Vandsøyvågen 2022

Det blir ikke drift på fiskarheimen i Vandsøyvågen denne vinteren. 

Flere ting spiller inn for at denne avgjørelsen er tatt.
 Bl.a. at fiskebruket dette året ikke leier rom på fiskarheimen til utenlandske arbeidere. Mangeårig fast arbeid og inntekt faller dermed bort. I tillegg er det også usikkert hvordan driften på bruket kommer til å bli og hvor mange fiskere som kommer til å ligge fast i Vandsøyvågen.

Mer om dette i Trygg Havn nr 3/2022.

Foto: Leif Martin Skagemo

 

0