VEDLIKEHALDSANSVARLEG

Norvald Berg er tilsett som vedlikehaldsansvarleg i Den indre Sjømannsmisjon. 

Berg er byggmeister med 40 års erfaring. 

Veka før påske var Norvald og eg (Arne Helleland) og inspiserte bygningane på Havly Røst og på Havly Stamsund.

På Røst må det taktekkast på nytt - planlagt utført i august og september. Skifer skal ned, og ny papp skal på før skiferen skal opp igjen.
Her treng me nokre frivillige som kan hjelpa til. Så om nokon kan vera med på fysisk arbeid, ta kontakt med meg (arne@dism.no / 907 99 360).

I Stamsund er det brannsikring som står for tur. Ein større jobb som treng detaljplanlegging før arbeidet kan starta.

0