Vil du være med i Bønneringen?

Vær med å slå bønnering omkring Norge.

Vi ber ferdigskrevne bønner som sendes ut per E-post søndag morgen. Hver uke har et bestemt tema som er aktuelt og bibelsk. 

Bønnene tar 1-2 minutter å be og fungerer fint som et supplement til dine andre bønner.

Sammen er vi en stor gruppe mennesker spredt utover Norge som påkaller og ber til Herren for samme saker.