Sammen i bønn for misjonen og Norge

DISM ønsker å legge til rette for at mange mennesker sammen skal be til Herren for viktige saker i 2021!

Da jeg for noen år siden var student fikk jeg ved en tilfeldighet møte en afrikansk pastor. Han var fra Mali og var på besøk i Norge. Han hadde blitt invitert til Norge for å fortelle om hvordan det er å være kristen i Mali. Han kunne ikke mye engelsk så han behøvde tolk. Den afrikanske pastoren og jeg fikk ikke mye tid sammen, men til tross for språkbarrieren forstod vi at vi var brødre i Kristus. Vi fikk en god og åndelig stund sammen enda vi ikke kommuniserte skikkelig.  Da jeg skulle til å forlate den afrikanske pastoren gjorde han en bevegelse med hånden som tilsa at han ville si meg noe. Han sa: God works through prayer. Gud virker gjennom bønn. Det var kanskje den eneste setningen han sa på god engelsk.

 

Denne setningen har aldri sluppet tak i meg. Og nå vil jeg gjerne si det samme til deg som leser dette: Gud virker gjennom bønn! Det må du aldri glemme. Våre bønner kan til tider være enkle å be når de springer ut av gleden i Herren. Andre ganger dannes vår bønn ut av nød for dem man ber for. Og ikke så sjeldent er bønn tungt. Tungt til det punkt at det blir arbeid. Tungt for viljen og tungt for kroppen.

 

Til deg som ber, har du kjent det slik? Da vil jeg igjen minne deg om at Gud virker gjennom bønn! Når vi ber da er Gud i arbeid. Når vi ber for et menneske, må vi aldri tvile på at Gud ikke virker i det mennesket. Og når vi ber for en sak, skal vi aldri tenke at det er uten virkning. Gud virker gjennom bønn.

 

Den indre Sjømannsmisjon ønsker å samle misjonsvennene i felles bønn for misjonen og Norge. Der mange arbeider sammen blir arbeidet lettere. Vi har derfor laget et  bønneprosjekt hvor vi ukentlig sender ut bønner og bønneemner per E-post du kan være med å be. For vi vet at Gud virker gjennom bønn. Vi har kalt prosjektet for bønneringen. Vil du være med å ta et tak? Vil du være med å slå bønnering omkring misjonen og Norge?

 

Du kan melde deg på her.

 

"Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet" 2 Krøn 7:14

0