Betelskipet Elieser 6

"Elieser 6"


Den indre Sjømannsmisjon har siden 1902 benyttet seg av Elieser-skip for å oppsøke og holde møter for mennesker langs Norskekysten. Arbeidet er omfattende og krevende, men resultatene er til stor glede. Mennesker får høre Guds Ord og kommer til tro på Jesus Kristus.

"Elieser 6" starter opp igjen møtevirksomheten tirsdag 29. juni. Se kalender/seilingsplan.

Direkte kontakt til "Elieser 6":
913 74 211
elieser@dism.no

Elieserkoordinator: Arne Helleland - tlf.: 907 99 360 - e-post: arne@dism.no

Mannskap skift 1
Skipper: Svein Ivar Olaussen
Maskinpasser: Arvid Løkenberg
Matros: Ommund Høllesli 
Husmor: Siv Mette Helleland

Mannskap skift 2
Skipper: Svein Sæbjørnsen 
Maskinpasser: Per Berge
Matros: Lasse Hamberg
Husmor: Camilla Myklebust

Driftstyret
Leder: Sigmund Kindervåg
Kåre Undal
Morgan Ramberg
Per Berge
Hans Magnus Drønen