Betelskipet Elieser 6

Den indre Sjømannsmisjon har siden 1902 benyttet seg av Elieser-skip for å oppsøke og holde møter for mennesker langs Norskekysten. Arbeidet er omfattende og krevende, men resultatene er til stor glede. Mennesker får høre Guds Ord og kommer til tro på Jesus Kristus.

Kan du tenka deg å vera med på vedlikehald på Elieser i perioden 20.-29. juni 2022? 

 

Om nokon vil ha "Elieser 6" til si bygd eller by, ta kontakt med Arne Helleland.
E-post: arne@dism.no / telefon 907 99 360.

Skjema for bestilling av Elieser-kalender 2022 nederst på siden.

Kontonummer  3000 17 23983
VIPPS 107871

Direkte kontakt til "Elieser 6":
913 74 211
elieser@dism.no

Elieserkoordinator: Arne Helleland - tlf.: 907 99 360 - e-post: arne@dism.no

Mannskap skift 1
Skipper: Svein Ivar Olaussen
Maskinpasser: 
Matros: Lasse Hamberg  
Husmor: Siv Mette Helleland

Mannskap skift 2
Skipper: Svein Sæbjørnsen 
Maskinpasser: Per Berge
Matros: Ommund Høllesli
Husmor: 

Driftstyret
Leder: Sigmund Kindervåg
Kåre Undal
Morgan Ramberg
Per Berge
Hans Magnus Drønen

 

Bestill gratis Elieser-kalender 2022 under bildet