Trenger dere en forkynner til ditt lokale bedehus?

Er det lite aktivitet på bedehuset? Mange eldre kjenner på en sorg over at bedehuset blir stående tomt eller har lite møtevirksomhet. DISM tror at den beste måten å få i gang møtevirksomhet på er ved å begynne å holde møter!

Den indre Sjømannsmisjon tar imot alle henvendelser om møter med glede. Vi er ikke redd for å besøke bedehus hvor det kanskje ikke deltar mange mennesker. Det er viktig at Guds Ord blir forkynt på alle steder i vårt land.

Ta kontakt med vår misjonssekretær på ditt sted. Vi hører gjerne fra deg.

0