Skipper på "Elieser 6"

Den indre Sjømannsmisjon søker etter skipper på "Elieser 6".


Stillingstittel: Skipper
Søknadsfrist: åpen
Ansettelsesform: Fast

Da en av våre skippere har blitt pensjonist, søker vi etter ny skipper til Betelskipet «Elieser 6» i 50% stilling. Stillingen er basert på skiftordninger. «Elieser 6» driver med evangelisering og velferdsarbeid langs hele norskekysten.

kvalifikasjoner:
Navigatør-sertifikatet D5 (viktig; holder ikke med D5L)
ROC-sertifikat (radiotelefoni)
Sikkerhetskurs (for offiserer, IMO 80)
Ecdis-kurs (elektrisk. Kart)
Gyldig helseattest fra sjømannslege
På sikt må den som blir tilsatt også ta kurs i krise- og passasjerhåndtering
Evne til å arbeide selvstendig og i team
Villig til å delta i møtevirksomhetene om bord
Gjerne musikalske evner

Søknad med tilhørende CV sendes til generalsekretær via e-post, eller til adr.:
Postboks 1904 Damsgård, 5830 Bergen.

DISM sørger for full kost og losji samt dekker reisekostnader.

Ta kontakt for en hyggelig dialog om stillingen til:
Generalsekretær Arne Helleland
E-post: arne@dism.no
Tlf.: 907 99 360

Den indre Sjømannsmisjon (DISM) er en evangelisk Luthersk organisasjon, som har som hovedmål å drive velferdsarbeid og evangelisering mellom fiskere, sjøfolk og kystbefolkningen. Drifter også betelskipet «Elieser 6», fiskerheimer, barne- og ungdomsarbeid samt møtevirksomhet i de ulike kretsene.

DISM har for tiden ca. 25 ansatte og hovedkontoret er lokalisert i Bergen. Organisasjonen er 142 år og har således en lang tradisjon med velferdsarbeid, forkynnelse og foreningsarbeid.

www.dism.no/elieser-6

0