Betelskipet "Elieser 6" viser vei langs kysten!

Betelskipet seiler langs Norskekysten. Skipet blir brukt som flytende fiskarheim/velferdsstasjon, møtebåt, eller til andre arrangementer.
Ser du båten ved kai, er du hjertelig velkommen om bord!

Ønsker du kontakt med Betelskipet M/S "Elieser 6" kan du ringe tlf. +47 913 74 211.

Se seilingsplanen, samt andre opplysninger om "Elieser 6".
Følg "Elieser 6" / DISM på facebook


VIPPS Betelskipet M/S "Elieser 6": 107871 

Ikkje klar før tidlegast i desember

 

Publisert 29. oktober 2020

 

Det ser ut for at Elieser ikkje blir klar før tidlegast i desember, og eg beklagar dette på det sterkaste.


Det er fleire ting som gjer prosessen vanskeleg, bl. a. dette med å få godkjent motoren. Me er i dialog med Sjøfartsdirektoratet, men det heile tar tid. 
Eg ber om at de tar Elieser og heile prosessen med i bøn. 


Arne Helleland
Generalsekretær

 

 

 

 

Klargjøring påbegynt

 

Publisert 22. oktober 2020

 

Det meldes at Solund Verft er i gang med å forberede montering av den nye motoren på "Elieser 6". 

 

Vi håper arbeidet vil gå greit, og at vi kan se en ende på verkstedsoppholdet.

 

 

 

 

Driftsstyret for «Elieser 6»
var samla 8. oktober 2020 


Til stades: Sigmund Kindervåg, Per Arne Berge, Kåre Undal, Arne Helleland
Forfall:  Morgan Ramberg, Hans Drønen


Vedlikehaldet av "Elieser"
Det er no spylt, fjerna rust og malt mykje. Det som er igjen av vedlikehald reknar me med skal bli gjort medan «Elieser» ventar på å bytte motor.


Ny motor og vedlikehaldsplan 
Propell, aksling og gir er montert. Ny motor er kome til verftet. Me venter på godkjenning av denne frå Sjøfartsdirektoratet.
Det vil bli oppdatert vedlikehald av motor i vedlikehaldsprogrammet. Dessutan opplæring av leverandør i forbindelse med testkøyring.


Ny serveringsdisk – framdrift
Ny disk er ferdig laga. Den skal monterast under eit stopp på Bildøy, før Elieser går til Rubbestadneset for å montere ny nødbrannpumpe.


Elieser og koronarestriksjonar
Smittevernreglar må haldast – bl.a. med begrensing av antall møtedeltakarar. Enkelte møte utan servering, alternativt enkel servering med kaffi/vaffel. 
Det er ønskeleg med 3–4 møte i kvar hamn, for å spreia antall personar om bord, og også større moglegheit til å få kontakt med folk.

 

Henningsvær og koronarestriksjonar
Sal av mat må forenklast. Tilbod om kjøp av middag som «take away» som fiskarane kan ta med seg i båtane. Selge kaffi og riskrem i salong. 
Det er sendt e-post til kommuneoverlege i Vågan kommune for å få ei vurdering.

 

Framtidig bruk og vedlikehald 
Må legge opp til 14 dagar med landligge og drive vedlikehald med frivillige om bord kvart år i mai/juni.
Viktig å mobilisere nokre av Elieservennene til dette. 

 

Arne Helleland
referent

  

 

Prosessen med å få på plass motor og gear er begynt

Publisert 2. oktober 2020


"Elieser 6" er framleis på Solund Verft. Det er no montert inn aksling og propell. Motor og gear er komne til verftet, og prosessen
med å få dette på plass er begynt. 
Vi oppdaterer så snart vi veit meir.

 

Arne Helleland 

"Elieser 6" på Solund Verft. Foto: Geoff Morgan, skipper.

 

Kronerulling for "Elieser 6"

Publisert 8. september 2020

 

BETELSKIPET «ELIESER 6» ligg  på Solund Verft AS for reparasjon etter at den i mars fekk noko hardt i propellen. Dette er ei forsikringssak med eigenandel på kr. 100.000,-. 


I TILLEGG til forsikringssaka, blir det utført planlagt vedlikehald av skipet, + eit ekstra vedlikehald som har med sikkerheita til «Elieser 6» å gjera: byte av naudbrannpumpe og reparasjon av  ankervinsjen. Dette ekstra vedlikehaldet  er kostnadsrekna til kr 500.000,-.


VENNER AV «ELIESER 6» har utfordra oss til å laga ei kronerulling for å samla inn det ekstra beløpet på kr. 500.000,-.  Del kronerullinga med venner og lat oss løfta i lag.


Arne Helleland
Generalsekretær


BANKKONTO 3000.17.23983   VIPPS 107871

 

 

 

 

Nytt gir forsinka

Publisert 27. august 2020

 

Betelskipet «Elieser 6» ligg som kjent på Solund Verft til reparasjon etter skadene som vart påført i vinter.
Vi har  fått melding om at det nye giret er forsinka med 4-6 veker.

Noko som medfører at det mest sannsynleg ikkje blir segling før i november. 


Arne Helleland
Generalsekretær

 

 

 

BILDER TIL GAVEKALENDEREN

 

Publisert fredag 14. august.

 

Vi trenger gode bilder til gavekalenderen for 2021.

Har du bilder av «Elieser 6», fra møter om bord eller fra annen møtevirksomhet til Den indre Sjømannsmisjon?

 

Send bildet/bildene til dism@dism.no innen 1. oktober 2020.
Merk e-posten med «bilde gavekalender 2021».


Bildet må være skarpt og sendes i full størrelse. Helst i liggende format.
Skriv en liten tekst om når og hvor bildet er tatt og hvem som er fotograf.


Bildene vi får inn blir lagret i databasen til Den indre Sjømannsmisjon, dersom ikke annet er avtalt. Ubrukte bilder kan bli brukt ved senere anledninger

i trykksaker / på nett i forbindelse med DISM sitt arbeid.

 

 

 

 

 

 

Siste om «Elieser 6» pr 23. juni 2020


Av: Arne Helleland. Publisert 24. juni 2020.


Det er ikkje einigheit mellom verft og forsikring om korleis me skal reparere skade og kva det skal koste. Forsikring seier 2,2 mill. og verft 4,5 mill.
Motor og gir må skiftast og aksel må rettast.
Forsikring har innhenta tilbod frå Solund Verft og vil at «Elieser 6» skal flyttast dit for å ferdigstille reperasjon. Forsikring garanterer for kostnadane og vil berre fakturere 100.000 kroner i eigenandel.
Det er gitt tilbod frå forsikring om å bytte motor til ny for netto 130.000 kostnad for DISM. Dette vil då løyse sjøfart sitt krav til EIAPP sertifikat, som me hadde fått pålegg om å skaffe på den gamle motoren. Dette har me takka ja til.


Mannskap driv med alt dei kan av riving og maling ol.


Vi takkar hjarteleg for pengegåver til «Elieser 6»!


Det første møtet i driftsstyret vart avvikla mandag 15. juni:
Til stades : Kåre Undal, Hans Magnus Drønen, Per Berge, Morgan Ramberg.
Sigmund Anker Kindervåg var med på første sak via telefon.
Referent : Arne Helleland

1. Styret konstituerte seg med Sigmund Kindervåg som formann.

2. Styret godtok tilbodet frå forsikring, og ber forsikring sette i gang Solund Verft og at dei garanterer for rederikostnad på kr 100.000, - i eigenandel og 130.000 ekstra kostnad for ny Volvo motor. Ber om at dokumentasjonspakken for ny motor tilfredsstiller myndigheitene sitt krav til kommersiell drift (inkludert EIAPP).
Ansvar for oppfølging av arbeidet på Solund Verft: Geoff Morgan og Per Berge.

3. Driftsstyret er positiv til ny serveringsdisk om bord.


4. Elieser går inn i eksisterande plan når den er ferdig på Solund Verft.


5. Generalsekretær set opp eit forslag til seglingsplan for 2021.  Basert på 2020-planen. 

 

 

 

 

Venter på detaljer

 

Tekst og foto: Geoff Morgan, skipper. Publisert 20. mai 2020.

 

"Elieser 6" er fortsatt på slip på Rubbestadneset. Motor og girkasse, samt propellaksling er fjernet. 

 

Båten ligger nå "på sjøen" igjen. Vi venter for å få mer detaljer om hva som skal skje. Mens vi venter har vi vært aktive
med vedlikehold og rengjøring.
Vi håper på fint vær i ukene som kommer, slik at vi kan jobbe på utsiden av båten. Det er mye å gjøre.

 

Vi er tre ansatte om bord akkurat nå: Lasse Hamberg t.h. , Camilla Myklebust og meg (bilder under). Per Berge har vært om bord noen uker også. 

 

  • Oppussing på
  • Oppussing på
  • Oppussing på

 

 

 

Tre månader på verkstad 

Publisert 16. april 2020 kl. 11.00


14. april var generalsekretær Arne Helleland og Kåre Undal frå driftsstyret i eit samarbeidsmøte om betelskipet «Elieser 6».

Arne Helleland skriv etter møtet:
Har i dag hatt eit godt samarbeidsmøte om bord på «Elieser 6» som ligg på Rubbestadneset. Til stades var Kjell Magne Berge frå Los Marine, Remi Skjegstad som Surveyor for Møretrygd, Kåre Undal og Arne Helleland frå DISM.
Det er klart at skaden som oppstod utanfor Bodø er frå eit eller anna som er kome i propellen og at skaden blir dekka av forsikringa. Me må «kun» ta eigendelen på 100.000 kroner. Giret er øydelagt og motor må ut for å få sjekka skadene på denne. Det vil gå minst 3 månader før skaden er utbetra. Dette på grunn av at det må lagast nytt gir, sidan slike ikkje blir produserte lenger.
Samtidig med skadeutbetringa, vil me utføra klassing og planlagt vedlikehald som bunnsmøring og maling. Naudbrann-pumpa skal også fornyast, sidan den er utslitt.

 

Vil du vera med å dekka verkstadutgiftene? VIPPS #107871

 

Taubåten "Polar Rex" slepte "Elieser 6" fra Bodø til Los Marine på Rubbestadneset. Foto: Geoff Morgan.

På slep fra Bodø til Rubbestadneset

Publisert mandag 6. april av Ingrid Helland.

17. mars fikk betelskipet "Elieser 6" motorhavari like utenfor Bodø.
I Bodø ble skipet liggende til 1. april.  Da startet ferden fra Bodø til verkstedet på Rubbestadneset. Taubåten "Polar Rex" stod for slepet.
Det var skiftende vær under ferden, men lørdag 4. april, litt før kl 22.00, kunne skipper Geoff Morgan og hans mannskap
fortøye "Elieser 6" trygt hos Marine Los på Rubbestadneset. 
- Jeg er veldig imponert over mannskapet om bord på "Polar Rex", skriver Morgan i en e-post etter at de er kommet frem,
og legger til: - De var profesjonelle og serviceinnstilte.
Etter påske starter Los Marine på arbeidet med å få betelskipet til sjøs igjen. Det er uvisst hvor lang tid dette vil ta.

Se også 
Nytt om mannskap og om situasjonen på «Elieser 6»

Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 1. april 2020.


Pga koronaviruset, og at "Elieser 6" i tillegg fekk motorhavari utanfor Bodø, er dei fleste av mannskapet for tida permitterte. Tre av mannskapet er om bord under slepinga frå Bodø til verkstaden på Rubbestadneset på Bømlo. Turen sørover starta tidleg morgon 1. april. Sjå 

I den siste tida har det vore ein del skifte i staben. "Gamle" og kjære har slutta, og nye er tilsette. 

 
Går
Monrad Dybvik kom inn som vikar for matros i mai 2015, og fast tilsett frå januar 2016. Han var i stillinga til ut 2019.
Arne Hansen vart tilsett som matros 1. september i 2008, og har stått trufast i alle desse åra, mest som matros, men også i periodar som maskinpassar. Arne har sagt opp stillinga frå 1. april 2020.
Tone Kallevåg gjekk om bord som kokekyndig/husmor 2. januar 2006. Mange er dei som har nytt godt av hennar kokeeigenskaper. Tone har sagt opp stillinga frå 1. april 2020.
I tillegg til å skjøtta oppgåvene dei var tilsette for, har dei også delteke aktivt i møta om bord. Med møteleiing, vitnemål og song.
Den indre sjømannsmisjon takkar hjarteleg for tenesta og ønskjer lykke til som pensjonistar på full tid.

Nye
Ommund Høllesli frå Forsand i Ryfylke vart tilsett som matros i slutten av 2019. Sigmund Kindervåg frå Sirevåg i Rogaland er ny maskinist, tilsett på nyåret i 2020. Camilla Myklebust frå Uskedalen i Kvinnherad er vår nye kokekyndige/husmor. Fast tilsett frå slutten av mars 2020.
Vi ønskjer dei nye hjarteleg velkomne, og ønskjer Guds signing i tenesta og også i permisjonstida.

To skift
Her kan du sjå dei to mannskap-skifta om bord.

«Elieser 6» frå tida i Henningsvær

Publisert 19. mars 2020.

«Elieser 6» kom til Henningsvær 4. mars 2020. Av hensyn til korona-viruset, vart fiskarheimsdrifta om bord etter kvart redusert,
og etter 12 dagar heilt avslutta.
Under: nokre bilete frå tida før stenging i Henningsvær. Fine, kjekke og travle dagar om bord.


Minner samtidig om at "Elieser 6" fekk motorstopp utanfor Bodø og må slepast på verkstad. Les om dette i artikkelen "Motorstopp" under bileta.

Motorstopp

"Elieser 6" forlot Henningsvær 17. mars, og fekk motorstopp utanfor Bodø. Redningsskøyta "Odd Fellow 3" kom til, og fekk slept
båten til kai i Bodø.

Det har i dag vore om bord ein takstmann og sett på skaden. Gearhuset er knust og losna frå motor. Sannsynligvis har noko kome i propellen. "Elieser 6" må no slepast
til ein verkstad som kan ta opp drivlinja og propellen.
Det er for tida liten ledig kapasitet på verkstadene rundt Bodø. Betelskipet kjem til å vera ute av drift i lang tid framover.

Arne Helleland, Generalsekretær

Publisert 18. mars 2020. Oppdatert 18. mars kl. 23.20.
Foto under: Ingrid Helland: "Elieser 6" frå eit tidlegare besøk i Bodø.Viktig ny melding 

"Elieser 6" avsluttar  fiskarheimsdrifta mandag 16. mars. Dette pga. situasjonen i korona-pandemien.
Siste dag med servering om bord er i dag søndag 15. mars. Tirsdag 17. mars, eller så snart veret tillet det, seglar skipet til Bodø. 


Arne Helleland Generalsekretær
Henningsvær, 15. mars 2020


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Gode nyheter

Publisert 4. mars 2020 kl. 12.50
"Elieser 6" har kastet loss i Bodø og er nå på vei til Henningsvær.
Vi gleder oss! I morgen (torsdag) blir det servering av komle/raspeball fra kl. 13-19. Du kan forhåndsbestille (tlf 913 74 211), eller bare komme når det passer deg.
Vær også velkommen til en kort samling om Guds ord i morgen kveld; kl. 19.30.
"Elieser 6" vil ligge som fiskarheim i Henningsvær til og med 29. mars. Middagsservering hver dag fra kl. 13 til 19, etterfulgt av møtesamvær kl. 19.30.
VELKOMMEN OM BORD!


Komle i MORGEN.  Foto: I. Helland, 2017.

________________________________________________________________________________________________________________________________________


MANNSKAP OG TALER: Fra venstre: Camilla Myklebust, Dagfinn Sandal, Arne Hansen, Geoff Morgan, Arne Berg.

Gruppa Havlys

En uke sammen på Elieser

Tekst: Thomas Kjær Olsen. Foto: André Sætre. Publisert 14. august 2019.

Også i år var det bibelcamp om bord på Elieser i Fosnavåg. Med sjeldent godt vær fikk vi tilbringe en uke sammen i bibelcamp. Vi fikk stiftet nye bekjentskap, møte gamle kjenninger og fordype oss i Guds Ord.

Elieser var godt besøkt under hele oppholdet og mange kom igjen flere dager. En familie valgte å bo om bord hele oppholdet og var godt fornøyd med feriedestinasjonen sin.

Salig blanding
Terje Treidene innledet dagen med bibeltimer fra Ruts bok, hvor han viste oss hvordan denne boken taler om Kristus.
Etter bibeltimene hadde de besøkende anledning til å gå i fjellet, sitte på kafe eller bli om bord Elieser for å prate. Deretter ble det servert middag av en fantastisk flink kokk; Bjørn-Sverre Hansen fra Stamsund. Han laget mat med lidenskap.
På kveldsmøtene hadde vi ulike talere som fikk bære frem det som var lagt på deres hjerte. Vi tok oss tid til å gå i forbønn for dem som ønsket det, og i løpet av uken ble noen av forbønnsemnene gjort om til takkeemner.
På møtene fikk vi nyte vakker musikk fra Prytz og Frantzen, Kari Laila og Ove Aksnes, Gro Hofseide og Havlys. Og tradisjonen tro så manglet det ikke på velvillige mennesker som fylte kakebordet med delikatesser til hvert møte. Slik fikk vi en salig blanding av forkynnelse, god mat og hyggelige samtaler gjennom en hel uke.

Fant trøst og oppmuntring
En styrke ved å tilbringe tid sammen i bibelcamp er de fortrolige samtalene kristne får ha med hverandre. Vi lærer mye av å lytte til andre menneskers prøvelser, troserfaringer og hva de har fått se i Skriften. Mange fant trøst og oppmuntring i slike samtaler

Tysk tv-team
Den siste dagen i Fosnavåg fikk vi besøk av et tysk tv-team som hadde fått høre at vi drev et "flytende bedehus". Dette syntes de var så spennende at de ba om å få følge oss en dag. De filmet mannskapet tett i alle våre arbeidsoppgaver fra møteforberedelser til seiling i den vakre Møre og Romsdal naturen. De fikk også gjennomført intervjuer med to av forkynnerne. Programmet sendes i Tyskland og har en million seere.

Se/les mer i Trygg Havn nr 9 2019 (september). Du kan bestille bladet her.

Ny koordinator

Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 5. august 2019.

1. august 2019 begynte Arne Helleland som ny koordinator for Betelskipet M/S "Elieser 6".

Helleland avløser Tor Øyvind Sandaker som siden 2007 har vært koordinator i 20 % stilling. Snart blir han pensjonist på heltid.

Arne Helleland bor på Tau og er gårdbruker i tillegg til koordinatorstillingen. Arne og kona Siv Mette driver gården i samdrift med datter og svigersønn. Siv Mette startet som "husmor" på "Elieser 6" tidligere i år.

Arne Helleland har sett fram til å gå inn i stillingen. - Jeg liker å få ting i system og har et håp om å få være et bindeledd mellom båt/mannskap, krets og hovedkontor.

Den indre Sjømannsmisjon ønsker hjertelig velkommen i medarbeiderflokken!Bedehusmusikken frå Fiskå.

Frå Smøla til Fiskå med «Elieser 6»

Tekst og foto: André Sætre, misjonssekretær. Publisert 17. juni 2019.

«Elieser 6» kom frå Trøndelag og inn i Møre og Romsdal krets måndag 20. mai, til Veiholmen lengst nord i Smøla kommune.

Første møtet i kretsen var i gong med ei takksam forsamling frå Smøla. Misjonssekretær André Sætre var om bord som talar, og Tone Kallevåg og Arne Hansen sytte for song og musikk.

Svært lenge sidan
Turen gjekk vidare til Kristiansund, der det var svært lenge sidan sist vi var på besøk. Sjølv om flokken ikkje talde meir enn rundt 20 personar, var det likevel stor glede hjå dei frammøtte over at båten kom. Ottar Dag Fedøy ynskte båt og mannskap velkomne til byen, og fortalde også frå tida han var om bord i Elieser 4 og 5. Misjonssekretæren tala utifrå teksten i Matt. 22,1-14. Herren kallar på menneska også i dag - han kallar på deg som er her i kveld.

Vindstille
Det var heldigvis mest vindstille då Elieser gjekk over Hustadvika til Molde og Misund. Mange misjonsvener møtte fram. I Misund var det Oddbjørn Pedersen som tala Guds Ord. I Misund har vi ei god foreining med Anne Nygård som leiar. Ho og mannen Kjartan var tidlegare tilsette om bord i Elieser.

Mange unge
Så prøvde vi på nytt ein tur inn Storfjorden til Sykkylven, Stranda og Valldal. Folket inne i fjorden syntest det var veldig kjekt at båten kom.
Ekstra gledeleg var det med dei mange unge som kom om bord på Stranda, og som også deltok i programmet. Det var elevar frå Vestborg VGS som hadde song og vitnemål. Der hadde vi også HAVLYS som song.
I Valldal var vi spente på korleis frammøtet ville bli då det truleg er rundt 20 år sidan forrige besøk av båten. Det kom bra med folk, og vi fekk eit verkeleg godt møte med mykje song og musikk av Tone og Arne, og også Hans Isak Røsvik og Arne Hansen.
Ekstra gledeleg var det med dei mange
unge som kom om bord på Stranda»

Segla vidare
Så segla båten vidare til Ulsteinvik, Fosnavåg og Fiskå. Som vanleg var det bra med folk på desse stadane, men aller mest på Fiskå. Der hadde vi også med den lokale bedehusmusikken. Var fint å høyre dei gode gamle musikklagssongane. Sidan det var sterk kuling på fredag 31. mai, valde skipper Jeffery Morgan å vente ein dag med å gå rundt Stad. Då vart det eit ekstra møte på Fiskå, og båten gjekk så direkte til Askvoll på laurdag 1. juni.

Stor takksemd
Overalt der båten kjem er det stor takksemd, og ynskje om at båten må ha fleire møte neste gong den kjem. Vi er takksame for at vi framleis skal få reise med ein vekkjande bodskap med Jesus i sentrum til folket langs kysten.
Takk for rike møte om bord i «Elieser 6» i Møre og Romsdal krets!
Vi gler oss til å få båten attende til Fosnavåg og Gjøsundet i juli!

Bibelcamp om bord i "Elieser 6"

Av: Ingrid Helland. Publisert 15. mai 2019. Oppdatert 23. mai 2019.

No har påmelding til bibelcampen i Fosnavåg starta.

8.-14. juli arrangerer DISM bibelcamp om bord i betelskipet "Elieser 6". Monrad Dybvik, til dagleg maskinpassar på "Elieser 6", har hovudansvaret for campen.

Fleire alternativ for overnatting:

- På lugar om bord i Elieser (må bestillast på førehand).
- Gratis parkering for campingbilar og campingvogner like ved Elieser.
- Gratis å ligga med båt ved flytebrygga - tett ved Elieser.

Mat kan bestillast om bord, for den som ønskjer det.

Terje Treidene og Thomas Kjær Olsen blir med som talarar.

Det er fine turområde i Fosnavåg som deltakarane kan nytta seg av - både til lands og til sjøs.

Påmelding til Monrad Dybvik:
Mobil: 419 23 260
E-post: monradd@hotmail.com

Hjarteleg velkommen til gode og meiningsfulle dagar!

Problemer på turen nordover

Tekst: Geoff Morgan, skipper. Foto: Astrid Tåvær.

Februar 2019 var både spennende og utfordrende for oss på Elieser.

Turen for skift 2 begynt i Ålesund med ti dager i Ålesund som «Fiskerheim».

Etter Ålesund seilte vi nordover til bl.a. Molde, Smenes, Aure, Rørvik, Sandnessjøen og Bodø. Fine møter, med mye sang, god mat og forkynnelse fra Guds Ord.

Tekniske problemer

På turen nordover fikk vi noen tekniske problemer. Det kom om bord fagfolk i Rørvik for å feilsøke og reparere. Men dessverre - før vi kom til Bodø dukket flere tekniske problemer opp. Vi kom til Bodø mandag 25. februar. I tillegg til møte hver kveld i Bodø, brukte vi tiden til å løse problemer og til å få tak i reservedeler.

Først tirsdag 5. mars kunne Elieser seile videre til fiskerheimstjeneste i Henningsvær, fem dager forsinket.

Det var kjekt å være i Bodø. Paul Mattis Nørstebø var om bord med oss som sangevangelist fra båten var i Hemnskjela, og ble med til Henningsvær, 20 dager i alt.

Oppmuntring i hverdagen

Elieser er et fantastisk redskap som Gud bruker på mange forskjellige måter. Det som de fleste ser og sikkert tenker, er at båten i hovedsak er i bruk som «møtesal og fiskerheim». Men det er mye større enn dette.

et kommer stadig folk om bord utenom møtetider. Mennesker som er alene, som trenger noen å prate med, en kopp kaffe og litt oppmuntring i hverdagen. Mennesker med ulike problemer og som leter etter noe «større», men er usikker på hvor de skal finne det.

Bli med å be for Elieser, for mannskapet og turen nordover til Alta, og for alle som kommer om bord i Elieser; at de kan treffe Gud.

VELKOMMEN. Monrad Dybvik t.h. ønskjer velkommen til bibelcamp. Her saman med Egil Falkum om bord i Elieser i januar 2019. Foto: Ingrid Helland.

Bibelcamp i Fosnavåg

Av: Ingrid Helland. Publisert 29. januar 2019.

For første gongen i Fosnavåg, vart det i fjor sommar arrangert bibelcamp om bord i Elieser. Så vellukka vart det, at Den indre Sjømannsmisjon vil prøva igjen også komande sommar.

Monrad Dybvik er til dagleg maskinpassar på Elieser. Han hadde ansvaret for planlegging og gjennomføring av fjorårets arrangement saman med Terje Treidene (forkynnar). Monrad og Terje tok ikkje skrekken, og har allereie begynt å planlegga for sommaren 2019.
Trygg Havn tok på nyåret ein prat med maskinpassaren.
Dybvik fortel at Elieser kjem til Fosnavåg 1. juli 2019. Den første veka, 1.-7. juli, blir det «vanleg» møteveke med lokale song- og talarkrefter. Folk var villige til å stilla opp i fjor, og Monrad reknar med det skal gå greitt i år også.
8.-14. juli vert det så arrangert bibelcamp.

Kor kan deltakarane bu under campen?
- Vi har lugarar om bord i Elieser som må bestillast på førehand, det er gratis parkering for campingbilar og campingvogner like ved. Like så er det gratis å ligga med båt ved flytebrygga - tett ved Elieser. Maten kan bestillast om bord, for den som ønskjer det.
Terje Treidene skal halda bibeltimane i år som i fjor. Det blir kveldsmøte med ulike forkynnarar og songkrefter.
Det er fine turområde i Fosnavåg som deltakarane kan nytta seg av - både til lands og til sjøs.

Kan dei som ønskjer meir informasjon ta direkte kontakt med deg, Monrad?
- Ja, alle spørsmål kan rettast til meg. Dei kan ringe eller sende melding, eller gripe fatt i meg når dei ser meg på Elieser. Etter kvart kjem det meir info i Trygg Havn og på heimesida, og vi vil også informere på lokalradioen.

Alle henvendingar om møteveka og om bibelcampen i Fosnavåg rettast til Monrad Dybvik:
Mobil: 419 23 260
E-post: monradd@hotmail.com

Påmeldinga startar frå midten av mai.

Fakta om Fosnavåg:
Administrasjonssenteret i Herøy kommune i Møre og Romsdal
Fekk bystatus i 2007
Folketal: 3601 (i 2017)

Kjelde: Wikipedia

God mat og god prat på Elieser i Salhus.

Siste møte dette året

Tekst og foto: I. Helland. Publisert 26. november 2018.

Søndag 25. november hadde Elieser sitt siste møte dette året.


Vi fekk ei fin og god samling om bord ved Salhus kai i Åsane. Tone Kallevåg og Arne Hansen frå besetninga song, Dagfinn Sandal talte, - og song akkompagnert av Arne Hansen´s «orkester» i tillegg til Sandals gitar. Misjonssekretær Truls Nygaard
leia samlinga.


Møtelyden opplevde det godt å vera samla, og gav uttrykk for det.

Når båten er klargjort og lagt i opplag, ventar ein velfortent juleferie for mannskapet.

VIKARER - HJELP TIL «ELIESER 6»

Den indre Sjømannsmisjon har som kjent misjonsbåten "Elieser 6", som reiser langs
Norskekysten, som flytende bedehus.

Stundom hender det at noen av mannskapet må be om fri og gå i land fra båten, slik at
det må ansettes vikarer for lengre eller kortere tidsrom.
Derfor ber en fra misjonen sin side om det kan være personer som kan tenke seg å være om bord på dugnad, eller for godtgjøring slik at båten kan være i aktivitet med å forkynne Evangeliet uten store avbrudd.

De personkategoriene det gjelder er:
1. Skipper
2. Motorpasser
3. Matros
4. Husmor/hjelp i byssa

Interesserte kan melde fra til Den indre Sjømannsmisjon sitt hovedkontor.
Tlf. 488 54 603, eller: dism@dism.no

Elieser på Eknes i Nordhordland

Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 29. juni 2018.

Mange fann vegen til Elieser då den låg ved kai på Eknes i Nordhordland.

Folket i området gledde seg til besøket, og VM i fotball vart prioritert vekk av fleire.

Ingen kunne hugsa at betelskipet tidlegare hadde lagt til ved kaien på Eknes.
Ei fin blanding av både eldre og unge var samla denne mandagskvelden, til andakt ved Dagfinn Sandal, sang av Dagfinn Sandal og Hans-Isak Røsvik, god kaffimat, stelt i stand av husmor Gerd Elin Solberg, og lynutlodding.
Det var fint å ha med seg orda frå andakten ut i sommarkvelden:

- Har du troen på Jesus, har du alt du trenger. Min egen tro holder ikke, men HAN (Jesus) holder.

Bibelcamp om bord

Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 5. mai 2018.

16.-22. juli 2018 ønsker Monrad Dybvik og Terje Treidene velkommen til bibelcamp om bord i betelskipet «Elieser 6».

I år, som i fjor, skal betelskipet ligge i «opplag» i Fosnavåg i Herøy kommune på Møre. Skjønt opplag; tre dager i uka, onsdager, torsdager og fredager, planlegges møter om bord med lokale taler- og sangkrefter.

Unikt tilbud
Fra 16.-22. juli blir det så bibelcamp, med bibeltimer formiddag og møter på kveldstid hele uka igjennom.
Så langt initiativtakerne kjenner til, har det ikke tidligere vært arrangert bibelcamp om bord verken på Elieser eller om bord i andre båter. Tilbudet er med andre ord nokså unikt.

Bruke båten mer
- Vi begynte å snakke sammen om dette i fjor høst, forteller Treidene.
- Ønsket var å kunne bruke båten mer enn sist sommer, fortsetter Dybvik.
Monrad Dybvik som selv er bosatt i området, reklamerer med gratis bobilparkering 2-3 min. fra Elieser. Dessuten er det overnattingsplasser om bord, og også mulighet å komme i egen båt og legge til ved Elieser.
Gerd Elin Solberg, som til daglig er husmor på Elieser, vil stå for matservering.

Sendebrevene
Temaet for bibeltimene blir Sendebrevene i Joh. Åpenbaring. Terje Treidene, som selv er forkynner i DISM, skal holde disse.
På kveldsmøtene jobbes det med å få inn lokale talere. Ulike sangkrefter vil også delta.
- Vi håper på stor interesse for å komme sammen om Guds ord på denne måten.

På sjø og land
Det jobbes også med å få til turer både på sjø og land, og herved sendes oppfordringen ut: Kom og opplev Fosnavåg og Herøy med bibelcamp og flotte naturopplevelser!

Ta kontakt
For påmelding/flere opplysninger, ta kontakt med matros Monrad Dybvik.
Mobil: 419 23 260
E-post: monrad@hotmail.com

Påmeldingsfrist
Innen 30. juni 2018.

VIPPS en gave til Elieser # 107871

Eller gave til Elieser på kontonummer 3000.17.23983

Takk for din støtte til arbeidet!

Fra Bodø til Vågaholmen

Tekst og foto: Olav Skogøy, misjonssekretær Nordland krets. Publisert 17. april 2018.

Elieser har hatt en flott tur sørover Helgelandskysten fra Bodø.

Åndelig arv
Vi dro til Sørarnøy i fantastisk vær. Øya har en slik rik åndelig arv med fiskere og folk som brenner for Jesus. Dette merket vi godt. Her hadde vi to møter og det var veldig hyggelig å treffe igjen mange fiskere som før påske hadde vært innom Elieser mens den lå i Henningsvær som fiskarheim.

Berørt av vitnesbyrdet
Ferden gikk videre til Ørnes hvor vi ble to dager. Det kom mye folk på begge møtene og vi fikk flere gode tilbakemeldinger fra de besøkende. Spesielt første kvelden var det mange som ble berørt av vitnesbyrdet om Jesu kraft og godhet til å frelse.

Engasjement for misjonen
I Halsa ble vi som vanlig svært godt mottatt. Her i området Engavågen - Kildal står ennå misjonsforeningen sterkt. Det er rørende å erfare hvilket engasjement mange fra dette området har for misjonen.

Uttrykker glede
På Vågaholmen var det godt oppmøte og vi hadde et flott møte med god musikk og Guds Ord. Overalt nedover Nordland uttrykker de besøkende en stor glede over å få besøk av Elieser og ser fram til neste gang den kommer på besøk.

Elieser i Sandnessjøen. Foto: Astrid Tåvær.

Elieser i Sandnessjøen.

Betelskipet besøker Helgeland

Tekst: Tor Øyvind Sandaker. Foto: Astrid Tåvær. Publisert 4. april 2018.

Betelskipet M/S "Elieser 6", tilhørende Den Indre Sjømannsmisjon er kjent for sin møtevirksomhet langs kysten.

Det samles mye folk langs kysten til møter og fester om bord, til hygge og samhold. I ca. 2 ½ måned 2017/18 ble det et betydelig vedlikehold-opplegg gjennomført på betelskipet.
Fra 25. februar til 24. mars lå betelskipet som en flytende "Fiskerheim" i Henningsvær som et velferdstilbud til fiskerne.

Siden 1903 har betelskipene "seilt" lang kysten av Norge - en virksomhet som nå er inne i sitt 115. år. Det siste betelskipet ble anskaffet i 1992 og er dermed det sjette i rekken. Skipets viktigste oppgave er å være et redskap i evangeliets tjeneste langs kysten.

Betelskipet er nå på retur sydover langs kysten.
Flg. steder får besøk: Vågaholmen (9/4), Onøy (10/4), Lovund (11/4 og 12/4), Nesna (13/4), Sandnessjøen (14/4) og Brønnøysund (15/4). Taler med på turen er Olav Skogøy som er misjonssekretær i Nordland krets av Den Indre Sjømannsmisjon.

"Elieser 6" på vei nordover

Publisert mandag 19. februar 2018. Tekst: Ingrid Helland. Foto: Kåre Undal.

Endelig har "Elieser 6" seilt fra Solund Verft, og er på vei nordover.

Kåre Undal var på kaia og kastet fortøyningene. Det var et stort øyeblikk for Kåre, som har fulgt verkstedoppholdet tett.
Mandag ligger Elieser i Måløy for godkjenning av redningsflåtene. Regner med å ankomme Ålesund tirsdag ettermiddag (20. febr.). Etter Ålesund (to dagers opphold), går båten direkte til Henningsvær, der den skal ligge som fiskerheim.
- Takk for all forbønn for denne perioden på verkstedet og vær forsatt med i bønn for båt og mannskap, oppfordrer Kåre Undal. Han minner også om at dette har ført til meget stor kostnad for indre sjø,og vi er takknemlige for alle som støtter Elieser økomisk.
Nå gleder vi oss over at Elieser 6 er kommet i fart igjen! Se Facebook.

Elieser snart klar til avreise

Tekst og foto: Geoff Morgan, skipper. Publisert 13. februar 2018.

Vi skal ha Sjøfartsdirektoratet om bord i uke 7, og så håper vi at Elieser skal bli ferdig og klar til å dra nordover til Henningsvær i løpet av uka.

Tungt støv
Selv om Elieser var flytende igjen (se artikkel under) var det fortsatt mye å gjøre, og mannskapet ble ikke arbeidsløse! Det har vært mye stålarbeid om bord. Noe som førte til svært tungt støv over hele båten.
Skipsverftets folk jobbet med masse små ting og noen større, mens mannskapet begynte med å rydde, vaske, male og ikke minst kaste ting.
De fleste av oss samler ting i garasje eller loft som vi «kanskje har bruk for». Det er det samme om bord på de fleste fartøy. Derfor er det alltid sunt med litt verkstedopphold av og til.

Rydde, vaske, male Tone Kallevåg (husmor) begynt med å vaske og rydde i bysse og tørrlager. Med hjelp av Arne Hansen (matros) fikk skapene et nytt strøk med maling, og med arrangering av utstyr for bedre utnyttelse av rommet. Per Berge (maskinist) hadde i oppgave å rengjøre og organisere motorrommet og lage plass for alt fra olje til bolter og filter. Geoff Morgan (skipper) prøvde å følge opp de forskjellige oppgavene som var delt mellom mannskap og skipsverft, pluss papirarbeid og planlegging. Som matros har Arne Hansen blitt involvert i mye forskjellig, men han tok på seg utfordringen med å male en gjestelugar, inngangen til salongen og den fremre delen av salongen, med mye hjelp av Tone Kallevåg. I tillegg var det to superflinke damer fra «Renex» som vasket alt i salongen og gangen nede. Sentral Kåre Undal har vært sentral i hele verkstedoppholdet, og har reist fram og tilbake mange ganger. Han har vært her i løpet av de siste ukene også for å installere ny belysning og annet elektronisk utstyr, samt følge opp kontroll med El-tilsyn. Takknemlige Vi skal ha Sjøfartsdirektoratet om bord i uke 7, og så håper vi at Elieser skal bli ferdig og klar til å dra nordover til Henningsvær i løpet av uka. Mye har skjedd om bord på Elieser siden hun kom til Solund, og en stor del av det er gjemt fra det du ser nå du kommer på besøk om bord. Vi er takknemlige til Solund Verft AS for en kjempegod jobb, og ber om at Gud skal velsigne alle som jobber der. 

Rydde, vaske, male

Tone Kallevåg (husmor) begynt med å vaske og rydde i bysse og tørrlager. Med hjelp av Arne Hansen (matros) fikk skapene et nytt strøk med maling, og med arrangering av utstyr for bedre utnyttelse av rommet.
Per Berge (maskinist) hadde i oppgave å rengjøre og organisere motorrommet og lage plass for alt fra olje til bolter og filter.
Geoff Morgan (skipper) prøvde å følge opp de forskjellige oppgavene som var delt mellom mannskap og skipsverft, pluss papirarbeid og planlegging.
Som matros har Arne Hansen blitt involvert i mye forskjellig, men han tok på seg utfordringen med å male en gjestelugar, inngangen til salongen og den fremre delen av salongen, med mye hjelp av Tone Kallevåg.
I tillegg var det to superflinke damer fra «Renex» som vasket alt i salongen og gangen nede.

Sentral Kåre Undal har vært sentral i hele verkstedoppholdet, og har reist fram og tilbake mange ganger. Han har vært her i løpet av de siste ukene også for å installere ny belysning og annet elektronisk utstyr, samt følge opp kontroll med El-tilsyn.

Takknemlige Vi skal ha Sjøfartsdirektoratet om bord i uke 7, og så håper vi at Elieser skal bli ferdig og klar til å dra nordover til Henningsvær i løpet av uka. Mye har skjedd om bord på Elieser siden hun kom til Solund, og en stor del av det er gjemt fra det du ser nå du kommer på besøk om bord. Vi er takknemlige til Solund Verft AS for en kjempegod jobb, og ber om at Gud skal velsigne alle som jobber der.

Sentral

Kåre Undal har vært sentral i hele verkstedoppholdet, og har reist fram og tilbake mange ganger. Han har vært her i løpet av de siste ukene også for å installere ny belysning og annet elektronisk utstyr, samt følge opp kontroll med El-tilsyn.

Takknemlige

Vi skal ha Sjøfartsdirektoratet om bord i uke 7, og så håper vi at Elieser skal bli ferdig og klar til å dra nordover til Henningsvær i løpet av uka.
Mye har skjedd om bord på Elieser siden hun kom til Solund, og en stor del av det er gjemt fra det du ser nå du kommer på besøk om bord.
Vi er takknemlige til Solund Verft AS for en kjempegod jobb, og ber om at Gud skal velsigne alle som jobber der.

Med sjø under kjølen

Tekst og foto: Kåre Undal. Publisert 1. februar 2018.

Betelskipet "Elieser 6" har siden slutten av november vært ute av drift, grunnet verkstedopphold på Solund Verft AS.

De største arbeidene er nå fullført, men en båt er aldri ferdig før den går fra verksted. 31. januar fikk "Elieser 6" sjø under kjølen etter ca. 2 mnd. på land. Det var en meget god følelse å kjenne litt bevegelse i båten, så nå ligger vi fortøyd ved kai. Uke 6 vil også gå, før vi er seilingsklar. Litt småting står igjen i maskinrom, stooresrom forut, litt på dekk og forut på bakk. På bakken er det ferdiggjørelse av ankerspill, dvs. opplegg av hydraulisk rør, fra agg. i stooresrom. Det gjenstår også siste innspurt på opplegg til pumpe grov-vann, og rydding.

Den siste inspeksjonen fra Sjøfartsdirektoratet håper vi blir 8. eller 9. februar.
Ellers så er båten nymalt og meget flott i "pussen".

Ny skipper

Geoffrey Charles Morgan (54) blir fra 01.01.2018 ansatt som ny skipper på Betelskipet M/S "Elieser 6" etter at Harald Thorsen gikk av med pensjon tidligere i år.

Geoff Morgan er britisk statborger, gift med en norsk kvinne og har tre barn. Han og familien bor i Meldal Kommune i Sør-Trøndelag. Goeff har allerede vært om bord i to perioder som vikar i 2017, og Den indre Sjømannsmisjon er svært glad for at han nå har svart ja til å bli med som fast skipper på Betelskipet. Vi ønsker ham Guds rike velsignelse over tjenesten!

Rike møte i opplagstida

Tekst: Ingrid Helland. Foto: Kåre Undal. Publisert 16. august 2017.

«Elieser 6» låg i opplag fire veker i juli.

I Fosnavåg
Matros Monrad Dybvik var pådrivar for at skipet skulle ligge i Fosnavåg i Møre og Romsdal i opplagstida. Både for å utføre nødvendig dugnadsarbeid og for å arrangere møte om bord. Fleire engasjerte seg og vart med.
Det vart fullt på omtrent alle kveldsmøta. Gode og rike møte med lokale talar- og songkrefter. 12 møte i alt. Det kom inn til saman kr. 60.000 i kollekt på møta.

Takk for ei fin tid

Ein takknemleg Dybvik uttalar i etterkant:
- «Elieser 6» segla frå Fosnavåg 29. juli etter ei rik tid med mykje god forkynning gjennom tale og song. Eg vil takke alle som har gjort det mulig å få dette til. Takk til dykk som har delteke med ulike typar dugnad: med praktisk arbeid om bord, med pengegåver og med andre gåver, med annonsering og med plakatar. Takk til alle som har delteke med song og musikk, og ikkje minst ei stor takk til talarane for god og sann forkynning. Eg vil også takke deg som kom på møte. Takk alle for ei fin tid saman. Gud velsigne kvar og ein!

Let vel
Kåre Undal, driftsleiar for «Elieser 6», var i Fosnavåg siste helga i juli. Han fekk utretta ein del arbeid som måtte ordnast om bord.
Undal let vel over tida betelskipet har lagt i Fosnavåg:
- Eit fantastisk dugnadslag har stått for dette opplegget, med Monrad Dybvik i spissen. Dette er noko som det står stor respekt av, og mange er takknemlege for at dette kom i gong. Det har kvilt ei Guds signing over møta. Noko som har etterlatt seg tydelege spor. Dette viser klart at Elieser bør ligge over ein lengre periode på sentrale stader. Det vil spare oss for utgifter og ikkje minst; tenk om det kunne oppstå vekking om bord.
Den indre Sjømannsmisjon er inne i ein av dei tøffaste periodane i si tid. Inntektene minkar drastisk medan utgiftene aukar. Skal vi fortsatt segle må det gjerast nokre grep. Det kan virke opprivande på nokre, men det er høgst nødvendig. Be om at Gud må leie i ei vanskeleg tid. Takk til dykk som hugsar på «Indre sjø» og «Elieser 6»!

KARMSUND KRETS 16.-20. AUGUST 2017

Onsdag 16/8 Møte kl. 17.00. Førresfjorden.
Torsdag 17/8 Møte kl. 19.00. Avaldsnes.
Fredag 18/8 Møte kl. 19.00. Ferkingstad.
Lørdag 19/8 Skjærgårdsstevne Åkrehamn (hele dagen).
Lørdag 19/8Ungdomstreff kl. 21.00. Åkrehamn.
Søndag 20/8 Møte kl. 19.00. Åkrehamn.
Taler og sanger 5. - 17.august: Georg Kallevåg.
Taler og sanger 18. - 20. august: Håkon C. Hartvedt.

Det siste møtet for skipper Thorsen

Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 3. juli 2017.

Skipper Harald Thorsen

"For der to eller tre er samla i mitt namn, der er eg midt iblant dei.» Slik opna skipper Harald Thorsen møtet på Valestrand på Osterøy.

Orda var henta frå Matteus 20,18, og med dette ønskte han hjarteleg velkomen om bord - slik han har gjort mange, mange gonger dei siste åtte åra.

Ei oppgåve igjen
Møtet på Valestrand, søndag 2. juli 2017, var det siste møtet Thorsen leia som tilsett skipper på "Elieser 6". Etter dette møtet hadde han berre ei oppgåve igjen, å føra båten trygt til Fosnavåg, der den skal ligga i juli for oppussing og vedlikehald, samt fleire møter.

Jesus kan løysa
På Valestrand kom ei "håndfull" til møtet.
Truls Nygaard held andakt ut frå Markus 10, 17-31. Pengane stengte for Gud hos denne unge mannen. Pengane er på mange måtar sentrum av våre liv. Vi kan ikkje tena både Gud og mammon, derfor må pengane underordna seg Gud. Denne unge mannen vi les om i teksten, gjekk bedrøva bort. Kanskje eit teikn på at han forlet Gud. Kor står eg? Støttar eg meg til det eg eig og har, eller lar eg Herren styra også inn i lommeboka? Jesus kan løysa den som er bunden - også av pengar. Vi må gå vegen om korset. Den største velsigninga er å ha si sak i orden med Jesus.

Matros Arne Hansen sang, Gudrun Undal hadde smurt smørbrød, og fleire som kom om bord hadde med kaker.

Takk
Kåre Undal overrekte ei blomehelsing til Harald Thorsen i slutten av møtet.
- Takk for tida du har vore om bord! Du har vore ein flott representant for Elieser.
Helsinga var frå han og kona Gudrun.

Arne Hansen hadde også ei personleg helsing til sjefen sin.
- Takk for det du har vore for meg og alle om bord! Du er og har vore ein fantastisk mann. Eg ønsker deg Guds velsigning.
Så sang Arne den songen som fekk Harald Thorsen til å bøya kne og gi livet sitt til Jesus, første kvelden om bord då han hadde lova seg som vikar-skippar i ei veke. "Hvem er jeg som Jesus kom til jord for. Hvem er jeg som Jesus kunne dø for...?" Ei veke har blitt til åtte år i teneste om bord i "Elieser 6".

Den himmelske losen
Harald Thorsen avslutta møtet med sjølv å synga songen Den himmelske losen.

Du kan lesa meir om Harald Thorsen i Trygg Havn nr 9 (september).

Små redskaper i en mektig hånd

Tekst og foto: Tone Kallevåg. Publisert 1. april 2017.

Elieser ankom Henningsvær mandag 6. mars. Da var Lofotfisket begynt, og mange hadde kommet godt i gang med årets kvote.

Marianne Tangen fra Fedje var med de første fjorten dagene i byssa. Hun var til stor glede og hjelp for oss. Hun hadde med seg Randi, ei venninne fra Bergen. Randi var med ei uke. Hans Isak Røssvik var med i ti dager, så det ble riktig ungdommelig om bord. Kjekt å ha ungdommene med.

Litt rolig i kafeen de første dagene, men så begynte fiskerne å få mer fisk, og flere kom om bord for å kjøpe middag.
Første uken kom det inn ca. 28.000 kr., andre uke ca. 38.000 kr, og siste uken ca. 34.000 kr. Mesteparten av dette var på salg av mat. Det var noe klesvask og dusj, og litt i kollekt på møtene.
Vi hadde hyggekveld lørdagen og møte på søndagen. Det var også et formiddagstreff. En del fiskere kom på hyggekveldene, det var fint, men på møtene var det få.

Agnes og Eiliv Pettersen var med oss de to siste ukene. Tross sin høye alder, var de til stor hjelp og nytte for oss, og til stor glede, også for fiskerne. De kan dette med fiskerheimsdrift, det ligger i blodet. Flott og se hvor godt lag de har med fiskerne, så naturlig og kameratslig. Eiliv talte på møtene. Det er fantastisk å oppleve at Den Hellige Ånd kan være like kraftfull i en 87 åring som i en 27 åring. Det er inspirerende for oss å oppleve "den gamle indre sjø ånda", der kjærligheten til fiskeren og misjonen er stor og oppofrende.

Det er blitt bedt mye for fiskerne denne vinteren. Hver dag har vi bedt Herren fylle båten med sitt nærvær, at de som kom om bord måtte bli berørt. Mange fiskere har vært om bord disse tre ukene, flere har vært nesten hver dag.

Ellers har vi også i år fått fiskefryseren full av førsteklasses fisk. Torsk, sei og kveite. Over tjue fisker henger til tørk og skal bli til boknafisk.
Det er Harald som står for sløying og filetering. Fiskerne spør om vi vil ha fisk, og hiver om bord. Da er det godt å ha en rask og arbeidsom skipper. På et blunk er fisken tatt hand om, og klar til frysing eller tørking. Fantastisk!

Vi kan gjøre opp status for innkomne midler, antall besøkende ol, men det åndelige regnskapet er det bare Herren som har oversikt over, det får vi overlate til Ham. Vi har bare, av nåde, fått være små redskaper i en mektig Herres hånd.
Les mer i Trygg Havn 5/2017 (mai).


Elieser som fiskarheim i Henningsvær

Foto: Ingrid Helland. Publisert 16. mars 2017.

Elieser ligg som fiskarheim i Henningsvær fram til 26. mars.

Fiskarane har mulighet til å få vaska tøy, dusja, kjøpa middag, kaffi, riskrem og kaker. Kafeen om bord er også åpen for lokalbefolkninga eller andre som ønskjer seg ein tur om bord.

Det blir også arrangert opne møte- og hyggekveldar. Sjå kalendar.

Velkommen om bord!

Elieser i Mastrevik

Av Ingrid Helland. Publisert 12. januar 2017.

Elieser hadde dagane i førevegen vore på Osterøy. 11. januar var det Mastrevik i Austrheim kommune som fekk Betelskipet på besøk.

Hans Isak Røsvik leia og ønskte velkommen til møte. I juni 2016 begynte Røsvik som matroslærling på Elieser. Læretida er på to år. I tillegg til å leia møtet, dekka han på og av bord, sprang med kaffi og med gevinstar, og song saman med matros Arne Hansen.
Dei andre på skiftet deltok også, både praktisk og elles i møtet: Skipper Harald Thorsen, maskinpassar Per Berge og husmor Tone Kallevåg.

Musikkoret frå Kyrkjekrinsen (vanskeleg å uttala, meinte møteleiaren) Bedehus var invitert. Audun Myksvoll, leiaren for koret, skriv ein del tekstar, og set melodi til. Musikkoret song fleire av Myksvoll sine songar.

Kyrkjekrinsen Musikkor. Gudrun Undal forklarar opphavet til koret. Leiar Audun Myksvoll framme ved pianoet.


Dagfinn Sandal, mangeårig forkynnar i DISM, no pensjonist, begynte talen med å referera til utsagnet: «Nå har Gud gjort sitt og nå må du gjøre ditt.» - Det er feil, sa Sandal: - Gud har gjort ditt!
Så talte han over orda i 1. Joh 1,9: Men dersom vi sannar syndene våre, er han trufast og rettferdig, så han tilgjev oss syndene og reinsar oss for all urettferd.
Dette verset bygger på vers 7 i same kapittel: Men dersom vi vandrar i lyset, liksom han er i lyset, då har vi fellesskap med kvarandre, og blodet frå Jesus, hans Son, reinsar oss for all synd.
Guds ord, lys og Ånd viser deg korleis det står til. Du skal gi han rett i elendigheten. I denne teksten vil Gud fortelja deg om sin truskap og rettferd. Uansett kor elendig og fortapt du føler deg, så fins det noko meir: Guds truskap og rettferd! Dent finn du i Guds verk: Jesus Kristus og hans siger på Golgata. Mi omvending er ikkje ei gjerning som eg gir til Gud, men det er Han som spring meg i møte (Jf. den bortkomne sonen). - Bekjennelsen frembringer ikke den hellige herlighet, men fører meg til denne herlighet.
Sandal avslutta talen med å synga songen «Hvem er Jesus, hvem er han som en gang døde…».

Det var kaffi og mykje god mat. Det var prat, og gjensynsglede blant folk som ikkje hadde sett kvarandre på lenge.

Då møtet var slutt, vart folk ståande igjen og prata. Lenge. Det var så godt å vera om bord. God forkynning, god song, og godt å kjenna på fellesskapet «Velsigna band som bind Guds folk i saman her…».

Kjempegreier då Elieser kom

Tekst: Ingrid Helland. Foto: Privat (B. Sande). Publisert 2. januar 2017.

Eine kvelden fridde han til kjærasten. Neste kveld drog han på Lofotfiske.

Nybegynnarar
Bjarte Sande (30) kjem frå Nordhordland, og hadde kjørt lastebil i lang tid. Draumen om båt og fiske låg der. Den let seg realisera hausten 2015, då han og ein kamerat gjekk saman om kjøpet av ein 35 fots Viksund. Dei to kameratane hadde bestemt seg for å prøva skreifisket i Lofoten, nærmare bestemt Henningsvær. Etterpå skulle dei evaluera og sjå om dette var noko framtid i.
- Han «hin» hadde vore med ei veke her vest. Eg hadde fiska litt meir, fortel Bjarte. Men slik sett var dei nok nybegynnarar begge to då dei drog til Lofoten i fjor vinter.
- Det var mykje ruskever på veg nordover. Då vi kom til Bud før Hustadvika, måtte vi legga oss til. Fem døger brukte vi på turen.

Skårungen

Dei fiska i open gruppe med kvote på 34 tonn.
- Vi gjorde det på 18 sjøvær (dagar) med 35 garn. Utruleg for å vera to «apekatta». Det var så mykje blåser og garn at vi kunne gå tørrskodd over heile Vestfjorden. Men vi for utom alt dette og fekk mykje fisk på kort tid. Veret var stabilt dårleg. Vi måtte kle oss i oljehyre før vi kom ut, elles kunne vi berre gløyma det, men veret kom seg dei siste dagane.
- Eg vart kalla «skårungen» på mottaket, men den dagen vi kom inn med fem tonn skrei, vart det ein litt annan lyd, flirer den munnrappe norhordlendingen.

Kjempegreier
Elieser kom til Henningsvær då dei ferske fiskarane frå vestlandet hadde halvanna veke igjen. - Det var kjempegreier! Eg har vore om bord tidlegare, så eg kjende til Elieser og kva den sto for. Vi var om bord allerede første dagen og kjøpte middag. Det var eit lokale/fiskarheim i Henningsvær, med begrensa sanitæranlegg. Derfor var det ekstra godt då Elieser kom. Eg gjekk om bord og dusja og kjøpte middagar og riskrem. Det var eitt møte og ein hyggekveld i den tida vi var der. For meg var det godt å koma på møte, sjølv om vi ikkje var så mange. Eg hadde «mistenkt» nokre andre fiskarar for å vera kristne, og på møtet fekk eg dette bekrefta. Det var fint! Det kom fleire fiskarar på hyggekvelden. Elles brukte fiskarane Elieser til å kjøpa seg middag og ikkje minst riskrem. På Elieser kunne vi også sitta å prata utover kvelden.
Bjarte fortel vidare at mannskapet om bord var veldig kjekke. Dei tok kontakt utan å vera påtrengande. Han har berre gode ord om Elieser og mannskapet.
- Den dagen vi leverte siste fangst, la vi oss til ved sida på Elieser, dusja, fylte kaffikanna og for heim. Vi brukte 80 timar frå Henningsvær til Bøvågen i Radøy kommune. I kjempever. Flatt hav. Over Statt og vestom Måløy. Det skjer nesten aldri i mars!

JA!
Då Bjarte fridde, svara Silje Elin JA! - Eg visste ikkje at vi skulle forlova oss, men eg visste at han skulle reisa. Det var bestemt, og sånn måtte det vera. Eg var litt redd for Bjarte, men eg kunne ikkje halda han igjen. Det hadde ikkje vore rett av meg. Då Elieser kom til Henningsvær, fekk eg telefon: - No kjem Elieser! Der skal eg om bord!
I juni 2016 ringde kyrkjeklokkene for Silje Elin (Minde) og Bjarte. No har dei har busett seg på Eknes i Lindås kommune.

Det «skøyaste»
Då dei to kameratane evaluerte Lofotturen, velde kameraten å trekka seg ut. - Og det er heilt greitt, understrekar Bjarte. - Dette skulle vi prøva, og utfallet skulle vera heilt fritt.
I haust selde Bjarte båten.- Då eg vart åleine igjen med båten, må eg ha noko som går fortare. Viss eg kjøper båt, fer eg nordover igjen. Dette er det «skøyaste» eg har vore med på, slår Bjarte Sande fast.
Og i medan han tenker og planlegg framtida, jobbar Bjarte som transportleiar i Nortrans Veg og Anlegg.

Sjå også Trygg Havn 1/2017.

Av Ingrid Helland. Publisert 9. desember 2016.

Familiesamling om bord

6. desember 2016 låg Elieser til kai på Tysse i Samnanger. Mange små og store kom om bord.

Marit Røen hadde samla heile barnekoret og familiane deira til familiesamling og jule-minikonsert på Elieser denne ettermiddagen. Det er sjeldan vi opplever at så mange unge familiar kjem om bord på ein gong. Heilt fullt vart det. Ekstra stolar måtte inn.

Skipper Svein Ivar Olaussen ønskte velkommen og leia frå byrjing til slutt. Barnekoret hadde øvd inn mange julesongar, både kjente og mindre kjente. Det var flott å høyra på!

Barnekoret er for dei mellom 4 og 12 år, og øver i bedehuset på Tysse. Dei største barna i koret, frå 2.-7. klasse, kallar seg «King Sing». Dei syng gjerne versa, og så er heile koret med på refrenga. Marit Røen er dirigent og primus motor.

Under andakten var det ganske stille for å vera så mange små samla. Underteikna fortalte om då Josef fekk beskjed i ein draum om å ta Maria til seg:
«Ho skal føda ein son, og du skal gje han namnet Jesus, for han skal frelsa folket sitt frå syndene deira.» Mt. 1,21
Kvar heim fekk med seg minnekort med denne teksten på.

Etter utlodding, mat og avslutting av møtet, fekk borna i «King Sing» vera igjen om bord. Skipperen tok dei med i styrehuset. Spennande! Så vart det «hotdog» og saft før dei glade tok farvel for denne gongen.

Sjå også Trygg Havn nr 1 2017.

«Elieser 6» i Langevåg

Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 18. november 2016

Langevåg er ein tettstad i Bømlo kommune i Hordaland.

Onsdag 15. var det surt og guffent ute. Inne var det ordna så fint - med lys og varme. Godt å henga av seg regnkåpa og finna seg plass ved eitt av borda.

I byssa venta kaffi, og medbrakt kaffimat frå bygdefolket.
Men først det aller viktigaste; samlinga om Guds ord. Opningsorda var henta frå Judas v. 17-25. Skipper Harald Thorsen bar fram orda, og understreka også at Jesus døydde for alle. Dette må fleire langsmed kysten få høyra om.
«Gud vil ta hånd om deg», song Tone Kallevåg og Arne Hansen mellom anna.

«Men Herren», vart vi minna om i andakten. Tone fortalde og las frå 2. Kongebok. Om fire utstøtte menn med hudsjukdom. Gud brukte desse fire som sat utanfor byen, til å berga resten av folket frå hungersnaud. 2. Kongebok 7,3-7.

Sidan gjekk praten rundt kaffiborda. Om laust og fast. Om no og før. Det kom også tydeleg fram at folket var takknemlege for at Elieser kom til Langevåg. Nokre hadde minne frå tida heilt tilbake til «Elieser 4».

- Og i morgon, avslutta Skipper Thorsen, må de ta med ein i kvar arm. For då er det også møte om bord her i Langevåg.
Les meir i Trygg Havn nr 12 2016.

Fullsatt båt også denne gangen

Tekst og foto: Elin Magnussen. Publisert 6. oktober 2016.

Likeså sikkert som hummerfisket starter hver høst, likeså sikkert er det at Betelskipet «Elieser 6» kommer til Flekkerøya.

I nydelig høstvær, sol og skyfritt, og stille sjø, la Elieser til kai på Geiderøya mandag 3. oktober.

Ryddet og lagt klart
Skjærgårdsbygg, som eier brygga, hadde ryddet og lagt klart til vann og strøm. Fantastisk at de år etter år lar båten få ligge her med alle fasiliteter, inkludert i gratis leie!! Hjertelig takk!

I Guds nærhet
I to dager var det møter om bord. Terje Treidene talte, Flekkerøyguttene sto for sang og musikk på mandagen, og Tone og Arne på tirsdagen.
Mandagen kom det godt over 100 mennesker, tirsdagen ca 70.
Det var som en egen Ånd lå over møtene. Ord som til stadighet dukket opp i hodet mitt var "I Guds nærhet". For det var det vi var disse to kveldene.

Både voksne, eldre og barn fant veien til Elieser. Guds ord ble forkynt i ord og toner, kaffe og kaker ble fortært innimellom den gode samtalen, og årer ble solgt.

Ville gi sitt bidrag
Det er ingen vei utenom, penger må det inn, hvis båten skal fortsette ferden langs kysten med Guds Ord!
Og, penger kom det. Ikke bare på åresalget. Da skipperen (Harald Thorsen) fortalte om en person som en gang hadde gitt en enkeltgave på kr. 20 tusen etter et møte ombord, da var det en denne kvelden også som ville gi sitt bidrag, og gav samme summen! En stor takk for denne gaven, og for alle pengene som kom inn på åresalget!

Takk også til dere som kommer med deilig hjemmebakst. ( Aud og Anne Marit, og kanskje var det enda flere).

Gleder oss
Onsdag 5. oktober fortsatte ferden vestover. Velkommen igjen, vi gleder oss allerede til neste høst!

Se mer i Trygg Havn 11/2016 (november).

Elieserfest

Lørdag 29. oktober kl. 12.00

Taler: Arnfinn Aandal
Sang/musikk: Ove Øverkil
Åresalg - gave til Elieser

Hjertelig velkommen!


Adresse Havlysenteret:

E. C. Dahlsgt 3, 7012 Trondheim

  • Kongeskipet Norge, "Elieser 6" og Gamle Salten

Av Ingrid Helland. Publisert 23. mai 2016.


Ved kai i Bodø: Kongeskipet Norge, Elieser 6 og Gamle Salten.

Da Kongeskipet ankom mandag 23. mai, fikk to av Eliesers folk æren av å å ta imot trossa og feste den til havnepullerten; misjonssekretær i Den indre Sjømannsmisjon John Arne Jenssen og "alt mulig-mann" Knut Audestad.

Gamle Salten
, "Elieser 6" og Kongeskipet lå på rekke og rad på havna i Bodø.

  • Elieser i Bodø

Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 22. mai 2016. Oppdatert 23. mai.

Helga 20.-22. mai markerte Bodø by 200-årsjubileum. Betelskipet "Elieser 6" fikk være med å prege bybildet disse dagene.

Det var mye godt program både i bygatene og på Elieser. Om bord i Beteslskipet ble Guds ord forkynt gjennom både sang, vitnesbyrd og taler. Søndag var det i tillegg middagsservering, noe mange benyttet seg av.

På tirsdag (24.) takker skipper Svein Olaussen og resten av mannskapet for seg. Skipper Harald Thorsen og hans besetning overtar.
Elieser lå i Bodø til og med 28. mai. Folket var også her velkommen om bord på møtene, eller for en kaffe og en prat!

  • På Bogøy i Steigen

Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 20. mai 2016.

Torsdag 19. mai ankom Elieser Bogøy i Steigen.

Da klokkeslettet for møtet var der, var salen full. Det var kjekt å se og møte folk i alle aldre. Folket kom med gevinster og med kaker, så det ble rikelig av begge deler.
Det ble en god stund med mye sang, med tale og med frie vitnesbyrd. Også fint å kjenne på at det var forventnig til at Elieser endelig kom, og ikke minst; til å få være samlet om Guds ord.

Kjell P. Eliassen
leste fra Hebr. 12,1-3. Vi som tror på Jesus har et mål for livet. Vi er på reise mot evigheten. Livet vårt her er et transittopphold. Vi kan møte på vanskelige og utfordrende ting. Jesus er med, og vi kan legge alt på han.

Trioen om bord, Kjell P. Eliassen, Audun Jakobsen og John Arne Jenssen sang på møtet. Godt å lytte til.

  • Vi var ventet

Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 19. mai 2016. Oppdatert 20.05.

Da "Elieser" ankom Drag i Nordland, 18. mai 2016, sto Asmund Ellingsen på kaien og tok imot. Vi var ventet!

Og som skipper Svein Olaussen sa det da han ønsket velkommen til møtet om kvelden: - Det var godt å bli møtt på kaia!

Gunnlaug Sandvik,
kontakten vår på Drag, hadde ordet i starten av møtet. - Den største gleden vi kan ha, det er når "Elieser" kommer. Betelskipet er en redningsbåt som skal berge folk til himmelen.

Misjonssekretær John Arne Jenssen hilste møtefolket med at Guds velsignelse utløses når Guds folk er på et sted. Det er flott når noen står på kaien og tar imot.

Kjell Petter Eliassen og Audun Jakobsen kom fra Bodø for å være med fra Drag til Bodø. De velsignet oss med frisk og god sang. Jenssen stilte også opp sammen med dem med gitar og god stemme.

Kjell Petter talte Guds ord. Det var godt å få lytte til ordene fra Joh. 1, 3-5:
Alt er blitt til ved ham,
uten ham er ikke noe blitt til.
Det som ble til i ham,var liv,
og livet var menneskenes lys.
Lyset skinner i mørket,
og mørket har ikke overvunnet det.
Herren vil at mennesket skal komme til sin rett igjen.Frelse handler om at mennesket skal bli det det i utgangspunktet var tenkt å bli. Vi blir fri når evangleiet/Mesteren får slippe til. Gud vil befri oss fra synden og selvopptattheten slik at vi kan slå ut i full blomst.

Kaffi og kake hører med på "Elieser", så også denne kvelden. Utlodning og glade vinnere var det også.

Takk for en fin og god kveld på Drag! Det var godt å være sammen med dere alle!

  • 17. mai om bord i Elieser i Svolvær

Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 18. mai 2016.

17. mai i Svolvær kom med sol og snø. Det var flott program i byen på dagtid. Om kvelden var det fest om bord i Elieser, med fullsatt båt.

Nils Ola Silfwerin fra Frelsesarmeen ledet festen. Han hadde fått flere til å delta både med diktlesing, bønn for kommunen, sang og kakebaking.

Gunnar Andersen fra Metodistkirken holdt kveldens tale.

Han minnet forsamlingen om Salme 127.1:

Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves.

- Herren er den som må være med i alle ting skal vi lykkes.
- Den hellige ånd bor i hjertet til hver eneste troende. Ikke i kirkerom, men i hjertet til levende mennesker.

- Vi kan glede oss over å bo i Norge, et land med fred i de siste 70 år!

Misjonssekretær Jon Arne Jenssen (DISM) minnet om Arbraham som sendte sin trofaste tjener ELIESER ut for å finne en brud til sin sønn Isak. Han fant Rebekka og han spurte henne om hun ville være med, og slik ble det. Det samme skjer i dag når Den Hellige Ånd bruker oss som "Elieser" for å nå folk med det glade budskap; at de er innbudt til bryllup i himmelen.

Festen ble avsluttet
med et gedigent kake- og smørbrødbord.

Folk ble sittende utover kvelden, og gav uttrykk for at det var godt å være med på Elieser denne kvelden.

Det ble gitt over kr 10.000 i kollekt til Elieser! Tusen takk!

Ei gruppe på 10-15 personer fra Si-Reiser sitt hurtigrutecruise kom også på festen.

Se videre seilingsplan her.

Fiskarheimen "Elieser 6"

Tekst: Ingrid Helland. Foto: Tone Kallevåg. Publisert 1. mars 2016.

"Elieser 6" har de siste ukene lagt som fiskarheim i Ålesund.

- Fiskerne har kost seg om bord. De har kjøpt middag, kaffe og riskrem. Selv om det har vært lite fisk å få, kom fiskerne med fisk til oss. Av fisken har vi laget ca 500 fiskekaker/boller, forteller Elieser-husmor Tone Kallevåg.
- Mange av fiskerne har også benyttet seg av å få klærne vasket om bord. Klærne blir levert tilbake rene og tørre, sier Kaptein Harald Thorsen, og fortsetter; - Det har også kommet mye folk på møtene vi har hatt. På et av de siste møtene var vi over 100. Thorsen er godt fornøyd med oppholdet i Ålesund.

Nå er Elieser på vei videre nordover.

Englevakt over "Elieser 6"

Foto: Monrad Dybvik

Foto: Monrad Dybvik

16 barn på søndagsskole

Tekst og foto: Ole Andreas Wastvedt. Publisert 16. februar 2016.

Søndag 7. februar var det duket for søndagsskole om bord i Elieser. Båten lå til havn i Fosnavåg sentrum på Sunnmøre.

16 barn og 15 voksne, foreldre eller besteforeldre, kom om bord denne søndag formiddagen. Ole Andreas Wastvedt tok barna med til Lukas kapittel 15 - på leting etter både den bortkomne sauen og mynten, som kvinnen hadde mistet.

Sprell levende

Med utgangspunkt i Søndagsskolen sitt eget undervisningsopplegg Sprell levende fikk barna være med på en ganske ordinær søndagsskoletime om bord i Elieser. Supersetning, åpning av skattekiste, trosbekjennelse, lystenning, andakt og konkurranse var noe av det som stod på programmet. Og mannskapet var med og hjalp til med sangen.
«Min båt er så liten og havet så stort», og «Alle mann på dekk, for Jesus!» var selvsagte sangvalg når det var barna sin tur til å få komme om bord i Elieser. Matros Arne Hansen spilte trekkspill og husmor Tone Kallevåg ledet an sangen.
Vi startet med å åpne skattekista hvor det var gjemt en liten sau, ti mynter, ei kollekt-bøsse og selvsagt en bibel.
Supersetningen var hentet fra Johannes 10, vers 14 hvor Jesus sier «Jeg er den god hyrde. Jeg kjenner mine og mine kjenner meg.» For at barna skulle lære dette bibelverset godt ble det både lest og sunget flere ganger.

Sauen og sølvmynten
Andakten var hentet i fra Lukas, kapittel 15 om sauen og sølvmynten som var kommet bort, men som ble funnet igjen. Gjeteren hadde hundre sauer. En dag han kom hjem fra beitet var en av dem borte. Han forlater da de nittini for å lete etter den ene som er kommet bort. Og når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem: «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.»
Guds farshjerte banker for alle hans barn. Han kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Og hvis et barn kommer bort fra ham, driver farskjærligheten Gud ut på leting. Han gir seg ikke før han finner barnet sitt igjen. Og når han har funnet det blir det fest i Himmelen.
Gud har sendt oss Jesus, som er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.

Konkurranse
Mot slutten av samlingen, var det klart for en liten konkurranse. Barna ble delt i to lag, og spørsmålene som ble stilt var hentet i fra andakten. Konkurransen gikk ut på at den som svarte rett på spørsmålet, skulle kaste tre «sølvmynter» opp i skattekista. Hver mynt som traff oppi gav 10 poeng. Slik var det om å gjøre å få flest poeng for laget sitt.
Helt til slutt fikk alle barna utdelt hvert sitt «Barnas» blad, som de kunne sitte og jobbe med. På bordet kom det også litt frukt og kaffe.

Frister til gjentakelse
Tilbakemeldingen fra noen av barna var at dette ville de gjøre flere ganger. Så nå er forventningene høye til neste gang Elieser gjester Fosnavåg. Og det å ha søndagsskole om bord i Elieser, frister til gjentakelse. Hver generasjon må vinnes for Jesus.

Les mer, og se flere bilder fra søndagsskolen i Trygg Havn 3/2016 (mars).

"Elieser 6" i Fosnavåg

Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 4. februar 2016.

"Elieser 6" ligg til kai i Fosnavåg på Sunnmøre! Det er møte om bord kvar kveld kl. 19.00 - til og med søndag 7. februar.

Skippar Harald Thorsen fortel om godt oppmøte om kveldane. - Det har auka på med folk på kveldsmøta utover veka; 40, 60 og 80.

Talarar har vore Norvald Yri og Harry Andersen. Torsdag 4. februar syng og talar Sylvi Teige Sandanger. Fredag 5. til søndag 7. februar får Elieser besøk av Ole Andreas Wastvedt, nestleiar i Den indre Sjømannsmisjon. Søndag 7. februar blir det også søndagsskole om bord kl. 11.00.
Ta turen til Elieser dersom du er i nærleiken. Du er hjarteleg velkommen!

Frå mandag 8. går båten til Vegsund, der den blir liggande i dokk til 12. februar for vedlikehald. Det blir ikkje møte om bord då.

Følg vidare seilingsrute her. Eller klikk deg inn på Elieser si facebook-side.

Elieser på Osterøy

Av Ingrid Helland. Publisert 15. januar 2016.


Måndag 11. og tysdag 12. januar låg «Elieser 6» ved kai på Valestrand på Osterøy.

Om bord var skipper Gisle Langård og hans stab: Maskinpassar Harald Heggen, matros Monrad Dybvik og stuert/husmor Mette Johanne Foldestad. I tillegg var Dagfinn Sandal med som talar og songar. Arvid Larsen følgde også skipet. Han song saman med Dagfinn og Mette.

Eliesersangen

Mette Johanne Foldestad ønskte velkommen og leia møtet 12. januar.
Som alltid, vart møtet innleia med den uslitelege Eliesersangen:

Kor:
Ja, ære være Herren Gud!
Han «Elieser» kåret ut
å bringe bud til fiskermann
langs kysten her i Norges land.


Matrosen hadde opningsorda: - Du kan rekna med Gud. Du har det beste framfor deg. Godt å tenka på at vi har framtid og håp, sa Monrad etter å ha lese Ordspr. 23,18 og Jer. 29,11-13.

Kom for deg
I andakten las Dagfinn Sandal frå Joh. 21,15-17. - Jesus hilser deg i kveld. Han ser alt, men hilser særlig den som har tabbet seg ut. Jesus kom for deg.

Hoderekning og latter
Ein kaffikopp og litt å bita i høyrde med. Det gjorde også utloddinga. Dei gongane ingen hadde det eksakte nummeret, vann den som hadde det næraste. Det vart både hoderekning og mykje latter av slikt.

Vidare
Elieser har forlatt Osterøy og er på veg nordover.
Følg Elieser på seilingsplanen her.

(Eliesersangen)

Les meir i Trygg Havn 2/2016.

Nydelige dager på Vestlandet

Publisert 13. januar 2016.
Elieser 6 er i Bjørgvin krets, og har nå forlatt Valestrand på Osterøy.
Onsdag 13. januar kl. 19.00 blir det møte om bord på Fonnes i Nordhordland. Torsdag 14. januar er turen kommet til Byrknes. Se seilingsplanen for Elieser her.

Maskinpasser Harald Heggen har "fanget" noen flotte vinterdager med kameraet. Bildene er tatt under Eliesers ferd på Vestlandet. Vakkert, vakkert. Klikk på bildene for å få de større.

Elieser i Karmsund krets

Tekst og foto: Georg Kallevåg. Publisert 11.12.2015

I slutten året er Elieser i Karmsund krets. Misjonssekretær Georg Kallevåg har fulgt båten på deler av turen.

Fredag 13. november kom båten til Karmsund krets, med oppstart innerst i Åkrafjorden. Kvinneforeningen "Fiskarvenen" hadde stor basar om bord. Ca. 50 mennesker fant veien. Terje Treidene talte. Kr 18.000.- kom inn til kretsen. Etterpå gikk turen til Skånevik og Ølensvåg.

I Valevåg kom 10 voksne og tre barn til møtet - til tross for et ufyselig vær. Budskapet om Guds utstrakte hender ble båret frem, og folket tok imot. Det ble både kollekt og basar. Og vi kunne telle opp kr 4.359.- til Elieser denne kvelden. Fantastisk flott!

Hvert år kommer Elieserbesøket samtidig med julemessa for kretsen, og sekretæren har mer enn nok med å få dette på plass. Derfor var det svært gledelig at Arne Edvard Meling svarte ja, og ble med noen dager om bord. Da hadde vi en god taler, sanger og musiker med oss.

Urangsvåg på Bømlo ble anløpt 19. nov. Johanna Ånderå (85) hadde også i år gjort en kjempeinnsats med forhåndssalg til den store enmannsbasaren. Bortimot kr 25.000,- hadde hun fått inn på kjøpesentre i området. Da basaren var over, kunne hun telle opp vel kr. 33.000,- til Betelskipet.

Også neste dag var det basar om bord; i Melingsvåg. Da var det Meling kvinneforening som samlet mange mennesker om ordet og misjonen. Et flott resultat også her, takket være en kjempebra innsats fra mange. Vel kr. 37.000,- kom inn til Elieser denne kvelden.

Ivrige loddkjøpere

Flere gode medhjelpere
har sørget for å bringe evangeliet ut, både i Siggjarvåg og Langevåg: Olav Eikemo, Endre Stople, Aksel Ingvard Johannesen og gode venner fra Veavågen. Sekretæren hadde anledning å være med ombord igjen i Auklandshamn, Slåttevik og Skjoldastraumen.
Før mannskapsskiftet den 4. desember i Kopervik, ble både Haugesund, Vikjå og Avaldsnes besøkt. Terje Treidene kom tilbake som taler og var med til lørdag 5. desember.
Takk for et fint fellesskap sammen med mannskapet: Gisle, Monrad, Harald og Agnete!

Uværet "Synne" gjorde også sitt inntog i vårt distrikt, og det ble umulig å ha møter da været stod på som verst. Derfor ble både Vea og Sævelandsvik kansellert. Slik er det ofte på denne årstiden. Da vinden la seg noe, var vi mest opptatt av å komme oss til Åkrehamn før det igjen skulle øke på. Skipper Harald Thorsen førte båten sikkert inn til en mer lun havn i Åkrehamn.
Harald, Arne, Per, og Mette som er vikar for Tone, er på plass som mannskap.

I skrivende stund er det julemøter som står for tur her. Vi avslutter med en velfortjent juleavslutning om bord - en fest for de som gjør en innsats for misjonen i Karmsund krets.

Les mer i Trygg Havn 1/2016.

"Elieser 6" i Knarvik

Frå ulike stader
Det var lunt og godt å koma om bord på Elieser denne torsdagskvelden. Skipet kom tidlegare på dagen frå Fedje til Knarvik.
Skipper Harald Thorsen stod klar i døra og ønskte velkommen med eit varmt og fast handtrykk. I møtesalen var jentene i koret Kyrios XL frå Leknes allereie på plass, med sin leiar Solveig Gravem Angelsgård.
Litt etter kvart kom det sigande folk frå ulike stader, og då møtet starta, var det folk både frå Åsane, Frekhaug, Flatøy, Knarvik, Leknes, Eidsnes og Masfjorden.

Eit friskt innslag
Elieser har vore fleire gonger i Knarvik, men no var det to år sidan sist, fortalde skipperen då møtet tok til. Og så gjekk møtet slag i slag med mykje song, både felles, kor og solo, tale, mat og lynutlodding.
Kyrios XL var eit friskt innslag, og med sin fine og gode veremåte, vart dei tatt vel imot av den litt eldre møtelyden. Litt motvillig forlét jentene Elieser før møtet var ferdig, for som leiar Solveig sa det: - i morgen er det skoledag.
- Eg håpar de vil koma om bord igjen! Det var fint å høyra på dykk, sa møteleiaren før Kyrios XL gjekk på land.

Etter møtet tok både mannskap og dei besøkande seg god tid til ein prat. Tydeleg at folket hadde likt seg.
Fredag morgon segla «Eliser 6» vidare til Vik i Øygarden.

"Elieser 6" i Stavanger krets - stemningsbilder

Publisert 7. oktober 2015. Foto: Gisle Langård, og Monrad Dybvik (Elieser og Noas Ark)

MED «ELIESER 6» i FINNMARK

Tekst: Paul Mattis Nørstebø. Foto Kjell P. Eliassen. Publisert 4. mai 2015

Etter en fin start i Alta, seilte vi til Hammerfest i fint vær.

Der hadde vi et rikt møte med stor åpenhet for Ordet.

Mye fellessang
Torsdag 9. april sto Måsøy for tur. Vi var forberedt på at her ble det mye fellessang, og det ble det. Ca. 50 % av stedets befolkning var på møtet. Med mannskap på fem og de fra land var vi ca. 21.

Indre Billefjore
Neste dag la vi til kai i Indre Billefjord. Ved kaia så vi digre kongekrabber. Mannskapet fanget noen mellomstore, og etter møtet ble det krabbefest. Det smakte veldig godt.
I snitt var det ca. 22 i alt på de tre møtene. En stor åpenhet for Ordet, sangen og vitnesbyrdet var det også denne gangen.

Indre Billefjord. F.v. Anthon Sivertsen, ekteparet Samuelsen, og Carina Loise Tugwel.

Omlag 12

Nyvoll som var neste stopp er også et godt møtested. Her kunne brukes et sitat fra Apostlenes gjerninger "omlag 12 i alt". Men så er det ikke så mange fastboende her lenger.

Både sukk og pinse-amen
Siste stopp var Alta med fire møter. Vi var fra ca 31 til 47 i alt på møtene. Veldig fine og gode møtedager. Mange søkte forbønn og mange hadde vitnesbyrd. Folk fra kanskje «alle leire» var på møtene. Det var både sukk og et pinse-amen. Flere ble også salvet med olje og bedt for i Herrens navn under turen.

Ikke kanskje
Etter å ha vært hjemme noen dager arbeidet Ordet om bønn i meg. Det står i Matteus 7 at "den som ber han får" Det er Jesu eget ord, og han sier ikke kanskje, hvis du ber veldig og inderlig. "Den som leter han finner, og den som banker på skal det lukkes opp for," heter det også.

Ruslet til flyplassen
Grytidlig mandag morgen dro Elieser sørover. Jeg ruslet til flyplassen.
Takk gode Gud for en velsignet møtetur!

Les mer fra Finnmarksturen i Trygg Havn 6/2015 (juni).

Distriktbibelskole i Harstad

Fjellheim Bibelskole i Tromsø, i samarbeid med Den indre Sjømannsmisjon, har distriktbibelskole i Harstad 27.-30. april. Se program:

Husmor i fritt svev

Tekst Gisle Langård. Foto: Paul Mattis Nørstebø, Harald Heggen og Gisle Langård. Publisert 14. april 2015. Oppdatert 30. april 2015.

Agnete Helgesen og "Elieser 6" ble mandag 13. april brukt til øvelse med helikopter fra skvadron Nord-Norge.

Se Agnete i fritt svev (film: G. Langård):

De ringte først før de kom, og spurte om vi ville være med på øvelse, noe vi sa ja til. De lurte også på om noen av mannskapet kunne tenke seg å være med. Husmor (stuert) om bord, Agnete Helgesen, sa seg villig til det. Hun syntes dette var moro. Ganske tøff!

Se bildegalleri fra øvelsen, under. Agnete i orange. Klikk på bildene for å få de større:

Ei rik og god tid i Henningsvær

Tekst: Ingrid Helland. Foto: Tone Kallevåg. Publisert 25. mars 2015.

Mannskapet om bord i Elieser har hatt ei rik og god tid i Henningsvær, der betelskipet har lagt som fiskarheim sidan 12. mars.

Kallevåg rosar også ekteparet Agnes og Eiliv Pettersen og Knut Oldeide som har vore med om bord: "Fantastisk god forkynnelse av disse to veteranene Knut Oldeide og Eiliv Pettersen. Enkel, direkte forkynnelse med vekkelses ånd, som det har vært forkynt på heimane og på Elieser fra gammel tid - og som må lyde den dag i dag. Direkte, men full av kjærlighet. En lett og hverdagslig tone, gjorde at fiskerne følte seg hjemme og ble mottakelige for Ordet. Det var en stor velsignelse for oss å ha disse to forkynnerne som representerer "grunnfjellet" i misjonen, sammen med oss. Ikke minst de åndelige samtalene om kveldene og ved frokostbordet var svært berikende og gledelige.
En stor takk til Knut Oldeide, Agnes og Eiliv Pettersen for rike dager i Henningsvær. En stor nåde fra Herren å få være til så stor velsignelse, tross deres høye alder. Må Herren Velsigne dere!"

Når Elieser reiser vidare inn i Troms distrikt (sjå seilingsplan her), er det med fryseboksane fulle av torsk og kveite som takknemlege og gavmilde fiskarar har gitt til betelskipet. Tusen, tusen takk!

Sjå bilder frå Henningsvær her, og lengre nede på sida:

Koordinatoren i Henningsvær 85 år

Tekst: Ingrid Helland. Foto: Tone Kallevåg. Publisert 24. mars 2015.

Vi gratulerer Eiliv Pettersen med 85-års dagen som var 20. mars!
Dagen ble feiret om bord i "Elieser 6". Eiliv har oppnådd høy alder, men gir seg ikke. Akkurat nå er han koordinator om bord i Elieser sammen med Knut Oldeide, begge veteraner i DISM, mens båten ligger som fiskarheim i Henningsvær. Agnes, kona til Eiliv er også med - til stor og god hjelp.

Takk, Eiliv, for trofasthet i tjenesten! Vi ønsker deg Guds velsignelse!

T. v. Knut Oldeide, Eiliv og Agnes Pettersen

Ny stuert på Elieser

Tekst og foto: Ingrid Helland. Publisert 19. mars 2015.

Den nye stuerten (husmor) på Elieser er klar. Hun entrer skipet 23. mars, og blir først noen dager sammen med Tone Kallevåg på det andre skiftet for opplæring.

Agnete Helgesen (bildet) er 25 år, fra Bergen, og er utdannet kokk.
- Jeg trodde aldri jeg skulle få stillingen, sier vår glade, nye stuert.

Hun gleder seg, og bedyrer at hun ikke blir sjøsyk.

Du kan bli bedre kjent med Agnete i neste Trygg Havn (april), eller ved å komme om bord i Elieser.

Se seilingsplanen for Elieser her.

Henningsvær

Fisker fra Sørarnøy ytterst med skjegg inntar middagen sammen med tre andre fiskere fra Nord-Norge. Dagens meny koteletter i brun saus, riskrem og sviskegrøt. Kjekt for Arne Pilot (maskinpasser) å treffe sambygdinger.

Tone Kallevåg

Henningsvær 12.-25. mars

"Elieser 6" ligger som fiskarheim i Henningsvær 12.-25. mars.
Ring "Elieser 6" (mob. 913 74 211) for oppleget disse dagene.
Koordinatorer: Eiliv Pettersen og Knut Oldeide.

Tekst og foto: Tone Kallevåg. Publisert 12. mars 2015.

Turen fra Bodø og over Vestfjorden gikk over all forventning, tross kuling og stormvarsler. Det blåste godt i natt, men i dagmorges var det fint . Her ligger vi lunt og godt, så stormen kan bare komme for vår del, men håper været blir bra så fiskerne kommer seg på sjøen . Det er mye fisk i havet.

I Brønnøysund

Tekst og foto: Tone Kallevåg. Publisert 9. mars 2015.

Fredag 6. mars hadde vi møte i Brønnøysund. Her var det folk både fra frelsesarmeen, pinsemenigheten, misjonsforbundet og bedehuset. 21 pluss mannskap.

Se bilder fra møtet i Brønnøysund:

Full båt og masse ungdommer

Av Tone Kallevåg. Publisert 6. mars 2015.

Det ble en flott kveld i Rørvik, torsdag 5. mars. Full båt og masse ungdommer fra Val videregående skole. Ca 65 til sammen.

Familiemusikken var selvsagt med og sang som alltid. Masse mat og gevinster kom om bord.

Hanna ønsket velkommen og minte om hvor verdifulle vi er for Gud . Terje Treidene talte fra Lukas om den fortapte sønn.
I helga, 6.-8. mars er vi på Helgeland. Se seilingsplan her.

Velkommen om bord!

Elieserkameratene - "Tent på Elieser"

Av Ingrid Helland. Publisert 3. mars 2015

Elieserkameratene er ei songgruppe frå Sunnmøre, og består av sju songglade kvinner og menn. Felles for desse er at dei er «tent på Elieser».

Den nære kjennskapen til Elieser starta då skipet låg i opplag på Mjølstadneset ved Fosnavåg i 4,5 månad frå 19. juni 2011. Elieser vart liggande i opplag etter eit gir-havari. Alle anløp og møte som var planlagt måtte avlysast. Men på Mjølstadneset vart det møte, fire i veka; onsdag, fredag, laurdag og søndag. I 4,5 månad. Mange fekk eit nytt møte med Jesus.

Frivillige om bord
Då Elieser låg som fiskarheim i Ålesund i februar i år, møtte eg Elieserkameratene der. To av ektepara i songgruppa, Laila og Odd Ivar Nedrelid (t.h. på bildet under) og Åse A. og Gunnvald Kvalsvik (t. v.), arbeidde som frivillige om bord, og resten kom til formiddagsmøtet onsdag 11. februar.

Vart tent på Elieser
Dei vart godt kjende med mannskapet på Elieser då båten låg i opplag på Mjølstadneset. Fire gonger i veka reiste dei milevis til møte. Ein møteaksjon som strekte seg over fleire månader, og det sette spor.
- Vi vart tent på Elieser, seier Odd Ivar Nedrelid.

Midt i talen
I 2012 kom spørsmålet frå skipper Magne Kalstø (no pensjonist) om dei kunne vera med nordover, og som sagt så gjort. Ein kveld i februar 2012 entra dei Elieser i Rørvik.
- Vi kom dettande ned trappa midt i talen til Gudmund Eikrem, med full opp-pakking, men han lot seg ikkje stoppa av den grunn. Dei ler hjarteleg ved minnet.

Elieserkameratene stifta
Sju personar reiste saman frå Sunnmøre den gongen. Nokre var ukjende for kvarandre, men i løpet av dei ni døgera dei var om bord, vart det knytt nære venskapsband.
På denne turen vart songgruppa «Elieserkameratene» stifta.

I tre år har dei no reist rundt med songen om Jesus. Dei er sjølvsagt å finna på Elieser når den er i kretsen, men også i bedehusa på Møre deltek dei med sin friske, evangeliske song.

Sakte men sikkert nordover

Elieser jobbar seg sakte men sikkert nordover, og er no i Namdal krets.

Seilingsplanen for dei nærmaste dagane ser slik ut:

2. mars: Lauvsnes kl. 19.00.
3. mars: Lauvsnes kl. 18.00. Basar.
4. mars: Jøa kl. 19.00.
5. mars: Rørvik kl. 19.00.

Taler til og med 5. mars: Misjonssekretær Gudmund Eikrem.

Betelskipet er på Helgeland frå fredag 6. mars. Sjå seilingsplanen her.

Velkommen om bord dersom du befinn deg i nærleiken!

Elieser har forlatt Ålesund

Av Ingrid Helland. Publisert 17. februar 2015

Skipper Gisle Langård

Elieser dro mandag videre etter innholdsrike dager i Ålesund, der Elieser har lagt som fiskarheim i 14 dager.

Betelskipet er nå i Gjøsund / Valderøya.

Møte der 17. og 18. februar kl. 19.00.

Velkommen om bord!

Møre og Romsdal har Elieser i kretsen til og med søndag 22. februar. Se seilingsplanen.

Full aktivitet om bord

Av Ingrid Helland. Publisert 10. februar kl. 11.15. Oppdatert 14. februar kl 14.45.

Elieser ligg som fiskarheim i Ålesund. I tillegg til fast mannskap, er det fem frivillige hjelparar.

Her er full aktivitet. Nokre førebur middag og riskrem, andre sorterer bakst og diverse i ulike frysarar. Ein fiskar på nabobåten har vore med skitne klede for vask - og samtidig tatt med reine og tørre klede tilbake.
På skipssida heng plakaten om åpen kafe og at det er møte ombord onsdag (11.2.) kl. 11.00.

Det regnar i Ålesund tirsdag 10. februar. Ute i åpen sjø bles det godt, og fiskebåtane ligg godt førtøyde i havna her i Ålesund.

Eit flott syn med Elieser i deira midte!
Søndag 15. januar er siste anledning til å få med seg eit møte ombord, i Ålesund. Sjå seilingsplan her.

Mannskapsskift 1 på plass i Ålesund

Mannskapsskift 1 er på plass i Ålesund, der Elieser ligger som fiskarheim til og med 14. februar. Det er faste tilstelninger ombord - der alle er velkommen. Se program her.

Mannskapsskift 1: En kort presentasjon av skipper, maskinist og matros. Husmor kommer på plass i april:

Sjå Elieser i Ålesund havn.

Elieser, flytende bedehus... Se nrk.no

Mjølstadneset

Tekst og foto: Tone Kallevåg. Publisert 3.1.2015

Ivar Gjerde, Peder Almedal og Harry Andersen gledet oss med fin sang på møtet 29. januar, på Mjølstadneset. Peder talte og flere hadde vitnesbyrd. God og oppbyggelig kveld. Se opptak:

Hermann Blindheim underholder Elieserkameratene

Besøk ombord

Tekst og foto: Tone Kallevåg. Publisert 27.1.2015.

I Kalvåg hadde vi besøk av barneklubben fra bedehuset. Harald Thorsen (skipper) fortalte om båten, og barna spurte.

Etterpå skulle de svare på spørsmål ut fra det som ble sagt om Elieser, som en sporlek. Noen av guttene var ivrige i å få vite om Harald kjente til fiskebåter som de kjente, og det gjorde han jo.
Barna i barneklubben ble ikke med på møte. De skulle opp på bedehuset til boller og kakao. Håper de kommer neste gang!

To gode kompiser
Gutten på fanget til Harald koste seg på Elieser. Han ville flytte ombord sa han. Iallefall skal han styre båten når han blir stor!

Bilder fra Kalvåg
Inn i mellom stormene var det godt og ta en tur på land i Kalvåg. Idyllisk plass. Men etter møte var det å komme seg avgårde til Måløy før neste storm.

Mest mulig
Her er det om å gjøre å få mest mulig med seg...

Lova ei veke ombord

Publisert 21.01.2015. Tekst og foto: Ingrid Helland

- Eg lova ei veke ombord. Den veka har blitt til 5,5 år. Det seier vel alt.

Slik svarar skipper Harald Thorsen på spørsmålet om korleis han trivst på betelskipet «Elieser 6».


Ingen kristen
Han var ingen kristen den gongen han troppa opp for å vera skipper, i ei veke.
- Eg kjente kallet med ein gong eg kom ombord. Arne Hansen og Ditlef Møller song og spelte, og Georg Kallevåg talte på møtet om kvelden. Det gjekk rett til hjarta. Eg tok imot Jesus denne første kvelden.
Kona Karin vart ein kristen under ei vekking på Karmøy i 1978. Ho, og fleire med henne, begynte straks å be for Harald. Dei bad i over 30 år før bønnesvaret kom.

Berre eit tal
Harald Thorsen har vore på sjøen heile livet, og var godt kjent langs Norskekysten før han begynte som skippar på Elieser. Han var fiskar i 24 år og førte laksefor i 21 år.
Eigentleg skulle Harald vore pensjonist, men som han seier: - alder er berre eit tal. Så lenge eg er oppegåande og ikkje feilar noko, blir eg på post! I løpet av året fyller skipperen 69 år.

Utenkeleg
I 5,5 år har han ført betelskipet med stø hand, i både uver og stilla.
- Det er stort å få vera med, og for nokre år sidan heilt utenkeleg at eg i tillegg til å føra skipet, skulle stå på talarstolen og leia møte og ha vitnesbyrd. Eg merkar at folk blir gripne når eg fortel kva Jesus har gjort i mitt liv.
På nettstaden www.pottemakerenshus.no/ kan du både høyra og sjå intervju med Harald og fleire av dei andre tilsette på «Elieser 6».

Sjef
Harald Thorsen har det overordna ansvaret for mannskapsskift 2. Korleis er det å vera sjef? Han smiler breitt. - Det er eit godt team vi har, og ikkje vanskeleg å halda skikk på. Vi fungerer voldsomt godt i lag. Aller er med og hjelper kvarandre med ulike oppgåver. I tillegg har vi våre spesialfelt som vi må ta oss av. Eg gler meg til kvar gong eg skal ombord!
Og Skipper Thorsen har rett i at «det seier vel alt».

"I Pottemakerens Hus" Gjest: Harald Thorsen

"I Pottemakerens Hus" Gjest: Tone Kallevåg

135-års markering

Foto: Tone Kallevåg

12. januar markerte "Elieser 6" at Den indre Sjømannsmisjon var 135 år, medan skipet var på Berland på Askøy.

Kake kom ombord. Terje Treidene talte. Solfrid Nikolaisen fortalte litt om misjonen, og Evangelis sang kjempefint. Til slutt i møtet vart det vist jubileumsfilm med kjempegod respons . - Vi fikk en fin markering av dagen, seier husmor Tone Kallevåg. Sjå bilder av markeringa:

Middag, sang- og musikkmøte

Tekst og foto: I. Helland. Publisert 13. jan. 2015

Søndag 11. januar serverte Tone Kallevåg deilig middag ombord. Det var 12 stk som hadde bestilt middag. Ferre enn vanleg, men folk var nok litt tilbakehalden pga. stormen som hadde herja dagen i førevegen.

Litt seinare på ettermiddagen var det sang- og musikkmøte. Då var båten omtrent fullsett.
Gudrun Undal leia, Terje Treidene talte og sang, og Fiskarheimen Musikkor deltok med sang.
Skipper Harald Thorsen hadde ordet. Det hadde også landsstyreleiar Ingolf Solsvik.

Det er godt å vera på Elieser!

Tirsdag 13. januar er Elieser på Fonnes i Nordhordland. Sjå tidspunkt og vidare seilingsplan her.

Velkommen ombord!

Bilder frå middag, sang- og musikkmøte:

Velkommen ombord til møtehelg på Elieser

Illustrasjonsfoto. Foto: J. A. Birkeland

Lørdag og søndag, 9-10. januar, er det møtehelg ombord på "Elieser 6". Båten ligger ved Holbergkaien i Bergen, ut mot Nykirken:

Lørdag 10. januar kl 12.00 Formiddagstreff, taler: Terje Treidene.
Søndag 11. januar kl 14.00 Middagsservering. NB! forhåndsbestilling av middag på tlf. 913 74 211 (Elieser).
Søndag 11. januar kl 17.00 Sang og musikkmøte, taler: Terje Treidene, sang: Fiskarheimen Musikkor + mannskapet.

Mandag 11. januar går ferden videre til Berland på Askøy. Se seilingsplan her.

Velkommen ombord

Betelskipet "Elieser 6" har lagt til kai på Vik i Øygarden. Der blir det møte ombord torsdag 8. og fredag 9. januar kl. 19.00.
Talar er Terje Treidene. Mannskapet deltar med vitnesbyrd, sang og musikk. Det blir i tillegg servering og utlodning.
Velkommen ombord!

Foto: André Sætre

Betelskipet klar for ny sesong

Av Tor Øyvind Sandaker

Besøker Hordaland og Sogn og Fjordane i januar

Den Indre Sjømannsmisjon (DISM) har siden 1903 hatt en tradisjon med sine betelskip langs kysten. Det er M/S "Elieser 6" som nå er i rekkefølgen og ble anskaffet i 1992. Skipet ble bygd i Kiel i Tyskland i 1980 og er senere blitt ombygd og forlenget. I 2011 ble ny motor installert.

"Elieser 6" har nå et fast mannskap på fire. I tillegg kommer frivillige som også stiller opp når det er behov. Etter omregistrering fra passasjerbåt til "lastebåt" kan "Elieser 6" frakte inntil 12 passasjerer. Derfor passer båten utmerket til turer for smågrupper.

Virksomheten starter opp i januar med DISM sitt arbeidermøte i Bergen. Fortsetter videre i Hordaland og Sogn & Fjordane. Deretter er det Møre og Romsdal som står for tur. I tre uker blir beteskipet liggende som Fiskerheim i Ålesund. Møteturen går videre nordover til blant annet to ukers Fiskerheim-drift i Henningsvær i mars. Videre til Finnmark hvor den gjør vendereis i midten av april. Slutten av april har Fjellheim Bibelskole i Tromsø distriktbibelskole ombord i Harstad. I midten av juni er beteskipet tilbake Hordaland for å begynne ferden videre sydover og vestover. I overgangen august/september er betelskipet på Østlandet. Midten av september går ferden tilbake med møter på Sørlandet og videre til Rogaland. I november og desember avsluttes betelskipets helårstur i Bergen- og Karmsundområdet.

Opplegget om bord: møtedel med Eliesersangen, presentasjon av mannskap, andakt, sang og ev. musikalske innslag. Bevertning med kaker/boller/vafler el. og kaffe/te hører med. Det legges opp til loddsalg til inntekt for driften av betelskipet. Det pleier å være trivelig om bord, med folk i alle aldrer, fra forskjellig kristne sammenhenger og med lavere terskel enn møter ellers.

Siste reis

Nesten heile mannskapsskift 1 på «Elieser 6» takkar av ved årsskiftet. Skipper Magne Kalstø, husmor Reidun Asplund og maskinist Sigurd Medhaug blir pensjonistar. Per Berge held fram som matros.

Sjå seilingsplan for januar 2015 her.

Magne Kalstø begynte som skipper på Elieser 22. oktober 2004.

Reidun Asplund har heile sitt yrkesaktive liv jobba innanfor kjøkken/matbransjen. Det vil seie i 47 år. 1. juni 2005 begynte ho som husmor på «Elieser 6».

Sigurd Medhaug er den som har vore tilsett kortast tid av desse tre. Først var han med som frivillig mannskap og deltok med sang og musikk på møtene.
Han har vore i stillinga som maskinist sidan september 2013.

Kva sit de igjen med etter tida på Elieser?
- Finnmarksturane har vore spesielle. Sterkt å merka at vi betydde noko for dei.
Fogn i Ryfylke med mange unge familiar ombord, vart også nemd. Det samme om Dirdal i Rogaland.
Eller når berre den eine kom på møte. Dei nemner spesielt ei oppleving nordpå der den eine kom og vart så velsigna. Den eine som søkte Jesus.
Sjølvsagt var det kjekt også når båten var fullsett. I sommar var det over 900 innom på fire veker!
- Eg har ikkje angra. Det har vore flotte år. Eg har fått kraft og styrke etter kvart som eg har trengt det, seier Reidun.
- Eg ville ikkje vore forutan. Det har vore rike og gode år for min del, kjem det stille frå Magne.
- Vi har hatt mykje kjekt saman her om bord - og eit godt samhald, fortel Sigurd.
Opplevingane kjem nok sterkare fram etter kvart, konkluderer dei med.

I desember er ikkje «Elieser 6» i vanleg drift. Då skal det skiftast røropplegg for wc.
Mannskapsskift 1 er ombord med praktisk arbeid.

Den indre Sjømannsmisjon vil retta ei stor takk til mannskapet som no går av. Takk for god og tru teneste!

Elieser skal halda fram, sjølv om eit mannskap går i land.
Ny maskinist tar til på nyåret. I skrivande stund er det ikkje tilsett ny skipper og husmor, men mange har søkt på stillingane. Vi kjem tilbake med meir informasjon når nytt mannskap er på plass.
Resten av mannskapet er med vidare: Harald Thorsen (skipper), Tone Kallevåg (husmor), Arne Inge Hansen (matros), Per Berge (matros) og Geir Magnar Edvardsen (maskinist).

Ingrid Helland

Elieser i opplag

facebook
Av Kåre Undal

Ja, nå ligger Elieser i vinteropplag på Åkra.
Det skal gjøres en god del arbeid om bord i desember. Det største er utskifting av en stor del rør fra toaletter på båtdekk. Rørene går i salongtak, så taket må ned. Det er en såpass stor jobb, at vi har hentet inn ekstern arbeidskraft. Dette vil nok koste en god del penger, men jobben er for stor til at vi kan ta den på dugnad.
Håper alt dette som vi skal gjøre blir ferdig i god tid før båten skal på på nord igjen. Takk til dere som har hatt Elieser på bønnelista dette året!

Bildet tatt på framnes. Foto: Kåre Undal

Bildet tatt på Framnes. Foto: Kåre Undal

Stemningsfullt i Haraldseidvågen

Seilingsplan for "Elieser 6".

15.-17. november var Elieser i Haraldseidvågen. - Tre møter der med fint oppmøte, forteller "Elieser-husmor" Tone Kallevåg.
Tone har sendt oss stemningsfulle bilder fra Haraldseidvågen.

Elieser i Pottemakerens Hus

Mandag 24. november kl. 19.30, blir det sending fra Elieser I Pottemakerens Hus på Visjon Norge.
Programmet ble laget da Elieser var på Flekkerøy tidligere i år. Mannskapet blir intervjuet. De er også med og vitner og synger.
Reprise: Tirsdag 25. november kl. 14.00 og onsdag 26. november kl. 23.00.

Mannskapskift 2 klar til nye besøk og møte ombord i "Elieser 6"

Skipper: Harald Thorsen (raud skjorte)
Husmor: Tone Kallevåg
Matros: Arne Inge Hansen (t. h.)
Maskinist: Geir Magnar Edvardsen (t. v.)

"Elieser 6" er i Karmsund krets.
Sjå detaljert seilingsplan her.

Velkommen ombord!

Ungdomsmøte på Framnes

Av I. Helland 6.11.2014. Oppdatert 10.11.2014

Rundt 90 personar, dei fleste ungdommar frå Framnes VGS, deltok på møte ombord i Elieser, onsdag 5. november.

Gudrun Undal leia møtet, og første songen ho introduserte var sjølvsagt "Eliesersongen". Mannskapet, møteleiar og kveldens talar stilte opp som forsongarar (Bilde under).

Dagfinn Sandal talte ut frå teksten i Matt 11,28; om "den virkelige hvile". Han talte til ei lydhør forsamling.

Elevane på VGS deltok både med bibellesing og bønn, og med sang (bilder over),

Maten ombord smakte (bilder under).

Vinnargleda var stor (bilder under).

Takk for ein fin kveld til alle dykk på Framnes! Vi kjem tilbake!

Elieser i Salhus

Tekst og foto: Ingrid Helland 31.10.2014

Torsdag 31. oktober la Elieser til kai i Salhus, Åsane.
Klokka 19 var det møte.

I tillegg til Åsabuarar, kom det folk frå både Meland og Bergen sentrum.
Kjell Bognøy hadde åpningshelsing.
Mannskapet deltok med sang og vitnesbyrd, og elles med alt det praktiske.
Terje Treidene talte til forsamlinga frå Mt. 5,1-11. Han deltok også med sang.

Praten gjekk livleg rundt kaffibordet. Medlemmene i foreninga "Elieser 3" hadde med
god mat til kaffien. I tillegg serverte husmor Reidun deilige potetkaker som smelta på tunga.

Det var som vanleg utlodning.
Folk hadde skaffa til veie fine gevinstar, så dei som vann vart ekstra glade.

I kveld, 31. oktober, er Elieser i Vik i Øygarden. Velkommen på møte kl. 19!
Elieser vil vera i Bjørgvin krets endå ei tid framover. Sjå seilingsplan her.

Sjå bilder frå Salhus under. Klikk på bildene for å få dei større.

"Elieser 6" er for tida i Bjørgvin krets.

29. okt.: Hjelvik, Osterøy. Møte kl. 19.00
30. okt.: Salhus, Åsane. Møte kl. 19.00
31. okt.: Vik, Øygarden. Møte kl. 19.00
Terje Treidene talar på møtene. I tillegg til samling om Guds ord gjennom tale og sang, blir det servering, lynutlodning og sosialt samvær.

Elieser blir verande i Bjørgvin krets også første del av november. Sjå seilingsplan her.

Velkommen ombord!

Fra møtene i Vestviken

Kvelde Musikklag. Foto: Einar Kristoffersen

Kaffi med tilbehør smaker ekstra godt ombord i Elieser. Foto: Einar Kristoffersen

Husmor Reidun Asplund med tomme fat etter kveldens servering. Foto: Einar Kristoffersen

Elieser ved kai i Larvik. Foto: Lars Gunnar Røed

Elieser på vei mot Vestviken krets

Foto: Kåre Undal

På Eliesers facebook-side kan vi lese om Eliesers møtetur på sør- og østlandet:
Det har vert veldig bra med folk på møtene, mellom 50 og 60 på hvert møte. Det er vi takknemlige for.
Einar Kristoffersen er om bord og forkynner Ordet. Gode sangkrefter fra land på alle steder. Mye fin og god evangelisk sang. Er så takknemlig for at vi har et flott redskap som Elieser. Det er unikt!
Se Eliesers seilingsplan her.

Skinner som solen

Betelskipet Elieser 6 er nymalt, og skutesiden skinner som solen, melder husmor Tone Kallevåg og Skipper Harald Thorsen.
For tiden er 45 matroselever om bord - fordelt på 11 dager.
Fra 9. august blir det møter om bord. Se møteplan her.

Elieser er i Karmsund krets ut juli, og første del av august.

Sjå seilingsplan her.

Velsigna godt møte på Mjølstadneset

Tekst og foto: Jan Arve Birkeland, 22. juni 2014

Stor takknemlighet frå folket i Hærøy.
Eit velsigna godt møte på Mjølstadneset i kveld. Jesus var merkbart tilstades, noko fleire gav uttrykk for.
Elieser har betydd og betyr mykje for mange på denne staden.
Vår nye generalsekretær tala på møte i kveld.

Mange kom om bord

Tekst og foto: Jan Arve Birkeland, 19. juni 2014

Ein flott start på det nye skiftet som kom ombord i dag på Gjøsund på Valderøy.

113 kom om bord på Elieser v. kai i dag på Gjøsund. Eit flott møte og ei engasjert forsamling var til stades.
André Sætre tala og sunnmørsgutane og Havlys song. Alle var så glade for å koma om bord på Elieser. Mange reiste velsigna heim.

Havlys

Kaien i Brandsfjord - stor nok

Tekst og foto: Tone Kallevåg

Kaien i Brandsfjord er ikke blandt de største, men stor nok. Med dyktig mannskap fikk vi fortøyd. Vi hadde et åpent og godt møte der. De kom fra flere steder, ca 20 til sammen.

Elieser med i søk etter savnet person

Av Tone Kallevåg

Onsdag 10. juni ble en spesiell dag.
Vi seilte tidlig om morgenen kl. 07 i fra Stokksund på vei til Brekkstad.

Ca. kl. halv ti ble vi kalt opp av redningssentralen med spørsmål om å være med i søket etter en savnet person i en kajakk. Vi befant oss akkurat i det området hvor søket ble startet.
Etter et par timer ble kajakken funnet, men uten personen. Han ble funnet død en time etter. En familiemann i femtiårene. Må vi omslutte fam. i forbønn.
Vi kom til Brekstad i firetida, så det ble en lang ferd. En tankevekkende ferd.

Vi var med og søkte etter en savnet person! Det er vårt egentlige oppdrag hver dag; - søke og lete opp personer som er kommet vekk i fra Gud. Stor er gleden når noen blir funnet.

Pause om bord

Av og til får mannskapet om bord på Elieser ein velfortent pause. Her om dagen var det grilling i finveret. Tone Kallevåg sto klar med apparatet:

Flotte dager

Av Tone Kallevåg

Tirsdag 3. og onsd 4. juni var vi i Brønnøysund. Vi kan se tilbake på to flotte dager.

Første møte var det ikke så mange som kom; 16 stk. Da hadde Betel, pinsevennene, konsert . De kom neste dag, og gav uttrykk for at de svært gjerne ville komme på Elieser.
Misjonsforbundet sløyfet sitt møte i går, og kom ombord. Det ble en fin kveld .

Godt å oppleve at vi er ett i Jesus. Vi er søsken av vår HIMMELSKE FAR. Elieser er et samlingssted for alt Guds folk , og det bringer velsignelse med seg. Det er Jesu sterke ønske før han forlot disiplene, at de skulle være ett. Gud har bare barn, ingen stebarn.

Ble kjent med et ungt ektepar med to små gutter, som kom til Brønnøysund for to uker siden. De har et kall til å være her, og har veldig tro på at Gud vil virke. Må Herren velsigne deres virke!

Lørdag 6. juni var vi på Jøa.
Der samles en fin flokk, og vi hadde et godt møte. Masse mat hadde de med seg.
Harald skipper hadde gebursdag og vi feiret med grillmat på dekk etter møtet.
Nydelig, varmt og stille vær.

Skipper Harald

Lørdag ble en spesiell dag for meg og mannen min, Georg. 7. juni, på bryllupsdagen vår, ble vi besteforeldre til en liten jente: Sara Mathea. Det var stor stas med ei lita tulle i barnebarn-flokken vår!
Det var ikke så lett og konsentrere seg om maten til årsmøtet i Namsos, men jeg har gode hjelpere i mannskapet , så det gikk fint.

Vi serverte hjemmelagede fiskekaker, og eplegrøt av epler fra Ryfylke til dessert.
Smørbrød og kaker på festen. Det er ganske travelt med årsmøter, og på denne turen blir det
tre årsmøte-helger.
Det var fint med folk på festen, og "folket let vel", så me seie.

Vi serverte hjemmelagede fiskekaker

Med alle luker åpne

Tekst og foto: Tone Kallevåg 6.6.2014

Vi hadde møte i Rørvik i går (5. juni). Det var 27 gr i skyggen, så det ble et hett møte. Med alle luker åpne og god tilgang med kaldt vann, gikk det fint.
Hadde en kjempefin kveld. Dagfinn Sandal kom om bord, og han blir med oss nå. Fint og treffe broder Dagfinn igjen. Her en liten stemnings rapport fra kvelden .

Familiemusikken fra Rørvik gledet oss med frisk og god sang.

Elieser i pinsen
Det blir årsmøte for Namdalen krets på lørdag i Namsos. Fest kl. 18.
1. pinsedag, søndag kveld, blir det møte på Lauvsnes. Se her.

Mannskapskift 2 med Elieser til Helgeland

MANNSKAP 2
Fra v. Geir Edvardsen - maskinist, Harald Thorsen - skipper, Tone Kallevåg - husmor og Arne Hansen - matros.

Det er mannskapskift 2 som er med "Elieser 6" til Helgeland. Under kan du lesa litt av det dei opplever på turen.
3. og 4. juni er Elieser i Brønnøysund. Møtene begynner kl. 19.00 begge kveldane. Sangevangelist Ragnar Hansen og mannskapet deltar.
Du er velkommen om bord til sosialt samvær, kaffi med litt attåt, lynutlodning og samling om Guds ord!

Vidare seilingsplan for seilasen sørover finn du her.

Ingrid Helland

Tone Kallevåg har filma innseilinga til Brønnøysund:

Reppasjøen

Tekst og bilder: Tone Kallevåg

Har hatt et fint opphold i Repparsjøen, med møte fredags kveld, og misjonsfest lørdags kvelden.
Irene Mathisen, kontakten vår hadde ordna med god mat om bord, både på fredagen og til festen på lørdag. Det strømde på med både folk og mat. Det ble en fin kveld der vi alle deltok med sang og vitnesbyrd. Det var også opplesing fra en av Dahl Golis historier om Sjur Ola som ble frelst på Elieser 1.
Vi viste også en jubileumsfilm med små glimt fra gamle filmer fra de gamle fiskerheimane, Elieser 4 og 5, og litt fra arbeidet i dag. Georg Kallevåg lagde filmen til 130 års jubileet for misjon. Ragnar Hansen avsluttet kvelden med innbydelse til og ta imot Jesus. Minnet om røveren på korset som fikk være med Jesus i paradis. En flott og åpen forsamling. Mange uttrykte stor glede og takknemlighet over kvelden, og at Elieser kom.

Irene Mathisen har vært formann i foreningen i over 30 år, men pga helsa måtte hun gi seg. Hun plages med parkinson og har vanskelig for og gå og rette seg opp. Etter en tur i Tromsø i vinter , med behandlinger og forbønn, er hun blitt bedre, og lurer på om hun skal starte opp med foreningen igjen. Ei flott dame som brenner for misjon.
Ønsker henne lykke til og takk for at du står på Irene!

Slik kan det gå...

Har fortøyd i Reppasjøen. Tjelden stakkar har lagt eggå sine i fortøynings pålen, akkurat som sist me va her. Då forsvant eggå. Håpe det går bedre denne gangen:) Misjonsfest her i kveld (31. mai) kl. 18.00. Du e hjertelig velkommen!
Tone Kallevåg

Kjekt å treffe Elieservennene

Tekst og foto: Tone Kallevåg 30. juni 2014

Nå har vårt skift vært en uke om bord. Var i Bodø fra torsdag til og med mandag. Kjekt å treffe igjen alle Elieservennene i Bodø. Det er inspirerende.
Savnet jo veldig vår gode venn Bjørn Hagen. Han var en av støttene der som gav oss mye glede og oppmuntring. Vi kommer aldri til å glemme hvor levende han var med i sangen når Jubelgutta sang, eller når han var framme og vitnet. Nå er han hjemme hos Jesus der frydesangen aldri tar slutt. Elin, kona hans er formann i kretsen, og hun, sammen med styret, hadde lagt opp et fint program for oppholdet.
Torsdag var det møte.

Årsmøte og avslutningsfest
Fredag til søndag var det årsmøte med fest på lørdagskvelden og sang og musikkmøte søndags kveld. Da var det også middagsservering med 26 på lørdag og 34 på søndag pluss mannskap. Det var god oppslutning på alle møtene med mye sang og musikk. Fem gitarer og to trekkspill gav god lyd, og gleden og stemningen var god.
Mandag hadde frelsesarmeen avslutningsfest ombord på formiddagen. Da serverte vi koldtbord og kaker. Armeen stod for programmet. Fikk veldig gode tilbakemeldinger fra armeen, og noen var ombord for første gang, og hadde lyst å
komme igjen.
Om kvelden hadde vi avslutningsmøte. Da var det mannskapet som hadde ansvaret.
Ragnar Hansen talte på alle møtene. Han blir med oss til 5 . Juni.

Sørarnøy
Tirsdag gikk ferden videre til Sørarnøy, Arne Pilot sin barndoms hjemplass. Han vokste opp på en holme rett utfor Sørarnøy. De bodde i øverste etasje på ei sjøbod. Koselig og idyllisk plass. Sender en liten filmsnutt derfra:

Det kom nesten 30 på møte om kvelden, og vi fikk en kjempefin samling. Etterpå var hele mannskapet med hjem til Arnes bror, Johan. Han har ei egen stue full av instrumenter. Ekte hammon orgel med to store høytalere fra amerika. God gammel årgang. Nydelig lyd. Han har opplevd Herrens inngripen til legedom . Han var som en ny mann siden sist vi var her.
Herlig å se.

Ørnes og Halsa
Onsdag seilte vi videre i et nydelig vær til Ørnes. Der var det ikke så mye folk som det har vært før, for det var to møter til i samme område samtidig. Sånn blir det av og til.

Halsa; kveldsstemning.

Kristi himmelfartsdag var vi på Halsa. Der strømte det på med folk . Mange hadde smørbrød, kaker og vafler med seg. Det var kjempeflott. 40 personer kom om bord og vi fikk et godt møte.

I dag går turen videre til Repparsjøen. Der blir vi to dager. Fortsatt nydelig vær.

Kjempefin helg i Bodø

Harald Thorsen Foto: Georg Kallevåg

Det har vore ei kjempefin helg her i Bodø, seier Kaptein Harald Thorsen om kretsmøtet for Salten krets som vart halde om bord i Elieser.

I dag, mandag, har Frelsesarméen hatt avslutning om bord, med koltbort.
I kveld (26. mai) er det møte om bord kl 19.00. Siste møte i Bodø for denne gongen.
Ferda går vidare, og seilingsplanen for dei første dagane ser slik ut:
27.: Sørarnøy kl. 19.00
28.: Ørnes kl. 18.00
29.: Halsa kl. 18.00
Vidare seilingsplan finn du her.

Sangevangelist Ragnar Hansen Foto: Ingrid Helland

Sangevangelist Ragnar Hansen deltar med tale og sang på møtene.

Velkommen om bord!

Ikkje dei store flokkar

Veret har vore litt surt i nord.
Nokre folk kjem likevel om bord.

Ikkje dei store flokkar
Elieser til havna lokkar.


Men dei som kjem er fornøyde og glade,
og takkar hjarteleg før dei seier "hade".

Kjøpsvik, Bogøy og Bodø står for tur.
Kom innom du som i området bur.

Seilingsplan og klokkeslett finn du her.
Velkommen til møte der Herren er nær!

I. H.

I Svolvær krets

Elieser er nå i Svolvær krets. 15. mai på Hanøy og 16.-17. mai i Svolvær. Møter hver kveld kl. 18.00.
18. mai er det Skrova som får besøk av betelskipet. Se videre seilingsplan her. Velkommen om bord!

Fyrlys

"Midt i nattens mørke blinker som eit fyrlys Jesu navn.Og hver hjelpløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn.Og når solen mer ei skinner Jesu navn det lyser enn.Da den frelste skare synger høyt dens pris i himmelen".

Slik skal vi på Elieser få bringa budskapet ut.

Jan Arve Birkeland

Besøk på Elieser

Tekst og foto: Jan Arve Birkeland

Fekk besøk av ein fiskar frå Nordfjord som var her å fiska med line etter kveite. Fjordane her mellom Harstad og Sortland er blant dei beste for kveite. Han fekk vaska kleda sine om bord og fekk slappa av og eta litt.

Me fekk 2 kassar med flott torsk av han. Ja, gitt kva vi skal ha til middag i dag?

Fekk også besøk og sang av ein ungdom her i Grøtavær. Han kom frå Harstad

Stemningsbilete frå Grøtavær.
No forlet vi Troms distrikt, og drar på sør. Ferda går vidare til Risøyhamn (9. mai), og lørdag til Alvsvåg i Svolvær krets. Begge stader møte kl. 18.00.

Grøtavær

7. og 8. mai ligg Elieser på Grøtavær.

Wikipedia les vi at "Grøtavær er et lite lokalsamfunn ytterst på Grytøya i Harstad kommune i Troms. Her bor det ca. 100 personer. Grøtavær ligger mot nord, men vernes mot storhavet av øyer med hvite sandstrender."

Her blir det møte begge kveldane kl. 18.00. Sangevangelist Paul Mattis Nørstebø deltar med sang og tale. Mannskapet om bord i Elieser deltar også.

Møtene er for heile familien.
Borkenes kom bl. a. to unge gutar, Daniel og Karstein, om bord. Dei fekk kvar si bibelbok med seg heim, noko dei var glade for.

- Me har sett krokus for fyrste gong på turen, så våren er i emning her nord.
Dette melder kaptein Jan Arve Birkeland.

7. mai: Elieser er på veg frå Borkenes til Grøtavær.

Foto Jan Arve Birkeland

Jan Arve Birkeland ved roret.

ELIESER HAR FORLATT HARSTAD, men befinn seg framleis i Troms distrikt: 5. - 6. mai: Borkenes kl. 18.00, og Grøtavær 7. - 8. mai

Ulike oppgåver om bord

To av mannskapet på Elieser i arbeid. Mange forskjellige oppgaver om bord. Men staben er allsidig. Ingen dagar er like.

Åpen båt i Harstad

Vi hadde åpen båt i dag, 3. mai. 23 personar kom ombord her i Harstad .Dei fekk servert vannbakkels, sveler, sjokoladekake og riskrem. Paul Mattis Nørstebø song og spelte.

Me har ein vedvarande kald vår her nord. Nokre bilete frå i kveld , 3. mai (sjå under teksten).

Helsing Jan Arve Birkeland (vikar-skippar)

Kveldsmøte 2. mai

Møte med Paul Mattis Nørstebø i kveld.

Flott sang av mannskapet på Elieser, her ved Reidun og Sigurd som syng i lag.

Foto: Jan Arve Birkeland

Isbading i Harstad

Fjellheim bibelskole hadde distriktsbibelskole om bord i Elieser i tiden 28.04.-1.05.14. 16 elever fra Fjellheim inntok båten i Harstad, og hadde noen fine og gode dager om bord.
Noen av elevene nøyde seg ikke bare med å være om bord - de hoppet også over bord. Seks grader i sjøen var ikke til hinder for å ta seg et bad; isbad!

Elieser ligger fortsatt i Harstad. Se møteplan her.

Et lite glimt innom Elieser

Elieser ligger ved kai i Harstad i tiden 28.04.-4.05.2014. Se møteplan her.

Alle foto Jan Arve Birkeland.

I Harstad er det Distriktsbibelskole om bord i Elieser, 28.04.-1.05.2014. Fjellheim Bibelskole står som arrangør.

Pause på Distriktsbibelskolen om bord i Elieser - i finværet i Harstad.

Elevar og lærar frå Fjellheim Bibelskole

Lærar og elevar frå Fjellheim Bibelskole, samt staben på "Elieser 6"

I tida 25.-27. april var elevar og lærar frå Fjellheim Bibelskole med på møtetur med "Elieser 6" i Troms distrikt. 
Det var møte på Sommarøy, Senjahopen og Medby.

Vikar-skippar, Jan Arve Birkeland, har sendt oss bilder, og fortel samtidig at det har vore fin oppslutting om møtene. - Gode møte, presiserer Birkeland.
Bildene er frå seilasen frå Tromsø til Medby (sjå fleire bilder under teksten).

Frå 28.-30. april ligg Elieser i Harstad. Då er det distriktsbibelskole om bord. Fjellheim Bibelskole står som arrangør. Sjå program her.

Ingrid Helland

Med Elieser til Finnmark del 2

Tekst og foto: Georg Kallevåg

Finnmark trenger fortsatt Elieser!

Tirsdag 15. april
Vi ankom Hammerfest i ett-tiden. Da vi la til kai hadde husmor Tone middagen ferdig. Herlig røye som Olav Eikemo hadde isfisket inne på fjellet i Indre Billefjord. Forkynner Svein Hansen fra Indremisjonsforbundet var innbudt til middag. Vi hadde mange flotte møteturer sammen da vi bodde i Finnmark. Men selv om det er lenge mellom hver gang vi møtes, så kjenner vi sterkt på de åndelige bånd som binder oss sammen til en enhet i Herren.
Etter at Tone hadde gjort alt klart i byssa med herlig bakverk til kveldsmøtet, så var det hyggelig å besøke Svein over en kaffetår, kake og multekrem oppe i Betania hvor han har sin leilighet. Koselig å mimre om gamle dager sammen med Olav og Jorunn.
Det ble da også et flott kveldsmøte ombord med 20 personer til stede.

Onsdag 16.april
gikk så turen videre til Nyvoll. Det blåste en frisk kuling på veg sørover, og det ble noe rulling og slingring. Kaien i Nyvoll er ikke av de beste, så vi lurte på om vi kunne legge til i så sterk vind. Men det gikk greit med en dyktig skipper, og vinden løyet noe utover kvelden. Også her var det 20 personer som fant vegen til møtet, av dem en fin barneflokk som det også er så viktig å nå med evangeliet.
Men pga. kai og vær bestemte skipperen at det var best å gå mot Alta og Elvebakken etter møtet.


Artikkelen fortsetter under bildet.

Vi forlater Nyvoll

Skjærtorsdag
kom nestor i DISM Leif Akselsens ombord. Han er 92 år nå, og vi stelte godt med han. En stor honnør til Leif som har ofret sitt liv i DISM sin tjeneste i bortimot 50 år. Det er ikke små summer som Leif har samlet inn til misjonen. Gjennom bl.a. utallige julemesser og kretslotterier trosset både han og kona Anne Sofie vær og vind for å selge lodd til inntekt for DISM. Anne Sofie arbeidet på mange fiskarheimer i løpet av sitt liv, men hun gikk bort for noen år siden.
Hvor mange predikanter de har huset i løpet av denne tiden vet bare Herren. Et hjem hvor omsorg og varme strømmet imot oss som fikk nyte godt av Leif og Anne Sofie sin store gjestfrihet så mange ganger.
Godt fremmøte både skjærtorsdag, langfredag og påskeaften. Selv om det blåste godt under møtet lørdag kveld så gjorde visst ikke dette noe for møtedeltakerne. Folk kom fra mange forskjellige forsamlinger i Alta, og vi kjente på det gode samholdet.
Artikkelen fortsetter under bildet.


F.v. Olav Eikemo, Leif Akselsen og Georg Kallevåg.

Hjertelig takk
Undertegnede forlot Alta 1. Påskedagsmorgen, men Olav og Jorunn og resten av mannskapet skulle ha det siste møtet i Alta om kvelden før de reiste videre mot Skjervøy, Olderdalen og Vengsøy og mannskapsskifte torsdag 24. april i Tromsø.

En hjertelig takk til Olav og Jorunn Eikemo som sa seg villige til å være med disse to ukene i nord. Fantastisk å være sammen med dere! Gud velsigne dere videre i tjenesten og velkommen om bord igjen en annen gang!
Takk til mannskapet som også gjorde sitt til at det enda en gang ble en velsignet minnerik tur til Finnmark for min del. Mye nød og lange bønnelister forsterker bare vår posisjon her oppe. Ja, i sannhet - Finnmark trenger fortsatt Elieser!

Talere, mannskap og gjester om bord i Elieser påskeaften.

Med Elieser til Finnmark del 1

Tekst og foto: Georg Kallevåg

(bilder under artikkelen)

Så var alt klappet og klart for nok en tur til Finnmark med Elieser. Tirsdag 8.april opprant med surt vær og regn i Skudeneshavn. Vekkerklokka var stilt inn på 04.00, og kl. 05.00 var Hellen på plass for å kjøre meg til flyplassen.
Olav og Jorunn Eikemo entret avgangshallen kl. 05.50 og etter innsjekking var vi klar for avgang med Norwegian´s rute til Oslo kl. 06.45. Flott tur selv om det var noe grått og dårlig sikt.

Det ble tid til en baguett på Gardemoen før flyet til Alta rullet ut på flystripa for å ta oss med til det høye nord. God stemning blant gode venner og mimring fra en flott tid vi hadde sammen i Finnmark mange år tilbake. Olav og Jorunn har vært i tjeneste for Indremisjonsforbundet i 8-9 år på forskjellige steder i Finnmark, men aldri ankommet møtesteder sjøvegen. Vi så fram til en flott tid her oppe.

Vel fremme på Alta flyterminal ble det å vente på bussen som skulle ta oss med til Hammerfest hvor vi skulle mønstre på Elieser. Flott vintervær møtte oss med gnistrende klart lys, blå himmel og noen få kuldegrader.
Båten var allerede begynt sin møtetur i Bergsfjord den 7.04, og den var på plass i sentrum av Hammerfest da vi ankom ca. kl. 15.20. Svein Hansen som er forkynner for Indremisjonsforbundet her oppe tok imot oss på bussen og hjalp oss med bagasjen. Jeg har hatt mange flotte møteturer sammen med Svein i Finnmark, og det var gildt å møte ham igjen.
Mannskapet Tone, Arne, Harald og Geir tok imot oss og Tone ventet med herlig middag, såkalt "lysing" smakte fortreffelig.

Etter en god strekk var vi klar for møte om kvelden. Spent på om noen fant vegen om bord. Hele fjorten personer var samlet da vi startet opp og evangeliet lydde i ord og toner om han som er underets Gud og som kan gi frelse, legedom og fred dersom vi slipper han til i vårt liv. Mange gamle kjente av Olav og Jorunn som har bodd seks år på Repparfjord ungdomssenter ikke langt fra Hammerfest.
En fin start for vår del på møteturen som neste dag skulle gå til Magerøya og det lille fiskeværet Gjesvær.

Dagen opprant med noe vind men flott vær. Noe rulling og slingring ble det, men etter en flott seilas langs kysten i det vakre Finnmark nærmet vi oss Gjesvær hvor DISM i sin tid hadde fiskarheim , faktisk en av de siste som ble bygget og innviet i 1960. I dag er det væreier Erling Walsøe som eier bygget. Det er omgjort til kapell og eieren har en mengde flotte malerier og utsmykninger her.

Selv om det denne kvelden ikke kom noen om bord på møtet så hadde vi en flott samling hvor både Jorunn og Olav delte flotte vitnesbyrd med oss og hvor Olav også visualiserte flotte tekstavsnitt gjennom eminente naturbilder. Og båten lå der som et levende vitnesbyrd om han som vi seiler for: Jesus Kristus. Andre dagen hadde vi ett flott møte hvor vi merket Guds nærvær på en spesiell måte.

Fredag 11.04 gikk turen til Indre Billefjord. Også denne dagen upåklagelig vær innover Porsangerfjorden. Tre fine dager med godt fremmøte, spesielt lørdagskvelden med 35 personer til stede. Noen hadde kjørt hele 8 mil fra Børselv for å være sammen med oss. Og det ble sterke vitnesbyrd søndagskvelden hvor det ble gitt uttrykk for takknemligheten over at Elieser kom til stedet. Ja de hadde gledet seg i lang tid til besøket.
Godt å merke det gode åndelige fellesskapet med Jesus som midtpunkt enten vi er i Nord- eller Sør-Norge.

Mandag 14.04 var vi hele 17 personer samlet på det lille øysamfunnet Måsøy med ca. 40 innbyggere. En flott kveld hvor både store og små hadde funnet vegen om bord.
Dette er jo også fødestedet til salmedikteren Landstad, og ikke minst vår kjære Haldis Andersen. På veg inn mot Måsøy ble det en skikkelig fiskefangst og masse god mat ble fylt opp i fryseren.

I skrivende stund er vi på veg til Hammerfest igjen. Kommer tilbake med mer info etter hvert på turen mot Nyvoll og Alta.

Bergsfjord til Hammerfest

Av Tone Kallevåg

Tirsdag 7. april
var vi i Bergsfjord (bildet), et lite fiskevær helt sør i Finnmark. Det bor ca. hundre mennesker der.
Ei jente og to gutter kom på møte. De fikk med seg hjem hver sin barnebibel... Les mer i Trygg Havn som kommer i mai 2014.

Nå seiler vi fra Bergsfjord (8. april) på vei til Hammerfest der Georg (Kallevåg), Jorun og Olav Eikemo kommer ombord. Det ser vi frem til.
Ikke så mange på møte i Bergsfjord, men uendelig verdifulle de som kom. For meg ble det en kjempegod kveld, der mismot ble snudd til glede over hvordan Herren virker. Igjen fikk vi oppleve betydningen av de få. Hvor viktige de er for Gud.

Ukesrapport fra Husmor Tone Kallevåg

Kom ombord i Svolvær i kuling og sludd, onsdag 26. mars. Ganske så surt.
Torsdag våknet vi til nydelig vær. Da vi seilte utover ble vi møtt av et fantastisk syn. Det må ha vært hundrevis av båter som lå der på blankt hav i solskinn og fisket skrei.

vi forlater Svolvær.mov

Vi ble fristet til å stoppe og prøve fiskelykken, og vi trengte ikke vente lenge. Snøret var så vidt kommet ned på ca 60 m, og der beit storskreien. Vi halte opp 42 svære fisker på ca en time. En kjempeopplevelse i det flotte været. Det var kjempetungt å dra når det var to fisker på ett hal, og det kom nok noen skrekkblanda fryderop mens jeg halte opp. Det var ikke særlig imponerende fiskeredskap vi hadde. Et snøre med to makker og en pilk i enden. Men det funka. Kjente takknemligheten til Herren som har gitt oss den flotte fisken. I år er det ekstremt mye fisk. Nå henger det 19 fisker til tørk bak på hekken, og mye godt i fryseren.

Rensking og sløying.mov


Vi kom til Løddingen ut på torsdagen (27.3.). Det var ikke satt opp møte før lørdag, men det skulle være kafé. Det kom ingen verken torsdag eller fredag, men på lørdag kom ei jente på 16 år som var døpt om bord. Hun kom sammen med foreldrene og bestemoren sin for å se båten. De kjøpte seg kaffe og kaker. Samtidig fikk vi besøk fra Drag; Gunnlaug Sandvik som hadde med seg en misjonsvenn fra Bodø. De ble også med på hyggekvelden. Til stor oppmuntring og gjensynsglede kom også Agnes og Eilif Pettersen sammen med Agnes sin søster Gunnlaug og ei dame til fra Alsvåg. Hadde ikke de kommet, hadde det ikke vært noen på hyggekvelden.

De kom tilbake til middag på søndag og overnattet til neste dag. Eilif åpnet møte på søndagen, og vi kjente den gode varme ånd som følger med et menneske som er tent i brann av Herren. Den kjærlighet og misjonsglød som dette ekteparet har, er ikke hverdagskost i disse dager. For oss om bord er de til stor oppmuntring og glede, og jeg kjente jeg fikk nytt mot da jeg hørte de skulle komme. De har vært i misjon siden ungdommen, og de har mye og lære oss om misjonssinn, og historiene fra fiskarheimane som de forteller, viser praktisk kjærlighetskristendom. Sånn som Jesus ville gjort. Et stort forbilde for oss er de. Tross sin høye alder er de velsignet med god helse, og de står på i tjenesten. HERREN VELSIGNE AGNES OG EILIF så vi kan ha glede av de i enda mange år.
Søndagen kom det sju stykker fra Løddingen, og vi hadde ei fin stund sammen.

Mandag 31. mars gikk turen videre til Gratangen. Etter forrige besøk, var det to som fikk ta imot Jesus og bekjenne troen. Halleluja, det er stort. Ei bibelgruppe ble også startet, og de er nå 12 stk. Kjempefint å få komme tilbake og være sammen med folket der. En svært sangglad flokk. Linda som er kontakten vår der, var på fiske i Lofoten. Ei ung jente som har fått seg båt og begynt som fisker. Vi savna jo henne.

Tirsdag 1. april var vi på Engenes. Der ankom vi et kvarter før møtet pga hurtigbåt. Tjue stk. stod på land og venta, og vi fikk et godt møte. Alle er så forventningsfulle og glade. Inspirerende for oss.

Kl. 7 i dag morges
(onsdag 2. april),seilte vi videre til Brøstabotn, og der ble vi møtt av vår gode venn Boye, som spiste frokost sammen med oss.
Det ble problemer med baugtrøsteren, så det ble et bønneemne ved frokosten. Feilen ble funnet raskt, så vi ble bønnhørt fort. Herren hjelper i alle ting.
Nå er vi spente på møtet i kveld.Se seilingsplan for Elieser her.

Elieser som fiskarheim i Henningsvær

Ein del fiskarar kjem om bord kvar dag. Dei kjøper middag, og/eller riskrem og kaffe.

Torsdag 20. mars var det salg av "komla". Det pleier vera populært uansett kor i Noregs land ein befinn seg.
Det er elles middagssalg kvar dag så lenge båten ligg i Henningsvær. Ferda går vidare nordover mandag morgon (24.3.14).

Onsdag 19. mars var det formiddagstreff. Fiskarane var på havet, så derfor besto forsamlinga av fastbuande i området. - Ei fin stund, seier kaptin Magne Kalstø på telefon frå Henningsvær.
Lørdag 22. mars er det hyggekveld om bord og søndag 23. mars kveldsmøte. Begge kveldar kl. 18.00.

Velkommen om bord til møtesamlingane, til å kjøpa middag og/eller dessert, eller berre for ein prat. Mannskapet er der for deg!

Uvær i Salten blir til raspeball på Elieser

Tekst og foto: Kjell P. Eliassen

Betelskipet har den siste tiden vært i uvær i Salten krets.
Møtet som skulle vært i Bodø 10. mars måtte utgå, da skipet
lå værfast i Halsa i Meløy.

Etter en tid kom båten seg til Bodø, hvor den skulle innom for videre ferd over Vestfjorden til Lofoten.
Men på grunn av uværet, ble "Elieser 6" liggende i Bodø. Her ble det arrangert møter ombord den 11. og 12. mars. Da ble "Jungeltelegrafen" tatt i bruk for å annonsere møtene.

En god del folk kom ombord, og det var sang og musikk av mannskapet
og sangere fra land. Forkynnelsen sto Inge Bergan for. To fine samlinger som også
innbrakte noen tusen til betelskipets drift.

I skrivende stund kan meldes at husmor Reidun Aspelund og hennes medarbeidere
skal selge RASPEBALL om bord torsdag 13. mars, fra kl. 13.00. Bestilling tlf. 91374211.
Fredag 14. mars kl. 19.00 arrangeres FESTKVELD om bord i Elieser.

Velkommen!

Se bilder fra Elieser i Bodø:

Værfast i Bodø

Elieser ligger værfast i Bodø.
Kaptein Magne Kalstø regner med at de tidligst seiler videre førstkommende lørdag (15.3.). Da direkte til Henningsvær, og blir liggende der som fiskarheim til og med 23. mars. Elieser skulle nå vært i Reine, men oppholdet går desverre ut.

- Det er jo ikke fiskere her, men de fastboende er flinke til å støtte opp, forteller Kalstø på telefon fra Bodø. - Bodø er en fin og god plass, fortsetter han. - I går hadde vi en flott sammenkomst med 23 stykker på møtet.
Det blir også møte om bord onsdag 12. mars kl 18.00.
Tale ved Inge Bergan. Mannskapet deltar. Lynutlodning og litt å bite i hører også med. Velkommen om bord!

Elieser er i Bodø

Elieser har lagt landfast grunnet uvær i nord. Ett døgn forsinket er Elieser endelig i Bodø.
Det blir møte i Bodø i kveld (11. mars) i 20-tiden. Inge Bergan forkynner ordet. Det blir sang av lokale sangkrefter. I tillegg deltar Elieser-staben. Velkommen om bord!

I dag går Vestfjorden hvit, men m

Pizzamøte om bord

Elieser 6 i Åfjord

Fredag 28. februar kom Elieser 6 innover Åfjorden og la til kai på Monstad. I fjor vinter ble møtene i Åfjord avlyst fordi det lå tykk is i fjorden. I år var ingen problemer med å komme inn til kaia, da det de siste ukene har vært fint vårvær med sol og 8-9 plussgrader.

Se bilder under artikkelen. Foto: Jon Kristian Lommundal

Det er fast tradisjon at vi har pizzamøte på bedehuset siste fredagen i måneden, og nå ble dette møtet flyttet til Elieser. Husmor Reidun disket opp med god hjemmelaget pizza, og alle fikk spise seg gode og mette. Åfjord Kirkekor deltok med sang. Sang og musikk fikk vi også av mannskapet og av Dagfinn Sandal. Det ble en fin kveld og nesten 40 personer kom om bord.

På lørdag prøvde vi noe nytt, med åpen båt hvor det ble solgt riskrem, kaffe og vafler. Flere kom om bord og satte stor pris på både å få nyte riskremen og å få lytte til sang og musikk fra mannskapet.

På lørdag kveld var det sangmøte med Betania Musikklag fra Stokkøya. Både musikklaget og mannskapet bidro til en fin sangkveld. Dagfinn fikk også gi oss mye, med solid og god forkynnelse fra Guds ord disse kveldene.

Det er alltid stas når Elieser kommer på besøk, og flere spør om når båten kommer neste gang. Det er tydelig at mange har følelser for Betelskipet, og setter stor pris på å få komme om bord.

Flere nevner at de var om bord i Elieser 4 for mange år siden, og har sterke minner fra den.

Elieser 6 er nå på vei videre nordover, hvor vi håper den vil være til glede både for fiskerne og folket langs kysten.

Jon Kristian Lomundal

Betelskipet "Elieser 6" har sigla inn i Namdal krets.

Båten blir liggande på Lauvsnes 3. og 4. mars før den seglar vidare:

Mandag 3. mars kl. 18.00 er det basar om bord.

Tirsdag 4. mars kl. 19.00 er det "vanleg" møte.

Ragnar Hansen talar begge kveldane. Elles deltek mannskapet om bord.

Sjå vidare seglingsplan her.

Trøndelag krets

Tekst og film: Tone Kallevåg

Elieser er for tida i Trøndelag.
Tirsdag 25. februar var det møte på Fillan. Frøya musikklag gledet oss med god og frisk sang på møtet.
Lytt til musikklaget:

I kveld (24.2.) blir det møte om bord på Kyrksæterøra. Fillan får besøk av betelskipet i morgon. Ring Elieser for klokkeslett (tlf. 913 74 211). Velkommen om bord til ein matbit og sosialt fellesskap, til lynutlodning og samling om Guds ord gjennom tale og sang! Vidare seilingsplan finn du her.

Over Hustavika i fint ver, februar 2014.mov

Elnesvågen

Nesten hundre mennesker kom ombord.

Torsdag kveld (20. febr.) var vi samlet i Elnesvågen. Nesten hundre mennesker kom ombord. Oddbjørn Pedersen åpnet, Romsdalskameratene sang og Dagfinn Sandal talte og sang. Mye god mat ble båret om bord, og nok var det til alle. Mannskapet avsluttet med sang. En kjempefin kveld.

Tone Kallevåg

Dagfinn_Sandal_synger.mov

Om bord i Elieser; et glimt inn i dagliglivet

Foto: Tone Kallevåg

Misund

To flotte spreke foreningsdamer på 100 og 96 år. De to er fortsatt med i foreningen for indre sjø i Misund. Her om bord i "Elieser 6" da båten lå i Misund 18. februar.
Den indre Sjømannsmisjon gratulerer!

"Elieser 6" i Misund

I dag ankom vi Misund, Anne og Kjartan Nygårds hjemplass, i nydelig solskinn. Det blir feiring av hundreårs dagen til en av misjonskvinnene her ombord i kveld. Da blir det fest.

Hilsen husmor Tone Kallevåg
Se møteplan for Misund-oppholdet her.

Fosnavåg og Ålesund

Tekst og Foto: Tone Kallevåg

Se bilder under artikkelen.

Nå er oppholdet i Fosnavåg og Ålesund over for denne gang. I Fosnavåg var det ikke så mange båter, men noen fiskere kom og spiste middag og fikk vasket klær.

Ellers var det veldig god oppslutning om møtene. Etter det svært lange oppholdet på fire og en halv måned i 2011, har vi fått en spesiell kontakt med flere her. Det var kjekt og treffe både de og alle som kommer fra hele Hærøy kommune. Her samles folk fra alle menigheter.

Nye vennskap
Mange nye vennskap ble knyttet i den tiden - som fortsatt bærer frukt. En gang i måneden samles de til Elieser-kveld. Det går på rundgang hos hvem og hvor den blir arrangert. Da har de andakt, kaffe, mat og en liten utlodning og mye sang og musikk. Et lite musikklag er også startet opp; Elieserkameratene. De gledet oss med sang både i Fosnavåg og Ålesund. Flere fra Hærøy kom på møtene i Ålesund.

Ålesund
I Ålesund var det flere fiskere som lå til kai. Noen lå fortøyd i Elieser. En fast gjeng kom om bord hver dag og kjøpte seg riskrem og kaffe, og satt og pratet sammen. Herlig og se at de føler seg hjemme om bord. De kom med fisk til oss, så mye vi ville ha. Nå har vi fylt opp fryseren med masse god fisk. Ca. tusen fiskekaker og boller har vi lagd, det skal vel holde ei stund.

Havlys
Et nytt og fantastisk bekjentskap på denne turen var fire unge gutter, 16-17 år, som har startet sanggruppa HAVLYS.
Leif Arne Ytterland, sønnen til tidligere skipper på Elieser, Arnstein, utdanner seg til fisker og var ute i praksis. Akkurat nå hadde han fritørn, og var med oss på Elieser hver dag. Han satte ut garn så vi skulle få fisk. De var med og sang på alle møtene vi hadde.
Herman Blindheim går også på fiskeriskole og var med oss første uka. Han sløyde nesten all fisken vi fikk av fiskerne. Han er også med i Havlys, men måtte på fiske til Finnmark.
Hans Isak Leithe Røsvik er musikalsk leder i gruppa. Han både synger og spiller trekkspill og gitar.
Fetteren til Leif Arne, Jørgen Ytterland er med på sologitar.
Disse guttene har arrangert Elieserkvelder, og samla masse folk. De hadde spurt flere om og delta med sang, og mange kom med mat og kaker. Det ble visst nærmere tjue kaker til slutt. Folk var kjempepositive til guttenes foretak. Mye penger kom inn til båten.
Dette var vel oppmuntrende og høre, at ungdommen får interesse for misjon. GUD VELSIGNE HAVLYS!

Misjonsvenner
Ellers var det flott og få møte gamle misjonsvenner som har stått på, år etter år. Det var forresten Einar Vederhus som oppmuntret ungdommene til å starte Havlys. Han er til stor hjelp for oss når vi ligger i Ålesund. Alltid positiv og hjelpsom, og han strekker seg langt for å hjelpe, sammen med sin flotte kone Ester.

Faste gjester
Vi har også en flott gjeng med faste gjester som hver dag kommer og kjøper middag og koser seg sammen med oss. To av dem, Kåre og Arne fortalte at de var på førti av møtene vi hadde på Mjølstadneset i 2011. Det er mange turer med ferga. De har nok brukt noen tusen på de turene. Men de sier det var verdt det. Trofaste gode misjonsvenner dere som vi er blitt så glade i!

_lesund_ein_stille_morgon_i_februar_2014.mov

Vekkelsestonar om bord i misjonsbåten i Ålesund havn

Av misjonssekretær André Sætre

Laurdag 8. februar var det stor song- og musikkveld om bord i Elieser 6. Det var ein fin og stille februarkveld utan snø, og det var lett å ta seg fram til Betelskipet som låg ved Skansekaia.

Folket strøymde på. Til slutt var båten heilt full. Det sat folk over alt også opp gjennom trappa. Paul Mattis Nørstebø prøvde å telje alle, og kom til rundt 130 menneske.

Vi hadde fleire grupper som song denne kvelden, og fyrst ute var "Havlys" (bildet). «Sunnmørsguttene» fekk framføre mange songar i to avdelingar.

Tone Kallevåg diska, saman med resten av mannskapet, opp med masse god mat og nytrekt kaffi. I tillegg til det som var tillaga på båten, kom misjonsfolket om bord med smørbrød, godkaker, sveler, og vafler. Det vart nok til alle.

Paul Mattis Nørstebø hadde ei ransakande og alvorleg andakt med særleg vekt på Lukas 12,40: «Vær da også dere rede, for menneskesønnen kommer i en time dere ikke tenker det».

Jostein Emblem og Kjell Gjelsten var også saman med oss. Dei song duett. Jostein spelte trekkspel og Kjell gitar.

Ein mann i sin beste alder kom fram under møtet og sa at han hadde vore på vei til puben, men hadde i staden vorte leda inn på Betelskipet. No bad han om forbøn og frelse.

Det vart endå eit eksempel på kor viktig redskap båten er i teneste for Herren.

Du kan lese meir frå denne kvelden i Trygg Havn 3/2014 (kjem i mars).
Vidare seilingsplan for Elieser. Sjå her.

Elieser ligger som fiskarheim i Ålesund.

Se planen for dagene i Ålesund her.

3 spørsmål til Tone Kallevåg:

1. Yrke? Forpleiningssjef om bord i «Elieser 6».
Dvs. at primæroppgaven er å være «husmor» + at jeg deltar på møtene med ledelse, sang og av og til andakt.

2. Hva er det som gjør yrket meningsfullt? Det er et kall!
Jeg har ingen formell utdannelse når det gjelder matlaging, er redd på sjøen og har aldri likt å være hjemmefra. Før jeg begynte fikk jeg et ord om at Herren skulle velsigne kjøttgrytene. Og jeg gikk på det! Han har holdt ord. Gud hjelper med praktiske ting som mat og mengder. Merker spesielt dette når jeg er nervøs under større stevner og arrangement. Gud har en finger med i alt!

3. Kan folk flest bidra med noe når det gjelder Elieser? Vi setter kjempestor pris på et fat med mat til bevertningen under møtene.
Det er også stadig behov for gevinster, både små og store.
Og ikke minst: Forbønn! Be om at det utløses midler til drivstoff, be for forkynnelsen og be for oss som jobber om bord, at vi hele tiden kan møte folk på en slik måte at de føler seg vel. Det kan nemlig være tøft å komme om bord for den som ikke er møtevant. Be om at 2014 må bli et år der vi kan nå nye med evangeliet slik at flere kan få møte Jesus!

Godt og ope møte

Fleire ba om forbøn

Elieser ligg for tida som fiskarheim i Fosnavåg på Sunnmøre.

Det er få fiskarar som brukar tilbudet, men mange av innbyggarane i området kjem på samlingane om bord. Onsdag 29. januar var det møte om kvelden. Det var om lag 70 personar som kom til møtet, fortel Andrè Sætre, misjonssekretær i Møre og Romsdal krets. Eit ope og godt møte der fleire ba om forbøn. Andrè Sætre tala og Elieserkameratene song.

Bilete frå møtet om bord i Elieser 29. januar 2014.Foto: Andrè Sætre:

Få fiskarar

Foto: Andrè Sætre

Elieser ligg for tida som fiskarheim i Fosnavåg på Sunnmøre.
- Det er få fiskarar som kjem om bord, fortel Magne Kalstø på telefonen. Grunnen til det kan vera todelt, held Kalstø fram. - Det eine kan vera at det er lite fiskarar her for tida, men den eigentlege årsaka er nok at eit fiskemottak på staden er lagt ned, og då fer båtane forbi.

Folk frå staden kom likevel på formiddagstreffet som var 28. januar kl. 11. Over 20 stk. kom. Sigurd Medhaug og Ditlev Møller (bildet) frå mannskapet song, og Andrè Sætre talte.
Onsdag 29. januar blir det nytt møte om bord. Denne gongen kl. 19.00. Elieserkameratene skal synga og Sætre forkynna Ordet. Det blir også servering og utlodning. Du er hjarteleg velkommen om bord!

Møtene i Leikanger samla mykje folk.

I tida 24.-26. januar låg Elieser i Leikanger, og det var møte kvar dag. Folk gav uttrykk for at det var gildt å koma om bord. - Godt å høyra for oss som har vårt daglege virke her om bord, seier Kaptein Magne Kalstø.

Glad og fornøyd

Kaptein Magne Kalstø (bildet) melder om flotte møter om bord i Elieser. Båten er i Sogn og Fjordane til og med 26. januar.
- Bra oppmøte, og folk går glad og fornøyd i land etter møtene, forteller Kalstø.
Videre sier han at alt har lagt seg godt til rette med vær og vind, på tross av dårlige meldinger.

Onsdag 22. og torsdag 23. januar ligger båten på Måløy. Begge dager begynner møtene kl. 19.
Se videre seilingsplan her.

Velkommen om bord!På Askvoll

Lørdag 18. og søndag 19.januar var Elieser på Askvoll. Vi var bortimot 30 hver kveld. Stedets kvartett gledet oss med sang begge kvelder. Det var mye sang og musikk på møtene, så i tillegg sang maskinist Ditlev Møller, matros Sigurd Medhaug, husmor Reidun Asplund og undertegnede.
"I din hånd er mine tider." Salme 31,16 og "- Menneskesønnen kommer-" Luk.12,40 var prekentekster lørdag og søndag. Det sikreste av alt med tanke på fremtiden er at Jesus skal komme igjen.
Paul Mattis Nørstebø

Elieser er på ulike steder i Sogn og Fjordane til og med 26. januar. Se seilingsplanen her.

Mye folk om bord

Både lørdag og søndag (11. og 12. januar) var det mye folk om bord i Elieser.

På sang- og musikkmøtet søndag, deltok mannskoret XtraLars fra Frikirken. De gledet oss med sin friske og gode a cappella-sang. Fra mannskapet deltok Reidun Aspelund og Sigurd Medhaug (bildet), og sangevangelist Paul Mattis Nørstebø både sang og talte.
Nørstebø blir med videre både som taler og sanger. Mandag 13. januar går ferden til Berland på Askøy. Der blir det møte kl. 19.00. Velkommen om bord!
Se videre seilingsplan her.

Eit av dei første møtene om bord i 2014

8. januar ønskte Ingolf Solsvik velkommen til eit av dei første møtene om bord i Elieser i 2014. Ein roleg januarkveld ute i Øygarden (Vik) nord for Bergen.

Kystradioen: Elieser seiler for kystens befolkning.

"Sangkameratane" (bilde) frå Åsane kunne vere glade for at det var vindstille, slik at dei kunne kome seg heim igjen. Når det stormar som verst, blir Sotrabrua stengt for all ferdsel.
Solsvik leia med ein lett og god tone, samtidig som han la alvoret innover forsamlinga med orda frå Rom. 14,10b-12. Vi skal gjera rekneskap for kven vi har vore og kva vi har gjort, og vedkjenna at Gud er Gud. Det som eg har i skuld er betalt av Jesus. Har eg ordna meg slik at eg går fri i dommen?

Mannskapet stilte opp med den gode og kjære Eliesersongen, og forsamlinga song med. "Sangkameratane" gledde dei frammøtte med dei gamle, evangeliske songane, som ein i møtelyden uttrykte det. Det vart til velsigning!

"Nåden og sannheten" var temaet i sangevangelist Paul Mattis Nørstebø sin tale. Han innleia med sitat frå salmen "Nærmere deg min Gud" av

Sarah Adams: "Nåde er all din vei, oppad den fører meg". Verda tørstar etter nåde, er det sagt. Kva er vårt verkelege behov? Nørstebø viste til 2. Kor 9.8, til han som kan gi alle gåver i rikt mål.

Verdas største behov er eit personleg kristenliv. Nåden er alt du treng for livet og døden. Nåden er Guds uforskyldte kjærleik i Jesus Kristus. Han gav son sin: Joh. 3.16. - Takk, Jesus, at du både ville og kunne stige ned i vår nød! AMEN.

Eit møte om bord i Elieser består også av ein kaffitår med litt attåt, og av utlodning. Slik også denne kvelden.

Siste Elieser-møte på Vik i Øygarden, blir fredag 10. januar kl 19.00. Så dreg Elieser til Bergen. Der blir den liggande ved Holbergkaien både lørdag og søndag. Sjå program for helga her.

Elieser har møter i Vik i Øygarden

Frå onsdag 8. til og med fredag 10. januar. Paul Mattis Nørstebø er talar, mannskapet deltar med sang, i tillegg til andre sangkrefter. Onsdag deltar Sangkameratane frå Åsane. Møtene begynner kl. 19.00. Velkommen om bord til samling om Guds ord, bevertning, lynutlodning og tid til den gode praten!
Til helga er det Elieserhelg i Bergen.
Sjå vidare seilingsplan for Elieser her.

Betelskipet klar for ny sesong.

Besøker Hordaland og Sogn og Fjordane i januar.

Tekst: Tor Øyvind Sandaker Foto: Kåre Undal

Den Indre Sjømannsmisjon (DISM) har siden 1903 hatt en tradisjon med sine betelskip langs kysten. Det er M/S "Elieser 6" som nå er i rekkefølgen og ble anskaffet i 1992. Skipet ble bygd i Kiel i Tyskland i 1980 og er senere blitt ombygd og forlenget. I 2011 ble ny motor installert.
"Elieser 6" har nå et fast mannskap på tre + forpleiningsassistent. I tillegg kommer frivillige som også stiller opp når det er behov. Etter omregistrering fra passasjerbåt til "l astebåt" kan "Elieser 6" frakte inntil 12 passasjerer. Derfor passer båten utmerket til turer for smågrupper.

Virksomheten starter opp i januar 2014 med DISM sitt arbeidermøte i Bergen (6.-7.), og fortsetter videre i Hordaland og Sogn & Fjordane. Deretter er det Møre og Romsdal som står for tur.
I tre uker blir betelskipet liggende som «Fiskarheim» i Ålesund. Møteturen går videre nordover til to ukers fiskerheim-drift i Lofoten i mars.
Videre til Finnmark hvor den gjør vendereis i midten av april. I midten av juni er betelskipet tilbake i Hordaland for å begynne ferden videre sydover og østover.
I overgangen august/september er betelskipet på Østlandet. Midten av september går ferden tilbake med møtetur på Sørlandet og videre til Rogaland. I november og desember avsluttes betelskipets helårstur i Bergen- og Karmsundområdet.

Opplegget om bord er en møtedel med Elieser - sangen, presentasjon av mannskap, andakt, sang og ev. musikalske innslag. Bevertning med kaker/boller/vafler el. og kaffe/te hører med. Det legges opp til åresalg til inntekt for driften av betelskipet. Det pleier å være trivelig om bord, med folk i alle aldrer, fra forskjellig kristne sammenhenger og med lavere terskel enn møter ellers.
Se seilingsplan her.

MANNSKAP TIL «ELIESER 6»

Betelskipet «Elieser 6» fungerer som flytande bedehus.

Båten blir drifta heile året, med to mannskapsskift og 4 mann på kvart skift. Ved høve hender det at det er bruk for vikar for enkelte av mannskapa.

Misjonen er derfor interessert i personar som kan tenkja seg å vera på båten i kortare eller lengre vikar-periodar. Interesserte vil bli notert på ei ringeliste, og
kontakta ved behov.

Mannskapskvalifikasjonane er: skipper, husmor, motorkyndig og matros.

Det er krav om sikkerheitskurs og legeattest for tilsette.

Telefonnummeret til Den indre Sjømannsmisjon er: 55 34 93 10
Mailadresse: dism@dism.no

Ingolf Solsvik
Dagleg leiar

Avslutning på arbeidsåret med Elieser i Åkrehamn på Karmøy

Av Georg Kallevåg

Så er vi ferdig med møtene om bord på Elieser for i år. Møtene i Åkrehamn tirsd. 10. onsd. 11. og torsd. 12. des. samlet henholdsvis 17, 33 og 29 mennesker. Det var godt å oppleve den gode stemningen, og mennesker som hadde tatt seg tid til å komme ombord og senke skuldrene midt i julestria.

Godt å samle seg om julens budskap i ord og toner. Tanker knyttet opp mot juleevangeliet stod sentralt i forkynnelsen, og både solo, duett og fellessang løftet opp budskapet om Jesus vår Frelser. Gud ble menneske og strakte ut sine hender til en verden i nød. Og så kommmer han fortsatt for å ta bolig hos den som vil lukke opp for ham og ikke la han stå utenfor.

Lørd. 14. desember hadde kretsen sin tradisjonelle juleavslutning. Denne gangen ombord på Elieser. Selv om noen ikke kunne komme, ble vi allikevel 31 feststemte misjonsvenner samlet. Både ansatte, kretsstyret, frivillige forkynnere og andre medarbeidere med ektefeller var invitert.

Mannskapet hadde lagt ned mye arbeid med å pynte festsalen og skape en flott julestemning ombord. Og når Tone tente lysene ble det så utrolig flott og stemningsfylt.

Tone stod for et flott koldtbord med god hjelp av mannskapet. Og kake- og dessertbordet var også innbydende. Flere av medarbeiderne hadde med seg herlige kaker og desserter.

Programmet bestod av skjemt og alvor hånd i hånd. Tone sin bildekavalkade fra opplevelser langs Norskekysten med Elieser i året som ligger bak, gav oss enda en gang visshet om hvor viktig dette flotte redskapet er. Ellers lydde julesangene gjennom kvelden, og gode og varme vitnesbyrd avsluttet en flott fest til Herrens ære.

Flotte gaver ble gitt til Elieser disse dagene i Åkrehamn. Totalt kr. 19.510.-

Gud velsigne Elieser med bønn om et velsignet Godt År 2014!

Foto Georg Kallevåg:

Julestemning om bord i "Elieser 6".

Ved Tone Kallevåg:

Trosset vær og vind

Av Georg Kallevåg

Etter mannskapsskift onsdag 4. desember, ble det møter i Haraldseidvågen i Skjold. Båten ble liggende en dag lenger enn planlagt, p.g.a. det berømte uværet som feide over Vestlandet. Og Vedavågen måtte derfor avlyse møtet.

Men folket her inne trosset vær og vind og kom ombord. D.v.s. siste dagen ble vi ikke så mange. Glatte veger og vanskelig føre gjorde sitt til at de fleste holdt seg hjemme. P.g.a. tung sjø over Sletta og vest av Karmøy som var neste stopp, så var det lite sannsynlig at vi kom oss avgårde før søndag. Men vi våknet til et nydelig vær på lørdags morgen og nesten vindstille. Så det ble da bestemt å kaste loss med retning Sævelandsvik på Karmøy. Etter 5 timers seiling med upåklagelig vær, la båten til kai på Nibbå i Sævelandsvik.

Søndag var det nesten 40 mennesker samlet til møte hvor Tone hadde andakt og mannskapet sang. God stemning om bord med unge og eldre samlet i et flott fellesskap.

Det ble også møte her mandagen før båten gikk til Åkrehamn med årets siste møter før opplag. I disse dager er det julens budskap i ord og toner som lyder fra Betelskipet på kveldstid .

Velkommen til møter onsdag 11. og torsdag 12. 12. kl. 19.00. Seilingsplan for 2014 finner du her.

Se bilder under. Foto: Georg Kallevåg

Førjuls møteuke på Å bedehusi Lyngdal, 10.-14. desember 10.-14. desember

Førjuls møteuke for Elieser med Paul Mattis Nørstebø, er blitt en god tradisjon. Møteuka ble i sin tid startet av Berith og Agnar Gjertsen.
Paul Mattis Nørstebø og Berith og Agnar Gjertsen blir med også på årets møteuke:

Tirsd. 19.00 Kveldsmøte

Onsd. 19.00 Kveldsmøte

Torsd. 19.00 Kveldsmøte

Fred. 18.00 Elieser-kveld med utlodning og fiskesuppe.

Lørd. 16.00 Møte med koldtbord

Det blir mye sang og musikk på møtene.

Hjertelig velkommen!

Elieser værfast

Etter planen skal Elieser ha møte i Vedavågen fredag 6. desember. Pga uvær ligger Elieser værfast i Haraldseidvågen, og møtet i Vedavågen må desverre gå ut. Det blir istedenfor møte i Haraldseidvågen både torsdag 5. og fredag 6. desember. Se seilingsplan her.

Elieser i Karmsund krets

Elieser har hatt flotte dager i Karmsund krets. Sekretæren har vært opptatt med andre ting og kunne ikke være med på første del av turen. Den startet i Langevåg på Bømlo den 18.11. og fortsatte med møter over hele øya. Som tidligere nevnt ble det noen flotte basarer både i Urangsvåg med ca. kr. 27.00,- og Melingsvåg med kr. 37.950,- til båten foruten gode inntekter på møtene.

Valevåg, Ølensvåg, Etne, Fjæra og Skånevik ble også besøkt denne gangen. I Fjæra hadde kvinneforeningen "Fiskarvenen" sin basar om bord og dette innbrakte kr. 13.000,-. Så var det en tur tilbake til Siggjarvåg på Bømlo hvor Elieser 6 var for første gang. Det meldes om gode møter og flott oppslutning også her

Ragnar Hansen var taler frem til og med den 1. desember. Undertegnede var med om bord fra den 02.12. med Auklandshamn som første møte. Jeg var litt spent , ufyselig vær og mange år siden vi var her sist med Elieser. Men folket trosset vær og vind og en liten flokk møtte opp med vår kontakt og eier av kaien John Berstad i spissen. Gud var nær med sin hellige Ånd, og i denne adventstiden ble det fokusert på Johannes døperen sitt oppdrag. Han skulle være vegrydder for kongen, Messias Frelseren som skulle komme. Sigurd ledet møtet og fremførte også flott sang sammen med Reidun. Vi avsluttet med en kopp kaffi og god hjemmebakst, og selvsagt åresalg. Innbydelsen gikk ut også denne kvelden. "Be kongen inn i ditt liv som Herre og Frelser!"

Så viser vi noen bildeglimt (se under artikkelen) fra møte på Utbjoa den 03.12. 20-25 mennesker møtte frem. Og mange gav uttrykk for at dette hadde de gledet seg til lenge. Det er noe spesielt med Elieser og atmosfæren om bord ble det sagt. Den eldste, en dame på 91 år gledet oss med sin store takknemlighet over å få komme om bord og være sammen i felleskapet. En fin flokk fra Misjonsforbundet gjorde sitt til at det ble et åpent og herlig møte hvor mange gav uttrykk for sin takknemlighet overfor Gud vår Far som gav oss Jesus. Det var dette sekretæren også bar frem - Jesu komme til vår jord. Født i en krybbe i en stall utenfor byen, for så å bli korsfestet utenfor byen. Mennesket satte Jesus utenfor også hele vegen under hans jordeliv. Men i sin kjærlighet står han fortsatt for døren og banker. Og vi har anledning til å åpne opp for Ham.

Dette var det siste møtet som dette mannskapet var med på denne gangen før mannskapsskift og en fortjent friperiode. Magne ledet møtet og vitnesbyrdet i sangen lydde sterkt også denne kvelden.

Misjonssekretær Georg Kallevåg (tekst og foto)

Se videre seilingsplan for "Elieser 6" her.

90 om bord i Melingsvåg

Av Håkon C Hartvedt

Folk strømte på så det nesten ikke tok slutt, og en del måtte plasseres bak talerstolen da Elieser lå til kai ved Melingsvåg, sist fredag.

Foreningen på plassen hadde lagt opp til kjempebasar. Det ble det også, med salg på hovedbok og «barnebok», i tillegg til åresalget. Ellers var det sang av mannskapet ved Reidun Aspelund og Sigurd Mehaug - og Håkon C. Hartvedt. Sistnevnte holdt også andakt om kvinnen ved brønnen fra Johannes 4. kapittel. Om at Jesus tar seg av den ene, og at han har levende vann å gi til alle åpner seg for Ham, i tro på Hans Ord.

På basarkvelden kom det inn 37.950 kroner til misjonen. Men Elieser lå to dager til i Melingsvåg. På disse kveldene kom det inn rundt 9000 kroner ekstra, inkl. middagssalg, opplyser skipper Magne Kalstø, som også ledet basaren.

Se seilingsplan for Elieser her.
Under ser du bilder fra basaren i Melingsvåg. Foto: Håkon C. Hartvedt.


Gode og åpne møter

Elieser er for tida i Karmsund krets.
Mandag kveld (25.11.) var det møte i Valevåg. Der kom det 11 stk om bord. Ei lita og fin forsamling meldest det frå Elieser, og åpent og godt. I det heile har møte-samlingane rundt Bømlo vore gode og åpne. Det er Ragnar Hansen som for tida er talar.
Tirsdag kveld finn du "Elieser 6" ved kai i Ølensvåg. Du er velkommen om bord til samling om Guds ord, bevertning og lynutlodning. Møtet begynner kl. 19.00.
Sjå vidare seilingsplan her.

Misjon for sjømennene - mosjon for smilebåndene

Av Geir Einarsen

Den tradisjonsrike Hatlevikbasaren ble avviklet på øya Ålforo 6. juli.
Dette var den 30. basaren siden den gjenoppstod.
Og her var alt tradisjonelt: Sang, musikk, andakt, loddsalg, underholdning, åresalg og arrangementets absolutte høydepunkt, auksjonen.
"Han innante" stod for underholdningen sammen med auksjonarius Inge Halsteinsen.
Tradisjonen tro var også hele arrangementet gratis: Skyss, bevertning og underholdning.
Men mange klarte allikevel å bruke mye penger denne dagen: Det ble høye bud på auksjonen, og lodd- og åresalg gikk strykende!
Overskuddet fra basaren går til "Den Indre Sjømannsmisjon".
Under kan du se lysbildeshow fra Hatlevikbasaren 2013:Elieser i Langevåg. Foto: Geir Einarsen

Elieser på Framnes Søndag 10. november lå "Elieser 6" til kai ved Framnes kristne videregående skule. Over 70 ungdommer fant veien til båten denne kvelden. Arne Opsahl Engen hadde andakt, elever fra skolen og mannskapet sang hver for seg. Ungdommene likte seg så godt om bord at de nesten ikke ville gå i land igjen.

Det ble en fin og god kveld!
Se videre seilingsplan for Elieser her.

Under kan du se bilder fra Framnes. Foto: Kåre Undal

Familiemøte på Tysse i Samnanger

"Elieser 6" var godt synleg der den låg ved kai i Tysse sentrum, og folket kom. Over 80 personar fann vegen til Elieser og familiemøtet tirsdag 5. november. Barnekora King Singers og Samnanger Barnekor song med glede og innleving. Minneordet denne kvelden var henta frå Mat. 11.28: "

Kom til meg, alle de som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile!"
Fleire av dei vaksne hadde med seg deilig kaffimat. Også husmor Tone Kallevåg hadde trylla fram fleire godsaker, og det vart meir enn nok til alle!
Takk til deg som kom om bord denne haustkvelden på Tysse i Samnanger!

Sjå vidare seilingsplan her.

Fem åretrekningar, og 23 gevinstar på bok

Fredag 1. november var det basar om bord i Elieser. Folk frå både Askøy, Bergen og Øygarden hadde tatt turen til Kleppestø på Askøy denne regnfulle kvelden. Damene i i foreninga "Lanternen" arrangerte basaren med fem åretrekningar, og 23 gevinstar på bok. Dette gjer foreningsdamene fordi dei har eit hjarte for "Elieser 6", og deira ønskje er at evangeliet må nå ut til endå fleire der båten ferdast.
Mykje pengar kom inn til vårt flytande Bedehus; Betelskipet "Elieser 6".
Mannskapet på Elieser song, og Ingrid Helland hadde andakt om kvinna som fekk syndene sine tilgjevne;

Luk. 7, 36 - 50.

2. og 3. november er det møte på Vik i Øygarden. Du er hjarteleg velkommen om bord! Sjå tidspunkt og fleire opplysningar her.

Sjå bilder frå basaren:

Elieser i Salhus

Tirsdag 29. oktober var Elieser i Salhus, Åsane nord for Bergen sentrum. Truls Nygaard hadde andakt, Solfrid Elin Sævareid og Karoline Brandsæter deltok med god og fin sang. Det var også godt å høre sangen og vitnesbyrdet til mannskapet om bord.
Tradisjonen tro; servering og lynutlodning måtte til. Takk til alle dere som hadde med mat og gevinster om bord. Det er god avlastning å komme til steder der de fastboende har anledning å ordne med dette.
Onsdag 30. oktober er Elieser på Hjellvik, Osterøy. Møtet om bord begynner kl. 19.30. Truls Nygaard er kveldens taler.
Se videre møteplan her.

Lørdag 26. og søndag 27. oktober låg Elieser i Bergen ved Holbergkaien.

Mykje folk var innom på dei ulike tilstelningane: Elieserbasar, medarbeidarfest (sjå under), middag og sang- og muskkmøte. Håkon C. Hartvedt var gjeste- talar og songar. Det var godt å lytta til Håkon! Fedje Mannskor song friskt på sang- og musikkmøtet. Mannskapet om bord gjorde ein stor innsats med alt det praktiske i tillegg til å delta på samlingane med sang og vitnesbyrd.
Over ser du bilder frå helga.

Dyktige medarbeidarar

Vi har så mange dyktige, frivillige medarbeidarar i Den indre Sjømannsmisjon. På medarbeidarfesten i Bergen, om bord i Elieser, vart fleire av dei heidra med blomster. Desse får stå som representantar for alle våre trufaste misjonsvenner. Tusen takk for innsatsen!

Sjå bilder under. Klikk på bildet for å få det større. Foto: Kåre Undal og Olav Helland

Godt å vera saman

Fredag 25. oktober låg "Elieser 6" ved kai på Bildøy, og om kvelden var vi samla til møte om bord i båten. Truls Nygaard forkynte ordet og fire flinke elevar frå Bildøy Bibelskole var med og song. Dei går på musikklinja og song vakkert! Elles deltok mannskapet om bord i Elieser med song og vitnesbyrd. Det var godt å vera saman!
Sjå bilder frå kvelden:

"Elieser 6" fortsetter i Bjørgvin krets


Elieser kommer til Steinsland onsd. 23. oktober. Det blir møte om bord kl. 19.00.

Torsd. 24. er båten på Storebø. Også der møte om bord kl. 19.00.

Fredag 25. er det Bildøy som får besøk. Møtet om bord begynner kl. 19.30.

Misjonssekretær Truls Nygaard taler alle kveldene. Mannskapet om bord deltar.

Fredag 25. oktober delta

r
også fire bibelskoleelever fra Bildøy med sang.Velkommen om bord til samling om Guds ord, lynutlodning og enkel servering

!

"Elieser 6" er i Bjørgvin krets

Mandag 21. oktober er det møte på Huglo sør. Tirsdag 22. oktober har båten flytta seg til Fitjar. Håkon C. Hartvedt er med som talar og møtetida er 19.00 begge kveldar. Velkommen om bord til samling om Guds ord, lynutlodning og enkel servering!
Sjå vidare seilingsplan
Sjå også oversikt over Elieserhelga.

Betelskipet "Elieser 6" er i Karmsund krets

Det har vore mykje folk på møtene. Folk er fornøyde og kjem med positive tilbakemeldingar, fortel husmor Tone Kallevåg på telefonen. Dagfinn Sandal og Georg Kallevåg skiftar på å vera talarar, og mannskapet deltar med sang og vitnesbyrd.
Fredag formiddag (18.10.) er båten i Haugesund. Der blir det formiddagstreff kl. 11.00. Samme kveld blir det møte i Vikjå kl. 19.00.

Søndag 20. oktober er siste møte i kretsen. Fra mandag 21. oktober er "Elieser 6" i Bjørgvin krets.

Se videre seilingsplan

Bilder fra Elieser i Karmsund krets. Avaldsnes på Karmøy. Foto: Georg Kallevåg: