Skjærgårdsstevnet

Skjærgårdsstevnet Bjørgvin 2021

Skjærgårdsstevnet 2021 Bjørgvin krets 🇳🇴 🙏

Det er en glede å invitere deg til Skjærgårdsstevnet 2021! Vårt ønske er å gi Guds folk en flott samling om Guds Ord, Den hellige nattverd og brodersamfunnet. Vi fyller dette arrangementet med musikk, god mat og spennende informasjon om DISM. 

Hovedtaler for Skjærgårdsstevnet er Asbjørn Kvalbein som skal holde tre bibeltimer for oss. Han vil tale over Salme 92: "Frisk og frodig alderdom", "Det nye Jerusalem - åpent for oss" og søndagens tekst: 2. Mos 20: 1-17 "Grunnvollen for en trygg tro". Vi gleder oss! Misjonssekretær Thomas Kjær Olsen taler over temaene: "Jesus fra Nasaret" og "Dette er min Sønn, Den elskede". Spesielt gledelig er det å få besøk av tidligere misjonssekretær Truls Nygård! Han skal tale og forrette nattverden for oss.

Solfrid Nikolaisen vil holde et misjonsmøte hvor hun informerer om Den indre Sjømannsmisjon. Solfrid sitter i landsstyret og har vært aktiv i DISM gjennom mange år. Hun har gjennom flere år arbeidet som frivillig på Fiskarheimen Røst. I dene forbindelse vil vi vise film og bilder av siste begivenheter fra arbeidet vårt.

I år holder vi Årsmøtet 2020 under Skjærgårdsstevnet. Året 2020 ble på mange måter et godt år for Bjørgvin krets. Økonomien går godt, men selvsagt fikk vi ikke holdt så mange møter som vi ønsker. Heldigvis har vi greid å nå ut med Evangeliet gjennom internett! På årsmøtet vil vi informere om hvordan året 2020 har vært for DISM Bjørgvin og hvordan den nye misjonssekretæren og kretsstyret tenker om det videre. Hennes viser vi også hvordan det gikk med økonomien. Vi håper mange vil delta på årsmøtet for året 2020.

Det er vår bønn at Skjærgårdsstevnet 2021 må få være en samling som Herren har behag i. Vi ber at Gud selv må få styre våre planer og tanker for arrangementet sånn at det i sannhet må være til behag for Ham og til nytte for vår neste!

Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gi du ære for din miskunnhets og din trofasthets skyld - Salme 115: 1

 

Last ned program
0