Studentbibelgruppe

Vi gleder oss over å kunne invitere deg til studentbibelgruppe i våre flotte lokaler i Skuteviken.

Har du spørsmål/er interessert i å vite mer?
Ta kontakt med misjonssekretær Andreas Bjerre Nielsen: 
E-post: andreas@dism.no
Mobil: 921 24 430

0