Skjærgårdsstevne

Bjørgvin 5.-8. august: Tradisjonen tro så arrangerer vi skjærgårdsstevne til sommeren. 

Vi har reservert Fjell-ly og er i gang med å planlegge skjærgårdsstevnet 2021. Bibeltimeholdere blir Asbjørn Kvalbein og Thomas Kjær Olsen. Mer informasjon kommer etterhvert.

0