ungdommer fra Litauen i kost og losji 4-5 uker mens de har arbeidet på fiskemottaket. En vanlig dag har vi da frokost for arbeiderne kl. 08.00, lunsj midt på dagen og middag kl. 20.00. Et varierende antall fiskere kommer for å kjøpe middag når de har levert dagens fangst, og om kveldene kommer de innom for å kjøpe riskrem og kaffe, lese aviser, se på TV, og ikke minst for å slå av en prat med hverandre. Hjembakt pizza går det også en god del av. Mange kjøper melk og kolonialvarer, fiskarheimens hjembakte brød, og kioskvarer for å ta med. Det er lang vei til butikk for alle, og vi må alltid ha et lite overskuddslager av det de trenger. Spesielle ting bestiller vi gjerne sammen med varer til heimen. Et lite lager av hansker, kniver, sjøhyre m.m. har vi også. Alt videreselges med litt fortjeneste.

Møter opp
Hver torsdag har vi hyggekveld med andakt, bordkonkurranse, åresalg, kaffe og litt å bite i. Fiskerne viser sin støtte ved å møte mannjevnt opp, og pengene sitter løst når åresalget begynner. Mange som sjelden hører Guds ord, lytter oppmerksomt under andakten, og vi ber om at Ordet må bli til velsignelse for noen. Nå planlegger vi for ny sesong, og vet mange er glade for at heimen vil bli åpnet også denne vinteren.

Vandsøya 2017

Av Leif Martin Skagemo. Publisert 26. juni 2017.

I fjor vinter kunne overskrifta vært: Godt vær - mye fisk. I år måtte det tilsvarende bli: Dårlig vær - lite fisk.

Slik kan det skifte fra det ene året til det neste. Fiskeryrket er spennende på så mange måter. Flere båter som kom heim nordfra for å ta siste del av torskekvoten i Vandsøya, dro tilbake til Myre og Lofoten igjen. Og flere som ellers sjelden eller aldri går nordover, måtte også avgårde for å sikre kvotene sine. Dette gir et dårlig resultat for fiskemottaket som har kostet utstyr og arbeidere for betydelig større innveiing av fisk.

Tok seg opp
På fiskarheimen var de to første ukene svært rolige. Tredje uka tok det seg litt opp, og da Gudmund Eikrem, Hanna Sørensen og Helga Buknotten avløste oss 6. mars, var det litt mer å gjøre. Som de to foregående sesongene hadde vi også i vinter fem arbeidere fra Litauen i full pensjon på Fiskarheimen. De kom utover søndag 19. mars, - et par dager før vi hadde regnet med, men vi hadde alt klart til å ta imot dem.

Vandsøydagen
Etter to uker heime, dro vi utover igjen sammen med Solfrid Høvik. Denne ukas store utfordring var Vandsøydagen under Skreifestivalen i Rørvik. Over 40 mennesker kom utover for å oppleve fiskeværet, og av disse var det 36 stk. som skulle ha seg et godt skreimåltid med riskrem og kaffe etterpå. Mange skulle også ha den gode fiskesuppa som kokka på fiskebruket, Nancy Hansen, var så snill å lage for oss. Det ble i alt servert 48 middager denne dagen. Det gikk veldig bra, takket være god hjelp av "hotellgjestene" våre, Wenche Vevang og Renate Grøset. De serverte og ryddet mens festivalgjestene koste seg med god mat.

Så var det været
Etter påske kom vi tilbake til Vandsøya i strålende vær med sol og stille sjø. Et titalls båter var kommet tilbake, og hadde planlagt ei uke med avslutningsfiske. Turfolk besøkte heimen, og fiskere kjøpte middag og riskrem. Det ble en fin og aktiv dag, og det kunne blitt ei fin avslutningsuke. Men så var det været! Meteorologene varslet tre dager med sterk kuling og opptil storm. Resultat: Båtene dro heim, og flere avsluttet for sesongen. Arbeiderne på mottaket reiste hjem over helga. Det gjorde vi også. Ingen mening i å være alene der ute fra onsdag middag til søndag kveld! Mandag 24. april dro vi utover på nytt for å pakke og stenge.

Godt besøkt
Vi kan se tilbake på en sesong der fiskerne sluttet opp om oss som før. Hyggekveldene var godt besøkt, brød og pizza er bakt og solgt i betydelige mengder, og mange middager er servert. Vinterutlodningen resulterte i over 21.000 kr., - ikke minst p.g.a. Hermann Søraunet sin innsats med loddsalg på Rørvik. Dette blir ren netto da alle gevinster er gitt av forretninger og private.

Takk
Til sist en stor takk til alle som har støttet opp om arbeidet ved egen innsats, ved å gi gaver og gevinster - og ikke minst takk til alle som ber for oss! Takk også til fiskebruket v/ Paul Martin Wigdahl og Øyvind Pettersen for nødvendig transport til og fra Kjønsøya, og ikke minst skipper Kjell Lindgjerdet på "Øyvind" og hans gode hjelper Jon Remnes for transport av post og varer fra Rørvik. Coop Mega Rørvik takkes også for god service i forbindelse med varekjøp.

Hilsen til alle fra fiskarheimen i Vandsøya.
Inger og Leif M. Skagemo