Havly Stamsund

Havly Stamsund
J M Johansens vei 46
8340 STAMSUND

VIPPS: #510964
Kontonummer: 1503.52.44635

Kontakt:
Anita Malmin, styrer
488 54 619
 stamsund@dism.no

 

Følg med på meny og våre åpningstider på : Havly Fiskarheim Stamsund.
Vi har antiback ved inngang og kasse, vasker over bankterminal, håndtak og disk flere ganger i løpet av dagen. HUSK AVSTAND. Er du syk, blir du hjemme ellers er du hjertelig velkommen innom!

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opplevde at Gud kalte
Tekst og foto: Pål Vigmostad. Publisert 17. februar 2020.

Anita og Steinar Malmin er nye på Fiskarheimen i Stamsund. Nå i februar var jeg oppe og besøkte dem
for å se hvordan de hadde det.


- Vi opplevde at Gud kalte oss opp her, forteller de, og så la det seg også godt til rette.

Hva består dagene i, Anita?
- Steinar har møter. Vi har møter hver søndag på Fiskarheimen. I tillegg har vi blitt invitert som taler til Frelsesarmeen og arbeider med å bygge opp igjen
kontaktnettet som har vært i kretsen. Matservering og noe overnatting har vi også hatt. Første gangen vi hadde middagsbuffet kom det åtte. Andre gangen
kom det 60. Vi er optimistiske på at bygda tar godt imot oss.
Ekteparet Malmin har planer om å begynne med barnearbeid; Havly Ung og Havly Junior. Junior er fra 4 år til 4. klasse og fra 5. til 7. klasse.
Ung er fra 8. klasse og oppover.
- Vi forsøker å annonsere på skolen, og i tillegg har vi jo flere barn selv i denne alderen.

Angående barna deres. Jeg legger merke til at 4-åringen kan Elieser-sangen utenat. Hvordan kan det ha seg?
- Vi har vært med på Elieser, og så engasjerer barna seg. De vil frem og være med mannskapet og synge. De blir glad i mannskapet og mannskapet inkluderer dem.


Høres bra ut! Håper at Stamsund også inkluderer dere, og at folket der kan bli preget av et evangelisk fyrtårn på Havly. Guds fred!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ny styrer på Fiskarheimen i Stamsund

Anita Malmin (bildet under) er fra 1. januar 2020 ansatt som styrer i 100 % stilling på Fiskarheimen i Stamsund.
Hun og familien er nå på plass på Fiskarheimen.
Lykke til og Guds velsignelse over tjenesten!

Johanne Grønbech har drevet som styrer på frivillig basis i snart to år. Hun har gjort
en kjempeinnsats for fiskarheimen. Johanne blir nok fortsatt å se på Havly i Stamsund,
men skal nå få hvile fra det store ansvaret hun har tatt.
Tusen takk for innsatsen!


Tekst: Ingrid Helland. Foto: Pål Vigmostad.


 Anita Malmin sammen med ektefellen Steinar Malmin. Han er medhjelper på fiskarheimen nå i starten.
 Steinar skal ellers reise som forkynner i Den indre Sjømannsmisjon.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Flinke folk i aksjon på kjøkkenet. Her skal det bli raspeball.

Mykje fisk og jamnt besøk

Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 23. mars 2019

Endå er det mykje fisk i havet, og fiskarane let vel.

Nokre er nettopp komne, medan andre er i ferd med å fylla kvoten og snart på heimveg. Slik det ser ut no, vil nok skreifisket halda fram nokre veker til.

Her på Havly Stamsund har vi jamnt besøk av fiskarar, av lokalbefolkninga og av ein og annan turist. Tilbakemeldingane er gode. Det er flinke folk i aksjon på kjøkkensida, så maten smakar verkeleg godt.
I andre etasje, i utleigedelen, er det fullt.

Kvar lørdag er det samling i møtesalen. Samlingar om Guds ord og tid til god mat og prat. Nokre fiskarar har vore med på desse samlingane, men dei fleste som kjem er folk frå nærområdet.

Fint å merka at det er bruk for tenesta Den indre Sjømannsmisjon får ha i Stamsund!

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Det er fullt liv på fiskarheimen

Av Ingrid Helland. Publisert 11. februar 2019.

Terje Treidene, Synnøve og Magne Daltveit og Marta og Endre Stople har stått på dei siste vekene, og har bl.a. gjennomført etterlengta oppussingsarbeid på fiskarheimen - i tillegg til å drifta kaféen saman med Johanne Grønbech. Virkelig GODT JOBBA! Sjå bilder under frå oppussingsarbeidet i leiligheten i 2. etasje. Fotografar: Magne Daltveit og Terje Treidene.

Følg oss på Facebook

Kontonummer Havly Stamsund: 0536.50.76369 - merk med Havly Stamsund

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Med Havly Stamsund i hjarta

Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 7. mai 2018.

- Kva blir det viss Indre Sjø blir borte her i Stamsund?

Ingen som syng og ingen som forkynner evangeliet.

Ho svarar på sitt eige spørsmål, Johanne Grønbech frå Ytre Borgfjord i Vestvågøy kommune i Lofoten.

Ei veke før resten

Johanne «dukka opp» på fiskarheimen i vinter, saman med Inger Tove Hansen. Dei to sto for servering og kontakt med fiskarane over ei veke før resten av medhjelparane kom. Fiskarane vart glade då fiskarheimen opna dørene tidlegare enn planlagt.

- Eg var litt saman med Sylvi Jakobsen då ho var styrar her på fiskarheimen, så heilt ukjend var eg ikkje.

Sitta på kaien, kanskje?

Av utdanning er ho hjelpepleiar, men no pensjonist. Gjennom arbeidet har Johanne hatt mykje med folk å gjera, med gammal og ung, og er genuint opptatt av å vera til stades for sine medmenneske.

- Nokon må gå saman med dei. Denne vinteren har fiskarheimen blitt lagt på mitt hjarte. Det er flott å ha ein stad der fiskarane kan møtast. Skulle dei sitta på kaien, kanskje? Det er så fint at fiskarheimen har bestått til i dag, men eg er litt engsteleg når Den indre Sjømannsmisjon slit økonomisk. Kan det føra til at Havly blir seld? undrast ho.

- Kor skal det då bli, med alle pubane som einaste tilbod…? Vi må ha eit alternativ! Vi har ei så stor oppgåve i verda at eg håper å bli 150 år.

Kjærkome

Fram mot påske reiste mange av fiskarane heim, og det vart bestemt å stenga fiskarheimen i høgtida. Men Johanne, med ca. 40 minutt kjøretur til Stamsund (og like langt heim igjen), - alt etter om lågtrykka ligg i rette bane, som ho spøkefullt seier, bestemte seg for å halda ope i påska. For fiskarane først og fremst, men også for lokalbefolkninga.

Det viste seg å vera kjærkome. To vestlandsfiskarar «banka på døra» og spurde etter overnatting. Dei vart i 14 dagar. Johanne har stelt godt med dei, og med dei andre fire som også leiger rom så lenge dei er sesongarbeidarar på fiskemottaket.

Frå farne tider

I ledige stunder har Johanne gått i kjellaren på fiskarheimen. Der har ho funne mange «skattar» frå farne tider. Fleire av desse tinga har ho fått opp og fram i lyset.

Besøkande har merka seg dette, og gitt positive tilbakemeldingar.

3. mai

Johanne Grønbech vil også framover gjera ei frivillig teneste på fiskarheimen i Stamsund. Ønsket frå dei lokale om å halda kafeen open nokre dagar i veka, tar ho på alvor. Ho spør gjerne andre om å hjelpa til når det trengs, og folk har vore flinke til å stilla opp . I samarbeid med Anne-Marie Bergan i Kabelvåg, vil ho prøva få til enkelte møte, og det første er planlagt til 3. mai kl. 19.00. Då kjem sangevangelistane Paul Mattis Nørstebø og Dagfinn Sandal.

Terje Treidene vil også delta på møte med tale og song når han er på Stamsund for vedlikehald av bygningen.

Guds signing

Godt humør, morosam, eit stort hjarta, kreativ, ryddig, flink å laga mat. Stikkord som alle passar på den aktive pensjonisten som går med Havly Stamsund i hjarta.

Vi ønskjer henne lykke til og Guds signing i arbeidet!

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stor aktivitet på Fiskarheimane

Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 14. mars 2018.

I Vandsøyvågen, på Røst, i Stamsund og på "Elieser 6" i Henningsvær, er fiskarheimsdrifta i full gang.

Mange, både fiskarar og lokalbefolkning, kjem til heimane for å kjøpa middag, kaffi, riskrem og kaker.
Fleire av fiskarane nyttar seg og av tilbudet om ein varm dusj etter endt "dyst" og om klesvask.
Det er nok ikkje like mange som kjem til møta og til hyggekveldane. Men vi ber for fiskarane om frelse, om godt ver, godt fiske og at Gud må bevara frå ulykker .

På stasjonane våre er både tilsette og frivillige i arbeid for å dekka inn behova under vinterfisket. Ei travel, men kjekk tid for dei som deltek.
Her på Havly Stamsund har vi servert Mølje i dag. Det fall i smak! Elles har det vore ein gjeng også denne kvelden som har samla seg i sofakroken i kaféen. Då vert både fiske, prisar og politikk diskutert. Kjekt at fiskarane føler seg heime og brukar fiskarheimane våre!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fiskerisesongen 2018

Havly Stamsund åpner 1. mars

Sylvi Helene Jakobsen, May Oddny Hansen og Terje Treidene er klare til å ta imot fiskere og lokalbefolkning på Havly Stamsund for sesongen 2018.

I tillegg stiller to andre frivillige opp, slik at vi kan holde åpent på fiskarheimen fra 1. mars. Dette er vi svært glade for.

I starten blir det salg av kaffe og kaffemat. Etter hvert blir det også muligheter for å kjøpe middag.

Velkommen på fiskarheimen fra 1. mars!

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nytt kjøkken og tak

Tekst: Ingrid Helland. Foto: Terje Treidene, 2016.

Kjøkkenet på Havly Stamsund har i løpet av våren blitt nytt. Nå er arbeidet med nytt tak godt i gang.

Det gamle kjøkkenet var modent for utskiftning. Terje Treidene og Anton Rist har gjort jobben.
Innleigd firma skifter takplater på bygningen.
Terje Treide skal i tillegg kle utvendige vegger med Steniplater.

Se bilder under:

Fiskeren Oddlaug Pettersen

Tekst og forto: Sylvi H. Jakobsen. Publisert 9. mars 2015.

Fiskarheimen Havly har denne sesongen vært i drift i over en måned. Til å begynne med var det mest de lokale fiskerne som var innom. Men etter hvert er det kommet fremmedfiskere til Lofotfisket, og de kommer til Havly for å treffe kjente, både andre fiskere og andre kjente.

Her i uka kom Oddlaug Pettersen og bestilte kake, da hun ville invitere deres fiskekamerater på kaffeselskap i anledning hennes 60-årsdag, som var før hun dro hjemmefra. Oddlaug er ei hardt arbeidende yrkeskvinne som i over 40 år har drevet fiske sammen med ektemann Håkon (bildet) på egen fiskebåt: «Meløyværing». Både på «heim-sjøen», under Lofotfisket og på Finnmark-kysten. De har holdt i lag både på land og hav.

De har ei datter og har etter hvert fått 3 barnebarn. Jeg spør hvordan dette yrket har vært for henne som kvinne. Og Oddlaug forteller at det nok var mange tunge tak, særlig de første årene. Etter hvert har det kommet nye tekniske hjelpemidler som har gjort hverdagen lettere om bord for dem begge.

Og ikke minst har hennes gode helse gjort at hun har taklet jobben godt. Stikkordet er: Pågangsmot og arbeidslyst, selv på lange dager. Og det positive er når fine dager kommer med sol og flott natur rundt seg - og «massssse» fisk!!

Bortkastet energi
Å leve så tett innpå hverandre må vel gi anledning til en god krangel? spør jeg.

Nei, det mener de begge at med 10,04 m å snu seg på - ble de fort enige om at å krangle, det var bare bortkastet energi!

To par besteforeldre
Og det å være fisker og ha barn? Fiskerpappa har jo gjennom århundrene klart det godt, ved hjelp av mamma som var hjemme! Men hva når mamma også velger å være fisker?

Jo, da har Oddlaug og Håkon vært så heldige å ha to par besteforeldre som har stilt opp for datteren og for dem. Det har både store og små vært fornøyd med.

Bra å ha Fiskarheimen
I Lofoten har sesongen ofte strukket seg over to måneder og mer, særlige i tidligere tider. Så de første ca. 30 årene leide de rorbu som de bodde i. Dette gjorde at de fikk god kontakt med stedets folk og ble som en del av fiskeværets befolkning. Det ble deres andre hjemsted.

I de siste 10 år har de bodd om bord i fiskebåten. Nå er det arbeid sju dager i uka etter at søndagsfredning ble opphevet. Og som Oddlaug sier: Da er det veldig bra å kunne ha Fiskarheimen å komme til for å møte andre fiskere i sosiale sammenhenger. Det er båtene for små til. Og det er godt å kunne kjøpe seg ferdig middag etter en lang og strevsom dag ute på havet.

Jeg takker for intervjuet og ønsker Guds velsignelse over de to og familien deres.

Fra 60-års feiringen med fiskerkameratene, på Havly Stamsund.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. sesong på Havly Stamsund

Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 9.2.2015

Rundt 8. februar pleier fiskesesongen i Lofoten å være i gang. Bestyrer Sylvi Helen Jakobsen (bildet) forbereder sin 14. fiskesesong på fiskarheimen Havly Stamsund.

Hjemmefiskerne er allerede i gang på denne tida. Bortefiskerne kommer litt etter litt.
Både de lokale og de som kommer fra andre steder i landet vårt, bruker fiskarheimen i Stamsund. De drar hverandre med. Slik fungerer Havly som et sosialt treffsted der nye bekjentskaper finner sted, samtidig som gammelt vennskap pleies. De eldste fiskerne har brukt fiskarheimen i flere tiår, forteller Sylvi Helen Jakobsen til Trygg Havn.

Mange tilbud

Det er Svolvær krets av Den indre Sjømannsmisjon som driver fiskarheimen Havly Stamsund, og Sylvi Helene Jakobsen er den eneste fast ansatte.
Gjesterommene på fiskarheimen er for tiden utleid til flyktningmottak, og finnes derfor ikke overnattingskapasitet til andre.
Fiskerne kan likevel få vaske klær, dusje, kjøpe middag, eller bare komme innom for å slå av en prat. Noen av fiskerne får også posten omadressert til fiskarheimen. Det hender også at motordeler blir levert dit.
- Post, dusj, klesvask, mat, kaffe, samtale og møter, sammenføyer Sylvi tilbudet til.

14. sesong
Hvordan ser du på å gå i gang med 14. sesong, for ditt vedkommende?
- Det er flott å ha med fiskerne å gjøre. De er kjekke folk, og aldri noe tull. Jeg ønsker svært gjerne å stå på, men jeg er avhengig av hjelp. Alene kan jeg ikke klare å ha åpent hele dager i strekk. Det kommer hjelp sørfra i noen uker, og det er jeg veldig glad for. Noen fastboende gir også av og til en håndstrekning.

"Det er flott å ha med fiskerne å gjøre.
De er kjekke folk, og aldri noe tull."

Nå i starten blir det uansett ikke middagsservering hver dag. Da holder jeg åpent fra klokka 17-21, med kaffeservering, vafler og riskrem. Etter hvert som antallet fiskere øker, utvides åpningstiden fra klokka 10-20, og med daglig middagsservering.
Vi får håpe og be om at Herren sender fisken rundt Lofotodden, slik at fiskerne får et godt år og slik at det blir mye folk på fiskarheimen!

Hyggekvelder
Sylvi forteller videre at også fastboende bruker å komme til fiskarheimen for enten å kjøpe middag eller kaffe med tilbehør.
I fiskesesongen arrangeres det hyggekvelder hver lørdag med andakt, sang, servering og loddsalg. Når det er predikant på besøk, holdes det også søndagsmøter.

Rundt Lofotodden
Vi ønsker bestyrer Sylvi Helen Jakobsen lykke til og Guds velsignelse over sin 14. sesong på Havly Stamsund, og som Sylvi selv sa det: - Be om at Herren sender fisken rundt Lofotodden!