Skifte av tak på Havly Røst

Arbeidet med å skifta tak på Havly Røst er i gang.

Norvald Berg, leiar for prosjektet, reiste til Røst i slutten av juli for å ta fatt på jobben. Det er eit stor og krevande arbeid. Berg har med seg fleire frivillige medhjelparar + ein fagmann i tillegg til seg sjølv.
- Det er betryggende at vi er to fagpersoner, uttalte han til Trygg Havn sitt "Sommerblad".
Halve taket er venta å vera ferdig innan utgangen av september.

Foto: Norvald Berg

0