Siste om "Elieser 6"

DISM har arbeidet iherdig med å få reparert "Elieser 6" fra skaden tidligere i år. Da vi trodde alt var klart fikk vi en ny nedslående beskjed. Trykk for å lese mer.

Den indre Sjømannsmisjon har fått avslag på dispensasjonssøknaden for godkjenning av den nye motoren til «Elieser 6». Me har jobba lenge med to ting i forbindelse med installering av ny motor. Det eine er den praktiske monteringa, som snart er heilt ferdig.
Det andre er å ordne all dokumentasjon for å få motoren godkjend av Sjøfartsdirektoratet. Her hadde me levert ein søknad, som Sjøfartsdirektoratet no har avslått, fordi dei meiner dokumentasjonen ikkje er god nok. Det er fleire som arbeider med å skaffe den dokumentasjonen som Sjøfartsdirektoratet etterspør. I prossesen med å få «Elieser 6» ferdigstilt har me fulgt anbefalingar frå forsikringsselskapet vårt som har lang erfaring i slike saker.


Me veit ikkje kva tid «Elieser 6» kan begynne å segle igjen, og me må derfor sette alle planar på vent, til me har fått ei avklaring.


Ver gjerne med å be for situasjonen.
Arne Helleland

0